Các tài nguyên Office

Sử dụng các nối kết bên dưới để tìm thông tin về phiên bản Office bạn đang cân nhắc mua hoặc đang bắt đầu sử dụng.

Office Home & Business 2016, Office Home & Student 2016

Office Home & Business 2016, Office Home & Student 2016

Thiết lập và cài đặt

Để thiết lập Office lần đầu, hãy truy nhập www.office.com/setup và làm theo hướng dẫn trên màn hình.

Yêu cầu hệ thống

Quản lý tài khoản của bạn

Sau khi đã thiết lập Office, bạn có thể quản lý tài khoản của mình tại www.office.com/myaccount.

Tương thích với các phiên bản trước

Để tìm hiểu về cách làm việc với các phiên bản Office trước, hãy truy nhập trang gói tương thích.

Tùy chọn ngôn ngữ

Để tìm danh sách ngôn ngữ mà Office sẵn có, hãy xem Câu hỏi thường gặp. Office cung cấp các giải pháp đơn giản và tiết kiệm chi phí cho các cá nhân, gia đình và doanh nghiệp nhỏ sử dụng nhiều ngôn ngữ. Để biết thêm thông tin, hãy xem www.office.com/language.

Office trên các thiết bị

Office 2016 hiện đang hỗ trợ PC chạy Windows 7 trở lên. Office cho Windows Phone hỗ trợ thiết bị Windows Phone chạy Windows Phone OS 7.5 trở lên.

Thêm thông tin

Thiết lập và cài đặt

HiệnẨn
Để thiết lập Office lần đầu, hãy truy nhập www.office.com/setup và làm theo hướng dẫn trên màn hình.

Yêu cầu hệ thống

HiệnẨn

Quản lý tài khoản của bạn

HiệnẨn
Sau khi đã thiết lập Office, bạn có thể quản lý tài khoản của mình tại www.office.com/myaccount.

Tương thích với các phiên bản trước

HiệnẨn
Để tìm hiểu về cách làm việc với các phiên bản Office trước, hãy truy nhập trang gói tương thích.

Tùy chọn ngôn ngữ

HiệnẨn
Để tìm danh sách ngôn ngữ mà Office sẵn có, hãy xem Câu hỏi thường gặp. Office cung cấp các giải pháp đơn giản và tiết kiệm chi phí cho các cá nhân, gia đình và doanh nghiệp nhỏ sử dụng nhiều ngôn ngữ. Để biết thêm thông tin, hãy xem www.office.com/language.

Office trên các thiết bị

HiệnẨn
Office 2016 hiện đang hỗ trợ PC chạy Windows 7 trở lên. Office cho Windows Phone hỗ trợ thiết bị Windows Phone chạy Windows Phone OS 7.5 trở lên.

Thêm thông tin

HiệnẨn

Office 365 Personal

Office 365 Personal

Thiết lập và cài đặt

HiệnẨn
Để thiết lập Office lần đầu, hãy truy nhập www.office.com/setup và làm theo hướng dẫn trên màn hình. Hoặc, nếu mua hàng trực tuyến, bạn có thể vào trực tiếp www.office.com/myaccount để quản lý tài khoản và bản cài đặt của bạn, vì Office đã được thiết lập tự động.

Yêu cầu hệ thống

HiệnẨn

Tương thích với các phiên bản trước

HiệnẨn
Để tìm hiểu về cách làm việc với các phiên bản Office trước, hãy truy nhập trang gói tương thích.

Tùy chọn ngôn ngữ

HiệnẨn
Để tìm danh sách ngôn ngữ mà Office sẵn có, hãy xem Câu hỏi thường gặp. Nếu mua Office 365 Personal bạn có thể truy nhập www.office.com/myaccount để cài đặt Office bằng ngôn ngữ khác.

Office trên các thiết bị

HiệnẨn
PC: Phiên bản Office 2016 của Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook, Publisher và Access. Cần có Windows 7 trở lên.
Mac: Phiên bản Office 2016 của Word, Excel, PowerPoint và Outlook. Office 2016 cho Mac yêu cầu Mac OS X 10.10. 
Máy tính bảng Windows: Phiên bản Office 2016 của Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook, Publisher và Access. Cần có Windows 8 trở lên. Các ứng dụng Office Mobile (Word, Excel, PowerPoint và OneNote) yêu cầu Windows 10.
Windows Phone: Các ứng dụng Office Mobile (Word, Excel, PowerPoint và OneNote) yêu cầu Windows 10.
iOS: Office cho iPad® và iPhone® yêu cầu iOS 8.0 trở lên.
Android: Có thể cài đặt Office cho Android™ trên máy tính bảng và điện thoại đáp ứng các tiêu chí sau: chạy phiên bản Android KitKat 4.4 trở lên và có bộ xử lý dựa trên ARM hoặc Intel x86.
Các ứng dụng di động sẵn có tùy theo từng quốc gia. Tìm hiểu xem ứng dụng nào sẵn có tại quốc gia của bạn.

