Two people standing outside at night looking at a laptop.

Đây là phiên bản 365 của bạn

Mỗi ngày lại là một cơ hội để gặt hái nhiều hơn cùng Office 365.

Office 365 là gì

Office 365 là một dịch vụ đăng ký trên nền điện toán đám mây, tập hợp các công cụ tốt nhất để phục vụ cho cách thức làm việc ngày nay của mọi người. Qua việc kết hợp các ứng dụng hàng đầu như Excel và Outlook với các dịch vụ đám mây mạnh mẽ như OneDrive và Microsoft Teams, Office 365 sẽ giúp mọi người tạo và chia sẻ ở mọi nơi, trên mọi thiết bị.