Office Home & Business 2019, Office Home & Student 2019

Thiết lập và cài đặt
Để thiết lập Office lần đầu tiên, hãy truy nhập www.office.com/setup và làm theo hướng dẫn trên màn hình.
Yêu cầu hệ thống
Quản lý tài khoản của bạn
Sau khi thiết lập Office, bạn có thể quản lý tài khoản của mình tại www.office.com/myaccount.
Khả năng tương thích với các phiên bản cũ hơn Xem thêm chi tiết về những phiên bản Office được hỗ trợ
Tùy chọn ngôn ngữ
Để tìm danh sách các ngôn ngữ Office sẵn có, xem Câu hỏi thường gặp. Office cung cấp các giải pháp đơn giản và tiết kiệm chi phí cho các cá nhân, gia đình và doanh nghiệp nhỏ sử dụng nhiều ngôn ngữ. Để biết thêm thông tin, hãy truy nhập www.office.com/language.
Office trên các thiết bị 2

PC: Office 2019 Home & Student bao gồm Word, Excel, PowerPoint và OneNote. Office 2019 Home & Business bao gồm Word, Excel, PowerPoint, OneNote và Outlook. Yêu cầu có Windows 10.

Máy Mac: Office 2019 for Mac Home & Student bao gồm Word, Excel, PowerPoint và OneNote. Office 2019 for Mac Home & Business bao gồm Word, Excel, PowerPoint, OneNote và Outlook. Office 2019 for Mac được hỗ trợ trên hai phiên bản mới nhất của Mac OS.
Thông tin khác

Office 365 Personal

Thiết lập và cài đặt
Để thiết lập Office lần đầu tiên, hãy truy nhập www.office.com/setup và làm theo hướng dẫn trên màn hình. Hoặc nếu bạn đã mua trực tuyến, bạn có thể truy nhập trực tiếp vào www.office.com/myaccount để quản lý tài khoản và các cài đặt của mình vì Office đã được thiết lập tự động.
Yêu cầu hệ thống
Khả năng tương thích với các phiên bản cũ hơn Xem thêm chi tiết về những phiên bản Office được hỗ trợ
Tùy chọn ngôn ngữ
Để tìm danh sách các ngôn ngữ Office sẵn có, xem Câu hỏi thường gặp. Nếu bạn mua Office 365 Personal, bạn có thể truy nhập www.office.com/myaccount để cài đặt Office bằng ngôn ngữ khác.
Office trên các thiết bị
2

PC: Cần có phiên bản Office 2019 của Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook, Publisher và Access. Cần có Windows 10 trở lên. 1

Máy Mac: Phiên bản Office 2019 của Word, Excel, PowerPoint, OneNote và Outlook. Office 2019 for Mac được hỗ trợ trên hai phiên bản macOS mới nhất.

Máy tính bảng chạy Windows: Cần có phiên bản Office 2019 của Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook, Publisher và Access. Yêu cầu Windows 10 trở lên.

iOS: Office for iPad® và iPhone® yêu cầu iOS 10.0 trở lên. Office for iPad Pro™ yêu cầu iOS 10.0 trở lên. Office được hỗ trợ trên hai phiên bản iOS gần đây nhất. Khi phiên bản iOS mới được phát hành, yêu cầu về Hệ điều hành của Office sẽ trở thành hai phiên bản gần nhất tại thời điểm đó: phiên bản iOS mới và phiên bản trước đó.

Android: Bạn có thể cài đặt Office for Android™ trên các máy tính bảng và điện thoại đáp ứng những tiêu chí sau: chạy một trong 4 phiên bản chính của Android và có bộ xử lý trên nền ARM hoặc Intel x86. Các thiết bị KitKat vẫn được hỗ trợ cho đến Tháng Sáu năm 2019.