{ "pmgControls": [{"functionName":"Accordion","params":".accordionWrapper|.accordionBtn|.accordionContent|.showIcon|.hideIcon|.showHideAll"},

{"functionName":"CustomTooltip","params":""}]}

Skype

HiệnẨn
Để tìm hiểu về phút gọi Skype, hãy xem Câu hỏi thường gặp.

Thêm thông tin

HiệnẨn
Tìm hiểu về Office 365 Personal.

Thiết lập và cài đặt

Để thiết lập Office lần đầu, hãy truy nhập www.office.com/setup và làm theo hướng dẫn trên màn hình. Hoặc, nếu mua hàng trực tuyến, bạn có thể vào trực tiếp www.office.com/myaccount để quản lý tài khoản và bản cài đặt của bạn, vì Office đã được thiết lập tự động.

Yêu cầu hệ thống

Tương thích với các phiên bản trước

Để tìm hiểu về cách làm việc với các phiên bản Office trước, hãy truy nhập trang gói tương thích.

Tùy chọn ngôn ngữ

Để tìm danh sách ngôn ngữ mà Office sẵn có, hãy xem Câu hỏi thường gặp. Nếu mua Office 365 Personal bạn có thể truy nhập www.office.com/myaccount để cài đặt Office bằng ngôn ngữ khác.

Office trên các thiết bị

PC: Phiên bản Office 2016 của Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook, Publisher và Access. Cần có Windows 7 trở lên.
Mac: Phiên bản Office 2016 của Word, Excel, PowerPoint và Outlook. Office 2016 cho Mac yêu cầu Mac OS X 10.10. 
Máy tính bảng Windows: Phiên bản Office 2016 của Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook, Publisher và Access. Cần có Windows 8 trở lên. Các ứng dụng Office Mobile (Word, Excel, PowerPoint và OneNote) yêu cầu Windows 10.
Windows Phone: Các ứng dụng Office Mobile (Word, Excel, PowerPoint và OneNote) yêu cầu Windows 10.
iOS: Office cho iPad® và iPhone® yêu cầu iOS 8.0 trở lên.
Android: Có thể cài đặt Office cho Android™ trên máy tính bảng và điện thoại đáp ứng các tiêu chí sau: chạy phiên bản Android KitKat 4.4 trở lên và có bộ xử lý dựa trên ARM hoặc Intel x86.
Các ứng dụng di động sẵn có tùy theo từng quốc gia. Tìm hiểu xem ứng dụng nào sẵn có tại quốc gia của bạn.

{ "pmgControls": [{"functionName":"Accordion","params":".accordionWrapper|.accordionBtn|.accordionContent|.showIcon|.hideIcon|.showHideAll"},

{"functionName":"CustomTooltip","params":""}]}

Skype

Để tìm hiểu về phút gọi Skype, hãy xem Câu hỏi thường gặp.

Thêm thông tin

Tìm hiểu về Office 365 Personal.

Office 365 Home

Office 365 Home

Thiết lập và cài đặt

HiệnẨn
Để thiết lập Office lần đầu, hãy truy nhập www.office.com/setup và làm theo hướng dẫn trên màn hình. Hoặc, nếu mua hàng trực tuyến, bạn có thể vào trực tiếp www.office.com/myaccount để quản lý tài khoản và bản cài đặt của bạn, vì Office đã được thiết lập tự động.

Yêu cầu hệ thống

HiệnẨn

Tương thích với các phiên bản trước

HiệnẨn
Để tìm hiểu về cách làm việc với các phiên bản Office trước, hãy truy nhập trang gói tương thích.

Tùy chọn ngôn ngữ

HiệnẨn
Để tìm danh sách ngôn ngữ mà Office sẵn có, hãy xem Câu hỏi thường gặp. Nếu mua Office 365 Personal bạn có thể truy nhập www.office.com/myaccount để cài đặt Office bằng ngôn ngữ khác.

Office trên các thiết bị

HiệnẨn
PC: Phiên bản Office 2016 của Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook, Publisher và Access. Cần có Windows 7 trở lên.
Mac: Phiên bản Office 2016 của Word, Excel, PowerPoint và Outlook. Office 2016 cho Mac yêu cầu Mac OS X 10.10. 
Máy tính bảng Windows: Phiên bản Office 2016 của Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook, Publisher và Access. Cần có Windows 8 trở lên. Các ứng dụng Office Mobile (Word, Excel, PowerPoint và OneNote) yêu cầu Windows 10.
Windows Phone: Các ứng dụng Office Mobile (Word, Excel, PowerPoint và OneNote) yêu cầu Windows 10.
iOS: Office cho iPad® và iPhone® yêu cầu iOS 8.0 trở lên.
Android: Có thể cài đặt Office cho Android™ trên máy tính bảng và điện thoại đáp ứng các tiêu chí sau: chạy phiên bản Android KitKat 4.4 trở lên và có bộ xử lý dựa trên ARM hoặc Intel x86.
Các ứng dụng di động sẵn có tùy theo từng quốc gia. Tìm hiểu xem ứng dụng nào sẵn có tại quốc gia của bạn.

