Bỏ qua để tới nội dung chính

Các gói Office 365 Nonprofit và mức giá

Các tổ chức phi lợi nhuận đủ điều kiện có thể nhận được Office 365 Nonprofit dưới dạng bản quyên tặng hoặc bản nâng cấp lên các tính năng nâng cao với mức chiết khấu đáng kể. Để đủ điều kiện nhận Office 365 Nonprofit, bạn phải có trạng thái tổ chức từ thiện được công nhận (bằng tiếng Anh) ở quốc gia của bạn và ký chính sách không phân biệt đối xử của Microsoft. Microsoft bảo lưu quyền xác minh tính đủ điều kiện vào mọi thời điểm và ngừng dịch vụ dành cho các tổ chức không đủ điều kiện.

Bảng dưới đây giúp bạn so sánh các gói. Hãy xem Câu hỏi thường gặp để biết các câu hỏi bổ sung về gói đăng ký này.

Bắt đầu (bằng tiếng Anh)

Xem thêm các tùy chọn Office 365 dành cho các tổ chức phi lợi nhuận

Office 365 Nonprofit Business Essentials

Office 365 Nonprofit Business Premium

Office 365 Nonprofit E1

Office 365 Nonprofit E3

Office 365 Nonprofit E5

Giá chưa bao gồm thuế.
Bản tặng
{O365SBPNPM2MTrial2Buy|price}
người dùng/tháng
Bản tặng
{O365E3NPM2MTrial2Buy|price}
người dùng/tháng
{O365NPE5Trial|price}
người dùng/tháng
Người dùng tối đa
300
300
Không giới hạn
Không giới hạn
Không giới hạn
Các ứng dụng Office được cài đặt đầy đủ Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Publisher và OneNote trên tối đa 5 PC hoặc máy Mac Mách nước về tính khả dụng của Publisher và Access và tính tương thích của gói Office 365 với các phiên bản trước đây của Office
Bao gồm các ứng dụng Office mới nhất cho PC và máy Mac của bạn.
Dấu kiểm thể hiện mục được bao gồm
cộng với Access
Dấu kiểm thể hiện mục được bao gồm
cộng với Access
Dấu kiểm thể hiện mục được bao gồm
cộng với Access
Office trên máy tính bảng và điện thoại để có được trải nghiệm Office được cài đặt đầy đủ trên tối đa 5 máy tính bảng và 5 điện thoại Mách nước về các ứng dụng di động và thiết bị
Dấu kiểm thể hiện mục được bao gồm
Dấu kiểm thể hiện mục được bao gồm
Dấu kiểm thể hiện mục được bao gồm
Các phiên bản trực tuyến của Office bao gồm Word, Excel và nhiều ứng dụng khác
Dấu kiểm thể hiện mục được bao gồm
Dấu kiểm thể hiện mục được bao gồm
Dấu kiểm để cho biết những gì được bao gồm
Dấu kiểm thể hiện mục được bao gồm
Dấu kiểm thể hiện mục được bao gồm
Lưu trữ và chia sẻ tệp với 1 TB dung lượng lưu trữ/người dùng Mách nước về máy khách đồng bộ OneDrive for Business
Dấu kiểm thể hiện mục được bao gồm
Dấu kiểm thể hiện mục được bao gồm
Dấu kiểm thể hiện mục được bao gồm
Dấu kiểm thể hiện mục được bao gồm
Dấu kiểm thể hiện mục được bao gồm
Email, lịch và danh bạ cấp doanh nghiệp với hộp thư đến 50 GB Mách nước về các phiên bản Outlook hoạt động với Office 365
Dấu kiểm thể hiện mục được bao gồm
Dấu kiểm thể hiện mục được bao gồm
Dấu kiểm thể hiện mục được bao gồm
Dấu kiểm thể hiện mục được bao gồm
Dấu kiểm thể hiện mục được bao gồm
