Các tùy chọn Ngôn ngữ Office 2013

Chỉ cần truy cập các liên kết bên dưới để tìm hiểu xem những tùy chọn nào có sẵn cho bạn. Các ngôn ngữ bổ sung sẽ có sẵn trong tương lai, vì vậy hãy sớm kiểm tra lại nếu hiện giờ bạn không thấy ngôn ngữ mình muốn.

Gói Ngôn ngữ

Bạn có thể mua một Gói Ngôn ngữ, mỗi gói bao gồm:

  • Hiển thị bằng ngôn ngữ được chọn
  • Trợ giúp bằng ngôn ngữ được chọn
  • Công cụ soát lỗi cho ngôn ngữ được chọn

Nếu bạn đã đăng ký Office 365, bạn có thể sử dụng đăng ký đó để cài đặt Office bằng các ngôn ngữ khác nhau mà không cần mua một Gói Ngôn ngữ.

Bạn có thể đã có những công cụ này nếu bạn có Office 2013 bằng bất kỳ ngôn ngữ nào.

Gói Giao diện Ngôn ngữ

Bạn có thể tải xuống Gói Giao diện Ngôn ngữ miễn phí. Gói này bao gồm khả năng hiển thị cho ngôn ngữ được chọn cũng như cho một số ứng dụng của Office và có thể bao gồm một số công cụ soát lỗi.

Công cụ Soát lỗi

Bạn có thể tải xuống các gói Công cụ Soát lỗi miễn phí cho ngôn ngữ bổ sung. Mỗi gói sẽ bao gồm trình soát chính tả và, tùy theo ngôn ngữ, các công cụ soát lỗi bổ sung như kiểm tra ngữ pháp, từ điển đồng nghĩa hoặc gạch nối từ.

Mẹo Màn hình

Thay đổi ngôn ngữ Mẹo Màn hình sẽ thay đổi tên của các Mẹo Màn hình của bạn – chẳng hạn như các nút, menu và hộp thoại – sang ngôn ngữ khác bằng cách trỏ chuột tới chúng. Tải xuống miễn phí tại đây.