Bạn chọn công nghệ nào cho 365 ngày tới?

Với Office, bạn có 365 ngày phía trước tràn đầy khả năng vô tận. Và những khả năng đó bắt đầu ngay bây giờ.

Sáng tạo theo những cách thức mạnh mẽ

Sáng tạo để đạt được những sản phẩm công việc xuất sắc nhất bằng các công cụ thiết kế, nghiên cứu, kiểm lỗi và trực quan hóa dữ liệu được đổi mới.
Hình ảnh màn hình máy tính bảng hiển thị Trình nghiên cứu của Word đang được sử dụng trong một tài liệu về chuyến du lịch bụi ở Châu Âu

Suy luận cùng viết tay

Làm được nhiều việc hơn khi bạn sử dụng bút kỹ thuật số cho tài liệu, bản trình bày, bảng tính và ghi chú so với khi bạn sử dụng bút và giấy.

Làm việc ở nơi bạn muốn

Làm việc liền mạch ở bất cứ đâu với các ứng dụng Office yêu thích của bạn và tiếp tục ở nơi bạn đã dừng trên mọi thiết bị.
Hình ảnh một màn hình máy tính, máy tính xách tay và máy tính bảng hiển thị một bản trình bày về chuyến du lịch bụi ở Châu Âu