Two people standing outside at night looking at a laptop. There is a blurred city skyline in the background.

Đây là phiên bản 365 của bạn

Mỗi ngày lại là một cơ hội để gặt hái nhiều hơn cùng Office 365.

A Word document in Office 365 displayed on Surface Book in Tablet Mode

Office 365 là gì

Office 365 là một dịch vụ đăng ký trên nền điện toán đám mây, tập hợp các công cụ tốt nhất để phục vụ cho cách thức làm việc ngày nay của mọi người. Qua việc kết hợp các ứng dụng hàng đầu như Excel và Outlook với các dịch vụ đám mây mạnh mẽ như OneDrive và Microsoft Teams, Office 365 sẽ giúp mọi người tạo và chia sẻ ở mọi nơi, trên mọi thiết bị.

Tìm hiểu thêm về Office 365

Icon representing a small business

Doanh nghiệp nhỏ

Icon representing large office buildings or Enterprises

Doanh nghiệp

Icon representing an academic building

Giáo dục