Office trên các thiết bị của bạn

Hãy mở rộng trải nghiệm Office của bạn bằng ứng dụng dành cho di động để duy trì hiệu quả làm việc. Hãy chọn thiết bị của bạn bên dưới để tìm hiểu tính năng sẵn có cho thiết bị. Tính khả dụng của các ứng dụng dành cho thiết bị di động tùy thuộc vào quốc gia. Tìm hiểu tính năng sẵn có cho quốc gia của bạn.

Office mọi lúc, mọi nơi

Office trên các thiết bị của bạn

Hãy mở rộng trải nghiệm Office của bạn bằng ứng dụng dành cho di động để duy trì hiệu quả làm việc. Hãy chọn thiết bị của bạn bên dưới để tìm hiểu tính năng sẵn có cho thiết bị. Tính khả dụng của các ứng dụng dành cho thiết bị di động tùy thuộc vào quốc gia. Tìm hiểu tính năng sẵn có cho quốc gia của bạn.

Office mọi lúc, mọi nơi
Office mọi lúc, mọi nơi

Office trên các thiết bị của bạn

Hãy mở rộng trải nghiệm Office của bạn bằng ứng dụng dành cho di động để duy trì hiệu quả làm việc. Hãy chọn thiết bị của bạn bên dưới để tìm hiểu tính năng sẵn có cho thiết bị. Tính khả dụng của các ứng dụng dành cho thiết bị di động tùy thuộc vào quốc gia. Tìm hiểu tính năng sẵn có cho quốc gia của bạn.

Office cho iPad

Giờ đây, bạn có thể chỉnh sửa miễn phí bằng Office cho iPad

Xem, tạo, chỉnh sửa và in từ các ứng dụng Word, Excel và PowerPoint được tối ưu hóa cho thiết bị di động—miễn phí.
OneNote cho iPad

OneNote

Khai thác những suy nghĩ và sự phát hiện của bạn với OneNote, sổ tay kỹ thuật số của bạn. Cho dù bạn ở nhà, ở văn phòng hay trên đường đi, ghi chú của bạn luôn theo bạn. Và bạn có thể chia sẻ ghi chú của mình, đồng thời cộng tác với người khác trên nhiều thiết bị.
Tải xuống từ App Store

Lync 2013

Giữ liên lạc, giao tiếp, cộng tác và hội thảo với những người khác. Ứng dụng Lync 2013 có sẵn nếu đăng ký Office 365 của bạn bao gồm Lync Online hoặc nếu tổ chức của bạn đang chạy Lync Server 2013.
Tải xuống từ App Store
Lync 2013 cho iPad

Cũng khả dụng cho iPad

OWA cho iPad

OWA cho iPad

Outlook Web App (OWA) cho iPad cung cấp cùng chức năng email, lịch và liên hệ bạn nhận được trong OWA trên trình duyệt, cùng với những khả năng bổ sung có sẵn thông qua việc tích hợp với iPad. Ứng dụng này yêu cầu đăng ký Office 365 bao gồm Exchange Online.
Nguồn cấp tin tức SharePoint

Nguồn cấp tin tức SharePoint

Giữ liên lạc trong khi di chuyển với Nguồn cấp tin tức SharePoint cho SharePoint 2013 và SharePoint Online. Điều hướng các nguồn cấp và tương tác với các cuộc hội thoại từ các trang web SharePoint, thẻ, liên hệ và tài liệu bạn đang theo dõi.
OneDrive

OneDrive

Xem hoặc chia sẻ ảnh, tệp hoặc thư mục trên OneDrive từ điện thoại của bạn.
OneDrive for Business

OneDrive for Business

Nhận lưu trữ trực tuyến cho tổ chức. Tải lên, duyệt và chia sẻ tệp, chỉnh sửa tệp trên iPad và chọn tệp để truy cập khi bạn ngoại tuyến. OneDrive for Business yêu cầu đăng ký Office 365 cho doanh nghiệp.
Skype

Skype

Gọi bạn bè, gia đình hoặc đồng nghiệp qua Internet.
Yammer

Yammer

Luôn được cập nhật về các cuộc hội thoại, cập nhật về thông tin mới nhất và cộng tác ngay cả khi bạn không ở văn phòng. Thông báo đẩy cho phép bạn biết về hoạt động quan trọng ngay khi hoạt động đó diễn ra.
Outlook

Outlook

Luôn kết nối và làm việc năng suất với một giao diện email, lịch, danh bạ và tệp đồng nhất và rõ ràng. Lưu trữ, xóa và quản lý email nhanh chóng, hoặc đặt lịch để email trở lại sau. Chia sẻ tình trạng lịch, đặt lịch cho cuộc hẹn và xem cũng như đính kèm tệp một cách dễ dàng.

