Tính năng Chống Mối đe dọa Nâng cao của Exchange Online

Bảo vệ email của bạn trong thời gian thực trước các cuộc tấn công tinh vi và chưa xác định.

Khách hàng có đăng ký để chọn các gói Exchange hoặc Office 365 có thể thêm Chống Mối đe dọa Nâng cao với giá {EOAdvThreatProtection|price} mỗi người dùng. Tìm hiểu cách thức

Giá chưa bao gồm thuế.
Sơ đồ cho thấy cách thức Tính năng Chống Mối đe dọa Nâng cao của Exchange Online bảo vệ email.

Bảo mật hộp thư của bạn trước các mối đe dọa nâng cao

Các chiến dịch phần mềm xấu mới đang được đưa ra mỗi ngày và Office 365 có giải pháp có thể giúp bảo vệ email của bạn chống lại chúng. Với Tính năng Chống Mối đe dọa Nâng cao của Exchange Online, bạn có thể bảo vệ hộp thư của mình chống lại các tấn cuộc công mới, phức tạp trong thời gian thực. Bằng cách bảo vệ chống lại các tệp đính kèm không an toàn và mở rộng bảo vệ chống lại các liên kết độc hại, tính năng này bổ sung cho các tính năng bảo mật của Exchange Online Protection nhằm mang lại cho bạn khả năng chống lại các cuộc tấn công trước đây chưa từng gặp.

Ảnh chụp màn hình email thông báo của người quản trị và cửa sổ Chính sách Tệp đính kèm An toàn.

Bảo vệ chống lại các tệp đính kèm không an toàn

Với tính năng Tệp đính kèm An toàn, bạn có thể ngăn các tệp đính kèm độc hại tác động vào môi trường gửi thư của mình, ngay cả khi chữ ký trong các tệp đó chưa được nhận ra. Mọi nội dung khả nghi đều được phân tích hành vi độc hại trong thời gian thực sử dụng các kỹ thuật học máy để đánh giá nội dung đối với hoạt động khả nghi. Các tệp đính kèm không an toàn được đặt ở chế độ cách ly trong buồng nổ trước khi được gửi cho người nhận. Ưu điểm là hộp thư đến sạch sẽ hơn và không chứa phần mềm xấu với khả năng bảo vệ chống lại các cuộc tấn công trước đây chưa từng gặp tốt hơn.

Ảnh chụp màn hình cửa sổ Chính sách liên kết An toàn và cảnh báo Liên kết An toàn cho người dùng.

Bảo vệ môi trường của bạn khi người dùng bấm vào các liên kết độc hại

Exchange Online Protection mang tới khả năng bảo vệ chống lại các liên kết độc hại bằng cách quét nội dung. Tính năng Liên kết An toàn mở rộng khả năng này bằng cách bảo vệ môi trường của bạn khi người dùng bấm vào một liên kết. Khi nội dung đang được quét, URL sẽ được ghi lại để đi qua Office 365. URL sẽ được kiểm tra trong thời gian thực, cùng thời điểm người dùng bấm vào chúng. Nếu liên kết không an toàn, người dùng sẽ được cảnh báo không truy nhập vào site đó hoặc thông báo rằng site đó đã bị chặn. Tính năng báo cáo cũng khả dụng, nên người quản trị có thể theo dõi những người dùng nào đã bấm vào liên kết và thời điểm họ bấm vào liên kết đó.

Ảnh chụp màn hình kết quả theo dõi URL trong Tính năng Chống Mối đe dọa Nâng cao của Exchange Online.

Nhận các liên kết báo cáo và theo dõi phong phú qua thư

Có được thông tin chuyên sâu quan trọng về người đang bị nhắm mục tiêu trong tổ chức của bạn và danh mục những cuộc tấn công bạn đang phải đối mặt. Tính năng báo cáo và theo dõi thư giúp bạn điều tra những thư đã bị chặn do virus hoặc phần mềm xấu chưa xác định, đồng thời, khả năng theo dõi URL sẽ giúp bạn theo dõi các liên kết độc hại riêng trong những thư mà bạn đã bấm vào.

Cách mua Tính năng Chống Mối đe dọa Nâng cao của Exchange Online

Bạn có thể thêm Tính năng Chống Mối đe dọa Nâng cao của Exchange Online vào các gói đăng ký Exchange và Office 365 sau: Exchange Online Plan 1, Exchange Online Plan 2, Exchange Online Kiosk, Exchange Online Protection, Office 365 Business Essentials, Office 365 Business Premium, Office 365 Enterprise E1, Office 365 Enterprise E2, Office 365 Enterprise E3, Office 365 Enterprise E4, Office 365 Enterprise K1, Office 365 Enterprise K2, Office 365 Education. Để thêm Tính năng Chống Mối đe dọa Nâng cao vào đăng ký của mình, hãy liên hệ với đại lý cấp phép số lượng lớn của bạn.

Tài nguyên

Theo dõi blog

Cập nhật các tin tức mới nhất.

Đọc blog Exchange (bằng tiếng Anh)

Đọc blog Office (bằng tiếng Anh)

Câu chuyện khách hàng

Tìm hiểu cách sử dụng Exchange của các tổ chức khác.

Xem nghiên cứu tình huống