Gói Office 365 Government

Vui lòng xác minh rằng bạn đủ điều kiện để tham gia với tư cách một tổ chức chính phủ. Bạn sẽ cần phải ký một hợp đồng và chứng minh rằng bạn là khách hàng đủ điều kiện.
Microsoft có quyền xác minh tư cách bất cứ lúc nào và tạm hoãn dịch vụ các khách hàng không đủ tư cách.
Tổ chức chính phủ thường là (a) bất kỳ cơ quan chính phủ, phòng ban, bộ phận, đơn vị hoặc tổ chức chính quyền nhà nước hoặc địa phương nào khác hoặc (b) bất kỳ hạt, khu, khối liên kết, thành phố, khu tự trị, thị xã, thành phố ngoại ô, quận có mục đích đặc biệt nào hoặc loại cơ quan tương tự của chính phủ được thành lập theo luật thuộc tiểu bang của khách hàng và thuộc quyền tài phán và ranh giới địa lý trong tiểu bang của khách hàng hoặc (c) bất kỳ thực thể nào khác trong tiểu bang của khách hàng được luật thuộc tiểu bang của khách hàng nêu rõ là được phép mua theo hợp đồng tiểu bang. Đọc yêu cầu chi tiết về tính đủ điều kiện cho quốc gia của bạn.
So sánh các gói Office 365 Government
Các tính năng Sẵn có

Chi tiết tính năng và nhiều nội dung khác về sản phẩm Exchange Online (Plan 1) (Giá dành cho các Cơ quan Chính phủ)

Chi tiết tính năng và nhiều nội dung khác về sản phẩm Exchange Online (Plan 2) (Giá dành cho các Cơ quan Chính phủ)

Chi tiết tính năng và nhiều nội dung khác về sản phẩm Office 365 Enterprise E1 (Giá dành cho các Cơ quan Chính phủ)

Chi tiết tính năng và nhiều nội dung khác về sản phẩm Office 365 Enterprise E3 (Giá dành cho các Cơ quan Chính phủ)

Chi tiết tính năng và nhiều nội dung khác về sản phẩm Office 365 Enterprise E5 (Giá dành cho các Cơ quan Chính phủ)