{ "pmgControls": [{"functionName":"Accordion","params":".accordionWrapper|.accordionBtn|.accordionContent|.showIcon|.hideIcon|.showHideAll"},

{"functionName":"CustomTooltip","params":""}]}

Skype

HiệnẨn
Để tìm hiểu về phút gọi Skype, hãy xem Câu hỏi thường gặp.

Thêm thông tin

HiệnẨn
Tìm hiểu về Office 365 Personal.

Thiết lập và cài đặt

Để thiết lập Office lần đầu, hãy truy nhập www.office.com/setup và làm theo hướng dẫn trên màn hình. Hoặc, nếu mua hàng trực tuyến, bạn có thể vào trực tiếp www.office.com/myaccount để quản lý tài khoản và bản cài đặt của bạn, vì Office đã được thiết lập tự động.

Yêu cầu hệ thống

Tương thích với các phiên bản trước

Để tìm hiểu về cách làm việc với các phiên bản Office trước, hãy truy nhập trang gói tương thích.

Tùy chọn ngôn ngữ

Để tìm danh sách ngôn ngữ mà Office sẵn có, hãy xem Câu hỏi thường gặp. Nếu mua Office 365 Home bạn có thể truy nhập www.office.com/myaccount để cài đặt Office bằng ngôn ngữ khác.

Office trên các thiết bị

PC: Phiên bản Office 2016 của Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook, Publisher và Access. Cần có Windows 7 trở lên.
Mac: Phiên bản Office 2016 của Word, Excel, PowerPoint và Outlook. Office 2016 cho Mac yêu cầu Mac OS X 10.10. 
Máy tính bảng Windows: Phiên bản Office 2016 của Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook, Publisher và Access. Cần có Windows 8 trở lên. Các ứng dụng Office Mobile (Word, Excel, PowerPoint và OneNote) yêu cầu Windows 10.
Windows Phone: Các ứng dụng Office Mobile (Word, Excel, PowerPoint và OneNote) yêu cầu Windows 10.
iOS: Office cho iPad® và iPhone® yêu cầu iOS 8.0 trở lên.
Android: Có thể cài đặt Office cho Android™ trên máy tính bảng và điện thoại đáp ứng các tiêu chí sau: chạy phiên bản Android KitKat 4.4 trở lên và có bộ xử lý dựa trên ARM hoặc Intel x86.
Các ứng dụng di động sẵn có tùy theo từng quốc gia. Tìm hiểu xem ứng dụng nào sẵn có tại quốc gia của bạn.

{ "pmgControls": [{"functionName":"Accordion","params":".accordionWrapper|.accordionBtn|.accordionContent|.showIcon|.hideIcon|.showHideAll"},

{"functionName":"CustomTooltip","params":""}]}

Skype

Để tìm hiểu về phút gọi Skype, hãy xem Câu hỏi thường gặp.

Thêm thông tin

Tìm hiểu về Office 365 Home.

Office 365 University

Office 365 University

Tính đủ điều kiện

HiệnẨn
Để tìm hiểu xem bạn có đủ điều kiện để mua Office 365 University hay không, hãy truy nhập www.office.com/verify.

Yêu cầu hệ thống

HiệnẨn

Quản lý tài khoản của bạn

HiệnẨn
Sau khi đã thiết lập Office, bạn có thể quản lý tài khoản của mình tại www.office.com/myaccount.

Tương thích với các phiên bản trước

HiệnẨn
Để tìm hiểu về cách làm việc với các phiên bản Office trước, hãy truy nhập trang gói tương thích.

Tùy chọn ngôn ngữ

HiệnẨn
Để tìm danh sách ngôn ngữ mà Office sẵn có, hãy xem Câu hỏi thường gặp. Nếu mua Office 365 University bạn có thể truy nhập www.office.com/myaccount để cài đặt Office bằng ngôn ngữ khác.