Cũng khả dụng cho iPad

Outlook

OWA cho iPad

Outlook Web App (OWA) cho iPad cung cấp cùng chức năng email, lịch và liên hệ bạn nhận được trong OWA trên trình duyệt, cùng với những khả năng bổ sung có sẵn thông qua việc tích hợp với iPad. Ứng dụng này yêu cầu đăng ký Office 365 bao gồm Exchange Online.
One Drive

OneDrive for Business

Nhận lưu trữ trực tuyến cho tổ chức. Tải lên, duyệt và chia sẻ tệp, chỉnh sửa tệp trên iPad và chọn tệp để truy cập khi bạn ngoại tuyến. OneDrive for Business yêu cầu đăng ký Office 365 cho doanh nghiệp.
Share Point

Nguồn cấp tin tức SharePoint

Giữ liên lạc trong khi di chuyển với Nguồn cấp tin tức SharePoint cho SharePoint 2013 và SharePoint Online. Điều hướng các nguồn cấp và tương tác với các cuộc hội thoại từ các trang web SharePoint, thẻ, liên hệ và tài liệu bạn đang theo dõi.
Skype

Skype

Gọi bạn bè, gia đình hoặc đồng nghiệp qua Internet.
One Drive

OneDrive

Xem hoặc chia sẻ ảnh, tệp hoặc thư mục trên OneDrive từ điện thoại của bạn.
Yammer

Yammer

Luôn được cập nhật về các cuộc hội thoại, cập nhật về thông tin mới nhất và cộng tác ngay cả khi bạn không ở văn phòng. Thông báo đẩy cho phép bạn biết về hoạt động quan trọng ngay khi hoạt động đó diễn ra.
Outlook

Outlook

Luôn kết nối và làm việc năng suất với một giao diện email, lịch, danh bạ và tệp đồng nhất và rõ ràng. Lưu trữ, xóa và quản lý email nhanh chóng, hoặc đặt lịch để email trở lại sau. Chia sẻ tình trạng lịch, đặt lịch cho cuộc hẹn và xem cũng như đính kèm tệp một cách dễ dàng.
Office cho iPhone

Mobile Office của bạn

Xem, tạo và chỉnh sửa tài liệu Word, Excel và PowerPoint từ gần như bất cứ nơi nào, trên iPhone®. Nội dung và định dạng được giữ nguyên nên tài liệu trông vẫn tuyệt vời khi bạn trở lại PC hoặc Mac.
OneNote cho iPhone

OneNote

Khai thác những suy nghĩ và sự phát hiện của bạn với OneNote, sổ tay kỹ thuật số của bạn. Cho dù bạn ở nhà, ở văn phòng hay trên đường đi, ghi chú của bạn luôn theo bạn. Và bạn có thể chia sẻ ghi chú của mình, đồng thời cộng tác với người khác trên nhiều thiết bị.
Tải xuống từ App Store

OWA dành cho iPhone

Outlook Web App (OWA) cho iPhone cung cấp cùng chức năng email, lịch và liên hệ bạn nhận được trong OWA trên trình duyệt, cùng với những khả năng bổ sung có sẵn thông qua việc tích hợp với iPhone. Ứng dụng này yêu cầu đăng ký Office 365 bao gồm Exchange Online.
Tải xuống từ App Store
OWA dành cho iPhone

Cũng khả dụng cho iPhone

Lync 2013

Lync 2013

Giữ liên lạc, giao tiếp, cộng tác và hội thảo với những người khác. Ứng dụng Lync 2013 có sẵn nếu đăng ký Office 365 của bạn bao gồm Lync Online hoặc nếu tổ chức của bạn đang chạy Lync Server 2013.
Nguồn cấp tin tức SharePoint

Nguồn cấp tin tức SharePoint

Giữ liên lạc trong khi di chuyển với Nguồn cấp tin tức SharePoint cho SharePoint 2013 và SharePoint Online. Điều hướng các nguồn cấp và tương tác với các cuộc hội thoại từ các trang web SharePoint, thẻ, liên hệ và tài liệu bạn đang theo dõi.
OneDrive

OneDrive

Xem hoặc chia sẻ ảnh, tệp hoặc thư mục trên OneDrive từ điện thoại của bạn.
OneDrive for Business

OneDrive for Business

Nhận lưu trữ trực tuyến cho tổ chức. Tải lên, duyệt và chia sẻ tệp, chỉnh sửa tệp trên iPhone và chọn tệp để truy cập khi bạn ngoại tuyến. OneDrive for Business yêu cầu đăng ký Office 365 cho doanh nghiệp.
Skype

Skype

Gọi bạn bè, gia đình hoặc đồng nghiệp qua Internet.
Yammer

Yammer

Luôn được cập nhật về các cuộc hội thoại, cập nhật về thông tin mới nhất và cộng tác ngay cả khi bạn không ở văn phòng. Thông báo đẩy cho phép bạn biết về hoạt động quan trọng ngay khi hoạt động đó diễn ra.
Outlook

Outlook

Luôn kết nối và làm việc năng suất với một giao diện email, lịch, danh bạ và tệp đồng nhất và rõ ràng. Lưu trữ, xóa và quản lý email nhanh chóng, hoặc đặt lịch để email trở lại sau. Chia sẻ tình trạng lịch, đặt lịch cho cuộc hẹn và xem cũng như đính kèm tệp một cách dễ dàng.

