Microsoft Teams cho Nhân viên làm việc trực tiếp với khách hàng

Nhân viên làm việc trực tiếp với khách hàng giúp thúc đẩy hoạt động kinh doanh. Teams là trung tâm làm việc nhóm giúp kết nối mọi người.

Two workers talking while looking at a mobile phone.
Tìm hiểu thêm về các tính năng mới đang được thông báo tại hội thảo NRF. ĐỌC BLOG

Mọi người tạo mối quan hệ với công ty, sản phẩm, dịch vụ và nhãn hiệu của bạn thông qua Nhân viên làm việc trực tiếp với khách hàng. Với lực lượng mạnh mẽ hơn hai tỷ người, họ là lực lượng lao động di động ở tuyến đầu của hầu hết mọi ngành. Hỗ trợ cho họ với Microsoft Teams.


A mobile phone and tablet showing scheduling capabilities in Microsoft Teams on each screen.

Liên lạc hiệu quả hơn

Thống nhất nhóm của bạn thông qua trò chuyện nhóm, cuộc họp trực tuyến, gọi điện và hội thảo web.

Tạo và xem lại lịch biểu với Ca

Với Ca, công cụ quản lý lịch biểu của bạn trong Teams, người quản lý có thể dễ dàng lập và tạo lịch biểu ca, ngoài ra, các thành viên nhóm có thể xem lại lịch biểu và thực hiện các yêu cầu thay đổi lịch biểu, tất cả đều trong thời gian thực.

A mobile phone and tablet showing scheduling capabilities in Microsoft Teams on each screen.
A mobile phone and tablet showing capabilities in Microsoft Teams on each screen.

Tích hợp hệ thống quản lý lực lượng lao động của bạn

Với Graph API cho Ca sắp ra mắt, bạn có thể tạo các bản tích hợp cho phép người quản lý và nhân viên truy nhập liền mạch vào các hệ thống quản lý lực lượng lao động.

Chúc mừng nhóm của bạn với tính năng Khen ngợi

Với tính năng Khen ngợi, công cụ ghi nhận nhân viên của bạn trong Teams, hãy chúc mừng mọi thành công, chia sẻ sự đánh giá của bạn với các thành viên nhóm và thúc đẩy tình thân hơn nữa.
Screen image of a Praise message being composed on a laptop with a badge, note, and recipient. In addition, there is a mobile device screen showing Praise messages.
VCA logo that incorporates the letters V, C, and A, with an outline of the United States.

"Chúng tôi đang hợp tác với Microsoft để tái tạo trải nghiệm nhân viên, xây dựng không gian làm việc hiện đại và an toàn, hỗ trợ mọi nhân viên, từ hội đồng quản trị đến Nhân viên làm việc trực tiếp với khách hàng, gặt hái nhiều hơn mỗi ngày."

-Brandon Antin, Phó Chủ tịch bộ phận Trách nhiệm Xã hội và Đổi mới, VCA

TÌM HIỂU THÊM VỀ CÂU CHUYỆN CỦA HỌ