Office Home & Business 2016, Office Home & Student 2016

Office Home & Business 2016, Office Home & Student 2016

Thiết lập và cài đặt

Để thiết lập Office lần đầu tiên, hãy truy nhập www.office.com/setup và làm theo hướng dẫn trên màn hình.

Yêu cầu hệ thống

Quản lý tài khoản của bạn

Sau khi thiết lập Office, bạn có thể quản lý tài khoản của mình tại www.office.com/myaccount.

Khả năng tương thích với các phiên bản cũ hơn

Để tìm hiểu cách làm việc với các phiên bản Office trước, hãy truy nhập trang gói tương thích.

Tùy chọn ngôn ngữ

Để tìm danh sách ngôn ngữ sẵn có trong Office, hãy xem Câu hỏi thường gặp. Office cung cấp các giải pháp đơn giản và tiết kiệm chi phí cho các cá nhân, gia đình và doanh nghiệp nhỏ sử dụng đa ngôn ngữ. Để biết thêm thông tin, hãy truy nhập www.office.com/language.

Office trên các thiết bị

Office 2016 hiện hỗ trợ PC chạy Windows 7 trở lên. Office for Windows Phone hỗ trợ các thiết bị Windows Phone chạy hệ điều hành Windows Phone 7.5 trở lên.

Thông tin khác

{r1:c2}
{r2:c2}
{r3:c2}
{r4:c2}
{r5:c2}
{r6:c2}
{r7:c2}

Office 365 Personal

Office 365 Personal

Thiết lập và cài đặt

Để thiết lập Office lần đầu tiên, hãy truy nhập www.office.com/setup và làm theo hướng dẫn trên màn hình. Hoặc nếu bạn đã mua trực tuyến, bạn có thể truy nhập trực tiếp vào www.office.com/myaccount để quản lý tài khoản và các cài đặt của mình vì Office đã được thiết lập tự động.

Yêu cầu hệ thống

Khả năng tương thích với các phiên bản cũ hơn

Để tìm hiểu cách làm việc với các phiên bản Office trước, hãy truy nhập trang gói tương thích.

Tùy chọn ngôn ngữ

Để tìm danh sách ngôn ngữ sẵn dùng trong Office, hãy xem Câu hỏi thường gặp. Nếu bạn mua Office 365 Personal, bạn có thể truy nhập www.office.com/myaccount để cài đặt Office bằng ngôn ngữ khác.

Office trên các thiết bị

 
 

PC: Các phiên bản Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook, Publisher và Access của Office 2016. Yêu cầu có Windows 7 trở lênMách nước kèm theo thông tin về các thiết bị Windows 2 trong 1

Máy Mac: Các phiên bản Word, Excel, PowerPoint, OneNote và Outlook của Office 2016. Office 2016 for Mac yêu cầu có Mac OS X 10.10 trở lên.

Máy tính bảng chạy Windows: Các phiên bản Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook, Publisher và Access của Office 2016. Yêu cầu Windows 8 trở lên. Các ứng dụng Office Mobile (Word, Excel, PowerPoint và OneNote) yêu cầu Windows 10.

Điện thoại chạy Windows: Các ứng dụng Office Mobile (Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Thư Outlook và Lịch Outlook) yêu cầu có Windows 10.

iOS:Office for iPad® và iPhone® yêu cầu iOS 10.0 trở lên. Office for iPad Pro™ yêu cầu iOS 10.0 trở lên.

Android: Bạn có thể cài đặt Office for Android™ trên máy tính bảng và điện thoại đáp ứng các tiêu chí sau: chạy phiên bản Android KitKat 4.4 trở lên và có bộ xử lý trên nền ARM hoặc Intel x86.

Tính khả dụng của các ứng dụng dành cho thiết bị di động sẽ thay đổi theo quốc gia/vùng lãnh thổ. Tìm hiểu những ứng dụng sẵn có ở quốc gia/khu vực của bạn.