Cũng khả dụng cho iPhone

Outlook

Lync 2013

Giữ liên lạc, giao tiếp, cộng tác và hội thảo với những người khác. Ứng dụng Lync 2013 có sẵn nếu đăng ký Office 365 của bạn bao gồm Lync Online hoặc nếu tổ chức của bạn đang chạy Lync Server 2013.
One Drive

OneDrive for Business

Nhận lưu trữ trực tuyến cho tổ chức. Tải lên, duyệt và chia sẻ tệp, chỉnh sửa tệp trên iPad và chọn tệp để truy cập khi bạn ngoại tuyến. OneDrive for Business yêu cầu đăng ký Office 365 cho doanh nghiệp.
Share Point

Nguồn cấp tin tức SharePoint

Giữ liên lạc trong khi di chuyển với Nguồn cấp tin tức SharePoint cho SharePoint 2013 và SharePoint Online. Điều hướng các nguồn cấp và tương tác với các cuộc hội thoại từ các trang web SharePoint, thẻ, liên hệ và tài liệu bạn đang theo dõi.
Skype

Skype

Gọi bạn bè, gia đình hoặc đồng nghiệp qua Internet.
One Drive

OneDrive

Xem hoặc chia sẻ ảnh, tệp hoặc thư mục trên OneDrive từ điện thoại của bạn.
Yammer

Yammer

Luôn được cập nhật về các cuộc hội thoại, cập nhật về thông tin mới nhất và cộng tác ngay cả khi bạn không ở văn phòng. Thông báo đẩy cho phép bạn biết về hoạt động quan trọng ngay khi hoạt động đó diễn ra.
Outlook

Outlook

Luôn kết nối và làm việc năng suất với một giao diện email, lịch, danh bạ và tệp đồng nhất và rõ ràng. Lưu trữ, xóa và quản lý email nhanh chóng, hoặc đặt lịch để email trở lại sau. Chia sẻ tình trạng lịch, đặt lịch cho cuộc hẹn và xem cũng như đính kèm tệp một cách dễ dàng.
Mobile Office của bạn

Mobile Office của bạn

Xem, tạo và chỉnh sửa tài liệu Word, Excel và PowerPoint từ gần như bất cứ nơi nào, trên máy tính bảng Android. Giờ đây bạn có thể có được trải nghiệm Office chính miễn phí trên máy tính bảng và điện thoại yêu thích của mình. disclaimer text
Tải ứng dụng: Word| Excel| PowerPoint
Office cho máy tính bảng Android có thể được cài đặt trên máy tính bảng đáp ứng những tiêu chí sau: chạy Android KitKat 4.4; có kích thước màn hình tối thiểu 7 inch và có bộ xử lý dựa trên ARM.

Cũng có sẵn cho máy tính bảng Android

OneNote cho máy tính bảng Android

OneNote cho máy tính bảng Android

Khai thác những suy nghĩ và sự phát hiện của bạn với OneNote, sổ tay kỹ thuật số của bạn. Cho dù bạn ở nhà, ở văn phòng hay trên đường đi, ghi chú của bạn luôn theo bạn. Và bạn có thể chia sẻ ghi chú của mình, đồng thời cộng tác với người khác trên nhiều thiết bị.
OneDrive

OneDrive for Business

Nhận lưu trữ trực tuyến cho tổ chức. Tải lên, duyệt và chia sẻ tệp, chỉnh sửa tệp trên máy tính bảng Android và chọn tệp để truy cập khi bạn ngoại tuyến. OneDrive for Business yêu cầu đăng ký Office 365 cho doanh nghiệp.
Outlook Web App

OWA

Outlook Web App (OWA) cho máy tính bảng Android cung cấp cùng chức năng email, lịch và liên hệ bạn nhận được trong OWA trên trình duyệt, cùng với những khả năng bổ sung có sẵn thông qua việc tích hợp với máy tính bảng Android. Ứng dụng này yêu cầu đăng ký Office 365 bao gồm Exchange Online.
Lync 2013

Lync 2013

Giữ liên lạc, giao tiếp, cộng tác và hội thảo với những người khác. Ứng dụng Lync 2013 có sẵn nếu đăng ký Office 365 của bạn bao gồm Lync Online hoặc nếu tổ chức của bạn đang chạy Lync Server 2013.
Skype

Skype

Gọi bạn bè, gia đình hoặc đồng nghiệp qua Internet.
Yammer

Yammer

Luôn được cập nhật về các cuộc hội thoại, cập nhật về thông tin mới nhất và cộng tác ngay cả khi bạn không ở văn phòng. Thông báo đẩy cho phép bạn biết về hoạt động quan trọng ngay khi hoạt động đó diễn ra.
Bản xem trước Outlook

