Các tùy chọn Ngôn ngữ Office 2013

Office cung cấp các giải pháp đơn giản và tiết kiệm cho các cá nhân, gia đình và doanh nghiệp nhỏ đa ngôn ngữ.  Chỉ cần truy nhập theo các liên kết dưới đây để tìm hiểu về những tùy chọn dành cho bạn. Sẽ bổ sung các ngôn ngữ khác trong tương lai nên bạn hãy sớm kiểm tra lại nếu hiện tại bạn không thấy ngôn ngữ bạn muốn.

Gói Ngôn ngữ

Bạn có thể mua một Gói Ngôn ngữ, mỗi gói bao gồm:

  • Hiển thị bằng ngôn ngữ được chọn
  • Trợ giúp theo ngôn ngữ đã chọn
  • Công cụ kiểm lỗi cho ngôn ngữ được chọn

Nếu bạn đã mua đăng ký Office 365 thì bạn có thể sử dụng đăng ký đó để cài đặt Office bằng các ngôn ngữ khác nhau thay vì phải mua một Gói Ngôn ngữ. Có thể bạn đã có những công cụ này nếu bạn có Office 2013 ở ngôn ngữ bất kỳ.

Mua ngay

Mẹo Màn hình

Việc thay đổi ngôn ngữ Mẹo Màn hình sẽ thay đổi tên trên Mẹo Màn hình của bạn – chẳng hạn như các nút, menu và hộp thoại – sang một ngôn ngữ khác bằng cách trỏ chuột tới chúng. Tải xuống miễn phí tại đây.

Tải xuống

Công cụ Kiểm lỗi

Bạn có thể tải xuống gói Công cụ Kiểm lỗi cho các ngôn ngữ bổ sung. Mỗi gói sẽ tích hợp một trình soát chính tả và tùy theo ngôn ngữ, các công cụ kiểm lỗi bổ sung như trình soát ngữ pháp, từ điển đồng nghĩa, gần nghĩa hoặc gạch nối từ. Lưu ý rằng đây không phải là gói ngôn ngữ đầy đủ.

Tải xuống