Chọn quốc gia/vùng thanh toán của bạn:
{"pmgControls":[ {"functionName":"DynamicMarket","params":"commercial|.pmgDynaMarket|#pmgSKUChooserCntry|off|PMGSKUMarketCk"}]}

Các gói Office 365 với Giá dành cho các Cơ quan Chính phủ

Vui lòng xác nhận bạn đủ tư cách để tham gia vào một tổ chức chính phủ. Bạn sẽ được yêu cầu ký vào hợp đồng và chứng thực rằng bạn là một khách hàng đủ tư cách. Microsoft có quyền xác nhận tư cách bất cứ lúc nào và tạm hoãn dịch vụ các khách hàng không đủ tư cách.
Một tổ chức chính phủ thường là (a) bất kỳ cơ quan chính phủ, văn phòng bộ, đơn vị hoặc tổ chức khác của nhà nước hoặc chính quyền địa phương hoặc (b) bất kỳ quận, khu của thành phố, khối thịnh vương chung, thành phố, đô thị, thị xã, thị trấn, huyện theo mục đích đặc biệt, hoặc cơ quan công cụ của chính phủ tương tự được thành lập theo pháp luật của nhà nước của khách hàng và nằm trong phạm vi thẩm quyền của nhà nước đó và các ranh giới địa lý hoặc (c) bất kỳ tổ chức nào khác trong tiểu bang của khách hàng được cho phép bởi luật pháp của nhà nước của khách hàng để mua theo hợp đồng của nhà nước. Đọc chi tiết các yêu cầu tư cách cho quốc gia của bạn.
Lưu ý dành cho Hoa Kỳ Khách hàng là Tổ chức chính phủ: Các gói đề nghị được liệt kê bên dưới không bao gồm các gói Government Community Cloud (GCC) hoặc các bản dùng thử chỉ sẵn có đối với khách hàng là tổ chức chính phủ Hoa Kỳ đủ điều kiện. Gói GCC yêu cầu xác thực tính hợp lệ tuân thủ đặc biệt về bảo mật và riêng tư. Đăng ký để nhận bản dùng thử GCC miễn phí 30 ngày. Khi thực hiện điều này, bạn cần liên hệ với một Đối tác hoặc đại diện của Microsoft để mua các gói nền tảng đám mây cộng đồng.

Các gói Office 365 với Giá dành cho các Cơ quan Chính phủ

Vui lòng xác nhận bạn đủ tư cách để tham gia vào một tổ chức chính phủ. Bạn sẽ được yêu cầu ký vào hợp đồng và chứng thực rằng bạn là một khách hàng đủ tư cách. Microsoft có quyền xác nhận tư cách bất cứ lúc nào và tạm hoãn dịch vụ các khách hàng không đủ tư cách.
Một tổ chức chính phủ thường là (a) bất kỳ cơ quan chính phủ, văn phòng bộ, đơn vị hoặc tổ chức khác của nhà nước hoặc chính quyền địa phương hoặc (b) bất kỳ quận, khu của thành phố, khối thịnh vương chung, thành phố, đô thị, thị xã, thị trấn, huyện theo mục đích đặc biệt, hoặc cơ quan công cụ của chính phủ tương tự được thành lập theo pháp luật của nhà nước của khách hàng và nằm trong phạm vi thẩm quyền của nhà nước đó và các ranh giới địa lý hoặc (c) bất kỳ tổ chức nào khác trong tiểu bang của khách hàng được cho phép bởi luật pháp của nhà nước của khách hàng để mua theo hợp đồng của nhà nước. Đọc chi tiết các yêu cầu tư cách cho quốc gia của bạn.
Lưu ý dành cho Hoa Kỳ Khách hàng là Tổ chức chính phủ: Các gói đề nghị được liệt kê bên dưới không bao gồm các gói Government Community Cloud (GCC) hoặc các bản dùng thử chỉ sẵn có đối với khách hàng là tổ chức chính phủ Hoa Kỳ đủ điều kiện. Gói GCC yêu cầu xác thực tính hợp lệ tuân thủ đặc biệt về bảo mật và riêng tư. Đăng ký để nhận bản dùng thử GCC miễn phí 30 ngày. Khi thực hiện điều này, bạn cần liên hệ với một Đối tác hoặc đại diện của Microsoft để mua các gói nền tảng đám mây cộng đồng.