Office trên các thiết bị

HiệnẨn
PC: Phiên bản Office 2016 của Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook, Publisher và Access. Cần có Windows 7 trở lên.
Mac: Phiên bản Office 2016 của Word, Excel, PowerPoint và Outlook. Office 2016 cho Mac yêu cầu Mac OS X 10.10. 
Máy tính bảng Windows: Phiên bản Office 2016 của Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook, Publisher và Access. Cần có Windows 8 trở lên. Các ứng dụng Office Mobile (Word, Excel, PowerPoint và OneNote) yêu cầu Windows 10.
Windows Phone: Các ứng dụng Office Mobile (Word, Excel, PowerPoint và OneNote) yêu cầu Windows 10.
iOS: Office cho iPad® và iPhone® yêu cầu iOS 8.0 trở lên.
Android: Có thể cài đặt Office cho Android™ trên máy tính bảng và điện thoại đáp ứng các tiêu chí sau: chạy phiên bản Android KitKat 4.4 trở lên và có bộ xử lý dựa trên ARM hoặc Intel x86.
Các ứng dụng di động sẵn có tùy theo từng quốc gia. Tìm hiểu xem ứng dụng nào sẵn có tại quốc gia của bạn.

{ "pmgControls": [{"functionName":"Accordion","params":".accordionWrapper|.accordionBtn|.accordionContent|.showIcon|.hideIcon|.showHideAll"},

{"functionName":"CustomTooltip","params":""}]}

Skype

HiệnẨn
Để tìm hiểu về phút gọi Skype, hãy xem Câu hỏi thường gặp.

Thêm thông tin

HiệnẨn
Tìm hiểu về Office 365 University.

Tính đủ điều kiện

Để tìm hiểu xem bạn có đủ điều kiện để mua Office 365 University hay không, hãy truy nhập www.office.com/verify.

Yêu cầu hệ thống

Quản lý tài khoản của bạn

Sau khi đã thiết lập Office, bạn có thể quản lý tài khoản của mình tại www.office.com/myaccount.

Tương thích với các phiên bản trước

Để tìm hiểu về cách làm việc với các phiên bản Office trước, hãy truy nhập trang gói tương thích.

Tùy chọn ngôn ngữ

Để tìm danh sách ngôn ngữ mà Office sẵn có, hãy xem Câu hỏi thường gặp. Nếu mua Office 365 University bạn có thể truy nhập www.office.com/myaccount để cài đặt Office bằng ngôn ngữ khác.

Office trên các thiết bị

PC: Phiên bản Office 2016 của Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook, Publisher và Access. Cần có Windows 7 trở lên.
Mac: Phiên bản Office 2016 của Word, Excel, PowerPoint và Outlook. Office 2016 cho Mac yêu cầu Mac OS X 10.10. 
Máy tính bảng Windows: Phiên bản Office 2016 của Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook, Publisher và Access. Cần có Windows 8 trở lên. Các ứng dụng Office Mobile (Word, Excel, PowerPoint và OneNote) yêu cầu Windows 10.
Windows Phone: Các ứng dụng Office Mobile (Word, Excel, PowerPoint và OneNote) yêu cầu Windows 10.
iOS: Office cho iPad® và iPhone® yêu cầu iOS 8.0 trở lên.
Android: Có thể cài đặt Office cho Android™ trên máy tính bảng và điện thoại đáp ứng các tiêu chí sau: chạy phiên bản Android KitKat 4.4 trở lên và có bộ xử lý dựa trên ARM hoặc Intel x86.
Các ứng dụng di động sẵn có tùy theo từng quốc gia. Tìm hiểu xem ứng dụng nào sẵn có tại quốc gia của bạn.

{ "pmgControls": [{"functionName":"Accordion","params":".accordionWrapper|.accordionBtn|.accordionContent|.showIcon|.hideIcon|.showHideAll"},

{"functionName":"CustomTooltip","params":""}]}

Skype

Để tìm hiểu về phút gọi Skype, hãy xem Câu hỏi thường gặp.

Thêm thông tin

Tìm hiểu về Office 365 University.

Office 365 Small Business Premium

Office 365 Small Business Premium

Quốc gia/khu vực được bao gồm

HiệnẨn
Office 365 Small Business Premium sẵn có tại các quốc gia/khu vực mà Office 365 sẵn có (xem toàn bộ danh sách). Lưu ý rằng không có Khóa Sản phẩm Office 365 Small Business Premium được mua tại cửa hàng bán lẻ, trực tuyến hoặc thông qua đối tác tại Australia, Nhật Bản, Trung Quốc và Thái Lan.

Thiết lập và cài đặt

HiệnẨn
Để thiết lập và quản lý tài khoản của bạn, hãy truy nhập www.office.com/setup365 và làm theo hướng dẫn trên màn hình.

Yêu cầu hệ thống

HiệnẨn

Tương thích với các phiên bản trước

HiệnẨn
Để tìm hiểu về cách làm việc với các phiên bản Office trước, hãy truy nhập trang gói tương thích.

Tùy chọn ngôn ngữ

HiệnẨn
Để tìm danh sách ngôn ngữ mà Office sẵn có, hãy xem Câu hỏi thường gặp. Nếu mua Office 365 Small Business Premium, bạn có thể truy nhập www.office.com/setup365 để cài đặt Office bằng ngôn ngữ khác.

