Các tài nguyên Office

Sử dụng các liên kết bên dưới để tìm thông tin về phiên bản Office bạn đang cân nhắc mua hoặc đang bắt đầu sử dụng.

Office Home & Business 2013, Office Home & Student 2013, Office Professional 2013

Office Home & Business 2013, Office Home & Student 2013, Office Professional 2013

Thiết lập tài khoản của bạn

Để thiết lập Office lần đầu, hãy truy cập www.office.com/setup và làm theo hướng dẫn trên màn hình.

Yêu cầu hệ thống

Quản lý tài khoản của bạn

Sau khi thiết lập Office, bạn có thể quản lý tài khoản của mình tại www.office.com/myaccount.

Tương thích với các phiên bản trước

Để tìm hiểu về cách làm việc với các phiên bản Office trước, hãy truy cập trang gói tương thích.

Tùy chọn ngôn ngữ

Để tìm danh sách ngôn ngữ khả dụng trong Office, hãy xem Câu hỏi thường gặp. Office cung cấp các giải pháp đơn giản và tiết kiệm chi phí cho các cá nhân, gia đình và doanh nghiệp nhỏ sử dụng đa ngôn ngữ. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập www.office.com/language.

Office trên các thiết bị

Office 2013 hiện hỗ trợ PC chạy Windows 7 trở lên. Office cho Windows Phone hỗ trợ các thiết bị Windows Phone chạy hệ điều hành Windows Phone 7.5 trở lên.

Thiết lập tài khoản của bạn

HiệnẨn
Để thiết lập Office lần đầu, hãy truy cập www.office.com/setup và làm theo hướng dẫn trên màn hình.

Yêu cầu hệ thống

HiệnẨn

Quản lý tài khoản của bạn

HiệnẨn
Sau khi thiết lập Office, bạn có thể quản lý tài khoản của mình tại www.office.com/myaccount.

Tương thích với các phiên bản trước

HiệnẨn
Để tìm hiểu về cách làm việc với các phiên bản Office trước, hãy truy cập trang gói tương thích.

Tùy chọn ngôn ngữ

HiệnẨn
Để tìm danh sách ngôn ngữ khả dụng trong Office, hãy xem Câu hỏi thường gặp. Office cung cấp các giải pháp đơn giản và tiết kiệm chi phí cho các cá nhân, gia đình và doanh nghiệp nhỏ sử dụng đa ngôn ngữ. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập www.office.com/language.

Office trên các thiết bị

HiệnẨn
Office 2013 hiện hỗ trợ PC chạy Windows 7 trở lên. Office cho Windows Phone hỗ trợ các thiết bị Windows Phone chạy hệ điều hành Windows Phone 7.5 trở lên.

Office 365 Personal

Office 365 Personal

Thiết lập tài khoản của bạn

HiệnẨn
Để thiết lập Office lần đầu, hãy truy cập www.office.com/setup và làm theo hướng dẫn trên màn hình. Hoặc nếu bạn đã mua trực tuyến, bạn có thể truy cập trực tiếp vào www.office.com/myaccount để quản lý tài khoản của mình vì Office đã được thiết lập tự động.

Yêu cầu hệ thống

HiệnẨn

Tương thích với các phiên bản trước

HiệnẨn
Để tìm hiểu về cách làm việc với các phiên bản Office trước, hãy truy cập trang gói tương thích.

Tùy chọn ngôn ngữ

HiệnẨn
Để tìm danh sách ngôn ngữ khả dụng trong Office, hãy xem Câu hỏi thường gặp. Nếu bạn mua Office 365 Personal, bạn có thể truy cập www.office.com/myaccount để cài đặt Office bằng ngôn ngữ khác.

Office trên các thiết bị

HiệnẨn
PC: Các phiên bản Office 2013 của Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook, Publisher và Access. Yêu cầu có Windows 7 trở lên.
Mac: Các phiên bản Word, Excel, PowerPoint và Outlook của Office 2016. Office 2016 cho Mac yêu cầu Mac OS X 10.10 trở lên. Office cho Mac 2011 yêu cầu Mac OS X 10.6 trở lên.
Máy tính bảng Windows: Các phiên bản Office 2013 của Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook, Publisher và Access. Yêu cầu có Windows 8 trở lên.

Skype

HiệnẨn
Để tìm hiểu về những phút gọi điện với Skype, hãy xem mục Câu hỏi thường gặp.

Thêm thông tin

HiệnẨn
Tìm hiểu về Office 365 Personal.