Exchange

Online Plan 1

(Giá dành cho các Cơ quan Chính phủ)

Online Plan 1

(Giá dành cho các Cơ quan Chính phủ)

Exchange

Online Plan 2

(Giá dành cho các Cơ quan Chính phủ)

Online Plan 2

(Giá dành cho các Cơ quan Chính phủ)

Office 365

Enterprise E1

(Giá dành cho các Cơ quan Chính phủ)

Enterprise E1

(Giá dành cho các Cơ quan Chính phủ)

Office 365

Enterprise E3

(Giá dành cho các Cơ quan Chính phủ)

Enterprise E3

(Giá dành cho các Cơ quan Chính phủ)

{GovtEXOP1|price}
người dùng/tháng
{GovtEXOP1|price}
người dùng/tháng
{GovtEXOP2|price}
người dùng/tháng
{GovtEXOP2|price}
người dùng/tháng
{GovtO365E1|price}
người dùng/tháng
{GovtO365E1|price}
người dùng/tháng
{GovtO365E3|price}
người dùng/tháng
{GovtO365E3|price}
người dùng/tháng
Người dùng tối đa
Không giới hạn
Không giới hạn
Không giới hạn
Không giới hạn
Trọn bộ các ứng dụng Office được cài đặt Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Publisher, và OneNote trên tối đa 5 PC hoặc máy Mac 
Đã chọn
(cộng với Access)
Office trên máy tính bảng và điện thoại cho trải nghiệm cài đặt đầy đủ Office trên tối đa 5 máy tính bảng và 5 điện thoại 
Đã chọn
Các phiên bản trực tuyến của Office bao gồm Word, Excel, PowerPoint, và nhiều hơn nữa
Chỉ xem phần đính kèm
Chỉ xem phần đính kèm
Đã chọn
Đã chọn
Lưu trữ và chia sẻ tệp với dung lượng lưu trữ 1 TB/người dùng
Đã chọn
Đã chọn
Email, lịch và liên hệ cấp doanh nghiệp với hộp thư đến 50 GB
Đã chọn
Đã chọn
Đã chọn
Đã chọn
Các cuộc họp trực tuyến, IM và hội thảo video HD không giới hạn. Bao gồm ứng dụng Skype for Business 
Đã chọn
Đã chọn
Site mạng nội bộ cho nhóm của bạn với thiết đặt bảo mật có thể tùy chỉnh
Đã chọn
Đã chọn
Mạng xã hội của công ty để trợ giúp nhân viên cộng tác giữa các bộ phận và vị trí
Đã chọn
Đã chọn
Tìm kiếm và khám phá được cá nhân hóa trong Office 365 bằng cách dùng Office Graph  
Đã chọn
Đã chọn
Quản lý ứng dụng doanh nghiệp với Chính sách Nhóm, Ghi nhật ký từ xa, Kích hoạt Máy tính dùng Chung
Đã chọn
Trí tuệ Thương nghiệp Tự phục vụ để khám phá, phân tích, và trực quan hóa dữ liệu trong Excel
Đã chọn
Bảo vệ thông tin và tuân thủ Quản lý quyền, lữu giữ pháp lý và ngăn mất dữ liệu cho email và tệp
Đã chọn
Đã chọn
Trung tâm Khám phá điện tử Công cụ để hỗ trợ tuân thủ
Đã chọn
Thư thoại được lưu trữ Tận dụng các dịch vụ Unified Messaging được lưu trữ cung cấp tính năng trả lời cuộc gọi, giao diện người dùng quay số và chức năng tự động tham gia của công ty.
Đã chọn
HiệnẨn
Exchange Online Plan 1
(Giá dành cho các Cơ quan Chính phủ)
{GovtEXOP1|price}
người dùng/tháng
Người dùng tối đa
Không giới hạn
Trọn bộ các ứng dụng Office được cài đặt Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Publisher, và OneNote trên tối đa 5 PC hoặc máy Mac 
Office trên máy tính bảng và điện thoại cho trải nghiệm cài đặt đầy đủ Office trên tối đa 5 máy tính bảng và 5 điện thoại
Các phiên bản trực tuyến của Office bao gồm Word, Excel, PowerPoint, và nhiều hơn nữa
Chỉ xem phần đính kèm
Lưu trữ và chia sẻ tệp với dung lượng lưu trữ 1 TB/người dùng
Email, lịch và liên hệ cấp doanh nghiệp với hộp thư đến 50 GB
Đã chọn
Các cuộc họp trực tuyến, IM và hội thảo video HD không giới hạn. Bao gồm ứng dụng Skype for Business 
Site mạng nội bộ cho nhóm của bạn với thiết đặt bảo mật có thể tùy chỉnh
Mạng xã hội của công ty để trợ giúp nhân viên cộng tác giữa các bộ phận và vị trí
Tìm kiếm và khám phá được cá nhân hóa trong Office 365 bằng cách dùng Office Graph
Quản lý ứng dụng doanh nghiệp với Chính sách Nhóm, Ghi nhật ký từ xa, Kích hoạt Máy tính dùng Chung
Trí tuệ Thương nghiệp Tự phục vụ để phát hiện, phân tích và trực quan hóa dữ liệu với Excel
Bảo vệ thông tin và tuân thủ bao gồm Quản lý quyền, lưu giữ pháp lý và ngăn mất dữ liệu cho email và tệp
Trung tâm Khám phá điện tử Công cụ để hỗ trợ tuân thủ
Thư thoại được lưu trữ Tận dụng các dịch vụ Unified Messaging được lưu trữ cung cấp tính năng trả lời cuộc gọi, giao diện người dùng quay số và chức năng tự động tham gia của công ty
HiệnẨn
Exchange Online Plan 2
(Giá dành cho các Cơ quan Chính phủ)
{GovtEXOP2|price}
người dùng/tháng
Người dùng tối đa
Không giới hạn
Trọn bộ các ứng dụng Office được cài đặt Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Publisher, và OneNote trên tối đa 5 PC hoặc máy Mac 
Office trên máy tính bảng và điện thoại cho trải nghiệm cài đặt đầy đủ Office trên tối đa 5 máy tính bảng và 5 điện thoại