Bản xem trước Outlook

Luôn kết nối và làm việc năng suất với một giao diện email, lịch, danh bạ và tệp đồng nhất và rõ ràng. Lưu trữ, xóa và quản lý email nhanh chóng, hoặc đặt lịch để email trở lại sau. Chia sẻ tình trạng lịch, đặt lịch cho cuộc hẹn và xem cũng như đính kèm tệp một cách dễ dàng.
Mobile Office của bạn

Mobile Office của bạn

Xem và chỉnh sửa tài liệu Word, Excel và PowerPoint từ gần như bất cứ nơi nào. Nội dung và định dạng được giữ nguyên nên tài liệu trông vẫn tuyệt vời khi bạn trở lại PC hoặc Mac.
OneNote cho Điện thoại Android

OneNote

Khai thác những suy nghĩ và sự phát hiện của bạn với OneNote, sổ tay kỹ thuật số của bạn. Cho dù bạn ở nhà, ở văn phòng hay trên đường đi, ghi chú của bạn luôn theo bạn. Và bạn có thể chia sẻ ghi chú của mình, đồng thời cộng tác với người khác trên nhiều thiết bị.
Tải ứng dụng:
Google Play
Amazon
OWA dành cho iPhone
Outlook Web App (OWA) cho iPhone cung cấp cùng chức năng email, lịch và liên hệ bạn nhận được trong OWA trên trình duyệt, cùng với những khả năng bổ sung có sẵn thông qua việc tích hợp với iPhone. Ứng dụng này yêu cầu đăng ký Office 365 bao gồm Exchange Online. (Liên kết và sử dụng biểu tượng cửa hàng ứng dụng cho liên kết).
App Store
OWA dành cho iPhone
Outlook
Lync 2013
Giữ liên lạc, giao tiếp, cộng tác và hội thảo với những người khác. Ứng dụng Lync 2013 có sẵn nếu đăng ký Office 365 của bạn bao gồm Lync Online hoặc nếu tổ chức của bạn đang chạy Lync Server 2013.
One Drive
OneDrive for Business
Nhận lưu trữ trực tuyến cho tổ chức. Tải lên, duyệt và chia sẻ tệp, chỉnh sửa tệp trên iPad và chọn tệp để truy cập khi bạn ngoại tuyến. OneDrive for Business yêu cầu đăng ký Office 365 cho doanh nghiệp.
Share Point
Nguồn cấp tin tức SharePoint
Giữ liên lạc trong khi di chuyển với Nguồn cấp tin tức SharePoint cho SharePoint 2013 và SharePoint Online. Điều hướng các nguồn cấp và tương tác với các cuộc hội thoại từ các trang web SharePoint, thẻ, liên hệ và tài liệu bạn đang theo dõi.
Skype
Skype
Gọi bạn bè, gia đình hoặc đồng nghiệp qua Internet.
One Drive
OneDrive
Xem hoặc chia sẻ ảnh, tệp hoặc thư mục trên OneDrive từ điện thoại của bạn.
Yammer
Yammer
Luôn được cập nhật về các cuộc hội thoại, cập nhật về thông tin mới nhất và cộng tác ngay cả khi bạn không ở văn phòng. Thông báo đẩy cho phép bạn biết về hoạt động quan trọng ngay khi hoạt động đó diễn ra.

Cũng có sẵn cho điện thoại Android

Lync 2013

Lync 2013

Giữ liên lạc, giao tiếp, cộng tác và hội thảo với những người khác. Ứng dụng Lync 2013 có sẵn nếu đăng ký Office 365 của bạn bao gồm Lync Online hoặc nếu tổ chức của bạn đang chạy Lync Server 2013.
OneDrive

OneDrive

Xem hoặc chia sẻ ảnh, tệp hoặc thư mục trên OneDrive từ điện thoại của bạn.
Skype

Skype

Gọi bạn bè, gia đình hoặc đồng nghiệp qua Internet.
Yammer

Yammer

Luôn được cập nhật về các cuộc hội thoại, cập nhật về thông tin mới nhất và cộng tác ngay cả khi bạn không ở văn phòng. Thông báo đẩy cho phép bạn biết về hoạt động quan trọng ngay khi hoạt động đó diễn ra.
Bản xem trước Outlook

Bản xem trước Outlook

Luôn kết nối và làm việc năng suất với một giao diện email, lịch, danh bạ và tệp đồng nhất và rõ ràng. Lưu trữ, xóa và quản lý email nhanh chóng, hoặc đặt lịch để email trở lại sau. Chia sẻ tình trạng lịch, đặt lịch cho cuộc hẹn và xem cũng như đính kèm tệp một cách dễ dàng.
Mobile Office của bạn

Mobile Office của bạn

Xem và chỉnh sửa tài liệu Word, Excel và PowerPoint từ gần như bất cứ nơi nào. Nội dung và định dạng được giữ nguyên nên tài liệu trông vẫn tuyệt vời khi bạn trở lại PC hoặc Mac.
OneNote cho Windows Phone

OneNote

Khai thác những suy nghĩ và sự phát hiện của bạn với OneNote, sổ tay kỹ thuật số của bạn. Cho dù bạn ở nhà, ở văn phòng hay trên đường đi, ghi chú của bạn luôn theo bạn. Và bạn có thể chia sẻ ghi chú của mình, đồng thời cộng tác với người khác, trên nhiều thiết bị.