Skype

Để tìm hiểu về những phút gọi điện với Skype, hãy xem Câu hỏi thường gặp.

Thông tin khác

Tìm hiểu về Office 365 Personal.

{r1:c2}
{r2:c2}
{r3:c2}
{r4:c2}
{r5:c2}
{r6:c2}
{r7:c2}

Office 365 Home

Office 365 Home

Thiết lập và cài đặt

Để thiết lập Office lần đầu tiên, hãy truy nhập www.office.com/setup và làm theo hướng dẫn trên màn hình. Hoặc nếu bạn đã mua trực tuyến, bạn có thể truy nhập trực tiếp vào www.office.com/myaccount để quản lý tài khoản và các cài đặt của mình vì Office đã được thiết lập tự động.

Yêu cầu hệ thống

Khả năng tương thích với các phiên bản cũ hơn

Để tìm hiểu cách làm việc với các phiên bản Office trước, hãy truy nhập trang gói tương thích.

Tùy chọn ngôn ngữ

Để tìm danh sách ngôn ngữ sẵn có trong Office, hãy xem Câu hỏi thường gặp. Nếu bạn mua Office 365 Home, bạn có thể truy nhập www.office.com/myaccount để cài đặt Office ở các ngôn ngữ khác.

Office trên các thiết bị

 
 

PC: Các phiên bản Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook, Publisher và Access của Office 2016. Yêu cầu có Windows 7 trở lênMách nước kèm theo thông tin về các thiết bị Windows 2 trong 1

Máy Mac: Các phiên bản Word, Excel, PowerPoint, OneNote và Outlook của Office 2016. Office 2016 for Mac yêu cầu có Mac OS X 10.10 trở lên.

Máy tính bảng chạy Windows: Các phiên bản Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook, Publisher và Access của Office 2016. Yêu cầu Windows 8 trở lên. Các ứng dụng Office Mobile (Word, Excel, PowerPoint và OneNote) yêu cầu Windows 10.

Điện thoại chạy Windows: Các ứng dụng Office Mobile (Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Thư Outlook và Lịch Outlook) yêu cầu có Windows 10.

iOS:Office for iPad® và iPhone® yêu cầu iOS 10.0 trở lên. Office for iPad Pro™ yêu cầu iOS 10.0 trở lên.

Android: Bạn có thể cài đặt Office for Android™ trên máy tính bảng và điện thoại đáp ứng các tiêu chí sau: chạy phiên bản Android KitKat 4.4 trở lên và có bộ xử lý trên nền ARM hoặc Intel x86.

Tính khả dụng của các ứng dụng dành cho thiết bị di động sẽ thay đổi theo quốc gia/vùng lãnh thổ. Tìm hiểu những ứng dụng sẵn có ở quốc gia/khu vực của bạn.

Skype

Để tìm hiểu về những phút gọi điện với Skype, hãy xem Câu hỏi thường gặp.

Thông tin khác

Tìm hiểu về Office 365 Home.

{r1:c2}
{r2:c2}
{r3:c2}
{r4:c2}
{r5:c2}
{r6:c2}
{r7:c2}

Office 365 University

Office 365 University

Tính đủ điều kiện

Để tìm hiểu xem bạn có đủ điều kiện mua Office 365 University hay không, truy nhập www.office.com/verify.

Yêu cầu hệ thống

Quản lý tài khoản của bạn

Sau khi thiết lập Office, bạn có thể quản lý tài khoản của mình tại www.office.com/myaccount.

Khả năng tương thích với các phiên bản cũ hơn

Để tìm hiểu cách làm việc với các phiên bản Office trước, hãy truy nhập trang gói tương thích.

Tùy chọn ngôn ngữ

Để tìm danh sách ngôn ngữ sẵn dùng trong Office, hãy xem Câu hỏi thường gặp. Nếu bạn mua Office 365 University, bạn có thể truy nhập www.office.com/myaccount để cài đặt Office ở các ngôn ngữ khác.

