Hỗ trợ các chuyên gia chăm sóc sức khỏe với Microsoft Teams

Photograph of three healthcare professionals walking in a medical building and looking at a tablet device

Các chuyên gia chăm sóc sức khỏe nỗ lực cung cấp dịch vụ chăm sóc tốt nhất có thể trong môi trường chăm sóc phức tạp hiện nay. Microsoft Teams cho phép cộng tác và giao tiếp đơn giản, bảo mật với các công cụ trò chuyện, video, thoại và chăm sóc sức khỏe trong một trung tâm duy nhất.


Kết nối ngay lập tức với nhắn tin bảo mật

Gửi tin nhắn, chụp và chia sẻ hình ảnh, đồng thời chuyển tiếp thông tin khẩn cấp trong khi an tâm biết rằng Teams đáp ứng yêu cầu bảo mật và tuân thủ nâng cao đối với các tổ chức chăm sóc sức khỏe.

Mobile device with a priority notification communicating urgent patient information
Mobile and desktop image showing patient health record inside of Microsoft Teams hub

Điều phối việc chăm sóc bệnh nhân trong một trung tâm

Truyền đạt thông tin cập nhật về bệnh nhân trong thời gian thực thông qua kết nối với các hồ sơ sức khỏe điện tử, các ứng dụng lĩnh vực kinh doanh và ứng dụng Office. Chia sẻ thông tin để sắp xếp, ưu tiên và điều phối việc chăm sóc trong một trung tâm.

Cộng tác với các cuộc họp thông minh

Thực hiện các cuộc họp âm thanh hoặc video với bất kỳ ai ở trong hoặc ngoài tổ chức của bạn. Tham gia các cuộc họp giữa bác sĩ lâm sàng hoặc nhân viên và với các khoa, phòng ban hoặc toàn bộ mạng lưới chăm sóc sức khỏe của bạn.

Desktop screen showing a meeting in Microsoft Teams with 4 professionals having a meeting
Mobile screenshot of a nursing shifts being scheduled in Microsoft Teams

Đơn giản hóa quy trình quản trị

Hợp lý hóa quy trình làm việc cũng như ca trực cho bác sĩ lâm sàng và nhân viên. Chia sẻ thông báo trên toàn tổ chức để mọi người luôn được cập nhật thông tin quan trọng.

Tự tin làm việc

Được xây dựng trên đám mây bảo mật và tuân thủ của Microsoft 365, Teams hỗ trợ tuân thủ HIPAA, đồng thời tuân thủ các tiêu chuẩn như HITRUST, SOC 1, SOC 2, GDPR và nhiều tiêu chuẩn khác.

Mobile and desktop image showing business Admin Center for Microsoft Teams hub


Aurora Health Care logo
"Bằng cách cung cấp cho nhân viên các công cụ để tăng cường cộng tác và điều phối việc chăm sóc, chúng tôi đã cải thiện trải nghiệm cho bệnh nhân và cuối cùng đã giúp giảm chi phí chăm sóc."

-Bác sĩ Divyang Joshi, Giám đốc Y tế kiêm Bác sĩ Nội khoa Advocate Aurora Health

Tìm hiểu thêm về câu chuyện của họ

Tải Microsoft Teams ngay hôm nay

Sở hữu Teams cùng với các ứng dụng Office, dung lượng lưu trữ chia sẻ tệp, email và nhiều lợi ích khác.