Lync 2013

Giữ liên lạc, giao tiếp, cộng tác và hội thảo với những người khác. Ứng dụng Lync 2013 có sẵn nếu đăng ký Office 365 của bạn bao gồm Lync Online hoặc nếu tổ chức của bạn đang chạy Lync Server 2013.
Lync 2013 cho Windows Phone

Cũng khả dụng cho Windows Phone

Outlook Mobile

Outlook Mobile

Đọc và trả lời email đồng thời luôn cập nhật về lịch biểu của bạn và tìm thông tin mà bạn cần để hoàn thành nhanh công việc.
Nguồn cấp tin tức SharePoint

Nguồn cấp tin tức SharePoint

Giữ liên lạc trong khi di chuyển với Nguồn cấp tin tức SharePoint cho SharePoint 2013 và SharePoint Online. Điều hướng các nguồn cấp và tương tác với các cuộc hội thoại từ các trang web SharePoint, thẻ, liên hệ và tài liệu bạn đang theo dõi.
OneDrive

OneDrive

Xem hoặc chia sẻ ảnh, tệp hoặc thư mục trên OneDrive từ điện thoại của bạn.
Skype

Skype

Gọi bạn bè, gia đình hoặc đồng nghiệp qua Internet.
Yammer

Yammer

Luôn được cập nhật về các cuộc hội thoại, cập nhật về thông tin mới nhất và cộng tác ngay cả khi bạn không ở văn phòng. Thông báo đẩy cho phép bạn biết về hoạt động quan trọng ngay khi hoạt động đó diễn ra.
Office Lens

Office Lens

Cắt, chỉnh sửa và tạo ảnh của bảng trắng cũng như tài liệu có thể đọc, sau đó lưu chúng vào OneNote.

Cũng khả dụng cho Windows Phone

Outlook

Outlook Mobile

Đọc và trả lời email đồng thời luôn cập nhật về lịch biểu của bạn và tìm thông tin mà bạn cần để hoàn thành nhanh công việc
Skype

Skype

Gọi bạn bè, gia đình hoặc đồng nghiệp qua Internet.
Share Point

Nguồn cấp tin tức SharePoint

Giữ liên lạc trong khi di chuyển với Nguồn cấp tin tức SharePoint cho SharePoint 2013 và SharePoint Online. Điều hướng các nguồn cấp và tương tác với các cuộc hội thoại từ các trang web SharePoint, thẻ, liên hệ và tài liệu bạn đang theo dõi.
Yammer

Yammer

Luôn được cập nhật về các cuộc hội thoại, cập nhật về thông tin mới nhất và cộng tác ngay cả khi bạn không ở văn phòng. Thông báo đẩy cho phép bạn biết về hoạt động quan trọng ngay khi hoạt động đó diễn ra.
One Drive

OneDrive

Xem hoặc chia sẻ ảnh, tệp hoặc thư mục trên OneDrive từ điện thoại của bạn.
Office Lens

Office Lens

Cắt, chỉnh sửa và tạo ảnh của bảng trắng cũng như tài liệu có thể đọc, sau đó lưu chúng vào OneNote.
ShowContentHideContent
iPad
Office cho iPad

Giờ đây, bạn có thể chỉnh sửa miễn phí bằng Office cho iPad

Xem, tạo, chỉnh sửa và in từ các ứng dụng Word, Excel và PowerPoint được tối ưu hóa cho thiết bị di động—miễn phí.
OneNote cho iPad

OneNote

Khai thác những suy nghĩ và sự phát hiện của bạn với OneNote, sổ tay kỹ thuật số của bạn. Cho dù bạn ở nhà, ở văn phòng hay trên đường đi, ghi chú của bạn luôn theo bạn. Và bạn có thể chia sẻ ghi chú của mình, đồng thời cộng tác với người khác trên nhiều thiết bị.
App Store
Lync 2013 cho iPad

Lync 2013

Giữ liên lạc, giao tiếp, cộng tác và hội thảo với những người khác. Ứng dụng Lync 2013 có sẵn nếu đăng ký Office 365 của bạn bao gồm Lync Online hoặc nếu tổ chức của bạn đang chạy Lync Server 2013.
App Store

Cũng khả dụng cho iPad

OWA cho iPad

OWA cho iPad

Outlook Web App (OWA) cho iPad cung cấp cùng chức năng email, lịch và liên hệ bạn nhận được trong OWA trên trình duyệt, cùng với những khả năng bổ sung có sẵn thông qua việc tích hợp với iPad. Ứng dụng này yêu cầu đăng ký Office 365 bao gồm Exchange Online.
Nguồn cấp tin tức SharePoint

