Microsoft StaffHub

Ứng dụng được xây dựng dành cho Firstline Workforce trong Office 365

The StaffHub app showing tasks on a smart phone and a tablet computer
Các chức năng của StaffHub hiện đã có mặt trong Microsoft Teams.
TÌM HIỂU THÊM

a desktop showing a schedule and a mobile phone showing the task screen with tasks assigned and completed

Quản lý lịch biểu & tác vụ

Dễ dàng tạo và quản lý lịch biểu mọi lúc, mọi nơi cũng như luôn cập nhật khi có thay đổi. Nhanh chóng giao và hoàn thành các tác vụ để đáp ứng nhu cầu của khách hàng cũng như của doanh nghiệp trong giây lát.

Liên lạc & cộng đồng

Tạo không gian cho những cuộc hội thoại ý nghĩa, nơi nhân viên có thể chia sẻ ý tưởng, học hỏi lẫn nhau và tìm hiểu chuyên sâu về các sáng kiến mang tính tổ chức lớn hơn.
a mobile phone that shows a StaffHub chat next to a mobile phone that shows a corporate announcement in StaffHub
a desktop and a mobile phone that both show the same employee handbook

Đào tạo và tiếp nhận

Cung cấp cho nhân viên tài nguyên và nội dung đào tạo mà họ cần để đạt được các kỹ năng và sự tự tin cần thiết nhằm thực hiện tốt nhất công việc của mình.

Quản lý danh tính và quyền truy nhập

Nhanh chóng tạo và gán danh tính kỹ thuật số chỉ với một số điện thoại. Dễ dàng thêm và loại bỏ thành viên nhóm trong ứng dụng, cũng như duy trì biện pháp kiểm soát quản lý CNTT và bảo mật doanh nghiệp mà bạn mong đợi với Office 365.
a desktop screen that shows how to add a team member with just a phone number

"Điều đó đã làm thay đổi hoàn toàn mối quan hệ giữa bộ phận quản lý và nhân viên của chúng tôi, đồng thời giúp chúng tôi tập trung vào những gì quan trọng."

- Dominique Grandjonc, Tổng Giám đốc, Novotel, Paris