Office trên các thiết bị

 
 

PC: Các phiên bản Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook, Publisher và Access của Office 2016. Yêu cầu có Windows 7 trở lênMách nước kèm theo thông tin về các thiết bị Windows 2 trong 1

Máy Mac: Các phiên bản Word, Excel, PowerPoint, OneNote và Outlook của Office 2016. Office 2016 for Mac yêu cầu có Mac OS X 10.10 trở lên.

Máy tính bảng chạy Windows: Các phiên bản Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook, Publisher và Access của Office 2016. Yêu cầu Windows 8 trở lên. Các ứng dụng Office Mobile (Word, Excel, PowerPoint và OneNote) yêu cầu Windows 10.

Điện thoại chạy Windows: Các ứng dụng Office Mobile (Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Thư Outlook và Lịch Outlook) yêu cầu có Windows 10.

iOS:Office for iPad® và iPhone® yêu cầu iOS 10.0 trở lên. Office for iPad Pro™ yêu cầu iOS 10.0 trở lên.

Android: Bạn có thể cài đặt Office for Android™ trên máy tính bảng và điện thoại đáp ứng các tiêu chí sau: chạy phiên bản Android KitKat 4.4 trở lên và có bộ xử lý trên nền ARM hoặc Intel x86.

Tính khả dụng của các ứng dụng dành cho thiết bị di động sẽ thay đổi theo quốc gia/vùng lãnh thổ. Tìm hiểu những ứng dụng sẵn có ở quốc gia/khu vực của bạn.

Skype

Để tìm hiểu về những phút gọi điện với Skype, hãy xem Câu hỏi thường gặp.

Thông tin khác

Tìm hiểu về Office 365 University.

{r1:c2}
{r2:c2}
{r3:c2}
{r4:c2}
{r5:c2}
{r6:c2}
{r7:c2}
{r8:c2}

Office 365 Small Business Premium

Office 365 Small Business Premium

Quốc gia/vùng lãnh thổ sẵn có

Office 365 Small Business Premium sẵn dùng ở các quốc gia/vùng lãnh thổ có Office 365 (xem danh sách đầy đủ). Lưu ý rằng Khóa Sản phẩm Office 365 Small Business Premium được mua ở cửa hàng bán lẻ, trực tuyến hoặc thông qua đối tác không khả dụng tại Australia, Nhật Bản, Trung Quốc và Thái Lan.

Quản lý tài khoản của bạn

Sau khi đã thiết lập Office, bạn có thể quản lý tài khoản của mình tại www.office.com/setup365.

Yêu cầu hệ thống

Khả năng tương thích với các phiên bản cũ hơn

Để tìm hiểu cách làm việc với các phiên bản Office trước, hãy truy nhập trang gói tương thích.

Tùy chọn ngôn ngữ

Để tìm danh sách ngôn ngữ sẵn có trong Office, hãy xem Câu hỏi thường gặp. Nếu bạn mua Office 365 Small Business Premium, bạn có thể truy nhập www.office.com/setup365 để cài đặt Office ở các ngôn ngữ khác.

Office trên các thiết bị

 
 

PC: Các phiên bản Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook, Publisher và Access của Office 2016. Yêu cầu có Windows 7 trở lênMách nước kèm theo thông tin về các thiết bị Windows 2 trong 1

Máy Mac: Các phiên bản Word, Excel, PowerPoint, OneNote và Outlook của Office 2016. Office 2016 for Mac yêu cầu có Mac OS X 10.10 trở lên.

Máy tính bảng chạy Windows: Các phiên bản Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook, Publisher và Access của Office 2016. Yêu cầu Windows 8 trở lên. Các ứng dụng Office Mobile (Word, Excel, PowerPoint và OneNote) yêu cầu Windows 10.

Điện thoại chạy Windows: Các ứng dụng Office Mobile (Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Thư Outlook và Lịch Outlook) yêu cầu có Windows 10.

iOS:Office for iPad® và iPhone® yêu cầu iOS 10.0 trở lên. Office for iPad Pro™ yêu cầu iOS 10.0 trở lên.