Các cuộc họp trực tuyến, IM và hội thảo âm thanh, video HD cũng như hội thảo web không giới hạn.
Dấu kiểm thể hiện mục được bao gồm
Dấu kiểm thể hiện mục được bao gồm
Dấu kiểm thể hiện mục được bao gồm
Dấu kiểm thể hiện mục được bao gồm
Dấu kiểm thể hiện mục được bao gồm
Site mạng nội bộ cho nhóm của bạn với thiết đặt bảo mật có thể tùy chỉnh
Dấu kiểm thể hiện mục được bao gồm
Dấu kiểm thể hiện mục được bao gồm
Dấu kiểm thể hiện mục được bao gồm
Dấu kiểm thể hiện mục được bao gồm
Dấu kiểm thể hiện mục được bao gồm
Mạng xã hội doanh nghiệp để trợ giúp nhân viên cộng tác giữa các bộ phận và vị trí
Dấu kiểm thể hiện mục được bao gồm
Dấu kiểm thể hiện mục được bao gồm
Dấu kiểm thể hiện mục được bao gồm
Dấu kiểm thể hiện mục được bao gồm
Dấu kiểm thể hiện mục được bao gồm
Công cụ quản lý công việc nhằm trợ giúp các nhóm tạo kế hoạch, sắp xếp, gán và cộng tác về các tác vụ.
Dấu kiểm thể hiện mục được bao gồm
Dấu kiểm thể hiện mục được bao gồm
Dấu kiểm thể hiện mục được bao gồm
Dấu kiểm thể hiện mục được bao gồm
Dấu kiểm thể hiện mục được bao gồm
Các công cụ kể chuyện kỹ thuật số chuyên nghiệp để tạo báo cáo, bản trình bày mang tính tương tác và nhiều hơn nữa
Dấu kiểm thể hiện mục được bao gồm
Dấu kiểm thể hiện mục được bao gồm
Dấu kiểm thể hiện mục được bao gồm
Dấu kiểm thể hiện mục được bao gồm
Dấu kiểm thể hiện mục được bao gồm
Tìm kiếm và khám phá được cá nhân hóa trong Office 365 bằng cách sử dụng Office Graph
Dấu kiểm thể hiện mục được bao gồm
Dấu kiểm thể hiện mục được bao gồm
Dấu kiểm thể hiện mục được bao gồm
Dấu kiểm thể hiện mục được bao gồm
Dấu kiểm thể hiện mục được bao gồm
Cổng thông tin video doanh nghiệp để tải lên và chia sẻ các video về doanh nghiệp của bạn trong toàn công ty
Dấu kiểm thể hiện mục được bao gồm
Dấu kiểm thể hiện mục được bao gồm
Dấu kiểm thể hiện mục được bao gồm
Phát rộng cuộc họp trên Internet cho tối đa 10.000 người, họ có thể tham dự trong trình duyệt trên hầu như mọi thiết bị.
Dấu kiểm thể hiện mục được bao gồm
Dấu kiểm thể hiện mục được bao gồm
Dấu kiểm thể hiện mục được bao gồm
Quản lý ứng dụng doanh nghiệp với Chính sách Nhóm, Ghi nhật ký từ xa, Máy tính dùng Chung
Dấu kiểm thể hiện mục được bao gồm
Dấu kiểm thể hiện mục được bao gồm
Nghiệp vụ Thông minh Tự phục vụ để khám phá, phân tích và trực quan hóa dữ liệu trong Excel
Dấu kiểm thể hiện mục được bao gồm
Dấu kiểm thể hiện mục được bao gồm
Các giải pháp tuân thủ hỗ trợ các khả năng Lưu trữ, Kiểm tra, Khám phá Điện tử, hộp thư và tìm kiếm site nội bộ, cũng như lưu giữ pháp lý tùy thuộc vào loại đăng ký.
Dấu kiểm thể hiện mục được bao gồm
Dấu kiểm thể hiện mục được bao gồm
Dấu kiểm thể hiện mục được bao gồm
Bảo vệ Thông tin gồm Quản lý Quyền và Ngăn Mất Dữ liệu cho email
Dấu kiểm thể hiện mục được bao gồm
Dấu kiểm thể hiện mục được bao gồm
