So sánh các gói Office 365 Nonprofit

Các tổ chức phi lợi nhuận đủ điều kiện có thể nhận được Office 365 Nonprofit dưới dạng bản quyên tặng hoặc bản nâng cấp lên các tính năng nâng cao với mức giảm giá đáng kể. Để đủ điều kiện nhận gói Office 365 Nonprofit, bạn phải có trạng thái từ thiện được công nhận (bằng tiếng Anh) ở quốc gia của bạn, đồng thời ký vào chính sách không phân biệt đối xử của Microsoft. Microsoft sẽ bảo lưu quyền xác nhận tính đủ điều kiện vào mọi thời điểm và quyền ngừng dịch vụ cho những tổ chức không đủ điều kiện.

Xem mục Câu hỏi thường gặp dành cho các thắc mắc bổ sung về gói đăng ký này.

Bắt đầu (bằng tiếng Anh)

Xem thêm các tùy chọn Office 365 dành cho các tổ chức phi lợi nhuận

Office 365 Nonprofit Business Essentials

Bản quyên tặng

Phù hợp nhất với các tổ chức phi lợi nhuận vừa & nhỏ cần email, lưu trữ và chia sẻ tệp đám mây, hội thảo web với IM, âm thanh, video HD cùng các dịch vụ khác. Không tích hợp các ứng dụng Office.

Các ứng dụng Office

(Không tích hợp)

Tích hợp các dịch vụ

 • Exchange
 • OneDrive
 • SharePoint
 • Skype for Business
 • Microsoft Teams
 • Các phiên bản Word, Excel trên web và nhiều ứng dụng khác
 • Lưu trữ và chia sẻ tệp với 1 TB dung lượng lưu trữ OneDrive Mách nước về các yêu cầu và trường hợp loại trừ của dung lượng lưu trữ OneDrive
 • Email, lịch và danh bạ cấp doanh nghiệp với hộp thư đến có dung lượng 50 GB Mách nước về các phiên bản Outlook hoạt động với Office 365
 • Các cuộc họp trực tuyến, IM, hội thảo âm thanh, hội thảo video HD cũng như hội thảo web không giới hạn
 • Tạo hub dành cho làm việc nhóm bằng Microsoft Teams
 • Site mạng nội bộ cho nhóm của bạn với cài đặt bảo mật có thể tùy chỉnh
 • Mạng xã hội doanh nghiệp nhằm giúp nhân viên cộng tác giữa các bộ phận và các vị trí
 • Các công cụ quản lý công việc nhằm giúp nhóm lập kế hoạch, sắp xếp, giao và cộng tác trên các tác vụ
 • Các công cụ kể chuyện kỹ thuật số chuyên nghiệp để tạo các báo cáo, bản trình bày và nội dung mang tính tương tác khác
 • Tìm kiếm và khám phá được cá nhân hóa trong Office 365 bằng cách sử dụng Office Graph
 • Số lượng người dùng tối đa: 300

Office 365 Nonprofit Business Premium

Phù hợp nhất với các tổ chức phi lợi nhuận vừa & nhỏ cần email, các ứng dụng Office trên máy tính, chia sẻ và lưu trữ tệp đám mây, hội thảo web với IM, âm thanh, video HD cùng các dịch vụ khác.

Tích hợp các ứng dụng Office

 • Word
 • Excel
 • PowerPoint
 • OneNote
 • Outlook
 • Publisher (chỉ dành cho PC)
 • Access (chỉ dành cho PC)