Android: Bạn có thể cài đặt Office for Android™ trên máy tính bảng và điện thoại đáp ứng các tiêu chí sau: chạy phiên bản Android KitKat 4.4 trở lên và có bộ xử lý trên nền ARM hoặc Intel x86.

Tính khả dụng của các ứng dụng dành cho thiết bị di động sẽ thay đổi theo quốc gia/vùng lãnh thổ. Tìm hiểu những ứng dụng sẵn có ở quốc gia/khu vực của bạn.

Thông tin khác

Office 365 Small Business Premium chỉ sẵn có dưới dạng gói gia hạn cho người đăng ký hiện tại. Đối với đăng ký mới, hãy truy nhập vào mục Office 365 dành cho doanh nghiệp.

{r1:c2}
{r2:c2}
{r3:c2}
{r4:c2}
{r5:c2}
{r6:c2}
{r7:c2}

Các tính năng bổ sung trên điện thoại chạy Windows và máy tính bảng chạy Windows cài đặt Office 365

Tính năng chỉnh sửa quan trọng được cung cấp miễn phí trên các thiết bị chạy Windows 10 có kích cỡ màn hình từ 10,1 inch trở xuống. Các tính năng bổ sung dưới đây sẵn có trên các thiết bị chạy Windows 10 có đăng ký Office 365 đủ điều kiện. Để biết thông tin về các tính năng bảo mật và kiểm soát bổ sung sẵn có đối với khách hàng đang sở hữu gói Office 365 dành cho doanh nghiệp, hãy truy nhập trang ứng dụng dành cho thiết bị di động cho doanh nghiệp.

Word

 • Theo dõi và xem lại thay đổi
 • Thay đổi hướng trang
 • Chèn ngắt phần và ngắt trang
 • Bật cột trong bố trí trang
 • Tùy chỉnh tiêu đề và chân trang đối với các trang khác nhau
 • Áp dụng màu tùy chỉnh cho văn bản
 • Áp dụng tô bóng và viền tùy chỉnh cho ô trong bảng
 • Áp dụng màu tùy chỉnh cho hình
 • Chèn và chỉnh sửa WordArt
 • Thêm kiểu đổ bóng và phản chiếu cho ảnh
 • Áp dụng thêm màu sắc cho định dạng
 • Nhận thông báo chia sẻ
 • Thêm hoặc loại bỏ thành phần biểu đồ

Excel

 • Tùy chỉnh kiểu và bố trí của PivotTable
 • Áp dụng màu tùy chỉnh cho hình
 • Chèn và chỉnh sửa WordArt
 • Thêm kiểu đổ bóng và phản chiếu cho ảnh
 • Áp dụng thêm màu sắc cho định dạng
 • Chuyển dữ liệu thành bản đồ
 • Nhận thông báo chia sẻ
 • Thêm hoặc loại bỏ thành phần biểu đồ

PowerPoint

 • Kiểm tra ghi chú diễn giả của bạn trong khi trình bày
 • Lưu chú giải viết tay từ trình chiếu
 • Áp dụng tô bóng màu tùy chỉnh cho ô trong bảng
 • Áp dụng màu tùy chỉnh cho hình
 • Chèn và chỉnh sửa WordArt
 • Thêm đổ bóng và phản chiếu cho ảnh
 • Tạo chuyển động mượt mà với chuyển tiếp Biến đổi
 • Tạo các trang chiếu trông chuyên nghiệp một cách nhanh chóng với Trình thiết kế
 • Áp dụng thêm màu sắc cho định dạng
 • Nhận thông báo chia sẻ
 • Thêm hoặc loại bỏ thành phần biểu đồ
 • Sử dụng bút để chọn và thay đổi đối tượng

Yêu cầu có đăng ký Office 365 đủ điều kiện để sử dụng các tính năng bổ sung

Các gói đủ điều kiện gồm:

 • Office 365 Personal
 • Office 365 Home
 • Office 365 Business
 • Office 365 Business Premium
 • Office 365 Small Business Premium**
 • Office 365 Midsize Business**
 • Office 365 Enterprise E3 và E4 (Enterprise và Government)
 • Office 365 Education E3** và E4**
 • Office 365 ProPlus
 • Office 365 University
 • Đăng ký dùng thử Office 365

**Chỉ các đăng ký hiện có, các gói này không còn sẵn có để mua.

Yêu cầu có phiên bản Office 2016 của Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook, Publisher và Access. Yêu cầu Windows 8 trở lên. Các ứng dụng Office Mobile (Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Thư Outlook và Lịch Outlook) yêu cầu: Windows 10, bộ xử lí 1 gigahertz (GHz) hoặc nhanh hơn, RAM 1 gigabyte (GB) (32 bit) hoặc 2 GB (64 bit), dung lượng ổ đĩa cứng trống 16 GB, thiết bị đồ họa Microsoft DirectX 9 có trình điều khiển WDDM, một tài khoản Microsoft và quyền truy nhập Internet.

{r1:c2}
{r2:c2}
{r3:c2}
{r4:c2}

Các tính năng bổ sung trên iPad* và iPhone cài đặt Office 365

Để biết thông tin về các tính năng bảo mật và kiểm soát bổ sung sẵn có đối với khách hàng đang sở hữu gói Office 365 dành cho doanh nghiệp, hãy truy nhập trang ứng dụng dành cho thiết bị di động cho doanh nghiệp.

*Yêu cầu có đăng ký Office 365 đủ điều kiện để sử dụng các tính năng cao cấp trên iPad®. Yêu cầu có đăng ký Office 365 đủ điều kiện để tạo và chỉnh sửa tài liệu trong Word, Excel và PowerPoint trên iPad Pro®.

Word

 • Chèn ngắt phần
 • Kích hoạt cột trong bố trí trang
 • Tùy chỉnh tiêu đề và chân trang đối với các trang khác nhau
 • Thay đổi hướng trang
 • Theo dõi và xem lại thay đổi
 • Thêm màu tùy chỉnh vào hình dạng
 • Chèn và chỉnh sửa WordArt
 • Thêm và sửa đổi các thành phần biểu đồ
 • Tô sáng các ô trong bảng bằng tính năng tô bóng màu tùy chỉnh
 • Sử dụng tính năng hỗ trợ tệp được bảo vệ bằng IRM

Excel

 • Tùy chỉnh kiểu và bố cục của PivotTable
 • Thêm màu tùy chỉnh vào hình dạng
 • Chèn và chỉnh sửa WordArt
 • Thêm và sửa đổi các thành phần biểu đồ
 • Sử dụng tính năng hỗ trợ tệp được bảo vệ bằng IRM

PowerPoint

 • Kiểm tra ghi chú diễn giả của bạn trong khi trình bày với Dạng xem Diễn giả
 • Thêm màu tùy chỉnh vào hình dạng
 • Chèn và chỉnh sửa WordArt
 • Thêm và sửa đổi các thành phần biểu đồ
 • Tô sáng ô trong bảng bằng tính năng tô bóng màu tùy chỉnh
 • Tạo chuyển động mượt mà với chuyển tiếp Biến đổi
 • Sử dụng tính năng hỗ trợ tệp được bảo vệ bằng IRM

Yêu cầu có đăng ký Office 365 đủ điều kiện để sử dụng các tính năng bổ sung

Các gói đủ điều kiện gồm:

 • Office 365 Personal
 • Office 365 Home
 • Office 365 Business
 • Office 365 Business Premium
 • Office 365 Small Business Premium**
 • Office 365 Midsize Business**
 • Office 365 Enterprise E3 và E4 (Enterprise và Government)
 • Office 365 Education E3** và E4**
 • Office 365 ProPlus
 • Office 365 University
 • Đăng ký dùng thử Office 365

**Chỉ các đăng ký hiện có, các gói này không còn sẵn có để mua.

Office cho iPad và iPhone yêu cầu iOS 8.0 trở lên.

