Các tùy chọn Ngôn ngữ của Office 2013

Office cung cấp các giải pháp đơn giản và tiết kiệm chi phí cho các cá nhân, gia đình và doanh nghiệp nhỏ sử dụng nhiều ngôn ngữ. Chỉ cần truy nhập theo các liên kết bên dưới để tìm hiểu về những tùy chọn khả dụng với bạn. Các ngôn ngữ bổ sung sẽ sẵn có trong tương lai, vì vậy hãy sớm kiểm tra lại nếu hiện giờ bạn không thấy ngôn ngữ mình muốn.

Gói Ngôn ngữ

Bạn có thể mua một Gói Ngôn ngữ, mỗi gói bao gồm:

  • Hiển thị bằng ngôn ngữ được chọn
  • Trợ giúp theo ngôn ngữ đã chọn
  • Công cụ kiểm lỗi cho ngôn ngữ được chọn

Nếu bạn đã mua đăng ký Office 365, bạn có thể sử dụng đăng ký đó để cài đặt Office bằng các ngôn ngữ khác nhau mà không cần phải mua một Gói Ngôn ngữ nào.

Bạn có thể đã có những công cụ này nếu bạn có Office 2013 ở bất kỳ ngôn ngữ nào.

Mẹo Màn hình

Thay đổi ngôn ngữ Mẹo Màn hình sẽ thay đổi tên Mẹo Màn hình của bạn – chẳng hạn như các nút, menu và hộp thoại – sang ngôn ngữ khác bằng cách trỏ chuột tới chúng. Tải xuống miễn phí tại đây.

Công cụ Kiểm lỗi

Bạn có thể tải xuống gói Công cụ Kiểm lỗi cho các ngôn ngữ bổ sung. Mỗi gói sẽ tích hợp một trình soát chính tả và tùy theo ngôn ngữ, các công cụ kiểm lỗi bổ sung như trình soát ngữ pháp, từ điển đồng nghĩa, gần nghĩa hoặc gạch nối từ. Lưu ý rằng đây không phải là gói ngôn ngữ đầy đủ.