Tính năng Chống Mối đe dọa Nâng cao của Office 365

Bảo vệ email, tệp và ứng dụng Office 365 của bạn trước các cuộc tấn công tinh vi và không xác định.

Khách hàng có đăng ký để chọn các gói Exchange hoặc Office 365 có thể thêm Tính năng Chống Mối đe dọa Nâng cao với giá {EOAdvThreatProtection|price} mỗi người dùng.

Tìm hiểu cách thức

Giá chưa bao gồm thuế.
Sơ đồ thể hiện cách thức Tính năng Chống Mối đe dọa Nâng cao của Office 365 bảo vệ email.

Bảo mật hộp thư của bạn trước các mối đe dọa nâng cao

Các chiến dịch phần mềm xấu mới được đưa ra mỗi ngày và Office 365 có giải pháp có thể giúp bảo vệ email, tệp, cùng dung lượng lưu trữ trực tuyến của bạn trước các chiến dịch này. Tính năng Chống Mối đe dọa Nâng cao của Office 365 có thể giúp bảo vệ hộp thư, tệp, dung lượng lưu trữ trực tuyến, cùng các ứng dụng trước các cuộc tấn công mới và tinh vi trong thời gian thực. Tính năng này mang tới sự bảo vệ toàn diện trong Microsoft Teams, Word, Excel, PowerPoint, Visio, SharePoint Online và OneDrive for Business. Bằng cách bảo vệ khỏi các tệp đính kèm không an toàn và mở rộng bảo vệ chống lại các liên kết độc hại, tính năng này bổ sung các tính năng bảo mật của Exchange Online Protection nhằm mang lại cho bạn khả năng chống lại các cuộc tấn công trước đây chưa từng gặp.

Email thông báo của người quản trị và cửa sổ Chính sách Tệp đính kèm An toàn.

Bảo vệ chống lại các tệp đính kèm không an toàn

Với tính năng Tệp đính kèm An toàn, bạn có thể ngăn các tệp đính kèm độc hại tác động vào môi trường gửi thư của mình, ngay cả khi chữ ký trong các tệp đó chưa được nhận diện. Mọi nội dung khả nghi đều được phân tích hành vi độc hại theo thời gian thực sử dụng các kỹ thuật học máy để đánh giá nội dung nhằm phát hiện hoạt động khả nghi. Các tệp đính kèm không an toàn được đặt ở chế độ cách ly trong buồng kiểm thử trước khi được gửi cho người nhận. Ưu điểm là hộp thư đến sạch sẽ hơn và không chứa phần mềm xấu với khả năng bảo vệ chống lại các cuộc tấn công trước đây chưa từng gặp tốt hơn.

Một cửa sổ Chính sách Liên kết an toàn và cảnh báo Liên kết An toàn cho người dùng.

Bảo vệ môi trường của bạn khi người dùng bấm vào các liên kết độc hại

Exchange Online Protection mang tới khả năng bảo vệ chống lại các liên kết độc hại bằng cách quét nội dung. Tính năng Liên kết An toàn mở rộng khả năng này bằng cách bảo vệ môi trường của bạn khi người dùng bấm vào một liên kết. Khi nội dung đang được quét, URL sẽ được ghi lại để đi qua Office 365. URL sẽ được kiểm tra trong thời gian thực ngay tại thời điểm người dùng bấm vào. Nếu liên kết không an toàn, người dùng sẽ được cảnh báo không nên truy nhập site đó hoặc thông báo rằng site đó đã bị chặn. Có cả tính năng báo cáo để người quản trị có thể theo dõi những người dùng đã bấm vào liên kết và thời điểm họ bấm vào liên kết đó.

Kết quả theo dõi URL trong Tính năng Chống Mối đe dọa Nâng cao của Office 365.

Nhận liên kết báo cáo và theo dõi giàu nội dung qua thư

Có được thông tin chuyên sâu quan trọng về người đang bị nhắm mục tiêu trong tổ chức của bạn và thể loại tấn công bạn đang phải đối mặt. Tính năng báo cáo và theo dõi thư cho phép bạn điều tra những thư đã bị chặn do vi-rút hoặc phần mềm xấu chưa xác định, đồng thời, chức năng theo dõi URL sẽ giúp bạn theo dõi từng liên kết độc hại trong những thư đã được bấm vào.

Cách mua Tính năng Chống Mối đe dọa Nâng cao của Office 365

Bạn có thể thêm Tính năng Chống Mối đe dọa Nâng cao vào các gói đăng ký Exchange và Office 365 sau: Exchange Online Plan 1, Exchange Online Plan 2, Office 365 F1, Exchange Online Protection, Office 365 Business Essentials, Office 365 Business Premium, Office 365 Enterprise E1, Office 365 Enterprise E2, Office 365 Enterprise E3, Office 365 Enterprise E4, Office 365 Enterprise E5, Office 365 Enterprise K1, Office 365 Enterprise K2, Office 365 Education. Để thêm Tính năng Chống Mối đe dọa Nâng cao vào đăng ký của bạn, hãy liên hệ với nhà bán lại cấp phép số lớn.