Gói Office 365 Government

Vui lòng xác minh rằng bạn đủ điều kiện để tham gia với tư cách một tổ chức chính phủ. Bạn sẽ cần phải ký một hợp đồng và chứng minh rằng bạn là khách hàng đủ điều kiện. Microsoft có quyền xác minh tính đủ điều kiện bất kỳ lúc nào và tạm ngừng dịch vụ đối với khách hàng không đủ điều kiện.
Tổ chức chính phủ thường là (a) bất kỳ cơ quan chính phủ, văn phòng, bộ phận, đơn vị hoặc tổ chức chính quyền nhà nước hoặc địa phương nào khác hoặc (b) bất kỳ hạt, khu, liên bang, thành phố, khu tự trị, thị xã, thành phố ngoại ô, quận có mục đích đặc biệt nào hoặc loại cơ quan phát hành công cụ tương tự của chính phủ được thành lập theo luật từ tiểu bang của khách hàng và thuộc quyền hạn và ranh giới địa lý trong tiểu bang của khách hàng hoặc (c) bất kỳ tổ chức nào khác trong tiểu bang của khách hàng được cho phép rõ ràng bởi luật từ tiểu bang của khách hàng được mua theo hợp đồng tiểu bang. Đọc yêu cầu chi tiết về tính đủ điều kiện cho quốc gia của bạn.

Exchange Online (Plan 1) (Giá dành cho các Cơ quan Chính phủ)

Exchange Online (Plan 2) (Giá dành cho các Cơ quan Chính phủ)

Office 365 Enterprise E1 (Giá dành cho các Cơ quan Chính phủ)

Office 365 Enterprise E3 (Giá dành cho các Cơ quan Chính phủ)

Office 365 Enterprise E4 (Giá dành cho các Cơ quan Chính phủ)