Để biết thêm thông tin, bao gồm các yêu cầu về iPad® và máy tính bảng chạy Android™, hãy xem yêu cầu hệ thống đầy đủ.
Skype
Để tìm hiểu về những phút gọi điện với Skype, hãy xem Câu hỏi thường gặp.
Thông tin khác
Tìm hiểu về Office 365 Personal.
Office 365 Home
Thiết lập và cài đặt
Để thiết lập Office lần đầu tiên, hãy truy nhập www.office.com/setup và làm theo hướng dẫn trên màn hình. Hoặc nếu bạn đã mua trực tuyến, bạn có thể truy nhập trực tiếp vào www.office.com/myaccount để quản lý tài khoản và các cài đặt của mình vì Office đã được thiết lập tự động.
Yêu cầu hệ thống
Khả năng tương thích với các phiên bản cũ hơn Xem thêm chi tiết về những phiên bản Office được hỗ trợ
Tùy chọn ngôn ngữ
Để tìm danh sách các ngôn ngữ Office sẵn có, xem Câu hỏi thường gặp. Nếu bạn mua Office 365 Home, bạn có thể truy nhập www.office.com/myaccount để cài đặt Office bằng ngôn ngữ khác.
Office trên các thiết bị
2

PC: Cần có phiên bản Office 2019 của Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook, Publisher và Access. Cần có Windows 10 trở lên. 1

Máy Mac: Phiên bản Office 2019 của Word, Excel, PowerPoint, OneNote và Outlook. Office 2019 for Mac được hỗ trợ trên hai phiên bản macOS mới nhất.

Máy tính bảng chạy Windows: Cần có phiên bản Office 2019 của Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook, Publisher và Access. Yêu cầu Windows 10 trở lên.

iOS: Office for iPad® và iPhone® yêu cầu iOS 10.0 trở lên. Office for iPad Pro™ yêu cầu iOS 10.0 trở lên. Office được hỗ trợ trên hai phiên bản iOS gần đây nhất. Khi phiên bản iOS mới được phát hành, yêu cầu về Hệ điều hành của Office sẽ trở thành hai phiên bản gần nhất tại thời điểm đó: phiên bản iOS mới và phiên bản trước đó. 

Android: Bạn có thể cài đặt Office for Android™ trên các máy tính bảng và điện thoại đáp ứng những tiêu chí sau: chạy một trong 4 phiên bản chính của Android và có bộ xử lý trên nền ARM hoặc Intel x86. Các thiết bị KitKat vẫn được hỗ trợ cho đến Tháng Sáu năm 2019.

Để biết thêm thông tin, bao gồm các yêu cầu về iPad® và máy tính bảng chạy Android™, hãy xem yêu cầu hệ thống đầy đủ.
Skype
Để tìm hiểu về những phút gọi điện với Skype, hãy xem Câu hỏi thường gặp.
Thông tin khác
Tìm hiểu về Office 365 Home.
Office 365 University
Tính đủ điều kiện
Để tìm hiểu xem bạn có đủ điều kiện mua Office 365 University hay không, truy nhập www.office.com/verify.
Quản lý tài khoản của bạn
Yêu cầu hệ thống
Sau khi thiết lập Office, bạn có thể quản lý tài khoản của mình tại www.office.com/myaccount.
Khả năng tương thích với các phiên bản cũ hơn Xem thêm chi tiết về những phiên bản Office được hỗ trợ
Tùy chọn ngôn ngữ
Để tìm danh sách các ngôn ngữ Office sẵn có, xem Câu hỏi thường gặp. Nếu bạn mua Office 365 University, bạn có thể truy nhập www.office.com/myaccount để cài đặt Office bằng ngôn ngữ khác.3
Office trên các thiết bị
2

PC: Cần có phiên bản Office 2019 của Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook, Publisher và Access. Cần có Windows 10 trở lên. 1

Máy Mac: Phiên bản Office 2019 của Word, Excel, PowerPoint, OneNote và Outlook. Office 2019 for Mac được hỗ trợ trên hai phiên bản macOS mới nhất.

Máy tính bảng chạy Windows: Cần có phiên bản Office 2019 của Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook, Publisher và Access. Yêu cầu Windows 10 trở lên.

iOS: Office for iPad® và iPhone® yêu cầu iOS 10.0 trở lên. Office for iPad Pro™ yêu cầu iOS 10.0 trở lên. Office được hỗ trợ trên hai phiên bản iOS gần đây nhất. Khi phiên bản iOS mới được phát hành, yêu cầu về Hệ điều hành của Office sẽ trở thành hai phiên bản gần nhất tại thời điểm đó: phiên bản iOS mới và phiên bản trước đó. 