Khám phá Điện tử Nâng cao với Mã hóa Dự đoán và Phân tích Văn bản
Dấu kiểm thể hiện mục được bao gồm
Bảo mật nâng cao cho dữ liệu của bạn, giúp bảo vệ chống phần mềm xấu và virus không xác định, đồng thời cung cấp khả năng bảo vệ tốt hơn trước cuộc tấn công trước đây chưa từng gặp nhằm bảo vệ hệ thống gửi thư của bạn
Dấu kiểm thể hiện mục được bao gồm
Các công cụ phân tích cho thông tin chuyên sâu về dữ liệu cá nhân và tổ chức với Power BI và Microsoft MyAnalytics
Dấu kiểm thể hiện mục được bao gồm
Hội thảo PSTN cho phép những người được mời tham gia cuộc họp trên Skype for Business bằng cách quay số từ điện thoại cố định hoặc điện thoại di động
Dấu kiểm thể hiện mục được bao gồm
Cloud PBX để quản lý cuộc gọi trên nền điện toán đám mây để thực hiện, nhận và chuyển cuộc gọi trên nhiều loại thiết bị
Dấu kiểm thể hiện mục được bao gồm
{r2:c1}
{r2:c2}
{r3:c1}
{r3:c2}
{r4:c1}
{r4:c2}
{r5:c1}
{r5:c2}
{r6:c1}
{r6:c2}
{r7:c1}
{r7:c2}
{r8:c1}
{r8:c2}
{r9:c1}
{r9:c2}
{r10:c1}
{r10:c2}
{r11:c1}
{r11:c2}
{r12:c1}
{r12:c2}
{r13:c1}
{r13:c2}
{r14:c1}
{r14:c2}
{r15:c1}
{r15:c2}
{r16:c1}
{r16:c2}
{r17:c1}
{r17:c2}
{r18:c1}
{r18:c2}
{r19:c1}
{r19:c2}
{r20:c1}
{r20:c2}
{r21:c1}
{r21:c2}
{r22:c1}
{r22:c2}
{r23:c1}
{r23:c2}
{r24:c1}
{r24:c2}
{r2:c3}
{r3:c1}
{r3:c3}
{r4:c1}
{r4:c3}
{r5:c1}
{r5:c3}
{r6:c1}
{r6:c3}
{r7:c1}
{r7:c3}
{r8:c1}
{r8:c3}
{r9:c1}
{r9:c3}
{r10:c1}
{r10:c3}
{r11:c1}
{r11:c3}
{r12:c1}
{r12:c3}
{r13:c1}
{r13:c3}
{r14:c1}
{r14:c3}
{r15:c1}
{r15:c3}
{r16:c1}
{r16:c3}
{r17:c1}
{r17:c3}
{r18:c1}
{r18:c3}
{r19:c1}
{r19:c3}
{r20:c1}
{r20:c3}
{r21:c1}
{r21:c3}
{r22:c1}
{r22:c3}
{r23:c1}
{r23:c3}
{r24:c1}
{r24:c3}
{r2:c4}
{r3:c1}
{r3:c4}
{r4:c1}
{r4:c4}
{r5:c1}
{r5:c4}
{r6:c1}
{r6:c4}
{r7:c1}
{r7:c4}
{r8:c1}
{r8:c4}
{r9:c1}
{r9:c4}
{r10:c1}
{r10:c4}
{r11:c1}
{r11:c4}
{r12:c1}
{r12:c4}
{r13:c1}
{r13:c4}
{r14:c1}
{r14:c4}
{r15:c1}
{r15:c4}
{r16:c1}
{r16:c4}
{r17:c1}
{r17:c4}
{r18:c1}
{r18:c4}
{r19:c1}
{r19:c4}
{r20:c1}
{r20:c4}
{r21:c1}
{r21:c4}
{r22:c1}
{r22:c4}
{r23:c1}
{r23:c4}
{r24:c1}
{r24:c4}
{r2:c5}
{r3:c1}
{r3:c5}
{r4:c1}
{r4:c5}
{r5:c1}
{r5:c5}
{r6:c1}
{r6:c5}
{r7:c1}
{r7:c5}
{r8:c1}
{r8:c5}
{r9:c1}
{r9:c5}
{r10:c1}
{r10:c5}
{r11:c1}
{r11:c5}
{r12:c1}
{r12:c5}
{r13:c1}
{r13:c5}
{r14:c1}
{r14:c5}
{r15:c1}
{r15:c5}
{r16:c1}
{r16:c5}
{r17:c1}
{r17:c5}
{r18:c1}
{r18:c5}
{r19:c1}
{r19:c5}
{r20:c1}
{r20:c5}
{r21:c1}
{r21:c5}
{r22:c1}
{r22:c5}
{r23:c1}
{r23:c5}
{r24:c1}
{r24:c5}
{r2:c6}
{r3:c1}
{r3:c6}
{r4:c1}
{r4:c6}
{r5:c1}
{r5:c6}
{r6:c1}
{r6:c6}
{r7:c1}
{r7:c6}
{r8:c1}
{r8:c6}
{r9:c1}
{r9:c6}
{r10:c1}
{r10:c6}
{r11:c1}
{r11:c6}
{r12:c1}
{r12:c6}
{r13:c1}
{r13:c6}
{r14:c1}
{r14:c6}
{r15:c1}
{r15:c6}
{r16:c1}
{r16:c6}
{r17:c1}
{r17:c6}
{r18:c1}
{r18:c6}
{r19:c1}
{r19:c6}
{r20:c1}
{r20:c6}
{r21:c1}
{r21:c6}
{r22:c1}
{r22:c6}
{r23:c1}
{r23:c6}
{r24:c1}
{r24:c6}