Trọn bộ ứng dụng Office được cài đặt Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Publisher và OneNote trên tối đa 5 PC hoặc máy Mac cho mỗi người dùng Biểu tượng Mách nước
Giờ đây bao gồm các ứng Scholars Office 2016 mới cho PC và máy Mac của bạn.
Dấu kiểm cho biết những nội dung được bao gồm
(cộng với Access)
Dấu kiểm cho biết những nội dung được bao gồm
(cộng với Access)
Office trên máy tính bảng và điện thoại để trải nghiệm Office được cài đặt đầy đủ trên 5 máy tính bảng và 5 điện thoại Biểu tượng Mách nước
Dấu kiểm cho biết những nội dung được bao gồm
Dấu kiểm cho biết những nội dung được bao gồm
Các phiên bản trực tuyến của Office gồm Word, Excel, PowerPoint và nhiều ứng dụng khác
Chỉ xem tệp đính kèm
Chỉ xem tệp đính kèm
Dấu kiểm cho biết những nội dung được bao gồm
Dấu kiểm cho biết những nội dung được bao gồm
Dấu kiểm cho biết những nội dung được bao gồm
Lưu trữ và chia sẻ tệp với 1 TB dung lượng lưu trữ/người dùng Biểu tượng Mách nước
Dấu kiểm cho biết những nội dung được bao gồm
Dấu kiểm cho biết những nội dung được bao gồm
Dấu kiểm cho biết những nội dung được bao gồm
Email, lịch và danh bạ cấp doanh nghiệp với hộp thư đến 50 GB Biểu tượng Mách nước
Dấu kiểm cho biết những nội dung được bao gồm
Dấu kiểm cho biết những nội dung được bao gồm
Dấu kiểm cho biết những nội dung được bao gồm
Dấu kiểm cho biết những nội dung được bao gồm
Dấu kiểm cho biết những nội dung được bao gồm
Các cuộc họp trực tuyến không giới hạn, IM và hội thảo video HD. Bao gồm ứng dụng Skype for Business Biểu tượng Mách nước
Dấu kiểm cho biết những nội dung được bao gồm
Dấu kiểm cho biết những nội dung được bao gồm
Dấu kiểm cho biết những nội dung được bao gồm
Site mạng nội bộ cho nhóm của bạn với các thiết đặt bảo mật có thể tùy chỉnh
Dấu kiểm cho biết những nội dung được bao gồm
Dấu kiểm cho biết những nội dung được bao gồm
Dấu kiểm cho biết những nội dung được bao gồm
Mạng xã hội doanh nghiệp để trợ giúp nhân viên cộng tác giữa các bộ phận và vị trí
Dấu kiểm cho biết những nội dung được bao gồm
Dấu kiểm cho biết những nội dung được bao gồm
Dấu kiểm cho biết những nội dung được bao gồm
Tính năng tìm kiếm và khám phá được cá nhân hóa trong Office 365 bằng cách sử dụng Office Graph
Dấu kiểm cho biết những nội dung được bao gồm
Dấu kiểm cho biết những nội dung được bao gồm
Dấu kiểm cho biết những nội dung được bao gồm
Quản lý ứng dụng doanh nghiệp với Chính sách Nhóm, Đo dữ liệu từ xa, Kích hoạt Máy tính Dùng chung
Dấu kiểm cho biết những nội dung được bao gồm
Dấu kiểm cho biết những nội dung được bao gồm
Nghiệp vụ Thông minh Tự phục vụ để khám phá, phân tích và trực quan hóa dữ liệu trong Excel
Dấu kiểm cho biết những nội dung được bao gồm
Dấu kiểm cho biết những nội dung được bao gồm
Tuân thủ và bảo vệ thông tin Lưu trữ Pháp lý, quản lý quyền và ngăn mất dữ liệu cho email và tệp
Dấu kiểm cho biết những nội dung được bao gồm
Dấu kiểm cho biết những nội dung được bao gồm
Dấu kiểm cho biết những nội dung được bao gồm
Các công cụ trong Trung tâm Khám phá Điện tử để hỗ trợ việc tuân thủ
Dấu kiểm cho biết những nội dung được bao gồm
Dấu kiểm cho biết những nội dung được bao gồm
Thư thoại Hỗ trợ thư thoại được lưu trữ với khả năng tổng đài tự động
Dấu kiểm cho biết những nội dung được bao gồm
Dấu kiểm cho biết những nội dung được bao gồm
Giao tiếp hợp nhất để thực hiện cuộc gọi bằng cách sử dụng PC và cải thiện hoặc thay thế hệ thống điện thoại PBX với khả năng gọi điện doanh nghiệp của Skype for Business Server 2015 Biểu tượng Mách nước
Dấu kiểm cho biết những nội dung được bao gồm
Người dùng tối đa
Không giới hạn
Không giới hạn
Không giới hạn
Không giới hạn
Không giới hạn
{r2:c1}
{r2:c2}
{r3:c1}
{r3:c2}
{r4:c1}
{r4:c2}
{r5:c1}
{r5:c2}
{r6:c1}
{r6:c2}
{r7:c1}
{r7:c2}
{r8:c1}
{r8:c2}
{r9:c1}
{r9:c2}
{r10:c1}
{r10:c2}
{r11:c1}
{r11:c2}
{r12:c1}
{r12:c2}
{r13:c1}
{r13:c2}
{r14:c1}
{r14:c2}
{r15:c1}
{r15:c2}
{r16:c1}
{r16:c2}
{r17:c1}
{r17:c2}
{r2:c1}
{r2:c3}
{r3:c1}
{r3:c3}
{r4:c1}
{r4:c3}
{r5:c1}
{r5:c3}
{r6:c1}
{r6:c3}
{r7:c1}
{r7:c3}
{r8:c1}
{r8:c3}
{r9:c1}
{r9:c3}
{r10:c1}
{r10:c3}
{r11:c1}
{r11:c3}
{r12:c1}
{r12:c3}
{r13:c1}
{r13:c3}
{r14:c1}
{r14:c3}
{r15:c1}
{r15:c3}
{r16:c1}
{r16:c3}
{r17:c1}
{r17:c3}
{r2:c1}
{r2:c4}
{r3:c1}
{r3:c4}
{r4:c1}
{r4:c4}
{r5:c1}
{r5:c4}
{r6:c1}
{r6:c4}
{r7:c1}
{r7:c4}
{r8:c1}
{r8:c4}
{r9:c1}
{r9:c4}
{r10:c1}
{r10:c4}
{r11:c1}
{r11:c4}
{r12:c1}
{r12:c4}
{r13:c1}
{r13:c4}
{r14:c1}
{r14:c4}
{r15:c1}
{r15:c4}
{r16:c1}
{r16:c4}
{r17:c1}
{r17:c4}
{r2:c1}
{r2:c5}
{r3:c1}
{r3:c5}
{r4:c1}
{r4:c5}
{r5:c1}
{r5:c5}
{r6:c1}
{r6:c5}
{r7:c1}
{r7:c5}
{r8:c1}
{r8:c5}
{r9:c1}
{r9:c5}
{r10:c1}
{r10:c5}
{r11:c1}
{r11:c5}
{r12:c1}
{r12:c5}
{r13:c1}
{r13:c5}
{r14:c1}
{r14:c5}
{r15:c1}
{r15:c5}
{r16:c1}
{r16:c5}
{r17:c1}
{r17:c5}
{r2:c1}
{r2:c6}
{r3:c1}
{r3:c6}
{r4:c1}
{r4:c6}
{r5:c1}
{r5:c6}
{r6:c1}
{r6:c6}
{r7:c1}
{r7:c6}
{r8:c1}
{r8:c6}
{r9:c1}
{r9:c6}
{r10:c1}
{r10:c6}
{r11:c1}
{r11:c6}
{r12:c1}
{r12:c6}
{r13:c1}
{r13:c6}
{r14:c1}
{r14:c6}
{r15:c1}
{r15:c6}
{r16:c1}
{r16:c6}
{r17:c1}
{r17:c6}