Tính năng Các ứng dụng Office được cài đặt đầy đủ Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Publisher và OneNote trên tối đa 5 PC hoặc máy Mac cho mỗi người dùng Mách nước với thông tin về tính khả dụng của Publisher và Access và khả năng tương thích của Office 365 với các phiên bản trước đây của các ứng dụng Office
Bao gồm các ứng dụng Office mới nhất cho PC và máy Mac của bạn.
Không bao gồm Tính năng nàyKhông bao gồm Tính năng nàyKhông bao gồm Tính năng nàyBao gồm Tính năng này
(cộng với Access)
Bao gồm Tính năng này
(cộng với Access)
Tính năng Các phiên bản trực tuyến của Office trong đó có Word, Excel, PowerPoint và nhiều ứng dụng khác
Chỉ xem tệp đính kèmChỉ xem tệp đính kèmBao gồm Tính năng nàyBao gồm Tính năng nàyBao gồm Tính năng này
Tính năng Chia sẻ tệp kèm theo ít nhất 1 TB dung lượng lưu trữ OneDriveMách nước về tính sẵn dùng của máy khách đồng bộ OneDrive for Business
Không bao gồm Tính năng nàyKhông bao gồm Tính năng nàyBao gồm Tính năng nàyBao gồm Tính năng này
Dung lượng lưu trữ OneDrive không giới hạn Mách nước kèm theo chi tiết về các gói lưu trữ OneDrive for Business không giới hạn
Bao gồm Tính năng này
Dung lượng lưu trữ OneDrive không giới hạn Mách nước kèm theo chi tiết về các gói lưu trữ OneDrive for Business không giới hạn
Tính năng Email, lịch và danh bạ cấp doanh nghiệp Mách nước kèm theo chi tiết về việc kết nối các phiên bản cũ của Outlook với Office 365
Hộp thư đến 50 GBHộp thư đến 100 GBHộp thư đến 50 GBHộp thư đến 100 GBHộp thư đến 100 GB
Tính năng Cuộc họp trực tuyến, hội thảo IM và video HD không giới hạn. Bao gồm ứng dụng Skype for Business Mách nước về tính tương thích và khả dụng của ứng dụng Skype for Business cho máy Mac
Không bao gồm Tính năng nàyKhông bao gồm Tính năng nàyBao gồm Tính năng nàyBao gồm Tính năng nàyBao gồm Tính năng này
Tính năng Thông báo và gắn kết các nhân viên bằng mạng nội bộ SharePoint, đồng thời kết nối các nhóm với nội dung, chuyên môn và quy trình với nhóm SharePoint
Không bao gồm Tính năng nàyKhông bao gồm Tính năng nàyBao gồm Tính năng nàyBao gồm Tính năng nàyBao gồm Tính năng này
Tính năng Tìm kiếm và khám phá được cá nhân hóa trong Office 365 bằng cách sử dụng Office Graph
Không bao gồm Tính năng nàyKhông bao gồm Tính năng nàyBao gồm Tính năng nàyBao gồm Tính năng nàyBao gồm Tính năng này
Tính năng Quản lý ứng dụng doanh nghiệp với Chính sách Nhóm, Đo dữ liệu từ xa, Kích hoạt Máy tính Dùng chung
Không bao gồm Tính năng nàyKhông bao gồm Tính năng nàyKhông bao gồm Tính năng nàyBao gồm Tính năng nàyBao gồm Tính năng này
Tính năng Nghiệp vụ Thông minh Tự phục vụ để khám phá, phân tích và trực quan hóa dữ liệu với Excel
Không bao gồm Tính năng nàyKhông bao gồm Tính năng nàyKhông bao gồm Tính năng nàyBao gồm Tính năng nàyBao gồm Tính năng này
Tính năng Tuân thủ và bảo vệ thông tin Lưu trữ Pháp lý, quản lý quyền và ngăn mất dữ liệu cho email và tệp
Không bao gồm Tính năng nàyBao gồm Tính năng nàyKhông bao gồm Tính năng nàyBao gồm Tính năng nàyBao gồm Tính năng này
Tính năng Các công cụ trong Trung tâm Khám phá Điện tử để hỗ trợ việc tuân thủ
Không bao gồm Tính năng nàyKhông bao gồm Tính năng nàyKhông bao gồm Tính năng nàyBao gồm Tính năng nàyBao gồm Tính năng này
Tính năng Thư thoại Hỗ trợ thư thoại được lưu trữ với khả năng tổng đài tự động
Không bao gồm Tính năng nàyKhông bao gồm Tính năng nàyKhông bao gồm Tính năng nàyBao gồm Tính năng nàyBao gồm Tính năng này
Tính năng Truyền thông hợp nhất để thực hiện các cuộc gọi qua PC và nâng cao hoặc thay thế hệ thống điện thoại PBX với chức năng gọi của Skype for Business Server 2015 dành cho doanh nghiệp Mách nước với các yêu cầu đối với thoại Skype for Business