Android: Bạn có thể cài đặt Office for Android™ trên các máy tính bảng và điện thoại đáp ứng những tiêu chí sau: chạy một trong 4 phiên bản chính của Android và có bộ xử lý trên nền ARM hoặc Intel x86. Các thiết bị KitKat vẫn được hỗ trợ cho đến Tháng Sáu năm 2019.

Để biết thêm thông tin, bao gồm các yêu cầu về iPad® và máy tính bảng chạy Android™, hãy xem yêu cầu hệ thống đầy đủ.
Skype
Để tìm hiểu về những phút gọi điện với Skype, hãy xem Câu hỏi thường gặp.
Thông tin khác
Tìm hiểu về Office 365 University.
Office 365 Small Business Premium
Quốc gia/vùng lãnh thổ sẵn có
Office 365 Small Business Premium sẵn dùng ở các quốc gia/vùng lãnh thổ có Office 365 (xem danh sách đầy đủ). Lưu ý rằng Khóa Sản phẩm Office 365 Small Business Premium được mua ở cửa hàng bán lẻ, trực tuyến hoặc thông qua đối tác không khả dụng tại Australia, Nhật Bản, Trung Quốc và Thái Lan.
Quản lý tài khoản của bạn
Sau khi đã thiết lập Office, bạn có thể quản lý tài khoản của mình tại www.office.com/setup365.
Yêu cầu hệ thống
Khả năng tương thích với các phiên bản cũ hơn Xem thêm chi tiết về những phiên bản Office được hỗ trợ
Tùy chọn ngôn ngữ
Để tìm danh sách các ngôn ngữ Office sẵn có, xem Câu hỏi thường gặp. Nếu bạn mua Office 365 Small Business Premium, bạn có thể truy nhập www.office.com/setup365 để cài đặt Office bằng ngôn ngữ khác.
Office trên các thiết bị
2

PC: Cần có phiên bản Office 2016 của Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook, Publisher và Access. Yêu cầu Windows 7 trở lên. 1

Máy Mac: Phiên bản Office 2016 của Word, Excel, PowerPoint, OneNote và Outlook. Office 2016 for Mac yêu cầu có Mac OS X 10.10 trở lên.

Máy tính bảng chạy Windows: Cần có phiên bản Office 2016 của Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook, Publisher và Access. Yêu cầu Windows 8 trở lên. Các ứng dụng Office Mobile (Word, Excel, PowerPoint và OneNote) yêu cầu Windows 10.

Điện thoại chạy Windows: Các ứng dụng Office Mobile (Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Thư Outlook và Lịch Outlook) yêu cầu Windows 10.

iOS: Office for iPad® và iPhone® yêu cầu iOS 10.0 trở lên. Office for iPad Pro™ yêu cầu iOS 10.0 trở lên. Office được hỗ trợ trên hai phiên bản iOS gần đây nhất. Khi phiên bản iOS mới được phát hành, yêu cầu về Hệ điều hành của Office sẽ trở thành hai phiên bản gần nhất tại thời điểm đó: phiên bản iOS mới và phiên bản trước đó.

Android: Bạn có thể cài đặt Office for Android™ trên các máy tính bảng và điện thoại đáp ứng những tiêu chí sau: chạy một trong 4 phiên bản chính của Android và có bộ xử lý trên nền ARM hoặc Intel x86. Các thiết bị KitKat vẫn được hỗ trợ cho đến Tháng Sáu 2019.
Thông tin khác
Office 365 Small Business Premium chỉ sẵn có dưới dạng gói gia hạn cho người đăng ký hiện tại. Đối với đăng ký mới, hãy truy nhập vào mục Office 365 dành cho doanh nghiệp.
Các tính năng bổ sung trên điện thoại chạy Windows và máy tính bảng chạy Windows có Office 365
Word
 • Theo dõi và xem lại thay đổi
 • Thay đổi hướng trang
 • Chèn ngắt phần và ngắt trang
 • Bật cột trong bố trí trang
 • Tùy chỉnh đầu trang và chân trang đối với các trang khác nhau
 • Áp dụng màu tùy chỉnh cho văn bản
 • Áp dụng tô bóng và viền tùy chỉnh cho ô trong bảng
 • Áp dụng màu tùy chỉnh cho hình
 • Chèn và chỉnh sửa WordArt. Thêm kiểu đổ bóng và phản chiếu cho ảnh
 • Áp dụng thêm màu sắc cho định dạng
 • Nhận thông báo chia sẻ
 • Thêm hoặc loại bỏ thành phần biểu đồ

