Microsoft Teams cho Nhân viên làm việc trực tiếp với khách hàng

Nhân viên làm việc trực tiếp với khách hàng giúp thúc đẩy hoạt động kinh doanh. Teams là trung tâm làm việc nhóm giúp kết nối mọi người.

Two workers talking while looking at a mobile phone.

Trao quyền cho lực lượng lao động di động của bạn

Hơn hai triệu Nhân viên làm việc trực tiếp với khách hàng đang đi đầu trong ngành. Hỗ trợ họ với Teams.

Graphic icon of two overlapping devices

Trang bị và đào tạo nhân viên

Cấp quyền truy nhập vào các tài liệu và tài nguyên đào tạo từ các thiết bị di động.

Graphic icon representing a group of people

Phát triển văn hóa và cộng đồng

Tổ chức kỷ niệm nhóm của bạn để tăng cường sự gắn kết của nhân viên.

Graphic icon of a shield with an exclamation point in the center

Giảm thiểu rủi ro

Bảo vệ dữ liệu với tính năng nhắn tin và bảo mật nâng cao.


Photograph of two mobile devices, one shows an incoming call, one shows a chat list with channels

Duy trì kết nối nhóm của bạn khi đang di chuyển

Hỗ trợ liên lạc nhóm với cuộc trò chuyện 1:1 và trò chuyện nhóm, kênh có tổ chức và cuộc gọi.

Cho phép truy nhập từ xa vào tài liệu mọi lúc, mọi nơi

Cấp cho nhân viên quyền truy nhập vào các tài nguyên như là sổ tay, chính sách và nội dung video theo yêu cầu từ Teams.

Photograph of two mobile devices, one is showing the contents page of an employee handbook, the other shows a list of onboarding documents.
Photograph of two mobile devices showing Shifts screens

Tùy chỉnh và mở rộng trải nghiệm Teams của bạn

Sử dụng các ứng dụng của bên thứ nhất như Ca để xây dựng tích hợp với hệ thống quản lý lực lượng lao động của bạn và cấp quyền truy nhập vào các ứng dụng dòng nghiệp vụ cho trải nghiệm Teams tùy chỉnh.

Quản lý lực lượng lao động của bạn bằng quyền truy nhập dựa trên vai trò

Áp dụng chính sách đóng gói sẵn hoặc tùy chỉnh để cho phép Lực lượng lao động làm việc trực tiếp với khách hàng của bạn có quyền truy nhập vào những trải nghiệm mà họ cần cho vai trò của mình.

Photograph of three different device screens overlapping, each one is displaying an app screen including one that shows a request for time off.

VCA logo that incorporates the letters V, C, and A, with an outline of the United States.
"Chúng tôi đang hợp tác với Microsoft để tái tạo trải nghiệm nhân viên, xây dựng không gian làm việc hiện đại và an toàn, hỗ trợ mọi nhân viên, từ hội đồng quản trị đến Nhân viên làm việc trực tiếp với khách hàng, gặt hái nhiều hơn mỗi ngày."

-Brandon Antin, Phó Chủ tịch bộ phận Trách nhiệm Xã hội và Đổi mới, VCA


Tài nguyên Nhân viên làm việc trực tiếp với khách hàng

Graphic icon that looks like a light bulb

Quản lý ca

Tìm hiểu cách triển khai Ca cho Lực lượng lao động làm việc trực tiếp với khách hàng của bạn.

Graphic icon that represents a display overlapped by a downward-pointing arrow

Chuyển từ StaffHub sang Teams

Chuyển StaffHub sang Ca.

Graphic icon representing a person wearing a headset

Hướng dẫn của người quản trị

Nhận hướng dẫn của người quản trị mà bạn cần để thiết lập Nhân viên làm việc trực tiếp với khách hàng của bạn trong Teams.


|

Nhân viên làm việc trực tiếp với khách hàng là những nhân viên theo định hướng dịch vụ và tác vụ điển hình làm việc theo ca. Ví dụ: nhân viên bán hàng tại cửa hàng bán lẻ hoặc công nhân nhà máy tại khu vực sản xuất. Nhân viên làm việc trực tiếp với khách hàng giúp thúc đẩy hoạt động kinh doanh.

Chức năng Nhân viên làm việc trực tiếp với khách hàng có sẵn trong tất cả các SKU thương mại. Những chức năng này không có sẵn trong phiên bản miễn phí của Teams hay SKU Chính phủ.

Kể từ Tháng Mười 2019, Microsoft StaffHub sẽ được ngừng hoạt động. Các chức năng StaffHub đang được tích hợp vào Teams. Tìm hiểu thêm


Tải Microsoft Teams ngay hôm nay

Sở hữu Teams cùng với các ứng dụng Office, dung lượng lưu trữ, chia sẻ tệp, email và nhiều lợi ích khác.