Không bao gồm Tính năng nàyKhông bao gồm Tính năng nàyKhông bao gồm Tính năng nàyKhông bao gồm Tính năng nàyBao gồm Tính năng này
Tính năng Khám phá Điện tử Nâng cao với Mã hóa Dự đoán và Phân tích Văn bản
Không bao gồm Tính năng nàyKhông bao gồm Tính năng nàyKhông bao gồm Tính năng nàyKhông bao gồm Tính năng nàyBao gồm Tính năng này
Tính năng Chống Mối đe dọa Nâng cao giúp bảo vệ dữ liệu trước phần mềm xấu và vi-rút, đồng thời bảo vệ hệ thống gửi thư của bạn.
Không bao gồm Tính năng nàyKhông bao gồm Tính năng nàyKhông bao gồm Tính năng nàyKhông bao gồm Tính năng nàyBao gồm Tính năng này
Tính năng Công cụ phân tích cho thông tin chuyên sâu về cá nhân và tổ chức với Power BI Pro và MyAnalytics
Không bao gồm Tính năng nàyKhông bao gồm Tính năng nàyKhông bao gồm Tính năng nàyKhông bao gồm Tính năng nàyBao gồm Tính năng này
Tính năng Hội thảo PSTN để cho phép người được mời tham gia các cuộc họp Skype for Business bằng cách quay số vào từ điện thoại cố định hoặc điện thoại di động
Không bao gồm Tính năng nàyKhông bao gồm Tính năng nàyKhông bao gồm Tính năng nàyKhông bao gồm Tính năng nàyBao gồm Tính năng này
Tính năng Cloud PBX để quản lý cuộc gọi trên nền điện toán đám mây để thực hiện, nhận và chuyển cuộc gọi trên nhiều loại thiết bị
Không bao gồm Tính năng nàyKhông bao gồm Tính năng nàyKhông bao gồm Tính năng nàyKhông bao gồm Tính năng nàyBao gồm Tính năng này
Tính năng Số người dùng tối đa
Số người dùng Tối đa của Exchange Online (Plan 1) (Giá dành cho các Cơ quan Chính phủ) là Không giới hạnSố người dùng Tối đa của Exchange Online (Plan 2) (Giá dành cho các Cơ quan Chính phủ) là Không giới hạnSố người dùng Tối đa của Office 365 Enterprise E1 (Giá dành cho các Cơ quan Chính phủ) là Không giới hạnSố người dùng Tối đa của Office 365 Enterprise E3 (Giá dành cho các Cơ quan Chính phủ) là Không giới hạnSố người dùng Tối đa của Office 365 Enterprise E4 (Giá dành cho các Cơ quan Chính phủ) là Không giới hạn
{r2:c1}
{r2:c2}
{r3:c1}
{r3:c2}
{r4:c1}
{r4:c2}
{r5:c1}
{r5:c2}
{r6:c1}
{r6:c2}
{r7:c1}
{r7:c2}
{r8:c1}
{r8:c2}
{r9:c1}
{r9:c2}
{r10:c1}
{r10:c2}
{r11:c1}
{r11:c2}
{r12:c1}
{r12:c2}
{r13:c1}
{r13:c2}
{r14:c1}
{r14:c2}
{r15:c1}
{r15:c2}
{r16:c1}
{r16:c2}
{r17:c1}
{r17:c2}
{r18:c1}
{r18:c2}
{r19:c1}
{r19:c2}
{r20:c1}
{r20:c2}
{r21:c1}
{r21:c2}
{r2:c1}
{r2:c3}
{r3:c1}
{r3:c3}
{r4:c1}
{r4:c3}
{r5:c1}
{r5:c3}
{r6:c1}
{r6:c3}
{r7:c1}
{r7:c3}
{r8:c1}
{r8:c3}
{r9:c1}
{r9:c3}
{r10:c1}
{r10:c3}
{r11:c1}
{r11:c3}
{r12:c1}
{r12:c3}
{r13:c1}
{r13:c3}
{r14:c1}
{r14:c3}
{r15:c1}
{r15:c3}
{r16:c1}
{r16:c3}
{r17:c1}
{r17:c3}
{r18:c1}
{r18:c3}
{r19:c1}
{r19:c3}
{r20:c1}
{r20:c3}
{r21:c1}
{r21:c3}
{r2:c1}
{r2:c4}
{r3:c1}
{r3:c4}
{r4:c1}
{r4:c4}
{r5:c1}
{r5:c4}
{r6:c1}
{r6:c4}
{r7:c1}
{r7:c4}
{r8:c1}
{r8:c4}
{r9:c1}
{r9:c4}
{r10:c1}
{r10:c4}
{r11:c1}
{r11:c4}
{r12:c1}
{r12:c4}
{r13:c1}
{r13:c4}
{r14:c1}
{r14:c4}
{r15:c1}
{r15:c4}
{r16:c1}
{r16:c4}
{r17:c1}
{r17:c4}
{r18:c1}
{r18:c4}
{r19:c1}
{r19:c4}
{r20:c1}
{r20:c4}
{r21:c1}
{r21:c4}
{r2:c1}
{r2:c5}
{r3:c1}
{r3:c5}
{r4:c1}
{r4:c5}
{r5:c1}
{r5:c5}
{r6:c1}
{r6:c5}
{r7:c1}
{r7:c5}
{r8:c1}
{r8:c5}
{r9:c1}
{r9:c5}
{r10:c1}
{r10:c5}
{r11:c1}
{r11:c5}
{r12:c1}
{r12:c5}
{r13:c1}
{r13:c5}
{r14:c1}
{r14:c5}
{r15:c1}
{r15:c5}
{r16:c1}
{r16:c5}
{r17:c1}
{r17:c5}
{r18:c1}
{r18:c5}
{r19:c1}
{r19:c5}
{r20:c1}
{r20:c5}
{r21:c1}
{r21:c5}
{r2:c1}
{r2:c6}
{r3:c1}
{r3:c6}
{r4:c1}
{r4:c6}
{r5:c1}
{r5:c6}
{r6:c1}
{r6:c6}
{r7:c1}
{r7:c6}
{r8:c1}
{r8:c6}
{r9:c1}
{r9:c6}
{r10:c1}
{r10:c6}
{r11:c1}
{r11:c6}
{r12:c1}
{r12:c6}
{r13:c1}
{r13:c6}
{r14:c1}
{r14:c6}
{r15:c1}
{r15:c6}
{r16:c1}
{r16:c6}
{r17:c1}
{r17:c6}
{r18:c1}
{r18:c6}
{r19:c1}
{r19:c6}
{r20:c1}
{r20:c6}
{r21:c1}
{r21:c6}