Các phiên bản trực tuyến của Office bao gồm Word, Excel, PowerPoint, và nhiều hơn nữa
Chỉ xem phần đính kèm
Lưu trữ và chia sẻ tệp với dung lượng lưu trữ 1 TB/người dùng
Email, lịch và liên hệ cấp doanh nghiệp với hộp thư đến 50 GB
Đã chọn
Các cuộc họp trực tuyến, IM và hội thảo video HD không giới hạn. Bao gồm ứng dụng Skype for Business 
Site mạng nội bộ cho nhóm của bạn với thiết đặt bảo mật có thể tùy chỉnh
Mạng xã hội của công ty để trợ giúp nhân viên cộng tác giữa các bộ phận và vị trí
Tìm kiếm và khám phá được cá nhân hóa trong Office 365 bằng cách dùng Office Graph
Quản lý ứng dụng doanh nghiệp với Chính sách Nhóm, Ghi nhật ký từ xa, Kích hoạt Máy tính dùng Chung
Trí tuệ Thương nghiệp Tự phục vụ để phát hiện, phân tích và trực quan hóa dữ liệu với Excel
Bảo vệ thông tin và tuân thủ bao gồm Quản lý quyền, lưu giữ pháp lý và ngăn mất dữ liệu cho email và tệp
Đã chọn
Trung tâm Khám phá điện tử Công cụ để hỗ trợ tuân thủ
Thư thoại được lưu trữ Tận dụng các dịch vụ Unified Messaging được lưu trữ cung cấp tính năng trả lời cuộc gọi, giao diện người dùng quay số và chức năng tự động tham gia của công ty
HiệnẨn
Office 365 Enterprise E1
(Giá dành cho các Cơ quan Chính phủ)
{GovtO365E1|price}
người dùng/tháng
Người dùng tối đa
Không giới hạn
Trọn bộ các ứng dụng Office được cài đặt Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Publisher, và OneNote trên tối đa 5 PC hoặc máy Mac 
Office trên máy tính bảng và điện thoại cho trải nghiệm cài đặt đầy đủ Office trên tối đa 5 máy tính bảng và 5 điện thoại
Các phiên bản trực tuyến của Office bao gồm Word, Excel, PowerPoint, và nhiều hơn nữa
Đã chọn
Lưu trữ và chia sẻ tệp với dung lượng lưu trữ 1 TB/người dùng
Đã chọn
Email, lịch và liên hệ cấp doanh nghiệp với hộp thư đến 50 GB
Đã chọn
Các cuộc họp trực tuyến, IM và hội thảo video HD không giới hạn. Bao gồm ứng dụng Skype for Business 
Đã chọn
Site mạng nội bộ cho nhóm của bạn với thiết đặt bảo mật có thể tùy chỉnh
Đã chọn
Mạng xã hội của công ty để trợ giúp nhân viên cộng tác giữa các bộ phận và vị trí
Đã chọn
Tìm kiếm và khám phá được cá nhân hóa trong Office 365 bằng cách dùng Office Graph
Đã chọn
Quản lý ứng dụng doanh nghiệp với Chính sách Nhóm, Ghi nhật ký từ xa, Kích hoạt Máy tính dùng Chung
Trí tuệ Thương nghiệp Tự phục vụ để phát hiện, phân tích và trực quan hóa dữ liệu với Excel
Bảo vệ thông tin và tuân thủ bao gồm Quản lý quyền, lưu giữ pháp lý và ngăn mất dữ liệu cho email và tệp
Trung tâm Khám phá điện tử Công cụ để hỗ trợ tuân thủ
Thư thoại được lưu trữ Tận dụng các dịch vụ Unified Messaging được lưu trữ cung cấp tính năng trả lời cuộc gọi, giao diện người dùng quay số và chức năng tự động tham gia của công ty
HiệnẨn
Office 365 Enterprise E3
(Giá dành cho các Cơ quan Chính phủ)
{GovtO365E3|price}
người dùng/tháng
Người dùng tối đa
Không giới hạn
Trọn bộ các ứng dụng Office được cài đặt Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Publisher, và OneNote trên tối đa 5 PC hoặc máy Mac 
Đã chọn
(plus Access)
Office trên máy tính bảng và điện thoại cho trải nghiệm cài đặt đầy đủ Office trên tối đa 5 máy tính bảng và 5 điện thoại
Đã chọn
Các phiên bản trực tuyến của Office bao gồm Word, Excel, PowerPoint, và nhiều hơn nữa
Đã chọn
Lưu trữ và chia sẻ tệp với dung lượng lưu trữ 1 TB/người dùng
Đã chọn
Email, lịch và liên hệ cấp doanh nghiệp với hộp thư đến 50 GB
Đã chọn
Các cuộc họp trực tuyến, IM và hội thảo video HD không giới hạn. Bao gồm ứng dụng Skype for Business 
Đã chọn
Site mạng nội bộ cho nhóm của bạn với thiết đặt bảo mật có thể tùy chỉnh
Đã chọn
Mạng xã hội của công ty để trợ giúp nhân viên cộng tác giữa các bộ phận và vị trí
Đã chọn
Tìm kiếm và khám phá được cá nhân hóa trong Office 365 bằng cách dùng Office Graph
Đã chọn
Quản lý ứng dụng doanh nghiệp với Chính sách Nhóm, Ghi nhật ký từ xa, Kích hoạt Máy tính dùng Chung
Đã chọn
Trí tuệ Thương nghiệp Tự phục vụ để phát hiện, phân tích và trực quan hóa dữ liệu với Excel
Đã chọn
Bảo vệ thông tin và tuân thủ bao gồm Quản lý quyền, lưu giữ pháp lý và ngăn mất dữ liệu cho email và tệp
Đã chọn
Trung tâm Khám phá điện tử Công cụ để hỗ trợ tuân thủ
Đã chọn
Thư thoại được lưu trữ Tận dụng các dịch vụ Unified Messaging được lưu trữ cung cấp tính năng trả lời cuộc gọi, giao diện người dùng quay số và chức năng tự động tham gia của công ty
Đã chọn