Thiết lập tài khoản của bạn

Để thiết lập Office lần đầu, hãy truy cập www.office.com/setup và làm theo hướng dẫn trên màn hình. Hoặc nếu bạn đã mua trực tuyến, bạn có thể truy cập trực tiếp vào www.office.com/myaccount để quản lý tài khoản của mình vì Office đã được thiết lập tự động.

Yêu cầu hệ thống

Tương thích với các phiên bản trước

Để tìm hiểu về cách làm việc với các phiên bản Office trước, hãy truy cập trang gói tương thích.

Tùy chọn ngôn ngữ

Để tìm danh sách ngôn ngữ khả dụng trong Office, hãy xem Câu hỏi thường gặp. Nếu bạn mua Office 365 Personal, bạn có thể truy cập www.office.com/myaccount để cài đặt Office bằng ngôn ngữ khác.

Office trên các thiết bị

PC: Các phiên bản Office 2013 của Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook, Publisher và Access. Yêu cầu có Windows 7 trở lên.
Mac: Các phiên bản Word, Excel, PowerPoint và Outlook của Office 2016. Office 2016 cho Mac yêu cầu Mac OS X 10.10 trở lên. Office cho Mac 2011 yêu cầu Mac OS X 10.6 trở lên.
Máy tính bảng Windows: Các phiên bản Office 2013 của Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook, Publisher và Access. Yêu cầu có Windows 8 trở lên.

Skype

Để tìm hiểu về những phút gọi điện với Skype, hãy xem mục Câu hỏi thường gặp.

Thêm thông tin

Tìm hiểu về Office 365 Personal.

Office 365 Home

Office 365 Home

Thiết lập tài khoản của bạn

HiệnẨn
Để thiết lập Office lần đầu, hãy truy cập www.office.com/setup và làm theo hướng dẫn trên màn hình. Hoặc nếu bạn đã mua trực tuyến, bạn có thể truy cập trực tiếp vào www.office.com/myaccount để quản lý tài khoản của mình vì Office đã được thiết lập tự động.

Yêu cầu hệ thống

HiệnẨn

Tương thích với các phiên bản trước

HiệnẨn
Để tìm hiểu về cách làm việc với các phiên bản Office trước, hãy truy cập trang gói tương thích.

Tùy chọn ngôn ngữ

HiệnẨn
Để tìm danh sách ngôn ngữ khả dụng trong Office, hãy xem Câu hỏi thường gặp. Nếu bạn mua Office 365 Personal, bạn có thể truy cập www.office.com/myaccount để cài đặt Office bằng ngôn ngữ khác.

Office trên các thiết bị

HiệnẨn
PC: Các phiên bản Office 2013 của Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook, Publisher và Access. Yêu cầu có Windows 7 trở lên.
Mac: Các phiên bản Word, Excel, PowerPoint và Outlook của Office 2016. Office 2016 cho Mac yêu cầu Mac OS X 10.10 trở lên. Office cho Mac 2011 yêu cầu Mac OS X 10.6 trở lên.
Máy tính bảng Windows: Các phiên bản Office 2013 của Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook, Publisher và Access. Yêu cầu có Windows 8 trở lên.

Skype

HiệnẨn
Để tìm hiểu về những phút gọi điện với Skype, hãy xem mục Câu hỏi thường gặp.

Thêm thông tin

HiệnẨn
Tìm hiểu về Office 365 Personal.

Thiết lập tài khoản của bạn

Để thiết lập Office lần đầu, hãy truy cập www.office.com/setup và làm theo hướng dẫn trên màn hình. Hoặc nếu bạn đã mua trực tuyến, bạn có thể truy cập trực tiếp vào www.office.com/myaccount để quản lý tài khoản của mình vì Office đã được thiết lập tự động.

Yêu cầu hệ thống

Tương thích với các phiên bản trước

Để tìm hiểu về cách làm việc với các phiên bản Office trước, hãy truy cập trang gói tương thích.

Tùy chọn ngôn ngữ

Để tìm danh sách ngôn ngữ khả dụng trong Office, hãy xem Câu hỏi thường gặp. Nếu bạn mua Office 365 Home, bạn có thể truy cập www.office.com/myaccount để cài đặt Office bằng ngôn ngữ khác.

Office trên các thiết bị

PC: Các phiên bản Office 2013 của Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook, Publisher và Access. Yêu cầu có Windows 7 trở lên.
Mac: Các phiên bản Word, Excel, PowerPoint và Outlook của Office 2016. Office 2016 cho Mac yêu cầu Mac OS X 10.10 trở lên. Office cho Mac 2011 yêu cầu Mac OS X 10.6 trở lên.
Máy tính bảng Windows: Các phiên bản Office 2013 của Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook, Publisher và Access. Yêu cầu có Windows 8 trở lên.