Nguồn cấp tin tức SharePoint

Giữ liên lạc trong khi di chuyển với Nguồn cấp tin tức SharePoint cho SharePoint 2013 và SharePoint Online. Điều hướng các nguồn cấp và tương tác với các cuộc hội thoại từ các trang web SharePoint, thẻ, liên hệ và tài liệu bạn đang theo dõi.
OneDrive

OneDrive

Xem hoặc chia sẻ ảnh, tệp hoặc thư mục trên OneDrive từ điện thoại của bạn.
OneDrive for Business

OneDrive for Business

Nhận lưu trữ trực tuyến cho tổ chức. Tải lên, duyệt và chia sẻ tệp, chỉnh sửa tệp trên iPad và chọn tệp để truy cập khi bạn ngoại tuyến. OneDrive for Business yêu cầu đăng ký Office 365 cho doanh nghiệp.
Skype

Skype

Gọi bạn bè, gia đình hoặc đồng nghiệp qua Internet.
Yammer

Yammer

Luôn được cập nhật về các cuộc hội thoại, cập nhật về thông tin mới nhất và cộng tác ngay cả khi bạn không ở văn phòng. Thông báo đẩy cho phép bạn biết về hoạt động quan trọng ngay khi hoạt động đó diễn ra.
 Outlook

Outlook

Luôn kết nối và làm việc năng suất với một giao diện email, lịch, danh bạ và tệp đồng nhất và rõ ràng. Lưu trữ, xóa và quản lý email nhanh chóng, hoặc đặt lịch để email trở lại sau. Chia sẻ tình trạng lịch, đặt lịch cho cuộc hẹn và xem cũng như đính kèm tệp một cách dễ dàng.
ShowContentHideContent
iPhone
Office cho iPhone

Mobile Office của bạn

Xem, tạo và chỉnh sửa tài liệu Word, Excel và PowerPoint từ gần như bất cứ nơi nào, trên iPhone®. Nội dung và định dạng được giữ nguyên nên tài liệu trông vẫn tuyệt vời khi bạn trở lại PC hoặc Mac.
OneNote cho iPhone

OneNote

Khai thác những suy nghĩ và sự phát hiện của bạn với OneNote, sổ tay kỹ thuật số của bạn. Cho dù bạn ở nhà, ở văn phòng hay trên đường đi, ghi chú của bạn luôn theo bạn. Và bạn có thể chia sẻ ghi chú của mình, đồng thời cộng tác với người khác trên nhiều thiết bị.
App Store
OWA dành cho iPhone

OWA dành cho iPhone

Outlook Web App (OWA) cho iPhone cung cấp cùng chức năng email, lịch và liên hệ bạn nhận được trong OWA trên trình duyệt, cùng với những khả năng bổ sung có sẵn thông qua việc tích hợp với iPhone. Ứng dụng này yêu cầu đăng ký Office 365 bao gồm Exchange Online.
App Store

Cũng khả dụng cho iPhone

Lync 2013

Lync 2013

Giữ liên lạc, giao tiếp, cộng tác và hội thảo với những người khác. Ứng dụng Lync 2013 có sẵn nếu đăng ký Office 365 của bạn bao gồm Lync Online hoặc nếu tổ chức của bạn đang chạy Lync Server 2013.
Nguồn cấp tin tức SharePoint

Nguồn cấp tin tức SharePoint

Giữ liên lạc trong khi di chuyển với Nguồn cấp tin tức SharePoint cho SharePoint 2013 và SharePoint Online. Điều hướng các nguồn cấp và tương tác với các cuộc hội thoại từ các trang web SharePoint, thẻ, liên hệ và tài liệu bạn đang theo dõi.
OneDrive

OneDrive

Xem hoặc chia sẻ ảnh, tệp hoặc thư mục trên OneDrive từ điện thoại của bạn.
OneDrive for Business

OneDrive for Business

Nhận lưu trữ trực tuyến cho tổ chức. Tải lên, duyệt và chia sẻ tệp, chỉnh sửa tệp trên iPad và chọn tệp để truy cập khi bạn ngoại tuyến. OneDrive for Business yêu cầu đăng ký Office 365 cho doanh nghiệp.
Skype

Skype

Gọi bạn bè, gia đình hoặc đồng nghiệp qua Internet.
Yammer

Yammer

Luôn được cập nhật về các cuộc hội thoại, cập nhật về thông tin mới nhất và cộng tác ngay cả khi bạn không ở văn phòng. Thông báo đẩy cho phép bạn biết về hoạt động quan trọng ngay khi hoạt động đó diễn ra.
 Outlook

