Office 365 Enterprise E1 (Giá dành cho các Cơ quan Chính phủ)

Toàn bộ tính năng của Exchange Online (Plan 1) (Giá dành cho các Cơ quan Chính phủ) cùng với tính năng lưu trữ và chia sẻ tệp trên đám mây, cuộc họp trực tuyến và nhắn tin tức thời, hội thảo video HD, mạng nội bộ và site nhóm cùng với các dịch vụ khác.

Tích hợp các ứng dụng Office

(Không tích hợp)

Tích hợp các dịch vụ

 • Exchange
 • OneDrive
 • SharePoint
 • Skype for Business
 • Phiên bản trên web của Word, Excel, PowerPoint và nhiều ứng dụng khác
 • Lưu trữ và chia sẻ tệp với ít nhất 1 TB dung lượng lưu trữ OneDrive
 • Email, lịch và danh bạ doanh nghiệp với hộp thư 50 GB
 • Tổ chức các cuộc họp trực tuyến không giới hạn, IM và hội thảo video HD bằng Skype for Business
 • Cập nhật và tham gia mạng nội bộ toàn công ty cũng như site nhóm bằng SharePoint

Office 365 Enterprise E3 (Giá dành cho các Cơ quan Chính phủ)

Toàn bộ tính năng của Office 365 Enterprise E1 (Giá dành cho các Cơ quan chính phủ) cùng với các ứng dụng Office trên máy tính, tìm kiếm và khám phá được cá nhân hóa, nghiệp vụ thông minh tự phục vụ, quản lý ứng dụng theo cấp doanh nghiệp, công cụ Khám phá Điện tử, thư thoại được lưu trữ với chức năng tổng đài tự động và các dịch vụ khác.

Tích hợp các ứng dụng Office

 • Word
 • Excel
 • PowerPoint
 • OneNote
 • Outlook
 • Publisher (chỉ dành cho PC)
 • Access (chỉ dành cho PC)

Tích hợp các dịch vụ

 • Exchange
 • OneDrive
 • SharePoint
 • Skype for Business
 • Phiên bản trên máy tính của các ứng dụng Office: Word, Excel, PowerPoint, OneNote và Outlook, cộng thêm Publisher và Access chỉ dành cho PC
 • Phiên bản trên web của Word, Excel, PowerPoint và nhiều ứng dụng khác
 • Dung lượng lưu trữ đám mây cá nhân không giới hạnMách nước về dung lượng lưu trữ đám mây cá nhân không giới hạn
 • Email, lịch và danh bạ doanh nghiệp với hộp thư 100 GB
 • Tổ chức các cuộc họp trực tuyến không giới hạn, IM và hội thảo video HD bằng Skype for Business
 • Cập nhật và tham gia mạng nội bộ toàn công ty cũng như site nhóm bằng SharePoint
 • Tìm kiếm và khám phá được cá nhân hóa trong Office 365 bằng cách sử dụng Office Graph
 • Quản lý ứng dụng theo cấp doanh nghiệp với Chính sách Nhóm, Đo dữ liệu từ xa, Kích hoạt Máy tính Dùng chung
 • Nghiệp vụ Thông minh Tự phục vụ để khám phá, phân tích và trực quan hóa dữ liệu trong Excel
 • Tuân thủ và bảo vệ thông tin Lưu trữ Pháp lý, quản lý quyền và ngăn mất dữ liệu cho email cũng như tệp
 • Khám phá Điện tử với khả năng tìm kiếm, lưu giữ và xuất tại chỗ
 • Hỗ trợ thư thoại được lưu trữ với chức năng tổng đài tự động
 • Áp dụng các biện pháp bảo vệ sẵn dùng như chính sách chỉ mã hóa hoặc không chuyển tiếp đối với email nhạy cảm với Mã hóa Thư Office 365

Office 365 Enterprise E5 (Giá dành cho các Cơ quan Chính phủ)

Toàn bộ tính năng của Office 365 Enterprise E3 (Giá dành cho các Cơ quan chính phủ) cùng với liên lạc hợp nhất bằng Skype for Business Server, advanced eDiscovery với mã hóa dự đoán và phân tích văn bản, tính năng Chống Mối đe dọa Nâng cao của Exchange Online, phân tích cá nhân và tổ chức, Hội thảo Âm thanh cùng các dịch vụ khác.

Tích hợp các ứng dụng Office

 • Word
 • Excel
 • PowerPoint
 • OneNote
 • Outlook
 • Publisher (chỉ dành cho PC)
 • Access (chỉ dành cho PC)

Tích hợp các dịch vụ

 • Exchange
 • OneDrive
 • SharePoint
 • Skype for Business
 • Phiên bản trên máy tính của các ứng dụng Office: Word, Excel, PowerPoint, OneNote và Outlook, cộng thêm Publisher và Access chỉ dành cho PC
 • Phiên bản trên web của Word, Excel, PowerPoint và nhiều ứng dụng khác
 • Dung lượng lưu trữ đám mây cá nhân không giới hạnMách nước về dung lượng lưu trữ đám mây cá nhân không giới hạn
 • Email, lịch và danh bạ doanh nghiệp với hộp thư 100 GB
 • Tổ chức các cuộc họp trực tuyến không giới hạn, IM và hội thảo video HD bằng Skype for Business
 • Cập nhật và tham gia mạng nội bộ toàn công ty cũng như site nhóm bằng SharePoint
 • Tìm kiếm và khám phá được cá nhân hóa trong Office 365 bằng cách sử dụng Office Graph
 • Quản lý ứng dụng theo cấp doanh nghiệp với Chính sách Nhóm, Đo dữ liệu từ xa, Kích hoạt Máy tính Dùng chung
 • Nghiệp vụ Thông minh Tự phục vụ để khám phá, phân tích và trực quan hóa dữ liệu trong Excel
 • Tuân thủ và bảo vệ thông tin Lưu trữ Pháp lý, quản lý quyền và ngăn mất dữ liệu cho email cũng như tệp
 • Khám phá Điện tử với khả năng tìm kiếm, lưu giữ và xuất tại chỗ
 • Hỗ trợ thư thoại được lưu trữ với chức năng tổng đài tự động
 • Liên lạc hợp nhất để thực hiện cuộc gọi bằng cách sử dụng PC và cải thiện hoặc thay thế hệ thống điện thoại PBX bằng chức năng gọi điện doanh nghiệp của Skype for Business Server 2015
 • Advanced eDiscovery với Mã hóa Dự đoán và Phân tích Văn bản
 • Bảo vệ hộp thư của bạn khỏi mọi liên kết và tệp đính kèm độc hại với tính năng Chống Mối đe dọa Nâng cao của Exchange Online
 • Phân tích cá nhân và tổ chức nâng cao với MyAnalytics và Power BI Pro
 • Hội thảo Âm thanh cho phép người được mời tham gia cuộc họp trên Skype for Business bằng cách quay số vào từ điện thoại cố định hoặc điện thoại di động
 • Thực hiện, nhận và chuyển cuộc gọi trên nhiều thiết bị với Hệ thống Điện thoại
 • Áp dụng các biện pháp bảo vệ sẵn dùng như chính sách chỉ mã hóa hoặc không chuyển tiếp đối với email nhạy cảm với Mã hóa Thư Office 365