Tích hợp các dịch vụ

 • Exchange
 • OneDrive
 • SharePoint
 • Skype for Business
 • Microsoft Teams
 • Phiên bản trên máy tính của các ứng dụng Office: Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote, cùng với Access và chỉ dành cho PC trên tối đa 5 PC hoặc 5 máy Mac cho mỗi người dùng Mách nước về tính sẵn có của Publisher và Access cũng như tính tương thích của gói Office 365 với các phiên bản trước đây của Office
 • Trải nghiệm Office được tối ưu hóa trên 5 máy tính bảng và 5 điện thoại
 • Các phiên bản Word, Excel trên web và nhiều ứng dụng khác
 • Lưu trữ và chia sẻ tệp với 1 TB dung lượng lưu trữ OneDrive Mách nước về các yêu cầu và trường hợp loại trừ của lưu trữ OneDrive
 • Email, lịch và danh bạ cấp doanh nghiệp với hộp thư đến có dung lượng 50 GB Mách nước về các phiên bản Outlook hoạt động với Office 365
 • Các cuộc họp trực tuyến, IM, hội thảo âm thanh, hội thảo video HD cũng như hội thảo web không giới hạn
 • Tạo hub dành cho làm việc nhóm bằng Microsoft Teams
 • Site mạng nội bộ cho nhóm của bạn với cài đặt bảo mật có thể tùy chỉnh
 • Mạng xã hội doanh nghiệp nhằm giúp nhân viên cộng tác giữa các bộ phận và các vị trí
 • Các công cụ quản lý công việc nhằm giúp nhóm lập kế hoạch, sắp xếp, giao và cộng tác trên các tác vụ
 • Các công cụ kể chuyện kỹ thuật số chuyên nghiệp để tạo các báo cáo, bản trình bày và nội dung mang tính tương tác khác
 • Tìm kiếm và khám phá được cá nhân hóa trong Office 365 bằng cách sử dụng Office Graph
 • Số lượng người dùng tối đa: 300

Office 365 Nonprofit E1

Bản quyên tặng

Phù hợp nhất với các tổ chức phi lợi nhuận lớn cần email, lưu trữ và chia sẻ tệp đám mây, hội thảo web với IM, âm thanh, video HD, mạng xã hội doanh nghiệp, công cụ quản lý công việc, các giải pháp tuân thủ và các dịch vụ khác. Không tích hợp các ứng dụng Office.

Các ứng dụng Office

(Không tích hợp)

Tích hợp các dịch vụ

 • Exchange
 • OneDrive
 • SharePoint
 • Skype for Business
 • Microsoft Teams
 • Các phiên bản Word, Excel trên web và nhiều ứng dụng khác
 • Lưu trữ và chia sẻ tệp với 1 TB dung lượng lưu trữ OneDrive Mách nước về các yêu cầu và trường hợp loại trừ của lưu trữ OneDrive
 • Email, lịch và danh bạ cấp doanh nghiệp với hộp thư đến có dung lượng 50 GB Mách nước về các phiên bản Outlook hoạt động với Office 365
 • Các cuộc họp trực tuyến, IM, hội thảo âm thanh, hội thảo video HD cũng như hội thảo web không giới hạn
 • Site mạng nội bộ cho nhóm của bạn với cài đặt bảo mật có thể tùy chỉnh
 • Mạng xã hội doanh nghiệp nhằm giúp nhân viên cộng tác giữa các bộ phận và các vị trí
 • Các công cụ quản lý công việc nhằm giúp nhóm lập kế hoạch, sắp xếp, giao và cộng tác trên các tác vụ
 • Các công cụ kể chuyện kỹ thuật số chuyên nghiệp để tạo các báo cáo, bản trình bày và nội dung mang tính tương tác khác
 • Tìm kiếm và khám phá được cá nhân hóa trong Office 365 bằng cách sử dụng Office Graph
 • Cổng thông tin video doanh nghiệp để tải lên và chia sẻ các video doanh nghiệp của bạn trong toàn công ty
 • Truyền phát cuộc họp trên Internet tới tối đa 10.000 người, họ có thể tham dự trong trình duyệt trên gần như mọi thiết bị
 • Tạo hub dành cho làm việc nhóm bằng Microsoft Teams
 • Các giải pháp tuân thủ hỗ trợ khả năng Lưu trữ, Kiểm tra, Khám phá Điện tử, hộp thư và tìm kiếm site nội bộ cũng như lưu giữ pháp lý tùy thuộc vào loại đăng ký

Office 365 Nonprofit E3

Phù hợp nhất cho các tổ chức phi lợi nhuận lớn cần có email, ứng dụng Office trên máy tính, lưu trữ và chia sẻ tệp đám mây, hội thảo web với IM, âm thanh và video HD cũng như truyền phát cuộc họp qua Internet tới tối đa 10.000 người, mạng xã hội doanh nghiệp, công cụ quản lý công việc, giải pháp tuân thủ, bảo vệ dữ liệu với DLP và các dịch vụ khác.