Outlook

Luôn kết nối và làm việc năng suất với một giao diện email, lịch, danh bạ và tệp đồng nhất và rõ ràng. Lưu trữ, xóa và quản lý email nhanh chóng, hoặc đặt lịch để email trở lại sau. Chia sẻ tình trạng lịch, đặt lịch cho cuộc hẹn và xem cũng như đính kèm tệp một cách dễ dàng.
ShowContentHideContent
Máy tính bảng Android
Mobile Office của bạn

Mobile Office của bạn

Xem, tạo và chỉnh sửa tài liệu Word, Excel và PowerPoint từ gần như bất cứ nơi nào, trên máy tính bảng Android. Giờ đây bạn có thể có được trải nghiệm Office chính miễn phí trên máy tính bảng và điện thoại yêu thích của mình. ​disclaimer text
Tải ứng dụng:
Office cho máy tính bảng Android có thể được cài đặt trên máy tính bảng đáp ứng những tiêu chí sau: chạy Android KitKat 4.4; có kích thước màn hình tối thiểu 7 inch và có bộ xử lý dựa trên ARM.

Cũng có sẵn cho máy tính bảng Android

OneNote cho máy tính bảng Android

OneNote cho máy tính bảng Android

Khai thác những suy nghĩ và sự phát hiện của bạn với OneNote, sổ tay kỹ thuật số của bạn. Cho dù bạn ở nhà, ở văn phòng hay trên đường đi, ghi chú của bạn luôn theo bạn. Và bạn có thể chia sẻ ghi chú của mình, đồng thời cộng tác với người khác trên nhiều thiết bị.
OneDrive

OneDrive for Business

Nhận lưu trữ trực tuyến cho tổ chức. Tải lên, duyệt và chia sẻ tệp, chỉnh sửa tệp trên máy tính bảng Android và chọn tệp để truy cập khi bạn ngoại tuyến. OneDrive for Business yêu cầu đăng ký Office 365 cho doanh nghiệp.
Outlook Web App

OWA

Outlook Web App (OWA) cho máy tính bảng Android cung cấp cùng chức năng email, lịch và liên hệ bạn nhận được trong OWA trên trình duyệt, cùng với những khả năng bổ sung có sẵn thông qua việc tích hợp với máy tính bảng Android. Ứng dụng này yêu cầu đăng ký Office 365 bao gồm Exchange Online.
Lync 2013

Lync 2013

Duy trì liên lạc, giao tiếp, cộng tác và hội họp với người khác. Ứng dụng Lync 2013 khả dụng nếu đăng ký Office 365 của bạn bao gồm Lync Online hoặc nếu tổ chức của bạn đang chạy Lync Server 2013.​ ​
Skype

Skype

Gọi bạn bè, gia đình hoặc đồng nghiệp qua Internet.
Yammer

Yammer

Luôn được cập nhật về các cuộc hội thoại, cập nhật về thông tin mới nhất và cộng tác ngay cả khi bạn không ở văn phòng. Thông báo đẩy cho phép bạn biết về hoạt động quan trọng ngay khi hoạt động đó diễn ra.
 Bản xem trước Outlook

Bản xem trước Outlook

Luôn kết nối và làm việc năng suất với một giao diện email, lịch, danh bạ và tệp đồng nhất và rõ ràng. Lưu trữ, xóa và quản lý email nhanh chóng, hoặc đặt lịch để email trở lại sau. Chia sẻ tình trạng lịch, đặt lịch cho cuộc hẹn và xem cũng như đính kèm tệp một cách dễ dàng.
ShowContentHideContent
Điện thoại Android
Mobile Office của bạn

Mobile Office của bạn

Xem và chỉnh sửa tài liệu Word, Excel và PowerPoint từ gần như bất cứ nơi nào. Nội dung và định dạng được giữ nguyên nên tài liệu trông vẫn tuyệt vời khi bạn trở lại PC hoặc Mac.
OneNote cho Điện thoại Android

OneNote

Khai thác những suy nghĩ và sự phát hiện của bạn với OneNote, sổ tay kỹ thuật số của bạn. Cho dù bạn ở nhà, ở văn phòng hay trên đường đi, ghi chú của bạn luôn theo bạn. Và bạn có thể chia sẻ ghi chú của mình, đồng thời cộng tác với người khác, trên nhiều thiết bị.
Tải ứng dụng:
Google Play
Amazon

Cũng có sẵn cho điện thoại Android

Lync 2013

Lync 2013

Giữ liên lạc, giao tiếp, cộng tác và hội thảo với những người khác. Ứng dụng Lync 2013 có sẵn nếu đăng ký Office 365 của bạn bao gồm Lync Online hoặc nếu tổ chức của bạn đang chạy Lync Server 2013.
OneDrive

OneDrive

Xem hoặc chia sẻ ảnh, tệp hoặc thư mục trên OneDrive từ điện thoại của bạn.
Skype

