Màn hình máy tính xách tay hiển thị ứng dụng Microsoft Teams

Tất cả các ứng dụng của bạn, ở một nơi, với Microsoft Teams

Các công cụ và dịch vụ bạn sử dụng hàng ngày được kết nối trong một trung tâm duy nhất thuộc Microsoft Teams để giúp bạn:

  • Nhanh chóng đưa ra quyết định và hành động
  • Giảm việc trao đổi không cần thiết giữa các tác vụ quan trọng
  • Làm việc nhóm trên các công cụ, dự án và tài liệu bên ngoài hiệu quả hơn
Bắt đầu với Teams
Màn hình máy tính xách tay hiển thị ứng dụng Microsoft Teams

Tải Microsoft Teams miễn phí ngay hôm nay

Ứng dụng có thể không khả dụng ở mọi ngôn ngữ.

Microsoft Teams

Ứng dụng là một phần trong Công việc nhóm của bạn

Bắt đầu với Teams