Nhắn tin tức thời với Microsoft Teams

Close-up photograph of Microsoft Teams page displayed on a laptop screen. It shows functionality and a team conversation in progress.

Duy trì kết nối nhóm dù bạn làm việc ở đâu với Microsoft Teams


Close-up photograph of a mobile device displaying a video call between multiple team members in progress.

Kết nối ngay lập tức

Nhắn tin tức thời một-một hoặc với nhóm, thực hiện cuộc gọi video hoặc chia sẻ màn hình để đưa ra quyết định một cách nhanh chóng.

Giảm thư email không quan trọng

Di chuyển những thư trả lời và xác nhận ồn ào ra khỏi chuỗi email và di chuyển vào những trò chuyện nhanh mà chúng thuộc ở đó.

Photograph of laptop displaying a Team instant messaging window, in progress between multiple people
Close-up photograph of a laptop screen displaying a Teams page and a mobile device displaying a Teams group call.

Thực hiện cuộc hội thoại ở mọi nơi

Làm việc cùng nhau như một nhóm ở mọi nơi với tính linh hoạt cao hơn.

Nâng cao văn hóa nhóm

Với sự tương đương về kỹ thuật số của không gian văn phòng mở, nhóm của bạn có thể kết nối thông qua các GIF, nhãn dán và lượt thích được cá nhân hóa.

Close-up photograph of a mobile device screen showing a Teams instant messaging screen that includes an in-app animated smiling emoji and a fun GIF of two people 'high-fiving.'

Khách hàng yêu thích nhắn tin tức thời

Lilly logo

“Trò chuyện trong thời gian thực thông qua Teams sẽ thúc đẩy hoạt động đổi mới ở quy mô lớn.” - Mike Meadows, Phó Chủ tịch, Eli Lilly & Co

The Detroit Wallpaper Co. logo

“Với Teams, mọi người luôn có thể nhanh chóng thống nhất với nhau.” - Andi Kubacki, Chủ sở hữu, Detroit Wall Paper


Đọc thêm về cộng tác nhóm

5 tính năng mà hoạt động trò chuyện nhóm tại nơi làm việc cần bổ sung

Tạo không gian để nhóm của bạn tự do đổi mới bằng cách cải thiện hoạt động cộng tác

5 cách để biến cuộc trò chuyện nhóm trở thành không gian làm việc tốt nhất


Tải ứng dụng Teams dành cho thiết bị di động

Cách thức sử dụng email

Placeholder with grey background and dimension watermark without any imagery Microsoft sẽ chỉ sử dụng email của bạn cho mục đích giao dịch một lần này. Thông tin sẽ không được lưu trữ.
Đang gửi thư cho bạn. Xin cảm ơn! Đã gửi thư cho bạn, vui lòng kiểm tra thiết bị sau giây lát. Xin cảm ơn! Đã gửi thư cho bạn, vui lòng kiểm tra email sau giây lát. Chúng tôi rất tiếc, đã xảy ra lỗi trong khi gửi thư cho bạn. Vui lòng thử lại sau giây lát. Vui lòng nhập một số điện thoại hợp lệ có 10 chữ số. Định dạng: hoặc địa chỉ email. Địa chỉ email đó không hợp lệ. Vui lòng nhập địa chỉ email ở định dạng hợp lệ như ten@example.com.

Sở hữu Teams ngay hôm nay

Sở hữu Teams cùng với các ứng dụng Office, dung lượng lưu trữ, chia sẻ tệp, email và nhiều lợi ích khác.