Office trên các thiết bị

HiệnẨn
PC: Phiên bản Office 2016 của Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook, Publisher và Access. Cần có Windows 7 trở lên.
Mac: Phiên bản Office 2016 của Word, Excel, PowerPoint và Outlook. Office 2016 cho Mac yêu cầu Mac OS X 10.10. 
Máy tính bảng Windows: Phiên bản Office 2016 của Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook, Publisher và Access. Cần có Windows 8 trở lên. Các ứng dụng Office Mobile (Word, Excel, PowerPoint và OneNote) yêu cầu Windows 10.
Windows Phone: Các ứng dụng Office Mobile (Word, Excel, PowerPoint và OneNote) yêu cầu Windows 10.
iOS: Office cho iPad® và iPhone® yêu cầu iOS 8.0 trở lên.
Android: Có thể cài đặt Office cho Android™ trên máy tính bảng và điện thoại đáp ứng các tiêu chí sau: chạy phiên bản Android KitKat 4.4 trở lên và có bộ xử lý dựa trên ARM hoặc Intel x86.
Các ứng dụng di động sẵn có tùy theo từng quốc gia. Tìm hiểu xem ứng dụng nào sẵn có tại quốc gia của bạn.

{ "pmgControls": [{"functionName":"Accordion","params":".accordionWrapper|.accordionBtn|.accordionContent|.showIcon|.hideIcon|.showHideAll"},

{"functionName":"CustomTooltip","params":""}]}

Thêm thông tin

HiệnẨn

Quốc gia/khu vực được bao gồm

Office 365 Small Business Premium sẵn có tại các quốc gia/khu vực mà Office 365 sẵn có (xem toàn bộ danh sách). Lưu ý rằng không có Khóa Sản phẩm Office 365 Small Business Premium được mua tại cửa hàng bán lẻ, trực tuyến hoặc thông qua đối tác tại Australia, Nhật Bản, Trung Quốc và Thái Lan.

Quản lý tài khoản của bạn

Sau khi đã thiết lập Office, bạn có thể quản lý tài khoản của mình tại www.office.com/setup365.

Yêu cầu hệ thống

Tương thích với các phiên bản trước

Để tìm hiểu về cách làm việc với các phiên bản Office trước, hãy truy nhập trang gói tương thích.

Tùy chọn ngôn ngữ

Để tìm danh sách ngôn ngữ mà Office sẵn có, hãy xem Câu hỏi thường gặp. Nếu mua Office 365 Small Business Premium, bạn có thể truy nhập www.office.com/setup365 để cài đặt Office bằng ngôn ngữ khác.

Office trên các thiết bị

PC: Phiên bản Office 2016 của Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook, Publisher và Access. Cần có Windows 7 trở lên.
Mac: Phiên bản Office 2016 của Word, Excel, PowerPoint và Outlook. Office 2016 cho Mac yêu cầu Mac OS X 10.10. 
Máy tính bảng Windows: Phiên bản Office 2016 của Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook, Publisher và Access. Cần có Windows 8 trở lên. Các ứng dụng Office Mobile (Word, Excel, PowerPoint và OneNote) yêu cầu Windows 10.
Windows Phone: Các ứng dụng Office Mobile (Word, Excel, PowerPoint và OneNote) yêu cầu Windows 10.
iOS: Office cho iPad® và iPhone® yêu cầu iOS 8.0 trở lên.
Android: Có thể cài đặt Office cho Android™ trên máy tính bảng và điện thoại đáp ứng các tiêu chí sau: chạy phiên bản Android KitKat 4.4 trở lên và có bộ xử lý dựa trên ARM hoặc Intel x86.
Các ứng dụng di động sẵn có tùy theo từng quốc gia. Tìm hiểu xem ứng dụng nào sẵn có tại quốc gia của bạn.

{ "pmgControls": [{"functionName":"Accordion","params":".accordionWrapper|.accordionBtn|.accordionContent|.showIcon|.hideIcon|.showHideAll"},

{"functionName":"CustomTooltip","params":""}]}

Thêm thông tin

Office 365 Small Business Premium chỉ sẵn có dưới dạng phần gia hạn cho thuê bao hiện có. Đối với thuê bao mới, hãy truy nhập Office 365 dành cho doanh nghiệp.

Các tính năng bổ sung trên điện thoại chạy Windows 10 và máy tính bảng chạy Windows có Office 365 của bạn

Tính năng soạn thảo căn bản sẵn dùng miễn phí trên các thiết bị chạy Windows có kích thước màn hình 10,1 inch trở xuống. Các tính năng bổ sung bên dưới sẵn dùng trên các thiết bị chạy Windows với thuê bao Office 365 đủ điều kiện. Để biết thông tin về các tính năng bảo mật và kiểm soát bổ sung sẵn có cho khách hàng có gói Office 365 dành cho doanh nghiệp, hãy truy nhập trang ứng dụng di động cho doanh nghiệp.