Tất cả các gói Office 365 kể trên tích hợp:

Cập nhật
Thỏa thuận cấp dịch vụ được hỗ trợ tài chính, đảm bảo thời gian chạy 99,9%
Hỗ trợ CNTT
Hỗ trợ qua web ở cấp CNTT và hỗ trợ qua điện thoại 24/7 đối với những sự cố nghiêm trọng
Tích hợp Active Directory
Tích hợp Active Directory để dễ dàng quản lý thông tin xác thực và quyền của người dùng
Bảo mật
Bảo mật dữ liệu đẳng cấp thế giới

Yêu cầu phải đủ điều kiện

Vui lòng xác minh rằng bạn đủ điều kiện để tham gia với tư cách một tổ chức chính phủ. Bạn sẽ cần phải ký một hợp đồng và chứng minh rằng bạn là khách hàng đủ điều kiện.
Microsoft có quyền xác nhận tư cách bất cứ lúc nào và tạm hoãn dịch vụ các khách hàng không đủ tư cách.
Tổ chức chính phủ thường là (a) bất kỳ cơ quan chính phủ, văn phòng, bộ phận, đơn vị hoặc tổ chức chính quyền nhà nước hoặc địa phương nào khác hoặc (b) bất kỳ hạt, khu, liên bang, thành phố, khu tự trị, thị xã, thành phố ngoại ô, quận có mục đích đặc biệt nào hoặc loại cơ quan phát hành công cụ tương tự của chính phủ được thành lập theo luật từ tiểu bang của khách hàng và thuộc quyền hạn và ranh giới địa lý trong tiểu bang của khách hàng hoặc (c) bất kỳ tổ chức nào khác trong tiểu bang của khách hàng được cho phép rõ ràng bởi luật từ tiểu bang của khách hàng để mua theo hợp đồng tiểu bang. Đọc yêu cầu chi tiết về tính đủ điều kiện cho quốc gia của bạn.

Was this information helpful?

Great! Any other feedback?

How can we improve it?


To protect your privacy, please do not include contact information in your feedback. Review our privacy policy.

×