Skype

Để tìm hiểu về những phút gọi điện với Skype, hãy xem mục Câu hỏi thường gặp.

Thêm thông tin

Tìm hiểu về Office 365 Home.

Office 365 University

Office 365 University

Tính đủ điều kiện

HiệnẨn
Để tìm hiểu xem bạn có đủ điều kiện mua Office 365 University không, hãy truy cập www.office.com/verify.

Yêu cầu hệ thống

HiệnẨn

Quản lý tài khoản của bạn

HiệnẨn
Sau khi thiết lập Office, bạn có thể quản lý tài khoản của mình tại www.office.com/myaccount.

Tương thích với các phiên bản trước

HiệnẨn
Để tìm hiểu về cách làm việc với các phiên bản Office trước, hãy truy cập trang gói tương thích.

Tùy chọn ngôn ngữ

HiệnẨn
Để tìm danh sách ngôn ngữ khả dụng trong Office, hãy xem Câu hỏi thường gặp. Nếu bạn mua Office 365 University, bạn có thể truy cập www.office.com/myaccount để cài đặt Office bằng ngôn ngữ khác.

Office trên các thiết bị

HiệnẨn
PC: Các phiên bản Office 2013 của Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook, Publisher và Access. Yêu cầu có Windows 7 trở lên.
Mac: Các phiên bản Word, Excel, PowerPoint và Outlook của Office 2016. Office 2016 cho Mac yêu cầu Mac OS X 10.10 trở lên. Office cho Mac 2011 yêu cầu Mac OS X 10.6 trở lên.
Máy tính bảng Windows: Các phiên bản Office 2013 của Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook, Publisher và Access. Yêu cầu có Windows 8 trở lên.

Skype

HiệnẨn
Để tìm hiểu về những phút gọi điện với Skype, hãy xem mục Câu hỏi thường gặp.

Thêm thông tin

HiệnẨn
Tìm hiểu về Office 365 University.

Tính đủ điều kiện

Để tìm hiểu xem bạn có đủ điều kiện mua Office 365 University không, hãy truy cập www.office.com/verify.

Yêu cầu hệ thống

Quản lý tài khoản của bạn

Sau khi thiết lập Office, bạn có thể quản lý tài khoản của mình tại www.office.com/myaccount.

Tương thích với các phiên bản trước

Để tìm hiểu về cách làm việc với các phiên bản Office trước, hãy truy cập trang gói tương thích.

Tùy chọn ngôn ngữ

Để tìm danh sách ngôn ngữ khả dụng trong Office, hãy xem Câu hỏi thường gặp. Nếu bạn mua Office 365 University, bạn có thể truy cập www.office.com/myaccount để cài đặt Office bằng ngôn ngữ khác.

Office trên các thiết bị

PC: Các phiên bản Office 2013 của Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook, Publisher và Access. Yêu cầu có Windows 7 trở lên.
Mac: Các phiên bản Word, Excel, PowerPoint và Outlook của Office 2016. Office 2016 cho Mac yêu cầu Mac OS X 10.10 trở lên. Office cho Mac 2011 yêu cầu Mac OS X 10.6 trở lên.
Máy tính bảng Windows: Các phiên bản Office 2013 của Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook, Publisher và Access. Yêu cầu có Windows 8 trở lên.

Skype

Để tìm hiểu về những phút gọi điện với Skype, hãy xem mục Câu hỏi thường gặp.

Thêm thông tin

Tìm hiểu về Office 365 University.

Office 365 Small Business Premium

Office 365 Small Business Premium

Quốc gia/khu vực được bao gồm

HiệnẨn
Office 365 Small Business Premium khả dụng ở các quốc gia/khu vực có Office 365 (xem danh sách đầy đủ). Xin lưu ý rằng Khóa Sản phẩm Office 365 Small Business Premium được mua ở cửa hàng bán lẻ, trực tuyến hoặc thông qua đối tác không khả dụng tại Úc, Nhật Bản, Trung Quốc và Thái Lan.

Thiết lập tài khoản của bạn

HiệnẨn
Để thiết lập và quản lý tài khoản của bạn, hãy truy cập www.office.com/setup365 và làm theo hướng dẫn trên màn hình.

