Bảo mật và tuân thủ trong Microsoft Teams

Person engaged in a Microsoft Teams meeting while seated at a desk with two large display monitors and a laptop

Giản đơn với bộ phận CNTT, an toàn cho mọi người

Các chuyên gia CNTT là những người hùng trong thế giới kết nối của chúng ta. Microsoft Teams sở hữu các chức năng bảo mật, tuân thủ và quản lý tích hợp sẵn mà họ cần.

Bảo mật

Giúp bảo vệ dữ liệu của bạn bằng các chức năng bảo mật nâng cao.

Tuân thủ

Đáp ứng các yêu cầu tuân thủ với hỗ trợ cho các quy định.

Khả năng quản lý

Dễ dàng quản lý Teams bằng các chức năng kiểm soát và độ chi tiết bạn cần.


A laptop displaying data loss prevention statistics from Office 365 Security & Compliance

Bảo mật thông tin của bạn

Với Microsoft Teams, bạn sở hữu các chức năng kiểm soát bảo mật nâng cao gồm ngăn mất dữ liệu, hàng rào thông tin, chính sách duy trì, Khám phá Điện tử, tạm giữ vì lý do pháp lý, cùng nhiều chức năng khác.

Duy trì sự tuân thủ

Đáp ứng nghĩa vụ với hơn 42 quy định cụ thể theo quốc gia, khu vực và ngành với sự trợ giúp từ các chức năng tuân thủ trong Microsoft Teams.

A laptop displaying the Office 365 Security & Compliance home page
A laptop and a phone displaying the Microsoft Teams admin center

Quản lý theo cách của bạn

Microsoft Teams được thiết kế với sự lưu tâm về CNTT, cung cấp các chức năng quản lý việc cộng tác, cuộc họp, cuộc gọi và ứng dụng ở cùng một nơi với tính năng quản trị đơn giản.


BP logo
"Nếu bạn khiến công việc bảo mật trở nên khó khăn, có thể mọi người sẽ né tránh việc đó. Với Microsoft 365, chúng tôi có được các chức năng gốc, khả năng hiểu rõ về môi trường hoạt động và sự đơn giản cho tất cả nhân viên."

Simon Hodgkinson, Giám đốc Bảo mật Thông tin Tập đoàn, BP

Đọc câu chuyện

Tài nguyên bổ sung cho người quản trị Teams

Trung tâm Tin cậy Microsoft

Tìm hiểu cách Microsoft nỗ lực bảo mật dữ liệu của bạn, bảo vệ quyền riêng tư và tuân thủ các tiêu chuẩn toàn cầu.

Trung tâm tiếp nhận Teams

Sở hữu các công cụ cùng hướng dẫn mà bạn sẽ cần để bắt đầu và hỗ trợ việc triển khai Teams.

Nội dung đào tạo người quản trị Teams

Tìm hiểu cách quản lý Microsoft Teams trong khi tăng cường khả năng bảo mật và tuân thủ.


Tải Microsoft Teams ngay hôm nay

Sở hữu Teams cùng với các ứng dụng Office, khả năng chia sẻ tệp, email và nhiều lợi ích khác.