Tích hợp các ứng dụng Office

 • Word
 • Excel
 • PowerPoint
 • OneNote
 • Outlook
 • Publisher (chỉ dành cho PC)
 • Access (chỉ dành cho PC)

Tích hợp các dịch vụ

 • Exchange
 • OneDrive
 • SharePoint
 • Skype for Business
 • Microsoft Teams
 • Phiên bản trên máy tính của các ứng dụng Office: Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote, cùng với Access và chỉ dành cho PC trên tối đa 5 PC hoặc 5 máy Mac cho mỗi người dùng Mách nước về tính sẵn có của Publisher và Access cũng như tính tương thích của gói Office 365 với các phiên bản trước đây của Office
 • Trải nghiệm Office được tối ưu hóa trên 5 máy tính bảng và 5 điện thoại
 • Các phiên bản Word, Excel trên web và nhiều ứng dụng khác
 • Lưu trữ và chia sẻ tệp với 1 TB dung lượng lưu trữ OneDrive Mách nước về các yêu cầu và trường hợp loại trừ của lưu trữ OneDrive
 • Email, lịch và danh bạ cấp doanh nghiệp với hộp thư đến có dung lượng 50 GB Mách nước về các phiên bản Outlook hoạt động với Office 365
 • Các cuộc họp trực tuyến, IM, hội thảo âm thanh, hội thảo video HD cũng như hội thảo web không giới hạn
 • Tạo hub dành cho làm việc nhóm bằng Microsoft Teams
 • Site mạng nội bộ cho nhóm của bạn với cài đặt bảo mật có thể tùy chỉnh
 • Mạng xã hội doanh nghiệp nhằm giúp nhân viên cộng tác giữa các bộ phận và các vị trí
 • Các công cụ quản lý công việc nhằm giúp nhóm lập kế hoạch, sắp xếp, giao và cộng tác trên các tác vụ
 • Các công cụ kể chuyện kỹ thuật số chuyên nghiệp để tạo các báo cáo, bản trình bày và nội dung mang tính tương tác khác
 • Tìm kiếm và khám phá được cá nhân hóa trong Office 365 bằng cách sử dụng Office Graph
 • Cổng thông tin video doanh nghiệp để tải lên và chia sẻ các video doanh nghiệp của bạn trong toàn công ty
 • Truyền phát cuộc họp trên Internet tới tối đa 10.000 người, họ có thể tham dự trong trình duyệt trên gần như mọi thiết bị
 • Ứng dụng quản lý doanh nghiệp với Chính sách Nhóm, Ghi nhật ký từ xa và Máy tính Dùng chung
 • Nghiệp vụ Thông minh Tự phục vụ để khám phá, phân tích và trực quan hóa dữ liệu trong Excel
 • Các giải pháp tuân thủ hỗ trợ khả năng Lưu trữ, Kiểm tra, Khám phá Điện tử, hộp thư và tìm kiếm site nội bộ cũng như lưu giữ pháp lý tùy thuộc vào loại đăng ký
 • Bảo vệ Thông tin bao gồm các tính năng Quản lý Quyền và Ngăn Mất Dữ liệu cho email

Office 365 Nonprofit E5

Phù hợp nhất cho các tổ chức phi lợi nhuận lớn cần có email, ứng dụng Office trên máy tính, lưu trữ và chia sẻ tệp đám mây, hội thảo web với IM, âm thanh và video HD cũng như truyền phát cuộc họp qua Internet lên tới 10.000 người, mạng xã hội doanh nghiệp, công cụ quản lý công việc, giải pháp tuân thủ, bảo vệ dữ liệu với DLP, các công cụ Khám phá Điện tử nâng cao, phân tích, bảo mật nâng cao và các dịch vụ khác.