Yêu cầu hệ thống

HiệnẨn

Tương thích với các phiên bản trước

HiệnẨn
Để tìm hiểu về cách làm việc với các phiên bản Office trước, hãy truy cập trang gói tương thích.

Tùy chọn ngôn ngữ

HiệnẨn
Để tìm danh sách ngôn ngữ khả dụng trong Office, hãy xem Câu hỏi thường gặp. Nếu bạn mua Office 365 Small Business Premium, bạn có thể truy cập www.office.com/setup365 để cài đặt Office bằng ngôn ngữ khác.

Office trên các thiết bị

HiệnẨn
PC: Các phiên bản Office 2013 của Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook, Publisher và Access. Yêu cầu có Windows 7 trở lên.
Mac: Các phiên bản Word, Excel, PowerPoint và Outlook của Office 2016. Office 2016 cho Mac yêu cầu Mac OS X 10.10 trở lên. Office cho Mac 2011 yêu cầu Mac OS X 10.6 trở lên.
Máy tính bảng Windows: Các phiên bản Office 2013 của Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook, Publisher và Access. Yêu cầu có Windows 8 trở lên.

Thêm thông tin

HiệnẨn

Quốc gia/khu vực được bao gồm

Office 365 Small Business Premium khả dụng ở các quốc gia/khu vực có Office 365 (xem danh sách đầy đủ). Xin lưu ý rằng Khóa Sản phẩm Office 365 Small Business Premium được mua ở cửa hàng bán lẻ, trực tuyến hoặc thông qua đối tác không khả dụng tại Úc, Nhật Bản, Trung Quốc và Thái Lan.

Thiết lập tài khoản của bạn

Để thiết lập và quản lý tài khoản của bạn, hãy truy cập www.office.com/setup365 và làm theo hướng dẫn trên màn hình.

Yêu cầu hệ thống

Tương thích với các phiên bản trước

Để tìm hiểu về cách làm việc với các phiên bản Office trước, hãy truy cập trang gói tương thích.

Tùy chọn ngôn ngữ

Để tìm danh sách ngôn ngữ khả dụng trong Office, hãy xem Câu hỏi thường gặp. Nếu bạn mua Office 365 Small Business Premium, bạn có thể truy cập www.office.com/setup365 để cài đặt Office bằng ngôn ngữ khác.

Office trên các thiết bị

PC: Các phiên bản Office 2013 của Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook, Publisher và Access. Yêu cầu có Windows 7 trở lên.
Mac: Các phiên bản Word, Excel, PowerPoint và Outlook của Office 2016. Office 2016 cho Mac yêu cầu Mac OS X 10.10 trở lên. Office cho Mac 2011 yêu cầu Mac OS X 10.6 trở lên.
Máy tính bảng Windows: Các phiên bản Office 2013 của Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook, Publisher và Access. Yêu cầu có Windows 8 trở lên.

Thêm thông tin

{ "pmgControls": [{"functionName":"Accordion","params":".accordionWrapper|.accordionBtn|.accordionContent|.showIcon|.hideIcon|.showHideAll"}, {"functionName":"Accordion","params":".accordionWrapper1|.accordionBtn1|.accordionContent1|.showIcon1|.hideIcon1|.showHideAll1"}, {"functionName":"Accordion","params":".accordionWrapper2|.accordionBtn2|.accordionContent2|.showIcon2|.hideIcon2|.showHideAll2"}, {"functionName":"Accordion","params":".accordionWrapper3|.accordionBtn3|.accordionContent3|.showIcon3|.hideIcon3|.showHideAll3"}, {"functionName":"Accordion","params":".accordionWrapper4|.accordionBtn4|.accordionContent4|.showIcon4|.hideIcon4|.showHideAll4"}, {"functionName":"Accordion","params":".accordionWrapper5|.accordionBtn5|.accordionContent5|.showIcon5|.hideIcon5|.showHideAll5"}, {"functionName":"Accordion","params":".accordionWrapper6|.accordionBtn6|.accordionContent6|.showIcon6|.hideIcon6|.showHideAll6"}, {"functionName":"Accordion","params":".accordionWrapper7|.accordionBtn7|.accordionContent7|.showIcon7|.hideIcon7|.showHideAll7"}, {"functionName":"Accordion","params":".accordionWrapper8|.accordionBtn8|.accordionContent8|.showIcon8|.hideIcon8|.showHideAll8"}, {"functionName":"Accordion","params":".accordionWrapper9|.accordionBtn9|.accordionContent9|.showIcon9|.hideIcon9|.showHideAll9"}]}