To-Do

Tập trung vào ngày của bạn

A smart phone and tablet computer displaying the same To-Do list
To-Do sẽ giúp bạn quản lý, ưu tiên và hoàn thành những điều quan trọng nhất mà bạn cần thực hiện hàng ngày, hoạt động trên nền tảng tích hợp Office 365.

A “what would you like to do today” search box

Lập kế hoạch và quản lý ngày của bạn

Bắt đầu buổi sáng bằng Ngày của tôi hoàn toàn mới. Danh sách Ngày của tôi sẽ bắt đầu mới hoàn toàn—giúp bạn chủ động hơn khi quyết định những điều mình muốn hoàn thành.

Tập trung vào những điều quan trọng

Đề xuất của To-Do giúp bạn dễ dàng đặt ưu tiên cho các tác vụ hàng ngày. Đề xuất sẽ xem xét những việc cần làm trên danh sách của bạn và đề xuất những việc quan trọng nhất cho bạn mỗi ngày.

Details of a To-Do list showing to-do suggestions
Details of a To-Do list showing two reminders

Không bao giờ bỏ lỡ điều gì

Theo dõi hạn chót bằng cách thêm lời nhắc, ngày đến hạn và ghi chú vào những việc cần làm của bạn. Dù là tác vụ công việc hay cá nhân, To-Do cũng sẽ giúp bạn thực hiện hiệu quả hơn.

Cùng nhau hoàn thành nhiều việc hơn

Chia sẻ danh sách với đồng nghiệp, bạn bè và gia đình. Cộng tác trên các dự án để hoàn tất mọi việc nhanh hơn.
A To-Do list titled My Day on a tablet computer
A grocery-shopping To-Do list on a tablet computer

Toàn bộ việc cần làm của bạn tập trung ở một nơi

Tạo danh sách cho mọi việc bạn muốn: tác vụ cho cơ quan, trường học, cửa hàng tạp hóa, phim ảnh hay việc nhà. Bạn còn có thể cá nhân hóa danh sách bằng các chủ đề và màu khác nhau để nhanh chóng xác định được chúng.

Bạn đã sẵn sàng hoàn thành nhiều việc hơn cùng Office 365?


Các tính năng bổ sung của Microsoft To-Do

Outlook icon

Tích hợp Tác vụ Outlook

To-Do được tích hợp với Tác vụ Outlook, giúp bạn dễ dàng quản lý mọi tác vụ ở cùng một nơi.

Truy nhập từ mọi nơi

Microsoft To-Do được cung cấp miễn phí và đồng bộ trên iPhone, Android, Windows 10 và web.1

1Tình trạng sẵn có của các ứng dụng dành cho thiết bị di động sẽ khác nhau tùy theo quốc gia/vùng lãnh thổ. Tìm hiểu xem những ứng dụng nào sẵn có tại quốc gia/vùng lãnh thổ của bạn.