Tất cả các gói Office 365 trên đều tích hợp:

Thỏa thuận mức dịch vụ được hỗ trợ tài chính, đảm bảo thời gian hoạt động 99,9%
Hỗ trợ qua web ở cấp độ CNTT và hỗ trợ qua điện thoại 24/7 đối với những sự cố nghiêm trọng
Tích hợp Active Directory để dễ dàng quản lý thông tin xác thực và quyền của người dùng
Bảo mật dữ liệu đẳng cấp thế giới

Yêu cầu phải đủ điều kiện

Vui lòng xác minh rằng bạn đủ điều kiện để tham gia với tư cách một tổ chức chính phủ. Bạn sẽ cần phải ký một hợp đồng và chứng minh rằng bạn là khách hàng đủ điều kiện.
Microsoft có quyền xác minh tư cách bất cứ lúc nào và tạm hoãn dịch vụ các khách hàng không đủ tư cách.
Tổ chức chính phủ thường là (a) bất kỳ cơ quan chính phủ, văn phòng, bộ phận, đơn vị hoặc tổ chức chính quyền nhà nước hoặc địa phương nào khác hoặc (b) bất kỳ hạt, khu, liên bang, thành phố, khu tự trị, thị xã, thành phố ngoại ô, quận có mục đích đặc biệt nào hoặc loại cơ quan phát hành công cụ tương tự của chính phủ được thành lập theo luật từ tiểu bang của khách hàng và thuộc quyền hạn và ranh giới địa lý trong tiểu bang của khách hàng hoặc (c) bất kỳ tổ chức nào khác trong tiểu bang của khách hàng được cho phép rõ ràng bởi luật từ tiểu bang của khách hàng để mua theo hợp đồng tiểu bang. Đọc yêu cầu chi tiết về tính đủ điều kiện cho quốc gia của bạn..