Tích hợp các ứng dụng Office

 • Word
 • Excel
 • PowerPoint
 • OneNote
 • Outlook
 • Publisher (chỉ dành cho PC)
 • Access (chỉ dành cho PC)

Tích hợp các dịch vụ

 • Exchange
 • OneDrive
 • SharePoint
 • Skype for Business
 • Microsoft Teams
 • Phiên bản trên máy tính của các ứng dụng Office: Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote, cùng với Access và chỉ dành cho PC trên tối đa 5 PC hoặc 5 máy Mac cho mỗi người dùng Mách nước về tính sẵn có của Publisher và Access cũng như tính tương thích của gói Office 365 với các phiên bản trước đây của Office
 • Trải nghiệm Office được tối ưu hóa trên 5 máy tính bảng và 5 điện thoại
 • Các phiên bản Word, Excel trên web và nhiều ứng dụng khác
 • Lưu trữ và chia sẻ tệp với 1 TB dung lượng lưu trữ OneDrive Mách nước về các yêu cầu và trường hợp loại trừ của lưu trữ OneDrive
 • Email, lịch và danh bạ cấp doanh nghiệp với hộp thư đến có dung lượng 50 GB Mách nước về các phiên bản Outlook hoạt động với Office 365
 • Các cuộc họp trực tuyến, IM, hội thảo âm thanh, hội thảo video HD cũng như hội thảo web không giới hạn
 • Tạo hub dành cho làm việc nhóm bằng Microsoft Teams
 • Site mạng nội bộ cho nhóm của bạn với cài đặt bảo mật có thể tùy chỉnh
 • Mạng xã hội doanh nghiệp nhằm giúp nhân viên cộng tác giữa các bộ phận và các vị trí
 • Các công cụ quản lý công việc nhằm giúp nhóm lập kế hoạch, sắp xếp, giao và cộng tác trên các tác vụ
 • Các công cụ kể chuyện kỹ thuật số chuyên nghiệp để tạo các báo cáo, bản trình bày và nội dung mang tính tương tác khác
 • Tìm kiếm và khám phá được cá nhân hóa trong Office 365 bằng cách sử dụng Office Graph
 • Cổng thông tin video doanh nghiệp để tải lên và chia sẻ các video doanh nghiệp của bạn trong toàn công ty
 • Truyền phát cuộc họp trên Internet tới tối đa 10.000 người, họ có thể tham dự trong trình duyệt trên gần như mọi thiết bị
 • Ứng dụng quản lý doanh nghiệp với Chính sách Nhóm, Ghi nhật ký từ xa và Máy tính Dùng chung
 • Nghiệp vụ Thông minh Tự phục vụ để khám phá, phân tích và trực quan hóa dữ liệu trong Excel
 • Các giải pháp tuân thủ hỗ trợ khả năng Lưu trữ, Kiểm tra, Khám phá Điện tử, hộp thư và tìm kiếm site nội bộ cũng như lưu giữ pháp lý tùy thuộc vào loại đăng ký
 • Bảo vệ Thông tin bao gồm các tính năng Quản lý Quyền và Ngăn Mất Dữ liệu cho email
 • Khám phá Điện tử Nâng cao với Mã hóa Dự đoán và Phân tích Văn bản
 • Bảo mật nâng cao cho dữ liệu của bạn, giúp bảo vệ chống phần lại mềm xấu và virus chưa xác định, đồng thời cung cấp khả năng bảo vệ tốt hơn trước những tấn công chưa từng gặp nhằm bảo vệ hệ thống gửi thư của bạn
 • Các công cụ phân tích cho thông tin chuyên sâu về cá nhân và tổ chức với Power BI và Microsoft MyAnalytics
 • Hội thảo Âm thanh cho phép người được mời tham gia cuộc họp trên Skype for Business bằng cách quay số vào từ điện thoại cố định hoặc điện thoại di động
 • Hệ thống Điện thoại dành cho việc quản lý cuộc gọi trên nền điện toán đám mây nhằm thực hiện, nhận và chuyển các cuộc gọi trên nhiều loại thiết bị