Tất cả các gói Office 365 bên trên bao gồm

  • Thỏa thuận cấp dịch vụ đảm bảo 99,9% thời gian hoạt động được hỗ trợ tài chính
  • Hỗ trợ web cấp CNTT và hỗ trợ qua điện thoại 24/7 cho các vấn đề quan trọng
  • Tích hợp Active Directory để dễ dàng quản lý chứng danh và quyền của người dùng
  • Bảo mật dữ liệu đẳng cấp thế giới
  • Lịch trực tuyến được chia sẻ
{"pmgControls":[ {"functionName":"PinnedNav","params":"#pmgPDN|#pmgPinnedNavStart|top|.pmgLinkHighLighted|true|#pmg-cmp-desktop|680|.pmg-pinned-end-point"},{"functionName":"Accordion","params":".accordionWrapper|.accordionBtn|.accordionContent|.showIcon|.hideIcon|.showHideAll"}, {"functionName":"Accordion","params":".pmg-mobile-accordion-wrapper|.pmg-mobile-accordion-btn|.pmg-mobile-accordion-content|.pmg-mobile-accordion-showIcon|.pmg-mobile-accordion-hideIcon|.showHideAll|680"},{"functionName":"CustomTooltip","params":""}, {"functionName":"AddDynaCss","params":"#planattr|pmg-pos-abs|680"}]}