Excel
 • Tùy chỉnh các kiểu và bố trí của PivotTable
 • Áp dụng màu tùy chỉnh cho hình
 • Chèn và chỉnh sửa WordArt
 • Thêm kiểu đổ bóng và phản chiếu cho ảnh
 • Áp dụng thêm màu sắc cho định dạng
 • Chuyển dữ liệu thành bản đồ
 • Nhận thông báo chia sẻ
 • Thêm hoặc loại bỏ thành phần biểu đồ

PowerPoint
 • Kiểm tra ghi chú diễn giả của bạn trong khi trình bày
 • Lưu chú giải viết tay từ trình chiếu
 • Áp dụng tô bóng màu tùy chỉnh cho ô trong bảng
 • Áp dụng màu tùy chỉnh cho hình
 • Chèn và chỉnh sửa WordArt
 • Thêm đổ bóng và phản chiếu cho ảnh
 • Tạo chuyển động mượt mà với chuyển tiếp Biến đổi
 • Tạo các trang chiếu trông chuyên nghiệp một cách nhanh chóng với Trình thiết kế
 • Áp dụng thêm màu sắc cho định dạng
 • Nhận thông báo chia sẻ
 • Thêm hoặc loại bỏ thành phần biểu đồ
 • Sử dụng bút để chọn và thay đổi đối tượng
Cần có đăng ký Office 365 đủ điều kiện để sử dụng các tính năng bổ sung
Các gói đủ điều kiện bao gồm:

 • Office 365 Personal
 • Office 365 Home
 • Office 365 Business
 • Office 365 Business Premium
 • Office 365 Small Business Premium**
 • Office 365 Midsize Business**
 • Office 365 Enterprise E3 và E4 (Enterprise và Government4)
 • Office 365 Education E3** và E4**
 • Office 365 ProPlus
 • Office 365 University
 • Đăng ký dùng thử Office 365
**Chỉ các đăng ký hiện có, các gói này không còn sẵn có để mua.

Các phiên bản Office trên máy tính của Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook, Publisher và Access. Yêu cầu Windows 8 trở lên. Các ứng dụng Office dành cho thiết bị di động (Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Thư Outlook và Lịch Outlook) cần có: Windows 10, bộ xử lí 1 gigahertz (GHz) trở lên, RAM 1 gigabyte (GB) (32 bit) hoặc 2 GB (64 bit), dung lượng ổ đĩa cứng trống 16 GB, thiết bị đồ họa Microsoft DirectX 9 có trình điều khiển WDDM, một tài khoản Microsoft và quyền truy nhập Internet.

Các tính năng bổ sung trên iPad* và iPhone có Office 365
Word
 • Chèn ngắt phần
 • Kích hoạt cột trong bố trí trang
 • Tùy chỉnh đầu trang và chân trang đối với các trang khác nhau
 • Thay đổi hướng trang
 • Theo dõi và xem lại thay đổi
 • Thêm màu tùy chỉnh vào hình dạng
 • Chèn và chỉnh sửa WordArt
 • Thêm và sửa đổi các thành phần biểu đồ
 • Tô sáng ô trong bảng bằng tô bóng màu tùy chỉnh
Excel
 • Tùy chỉnh kiểu và bố trí của PivotTable
 • Thêm màu tùy chỉnh vào hình dạng
 • Chèn và chỉnh sửa WordArt
 • Thêm và sửa đổi các thành phần biểu đồ
PowerPoint
 • Xem ghi chú diễn giả của bạn trong khi trình bày với Dạng xem Diễn giả
 • Thêm màu tùy chỉnh vào hình dạng
 • Chèn và chỉnh sửa WordArt
 • Thêm và sửa đổi các thành phần biểu đồ
 • Tô sáng ô trong bảng bằng tô bóng màu tùy chỉnh
 • Tạo chuyển động mượt mà với chuyển tiếp Biến đổi
Cần có đăng ký Office 365 đủ điều kiện để sử dụng các tính năng bổ sung
Các gói đủ điều kiện bao gồm:

 • Office 365 Personal
 • Office 365 Home
 • Office 365 Business
 • Office 365 Business Premium
 • Office 365 Small Business Premium**
 • Office 365 Midsize Business**
 • Office 365 Enterprise E3 và E4 (Enterprise và Government4)
 • Office 365 Education E3** và E4**
 • Office 365 ProPlus
 • Office 365 University
 • Đăng ký dùng thử Office 365

**Chỉ các đăng ký hiện có, các gói này không còn sẵn có để mua.

Office cho iPad và iPhone yêu cầu iOS 8.0 trở lên.

