Office 365 Nonprofit

Làm nhiều việc tốt hơn và tác động mạnh mẽ hơn với Office 365.
Office 365 Nonprofit
Two tablets, a laptop, and a phone showing Office 365 in use.

Sở hữu các công cụ mà tổ chức phi lợi nhuận của bạn cần có để đạt được thành công

Hỗ trợ nhân viên và tình nguyện viên đạt được thành công với bộ công cụ năng động được tích hợp trong các gói Office 365 Nonprofit của chúng tôi. Cung cấp email miễn phí và khả năng chỉnh sửa tài liệu trực tuyến cùng dung lượng lưu trữ cho các thành viên nhóm. Đồng thời, với tính năng hội thảo video, nhắn tin tức thời và site Yammer riêng của bạn, bạn có thể kết nối các nhóm từ khắp nơi trên thế giới.

Làm được nhiều việc hơn trên đám mây

Mang lại trải nghiệm hiệu suất đám mây hàng đầu nhằm giúp các nhân viên và tình nguyện viên phối hợp với nhau theo những cách mới đầy thú vị. Truy nhập các bản báo cáo hội đồng và đơn xin tài trợ mọi lúc, mọi nơi, với dung lượng lưu trữ trực tuyến và khả năng chia sẻ tệp từ xa. Office 365 mang tới cho bạn khả năng linh hoạt để làm việc trong các phiên bản trực tuyến của các ứng dụng Office quen thuộc hoặc mua gói bao gồm các phiên bản mới nhất để cài đặt trên PC, máy Mac và các thiết bị di động.
Close-up of a person’s hands using Office 365 on a mobile phone.
Two men standing near a desktop in an office, using a tablet to collaborate.

Bảo mật, tuân thủ và quyền riêng tư

Office 365 là dịch vụ hiệu suất trên nền điện toán đám mây lớn đầu tiên sử dụng các khung bảo mật dựa trên các tiêu chuẩn ISO 27001 do một tổ chức kiểm toán độc lập xác minh. Office 365 cam kết theo hợp đồng sẽ tuân thủ Thỏa thuận Xử lý Dữ liệu, các điều khoản mẫu của Liên minh Châu Âu và Thỏa thuận Liên kết Kinh doanh HIPAA mạnh mẽ đối với tất cả khách hàng. Bạn cũng không cần phải lo lắng về tính bảo mật trên các thiết bị di động. Bạn có thể sử dụng các công cụ tích hợp sẵn để quản lý việc truy nhập dữ liệu trên nhiều điện thoại và máy tính bảng.
|

Được thiết kế nhằm giúp các tổ chức phi lợi nhuận và NGO hoạt động tốt hơn, gói đăng ký toàn cầu này cung cấp quyền truy nhập vào Office 365, các công cụ cộng tác và hiệu suất trên nền điện toán đám mây hàng đầu của Microsoft cho khách hàng đủ điều kiện. Các tổ chức phi lợi nhuận có thể tìm hiểu thêm, kiểm tra tính đủ điều kiện của mình và đăng ký nhận quyên tặng bằng cách truy nhập www.microsoft.com/office365nonprofits.

  1. Đăng ký chương trình Phi lợi nhuận của Microsoft.
  2. Nếu tính đủ điều kiện được xác nhận, gói đăng ký Office 365 Nonprofit sẽ sẵn có trong cổng thông tin quản trị Office 365.
  3. Đi đến tab Quản lý cấp phép trong cổng thông tin quản trị để gán cho người dùng bất kỳ gói đăng ký Office 365 Nonprofit nào, gồm các gói đăng ký Business Essential và E1 được quyên tặng.

Có. Khách hàng đủ điều kiện nhận gói đăng ký Office 365 Nonprofit có thể mua cả gói đăng ký thương mại và gói đăng ký dành cho tổ chức phi lợi nhuận trong tương lai.

Các khách hàng là tổ chức phi lợi nhuận nên sử dụng kênh hỗ trợ tiêu chuẩn cho Office 365. Chi tiết về các tùy chọn hỗ trợ của Office 365 có sẵn ở đây.

Các tổ chức đủ điều kiện: Các tổ chức phi lợi nhuận và phi chính phủ phải được công nhận là tổ chức từ thiện tại các quốc gia tương ứng mới hội đủ điều kiện cho Chương trình Phi lợi nhuận của Microsoft. Các tổ chức đủ điều kiện cũng phải hoạt động trên nền tảng phi lợi nhuận và có sứ mệnh đem lại lợi ích cho cộng đồng địa phương, điều này có thể bao gồm nhưng không giới hạn ở:

  • Trợ cấp người nghèo.
  • Cải thiện giáo dục.
  • Cải thiện phúc lợi xã hội.
  • Bảo tồn văn hóa.
  • Bảo vệ và khôi phục môi trường.
  • Tuyên truyền về nhân quyền.
  • Xây dựng xã hội văn minh.

Để xem giải thích chi tiết về tiêu chí đủ điều kiện và các liên kết đến tiêu chí đủ điều kiện cụ thể theo quốc gia, hãy truy nhập trang Tính đủ điều kiện.

Microsoft làm việc với đối tác quyên tặng phần mềm TechSoup Global để xác định liệu một tổ chức phi lợi nhuận có đáp ứng các yêu cầu chung về tính đủ điều kiện không. Chúng tôi nỗ lực đưa ra quyết định về tính đủ điều kiện sớm nhất có thể và quá trình này có thể diễn ra trong tối đa 20 ngày làm việc. Khung thời gian này có thể khác nhau tùy thuộc vào phản hồi của tổ chức phi lợi nhuận đối với các yêu cầu về tài liệu bổ sung. Tài liệu bắt buộc phải bao gồm chứng nhận hoặc đăng ký do cơ quan quản lý của tổ chức phi lợi nhuận cung cấp. Ví dụ: ở Hoa Kỳ, chúng tôi yêu cầu một bản sao của thư quyết định IRS 501(c)(3).

Các gói đăng ký Nonprofit chỉ dành cho nhân viên được trả lương của tổ chức phi lợi nhuận và nhân viên tương đương toàn thời gian (FTE) không được trả lương chịu trách nhiệm quản lý hàng ngày, điều hành và ủy thác quan trọng, cũng như những người không sử dụng giấy phép cho mục đích tạo thu nhập cá nhân. Các tình nguyện viên, thành viên và người thụ hưởng của tổ chức phi lợi nhuận sẽ KHÔNG đủ điều kiện để nhận giấy phép và đăng ký dành cho tổ chức phi lợi nhuận.

Gói đăng ký Office 365 Nonprofit E1 quyên góp có giới hạn số lượng người dùng bạn có thể gán. Để gán thêm giấy phép vượt quá giới hạn, bạn cần xóa những người dùng không hiện hoạt hoặc liên hệ với Bộ phận hỗ trợ để yêu cầu thêm giấy phép cho nhân viên đủ điều kiện và nhân viên FTE của bạn.