Bạn chọn công nghệ nào cho 365 ngày tới?

Với Office, bạn có 365 ngày phía trước tràn đầy khả năng vô tận. Và những khả năng đó bắt đầu ngay bây giờ.

Office 365 là gì

Office 365 là một dịch vụ đăng ký dựa trên nền tảng đám mây giúp tập hợp những công cụ phù hợp nhất phục vụ cho cách thức làm việc ngày nay của mọi người. Qua việc kết hợp các ứng dụng hàng đầu như Excel và Outlook với các dịch vụ đám mây mạnh mẽ như OneDrive và Microsoft Teams, Office 365 sẽ giúp mọi người tạo và chia sẻ ở mọi nơi, trên mọi thiết bị.