Word

• Theo dõi và xem lại thay đổi

• Thay đổi hướng trang

• Chèn ngắt phần và ngắt trang

• Kích hoạt cột trong bố trí trang

• Tùy chỉnh đầu trang và chân trang cho các trang khác nhau

• Áp dụng màu tùy chỉnh cho văn bản

• Áp dụng tô bóng và viền tùy chỉnh cho ô trong bảng

• Áp dụng màu tùy chỉnh cho hình

• Chèn và sửa WordArt

• Thêm kiểu đổ bóng và phản chiếu cho ảnh

Excel

• Tùy chỉnh kiểu và bố cục Bảng Pivot

• Áp dụng màu tùy chỉnh cho hình

• Chèn và sửa WordArt

• Thêm kiểu đổ bóng và phản chiếu cho ảnh

PowerPoint

• Kiểm tra ghi chú diễn giả của bạn trong khi trình bày

• Lưu chú giải viết tay từ trình chiếu

• Áp dụng tô bóng màu tùy chỉnh cho ô trong bảng

• Áp dụng màu tùy chỉnh cho hình

• Chèn và sửa WordArt

• Thêm bóng và phản chiếu cho ảnh

Cần có thuê bao Office 365 đủ điều kiện để sử dụng các tính năng bổ sung

Các gói đủ điều kiện bao gồm:


• Office 365 Personal

• Office 365 Home

• Office 365 Business

• Office 365 Business Premium

• Office 365 Small Business Premium*

• Office 365 Midsize Business*

• Office 365 Enterprise E3 và E4 (Enterprise và Government)

• Office 365 Education E3* và E4*

• Office 365 ProPlus

• Office 365 University

• Thuê bao Office 365 dùng thử


*Chỉ các thuê bao hiện có, các gói này không còn sẵn có để mua.


Phiên bản Office 2016 của Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook, Publisher và Access. Cần có Windows 8 trở lên. Các ứng dụng Office Mobile (Word, Excel, PowerPoint và OneNote) cần có: Windows 10, một bộ xử lí 1 gigahertz (GHz) hoặc nhanh hơn, RAM 1 gigabyte (GB) (32-bit) hoặc 2 GB (64-bit), 16 GB dung lượng đĩa cứng trống, thiết bị đồ họa Microsoft DirectX 9 có trình điều khiển WDDM, một tài khoản Microsoft và khả năng truy nhập Internet.

Word

HiệnẨn

• Theo dõi và xem lại thay đổi

• Thay đổi hướng trang

• Chèn ngắt phần và ngắt trang

• Kích hoạt cột trong bố trí trang

• Tùy chỉnh đầu trang và chân trang cho các trang khác nhau

• Áp dụng màu tùy chỉnh cho văn bản

• Áp dụng tô bóng và viền tùy chỉnh cho ô trong bảng

• Áp dụng màu tùy chỉnh cho hình

• Chèn và sửa WordArt

• Thêm kiểu đổ bóng và phản chiếu cho ảnh

Excel

HiệnẨn

• Tùy chỉnh kiểu và bố cục Bảng Pivot

• Áp dụng màu tùy chỉnh cho hình

• Chèn và sửa WordArt

• Thêm kiểu đổ bóng và phản chiếu cho ảnh

PowerPoint

HiệnẨn

• Kiểm tra ghi chú diễn giả của bạn trong khi trình bày

• Lưu chú giải viết tay từ trình chiếu

• Áp dụng tô bóng màu tùy chỉnh cho ô trong bảng

• Áp dụng màu tùy chỉnh cho hình

• Chèn và sửa WordArt

• Thêm bóng và phản chiếu cho ảnh

Cần có thuê bao Office 365 đủ điều kiện để sử dụng các tính năng bổ sung

HiệnẨn

Các gói đủ điều kiện bao gồm:


• Office 365 Personal

• Office 365 Home

• Office 365 Business

• Office 365 Business Premium

• Office 365 Small Business Premium*

• Office 365 Midsize Business*

• Office 365 Enterprise E3 và E4 (Enterprise và Government)

• Office 365 Education E3* và E4*

• Office 365 ProPlus

• Office 365 University

• Thuê bao Office 365 dùng thử


*Chỉ các thuê bao hiện có, các gói này không còn sẵn có để mua.