Skype

Gọi bạn bè, gia đình hoặc đồng nghiệp qua Internet.
Yammer

Yammer

Luôn được cập nhật về các cuộc hội thoại, cập nhật về thông tin mới nhất và cộng tác ngay cả khi bạn không ở văn phòng. Thông báo đẩy cho phép bạn biết về hoạt động quan trọng ngay khi hoạt động đó diễn ra.
 Bản xem trước Outlook

Bản xem trước Outlook

Luôn kết nối và làm việc năng suất với một giao diện email, lịch, danh bạ và tệp đồng nhất và rõ ràng. Lưu trữ, xóa và quản lý email nhanh chóng, hoặc đặt lịch để email trở lại sau. Chia sẻ tình trạng lịch, đặt lịch cho cuộc hẹn và xem cũng như đính kèm tệp một cách dễ dàng.
ShowContentHideContent
Windows Phone
Mobile Office của bạn

Mobile Office của bạn

Xem và chỉnh sửa tài liệu Word, Excel và PowerPoint từ gần như bất cứ nơi nào. Nội dung và định dạng được giữ nguyên nên tài liệu trông vẫn tuyệt vời khi bạn trở lại PC hoặc Mac.
OneNote cho Windows Phone

OneNote

Khai thác những suy nghĩ và sự phát hiện của bạn với OneNote, sổ tay kỹ thuật số của bạn. Cho dù bạn ở nhà, ở văn phòng hay trên đường đi, ghi chú của bạn luôn theo bạn. Và bạn có thể chia sẻ ghi chú của mình, đồng thời cộng tác với người khác, trên nhiều thiết bị.
Lync 2013 cho Windows Phone

Lync 2013

Giữ liên lạc, giao tiếp, cộng tác và hội thảo với những người khác. Ứng dụng Lync 2013 có sẵn nếu đăng ký Office 365 của bạn bao gồm Lync Online hoặc nếu tổ chức của bạn đang chạy Lync Server 2013.

Cũng khả dụng cho Windows Phone

Outlook Mobile

Outlook Mobile

Đọc và trả lời email đồng thời luôn cập nhật về lịch biểu của bạn và tìm thông tin mà bạn cần để hoàn thành nhanh công việc.
Nguồn cấp tin tức SharePoint

Nguồn cấp tin tức SharePoint

Giữ liên lạc trong khi di chuyển với Nguồn cấp tin tức SharePoint cho SharePoint 2013 và SharePoint Online. Điều hướng các nguồn cấp và tương tác với các cuộc hội thoại từ các trang web SharePoint, thẻ, liên hệ và tài liệu bạn đang theo dõi.
OneDrive

OneDrive

Xem hoặc chia sẻ ảnh, tệp hoặc thư mục trên OneDrive từ điện thoại của bạn.
Skype

Skype

Gọi bạn bè, gia đình hoặc đồng nghiệp qua Internet.
Yammer

Yammer

Luôn được cập nhật về các cuộc hội thoại, cập nhật về thông tin mới nhất và cộng tác ngay cả khi bạn không ở văn phòng. Thông báo đẩy cho phép bạn biết về hoạt động quan trọng ngay khi hoạt động đó diễn ra.
Office Lens

Office Lens

Cắt, chỉnh sửa và tạo ảnh của bảng trắng cũng như tài liệu có thể đọc, sau đó lưu chúng vào OneNote.
Tính khả dụng tùy thuộc vào quốc gia. Tìm hiểu xem những gì có sẵn tại quốc gia của bạn.
iPhone và iPad là các nhãn hiệu đã đăng ký của Apple Inc., được đăng ký tại Hoa Kỳ và các quốc gia khác.
{"pmgControls":[{"functionName":"HorizontalTab","params":"#pmgJS-HorizontalTab|.pmgJS-HTabBtn|.pmgJS-HTabCnt|pmgJS-HTabSelected|"},{"functionName":"Accordion","params":".pmg-mobile-accordion-wrapper|.pmg-mobile-accordion-btn|.pmg-mobile-accordion-content|.pmg-mobile-accordion-showIcon|.pmg-mobile-accordion-hideIcon|.showHideAll|680"},{"functionName":"CustomTooltip","params":""},{"functionName":"AddDynaCss","params":"#pmgHTabRow|pmg-subhead|1080"},{"functionName":"AutoMiddle","params":".pmgJS-frame1|.pmgJS-target1"},{"functionName":"AutoMiddle","params":".pmgJS-frame2|.pmgJS-target2"},{"functionName":"AutoMiddle","params":".pmgJS-frame3|.pmgJS-target3"},{"functionName":"AutoMiddle","params":".pmgJS-frame4|.pmgJS-target4"},{"functionName":"AutoMiddle","params":".pmgJS-frame5|.pmgJS-target5"},{"functionName":"AutoMiddle","params":".pmgJS-frame6|.pmgJS-target6"}, {"functionName":"AutoMiddle","params":".pmgJS-frame7|.pmgJS-target7"}, {"functionName":"AddDynaCss","params":"#planattr|pmg-pos-abs|680"}]}