Tất cả các gói Office 365 kể trên đều tích hợp:

Thỏa thuận mức dịch vụ được hỗ trợ tài chính, đảm bảo thời gian hoạt động 99,9%

Hỗ trợ qua web ở cấp độ CNTT và hỗ trợ qua điện thoại 24/7 đối với những sự cố nghiêm trọng

Tích hợp Active Directory để dễ dàng quản lý thông tin xác thực và quyền của người dùng

Bảo mật dữ liệu đẳng cấp thế giới


Xem thêm các tùy chọn Office 365 cho các tổ chức phi lợi nhuận

Exchange Online Archiving for Nonprofits: Nhận giải pháp lưu trữ trên nền điện toán đám mây, cấp doanh nghiệp giúp bạn giải quyết các thách thức về lưu trữ, tuân thủ, quy định và Khám phá Điện tử với giá {EOANPM2MTrial2Buy|price} người dùng/tháng (đối với tổ chức phi lợi nhuận). Tìm hiểu thêm về Exchange Online Archiving.

Tính năng Chống Mối đe dọa Nâng cao dành cho Office 365 Nonprofit: Bảo vệ chống lại phần mềm xấu và virus chưa xác định, đồng thời cung cấp khả năng bảo vệ tốt hơn trước cuộc tấn công trước đây chưa từng gặp nhằm bảo vệ hệ thống gửi thư của bạn với giá {O365SNPATPBuy|price} người dùng/tháng (đối với tổ chức phi lợi nhuận). Tìm hiểu thêm.

Office 365 ProPlus for Nonprofits: Luôn sở hữu phiên bản mới nhất của các ứng dụng Office quen thuộc, bất kể bạn đang sử dụng thiết bị nào—PC, điện thoại hoặc máy tính bảng. Số lượng người dùng không giới hạn với giá {O365EProPNPM2MTrial2Buy|price} người dùng/tháng (đối với tổ chức phi lợi nhuận). Tìm hiểu thêm về Office 365 ProPlus.

Project for Office 365 Nonprofit và Project Online Premium for Nonprofit: Dễ dàng quản lý dự án và cộng tác từ hầu như khắp mọi nơi với các công cụ phù hợp dành cho người quản lý dự án, nhóm dự án và người ra quyết định. Giá cho các công cụ quản lý dự án bắt đầu ở mức {ProjectProNPM2MTrial2Buy|price} người dùng/tháng (đối với tổ chức phi lợi nhuận). Tìm hiểu thêm về các gói đăng ký Quản lý Dự án.

Visio Pro for Office 365 Nonprofit: Tạo các sơ đồ chuyên nghiệp nhằm đơn giản hóa các thông tin phức tạp bằng các hình dạng cập nhật, các công cụ cộng tác và các sơ đồ liên kết dữ liệu với giá {VisioProNPM2MTrial2Buy|price} người dùng/tháng (đối với tổ chức phi lợi nhuận). Tìm hiểu thêm về Visio Pro.

Power BI for Office 365 Nonprofit: Phân tích & trực quan hóa doanh nghiệp trực tiếp tại cùng một nơi. Tìm hiểu thêm về Power BI Pro (bằng tiếng Anh).

SharePoint Online Storage:Nếu tổ chức của bạn cần thêm dung lượng lưu trữ trực tuyến với SharePoint so với dung lượng sẵn có trong gói Office 365, bạn có thể mua thêm dung lượng lưu trữ với giá {ShOlnStorageNPM2MTrial2Buy|price} mỗi GB/tháng. Tìm hiểu thêm về việc thêm dung lượng lưu trữ SharePoint Online.

Was this information helpful?

Great! Any other feedback?

How can we improve it?


To protect your privacy, please do not include contact information in your feedback. Review our privacy policy.

×