Phiên bản Office 2016 của Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook, Publisher và Access. Cần có Windows 8 trở lên. Các ứng dụng Office Mobile (Word, Excel, PowerPoint và OneNote) cần có: Windows 10, một bộ xử lí 1 gigahertz (GHz) hoặc nhanh hơn, RAM 1 gigabyte (GB) (32-bit) hoặc 2 GB (64-bit), 16 GB dung lượng đĩa cứng trống, thiết bị đồ họa Microsoft DirectX 9 có trình điều khiển WDDM, một tài khoản Microsoft và khả năng truy nhập Internet.

Các tính năng bổ sung trên iPad và iPhone có Office 365

Để biết thông tin về các tính năng bảo mật và kiểm soát bổ sung sẵn có cho khách hàng có gói Office 365 dành cho doanh nghiệp, hãy truy nhập trang ứng dụng di động cho doanh nghiệp.

Word

• Chèn ngắt phần

• Kích hoạt cột trong bố trí trang

• Tùy chỉnh đầu trang và chân trang cho các trang khác nhau

• Thay đổi hướng trang

• Theo dõi và xem lại thay đổi

• Thêm màu tùy chỉnh cho hình

• Chèn và sửa WordArt

• Thêm bóng và kiểu phản chiếu cho ảnh

• Thêm và sửa đổi thành phần biểu đồ

• Làm nổi bật ô trong bảng bằng tô bóng màu tùy chỉnh

Excel

• Tùy chỉnh kiểu và bố cục PivotTable

• Thêm màu tùy chỉnh cho hình

• Chèn và sửa WordArt

• Thêm bóng và kiểu phản chiếu cho ảnh

• Thêm và sửa đổi thành phần biểu đồ

PowerPoint

• Kiểm tra ghi chú của người nói trong khi bạn trình bày bằng Dạng xem Diễn giả

• Thêm màu tùy chỉnh cho hình

• Chèn và sửa WordArt

• Thêm bóng và kiểu phản chiếu cho ảnh

• Thêm và sửa đổi thành phần biểu đồ

• Làm nổi bật ô trong bảng bằng tô bóng màu tùy chỉnh

Cần có thuê bao Office 365 đủ điều kiện để sử dụng các tính năng bổ sung

Các gói đủ điều kiện bao gồm:


• Office 365 Personal

• Office 365 Home

• Office 365 Business

• Office 365 Business Premium

• Office 365 Small Business Premium*

• Office 365 Midsize Business*

• Office 365 Enterprise E3 và E4 (Enterprise và Government)

• Office 365 Education E3* và E4*

• Office 365 ProPlus

• Office 365 University

• Thuê bao Office 365 dùng thử


*Chỉ các thuê bao hiện có, các gói này không còn sẵn có để mua.


Office cho iPad và iPhone yêu cầu iOS 8.0 trở lên

Word

HiệnẨn

• Chèn ngắt phần

• Kích hoạt cột trong bố trí trang

• Tùy chỉnh đầu trang và chân trang cho các trang khác nhau

• Thay đổi hướng trang

• Theo dõi và xem lại thay đổi

• Thêm màu tùy chỉnh cho hình

• Chèn và sửa WordArt

• Thêm bóng và kiểu phản chiếu cho ảnh

• Thêm và sửa đổi thành phần biểu đồ

• Làm nổi bật ô trong bảng bằng tô bóng màu tùy chỉnh

Excel

HiệnẨn

• Tùy chỉnh kiểu và bố cục PivotTable

• Thêm màu tùy chỉnh cho hình

• Chèn và sửa WordArt

• Thêm bóng và kiểu phản chiếu cho ảnh

• Thêm và sửa đổi thành phần biểu đồ

PowerPoint

HiệnẨn

• Kiểm tra ghi chú của người nói trong khi bạn trình bày bằng Dạng xem Diễn giả

• Thêm màu tùy chỉnh cho hình

• Chèn và sửa WordArt

• Thêm bóng và kiểu phản chiếu cho ảnh

• Thêm và sửa đổi thành phần biểu đồ

• Làm nổi bật ô trong bảng bằng tô bóng màu tùy chỉnh

Cần có thuê bao Office 365 đủ điều kiện để sử dụng các tính năng bổ sung

HiệnẨn

Các gói đủ điều kiện bao gồm:


• Office 365 Personal

• Office 365 Home

• Office 365 Small Business Premium*

• Office 365 Midsize Business*

• Office 365 Enterprise E3 và E4 (Enterprise và Government)

• Office 365 Education E3* và E4*

• Office 365 ProPlus

• Office 365 University

• Thuê bao Office 365 dùng thử


*Chỉ các thuê bao hiện có, các gói này không còn sẵn có để mua.


Office cho iPad và iPhone yêu cầu iOS 8.0 trở lên

Các tính năng bổ sung trên máy tính bảng và điện thoại Android có Office 365

Tính năng soạn thảo căn bản sẵn có miễn phí trên các thiết bị Android có kích thước màn hình 10,1 inch trở xuống. Các tính năng bổ sung bên dưới sẵn có trên máy tính bảng và điện thoại Android có thuê bao Office 365 đủ điều kiện. Để biết thông tin về các tính năng bảo mật và kiểm soát bổ sung sẵn có cho khách hàng có gói Office 365 dành cho doanh nghiệp, hãy truy nhập trang ứng dụng di động cho doanh nghiệp.