Các tính năng bổ sung trên máy tính bảng và điện thoại chạy Android có Office 365
Word
 • Theo dõi và xem lại thay đổi
 • Thay đổi hướng trang
 • Chèn ngắt trang và ngắt phần
 • Tô sáng ô trong bảng bằng tô bóng màu tùy chỉnh
 • Kích hoạt cột trong bố trí trang
 • Tùy chỉnh đầu trang và chân trang đối với các trang khác nhau
 • Áp dụng thêm màu sắc cho định dạng
 • Thêm và sửa đổi các thành phần biểu đồ
 • Sử dụng tính năng hỗ trợ tệp được bảo vệ bằng IRM

Excel
 • Tùy chỉnh kiểu và bố trí của PivotTable
 • Áp dụng màu tùy chỉnh cho hình
 • Áp dụng thêm màu sắc cho định dạng
 • Chuyển dữ liệu thành bản đồ
 • Thêm và sửa đổi các thành phần biểu đồ
 • Chèn và chỉnh sửa SmartArt
 • Sử dụng tính năng hỗ trợ tệp được bảo vệ bằng IRM

PowerPoint
 • Lưu chú giải viết tay từ trình chiếu
 • Tô sáng ô trong bảng bằng tô bóng màu tùy chỉnh
 • Xem ghi chú diễn giả của bạn trong khi trình bày với Dạng xem Diễn giả
 • Tạo chuyển động mượt mà với chuyển tiếp Biến đổi
 • Tạo các trang chiếu trông chuyên nghiệp một cách nhanh chóng với Trình thiết kế
 • Áp dụng thêm màu sắc cho định dạng
 • Thêm và sửa đổi các thành phần biểu đồ
 • Chèn và chỉnh sửa SmartArt
 • Sử dụng tính năng hỗ trợ tệp được bảo vệ bằng IRM
Cần có đăng ký Office 365 đủ điều kiện để sử dụng các tính năng bổ sung
Các gói đủ điều kiện bao gồm:

 • Office 365 Personal
 • Office 365 Home
 • Office 365 Business
 • Office 365 Business Premium
 • Office 365 Small Business Premium**
 • Office 365 Midsize Business**
 • Office 365 Enterprise E3 và E4 (Enterprise và Government4)
 • Office 365 Education E3** và E4**
 • Office 365 ProPlus
 • Office 365 University
 • Đăng ký dùng thử Office 365
**Chỉ các đăng ký hiện có, các gói này không còn sẵn có để mua.

Có thể cài đặt Office for Android™ trên máy tính bảng và điện thoại đáp ứng tiêu chí sau: Chạy phiên bản Android KitKat 4.4 trở lên và có bộ xử lý dựa trên ARM hoặc Intel x86.

1 Bạn có thể tính các thiết bị Windows 2 trong 1, như Microsoft Surface Pro, là PC hoặc máy tính bảng.
2 Tình trạng sẵn có của các ứng dụng dành cho thiết bị di động khác nhau tùy theo quốc gia/vùng lãnh thổ. Tìm hiểu xem những ứng dụng nào sẵn có tại quốc gia/vùng lãnh thổ của bạn.
3 Tình trạng sẵn có của Office 365 University sẽ khác nhau tùy theo quốc gia/vùng lãnh thổ. Tìm hiểu thêm.
4 Tình trạng sẵn có của Office 365 Government sẽ khác nhau tùy theo quốc gia/vùng lãnh thổ.
iTunes, iPhone và iPad là các thương hiệu đã đăng ký của Apple Inc. tại Hoa Kỳ và các quốc gia khác. Android là thương hiệu của Google Inc.