Tất cả các gói Office 365 kể trên bao gồm:

Thỏa thuận mức dịch vụ được hỗ trợ tài chính, đảm bảo thời gian hoạt động 99,9%

Hỗ trợ qua web ở cấp độ CNTT và hỗ trợ qua điện thoại 24/7 đối với những sự cố nghiêm trọng

Tích hợp Active Directory để dễ dàng quản lý thông tin xác thực và quyền của người dùng

Bảo mật dữ liệu đẳng cấp thế giới

Xem thêm các tùy chọn Office 365 cho các tổ chức phi lợi nhuận

Exchange Online Archiving for Nonprofits

: Nhận giải pháp lưu trữ trên nền điện toán đám mây cấp doanh nghiệp nhằm giúp bạn giải quyết các thách thức về lưu trữ, tuân thủ, quy định và Khám phá Điện tử với{EOANPM2MTrial2Buy|price} người dùng/tháng (đối với tổ chức phi lợi nhuận). Tìm hiểu thêm về Exchange Online Archiving.

Tính năng Chống Mối đe dọa Nâng cao dành cho Office 365 Nonprofit

: Bảo vệ chống lại phần mềm xấu và virus chưa xác định, đồng thời cung cấp khả năng bảo vệ tốt hơn trước những tấn công chưa từng gặp nhằm bảo vệ hệ thống gửi thư của bạn với {O365SNPATPBuy|price} người dùng/tháng (đối với tổ chức phi lợi nhuận). Tìm hiểu thêm.

Office 365 ProPlus for Nonprofits

: Luôn sở hữu phiên bản mới nhất của các ứng dụng Office quen thuộc, bất kể bạn đang sử dụng thiết bị nào—PC, điện thoại hay máy tính bảng. Số lượng người dùng không giới hạn với {O365EProPNPM2MTrial2Buy|price} người dùng/tháng (đối với tổ chức phi lợi nhuận). Tìm hiểu thêm về Office 365 ProPlus.

Project for Office 365 Nonprofit và Project Online Premium for Nonprofit

: Dễ dàng quản lý dự án và cộng tác từ hầu như khắp mọi nơi với các công cụ phù hợp dành cho người quản lý dự án, nhóm dự án và người ra quyết định. Giá cho các công cụ quản lý dự án bắt đầu ở mức {ProjectProNPM2MTrial2Buy|price} người dùng/tháng (đối với tổ chức phi lợi nhuận). Tìm hiểu thêm về các đăng ký Quản lý Dự án.

Visio Online Plan 2 Nonprofit

: Tạo các sơ đồ chuyên nghiệp nhằm đơn giản hóa các thông tin phức tạp bằng các hình dạng cập nhật, các công cụ cộng tác và các sơ đồ liên kết dữ liệu với {VisioProNPM2MTrial2Buy|price} người dùng/tháng (đối với tổ chức phi lợi nhuận). Tìm hiểu thêm về Visio Online Plan 2.

Power BI for Office 365 Nonprofit

: Phân tích tự phục vụ dành cho tất cả các dữ liệu của bạn. Tìm hiểu thêm về Power BI Pro (bằng tiếng Anh).

SharePoint Online Storage

: Nếu tổ chức của bạn cần thêm dung lượng lưu trữ trực tuyến với SharePoint ngoài dung lượng sẵn có trong gói Office 365, bạn có thể mua thêm dung lượng lưu trữ với {ShOlnStorageNPM2MTrial2Buy|price} mỗi GB/tháng. Tìm hiểu về việc thêm dung lượng lưu trữ SharePoint Online Storage.

Was this information helpful?

Great! Any other feedback?

How can we improve it?


To protect your privacy, please do not include contact information in your feedback. Review our privacy policy.

×