Word

• Theo dõi và xem lại thay đổi

• Thay đổi hướng trang

• Chèn ngắt trang và ngắt phần

• Làm nổi bật ô trong bảng bằng tô bóng màu tùy chỉnh

• Kích hoạt cột trong bố trí trang

• Tùy chỉnh đầu trang và chân trang cho các trang khác nhau

PowerPoint

• Lưu chú giải viết tay từ trình chiếu

• Làm nổi bật ô trong bảng bằng tô bóng màu tùy chỉnh

Cần có thuê bao Office 365 đủ điều kiện để sử dụng các tính năng bổ sung

Các gói đủ điều kiện bao gồm:


• Office 365 Personal

• Office 365 Home

• Office 365 Business

• Office 365 Business Premium

• Office 365 Small Business Premium*

• Office 365 Midsize Business*

• Office 365 Enterprise E3 và E4 (Enterprise và Government)

• Office 365 Education E3* và E4*

• Office 365 ProPlus

• Office 365 University

• Thuê bao Office 365 dùng thử


*Chỉ các thuê bao hiện có, các gói này không còn sẵn có để mua.


Office for Android™ có thể được cài đặt trên máy tính bảng và điện thoại đáp ứng các tiêu chí sau: chạy phiên bản Android KitKat 4.4 trở lên và có bộ xử lý dựa trên ARM hoặc Intel x86.

Word

HiệnẨn

• Theo dõi và xem lại thay đổi

• Thay đổi hướng trang

• Chèn ngắt trang và ngắt phần

• Làm nổi bật ô trong bảng bằng tô bóng màu tùy chỉnh

• Kích hoạt cột trong bố trí trang

• Tùy chỉnh đầu trang và chân trang cho các trang khác nhau

PowerPoint

HiệnẨn

• Lưu chú giải viết tay từ trình chiếu

• Làm nổi bật ô trong bảng bằng tô bóng màu tùy chỉnh


Cần có thuê bao Office 365 đủ điều kiện để sử dụng các tính năng bổ sung

HiệnẨn

Các gói đủ điều kiện bao gồm:


• Office 365 Personal

• Office 365 Home

• Office 365 Business

• Office 365 Business Premium

• Office 365 Small Business Premium*

• Office 365 Midsize Business*

• Office 365 Enterprise E3 và E4 (Enterprise và Government)

• Office 365 Education E3* và E4*

• Office 365 ProPlus

• Office 365 University

• Thuê bao Office 365 dùng thử


*Chỉ các thuê bao hiện có, các gói này không còn sẵn có để mua.


Office for Android™ có thể được cài đặt trên máy tính bảng và điện thoại đáp ứng các tiêu chí sau: chạy phiên bản Android KitKat 4.4 trở lên và có bộ xử lý dựa trên ARM hoặc Intel x86.

{ "pmgControls": [{"functionName":"Accordion","params":".accordionWrapper|.accordionBtn|.accordionContent|.showIcon|.hideIcon|.showHideAll"}, {"functionName":"Accordion","params":".accordionWrapper1|.accordionBtn1|.accordionContent1|.showIcon1|.hideIcon1|.showHideAll1"}, {"functionName":"Accordion","params":".accordionWrapper2|.accordionBtn2|.accordionContent2|.showIcon2|.hideIcon2|.showHideAll2"}, {"functionName":"Accordion","params":".accordionWrapper3|.accordionBtn3|.accordionContent3|.showIcon3|.hideIcon3|.showHideAll3"}, {"functionName":"Accordion","params":".accordionWrapper4|.accordionBtn4|.accordionContent4|.showIcon4|.hideIcon4|.showHideAll4"}, {"functionName":"Accordion","params":".accordionWrapper5|.accordionBtn5|.accordionContent5|.showIcon5|.hideIcon5|.showHideAll5"}, {"functionName":"Accordion","params":".accordionWrapper6|.accordionBtn6|.accordionContent6|.showIcon6|.hideIcon6|.showHideAll6"}, {"functionName":"Accordion","params":".accordionWrapper7|.accordionBtn7|.accordionContent7|.showIcon7|.hideIcon7|.showHideAll7"}, {"functionName":"Accordion","params":".accordionWrapper8|.accordionBtn8|.accordionContent8|.showIcon8|.hideIcon8|.showHideAll8"}, {"functionName":"Accordion","params":".accordionWrapper9|.accordionBtn9|.accordionContent9|.showIcon9|.hideIcon9|.showHideAll9"}]}