{r1:c2}
{r2:c2}
{r3:c2}
{r4:c2}

Các tính năng bổ sung trên máy tính bảng và điện thoại chạy Android có Office 365

Tính năng chỉnh sửa quan trọng được cung cấp miễn phí trên các thiết bị chạy Android có kích cỡ màn hình từ 10,1 inch trở xuống. Các tính năng bổ sung dưới đây sẵn có trên máy tính bảng và điện thoại chạy Android có đăng ký Office 365 đủ điều kiện. Để biết thông tin về các tính năng kiểm soát và bảo mật bổ sung sẵn có đối với khách hàng đang sở hữu gói Office 365 dành cho doanh nghiệp, hãy truy nhập trang ứng dụng dành cho thiết bị di động cho doanh nghiệp.

Word

 • Theo dõi và xem lại thay đổi
 • Thay đổi hướng trang
 • Chèn ngắt trang và ngắt phần
 • Tô sáng ô trong bảng bằng tô bóng màu tùy chỉnh
 • Kích hoạt cột trong bố trí trang
 • Tùy chỉnh đầu trang và chân trang đối với các trang khác nhau
 • Áp dụng thêm màu sắc cho định dạng
 • Thêm và sửa đổi các thành phần biểu đồ
 • Sử dụng tính năng hỗ trợ tệp được bảo vệ bằng IRM

Excel

 • Tùy chỉnh kiểu và bố trí của PivotTable
 • Áp dụng màu tùy chỉnh cho hình
 • Áp dụng thêm màu sắc cho định dạng
 • Chuyển dữ liệu thành bản đồ
 • Thêm và sửa đổi các thành phần biểu đồ
 • Chèn và chỉnh sửa SmartArt
 • Sử dụng tính năng hỗ trợ tệp được bảo vệ bằng IRM

PowerPoint

 • Lưu chú giải viết tay từ trình chiếu
 • Tô sáng ô trong bảng bằng tính năng tô bóng màu tùy chỉnh
 • Xem ghi chú diễn giả của bạn trong khi trình bày với Dạng xem Diễn giả
 • Tạo chuyển động mượt mà với chuyển tiếp Biến đổi
 • Tạo các trang chiếu trông chuyên nghiệp một cách nhanh chóng với Trình thiết kế
 • Áp dụng thêm màu sắc cho định dạng
 • Thêm và sửa đổi các thành phần biểu đồ
 • Chèn và chỉnh sửa SmartArt
 • Sử dụng tính năng hỗ trợ tệp được bảo vệ bằng IRM

Yêu cầu có đăng ký Office 365 đủ điều kiện để sử dụng các tính năng bổ sung

Các gói đủ điều kiện gồm:

 • Office 365 Personal
 • Office 365 Home
 • Office 365 Business
 • Office 365 Business Premium
 • Office 365 Small Business Premium**
 • Office 365 Midsize Business**
 • Office 365 Enterprise E3 và E4 (Enterprise và Government)
 • Office 365 Education E3** và E4**
 • Office 365 ProPlus
 • Office 365 University
 • Đăng ký dùng thử Office 365

**Chỉ các đăng ký hiện có, các gói này không còn sẵn có để mua.

Có thể cài đặt Office for Android™ trên máy tính bảng và điện thoại đáp ứng tiêu chí sau: Chạy phiên bản Android KitKat 4.4 trở lên và có bộ xử lý dựa trên ARM hoặc Intel x86.

{r1:c2}
{r2:c2}
{r3:c2}
{r4:c2}
iTunes, iPhone và iPad là các nhãn hiệu đã đăng ký của Apple Inc., được đăng ký tại Hoa Kỳ và các quốc gia khác. Android là nhãn hiệu của Google Inc.