Yêu cầu hệ thống cho Office mới

Trước khi bạn cài đặt bất kỳ sản phẩm Microsoft Office 2013 nào, chúng tôi khuyên bạn nên kiểm tra xem máy tính của bạn có đáp ứng được hoặc vượt quá yêu cầu hệ thống tối thiểu dành cho sản phẩm hay không.

Các gói đăng ký Office 365

Các gói đăng ký Office 365 được sử dụng trên nhiều PC hoặc máy Mac và bao gồm dịch vụ đám mây.

Dành cho gia đình

{ "pmgControls": [{"functionName":"Accordion","params":".accordionWrapper|.accordionBtn|.accordionContent|.showIcon|.hideIcon|.showHideAll"}, {"functionName":"Accordion","params":".accordionWrapper1|.accordionBtn1|.accordionContent1|.showIcon1|.hideIcon1|.showHideAll1"}, {"functionName":"Accordion","params":".accordionWrapper2|.accordionBtn2|.accordionContent2|.showIcon2|.hideIcon2|.showHideAll2"}, {"functionName":"Accordion","params":".accordionWrapper3|.accordionBtn3|.accordionContent3|.showIcon3|.hideIcon3|.showHideAll3"}, {"functionName":"Accordion","params":".accordionWrapper4|.accordionBtn4|.accordionContent4|.showIcon4|.hideIcon4|.showHideAll4"}, {"functionName":"Accordion","params":".accordionWrapper5|.accordionBtn5|.accordionContent5|.showIcon5|.hideIcon5|.showHideAll5"}, {"functionName":"Accordion","params":".accordionWrapper6|.accordionBtn6|.accordionContent6|.showIcon6|.hideIcon6|.showHideAll6"}, {"functionName":"Accordion","params":".accordionWrapper7|.accordionBtn7|.accordionContent7|.showIcon7|.hideIcon7|.showHideAll7"}, {"functionName":"Accordion","params":".accordionWrapper8|.accordionBtn8|.accordionContent8|.showIcon8|.hideIcon8|.showHideAll8"}]}
HiệnẨn
Office 365 Home
CẤU PHẦN
YÊU CẦU
Máy tính và bộ xử lý
PC: Bộ xử lý x86-bit hoặc x64-bit 1 gigahertz (GHz) hoặc nhanh hơn có SSE2
Mac: Bộ xử lý Intel
Bộ nhớ
PC: RAM 1 GB (32-bit); RAM 2 GB (64-bit)
Mac: RAM 4 GB đối với Office 2016 cho Mac; RAM 1 GB đối với Office cho Mac 2011
Ổ cứng
PC: Dung lượng đĩa trống 3,0 GB
Mac: Định dạng đĩa cứng HFS+ 6 GB đối với Office 2016 cho Mac; định dạng đĩa cứng HFS+ 2,5 GB đối với Office cho Mac 2011
Màn hình hiển thị
PC: Độ phân giải màn hình 1024 x 768
Mac: Độ phân giải màn hình 1280 x 800
Đồ họa
Tăng tốc phần cứng đồ họa yêu cầu cạc đồ họa DirectX 10.
Hệ điều hành
PC: Windows 7, Windows 8, Windows Server 2008 R2 hoặc Windows Server 2012
Mac: Office 2016 cho Mac yêu cầu Mac OS X 10.10 trở lên. Office cho Mac 2011 yêu cầu có Mac OS X 10.6 trở lên.
Trình duyệt
Các trình duyệt được hỗ trợ cho Office 2013 và Office 365 (bao gồm yêu cầu về trình duyệt để sử dụng Các ứng dụng dành cho Office và phát lại video Word)
Khác
Chức năng Internet yêu cầu kết nối Internet.
Tính năng cảm ứng đa điểm yêu cầu thiết bị hỗ trợ cảm ứng. Tất cả tính năng và chức năng luôn sẵn dùng bằng cách sử dụng bàn phím, chuột hoặc thiết bị đưa vào tiêu chuẩn hay trợ năng khác. Tính năng cảm ứng mới được tối ưu hóa để sử dụng với Windows 8.
Tài khoản Microsoft.
Một số tính năng nhất định yêu cầu có tài khoản Skype.
Các chức năng sản phẩm và đồ họa khác có thể khác nhau tùy vào cấu hình hệ thống của bạn. Một số tính năng có thể yêu cầu phần cứng bổ sung hoặc nâng cao hay kết nối máy chủ.
HiệnẨn
Office 365 Personal
CẤU PHẦN
YÊU CẦU
Máy tính và bộ xử lý
PC: Bộ xử lý x86-bit hoặc x64-bit 1 gigahertz (GHz) hoặc nhanh hơn có SSE2
Mac: Bộ xử lý Intel
Bộ nhớ
PC: RAM 1 GB (32-bit); RAM 2 GB (64-bit).
Mac: RAM 4 GB đối với Office 2016 cho Mac; RAM 1 GB đối với Office cho Mac 2011
Ổ cứng
PC: Dung lượng đĩa trống 3,0 GB
Mac: Định dạng đĩa cứng HFS+ 6 GB đối với Office 2016 cho Mac; định dạng đĩa cứng HFS+ 2,5 GB đối với Office cho Mac 2011
Màn hình hiển thị
PC: Độ phân giải màn hình 1024 x 768
Mac: Độ phân giải màn hình 1280 x 800
Đồ họa
Tăng tốc phần cứng đồ họa yêu cầu cạc đồ họa DirectX 10.
Hệ điều hành
PC: Windows 7, Windows 8, Windows Server 2008 R2 hoặc Windows Server 2012
Mac: Office 2016 cho Mac yêu cầu Mac OS X 10.10 trở lên. Office cho Mac 2011 yêu cầu có Mac OS X 10.6 trở lên.
Trình duyệt
Các trình duyệt được hỗ trợ cho Office 2013 và Office 365 (bao gồm yêu cầu về trình duyệt để sử dụng Các ứng dụng dành cho Office và phát lại video Word)
Khác
Chức năng Internet yêu cầu kết nối Internet.
Tính năng cảm ứng đa điểm yêu cầu thiết bị hỗ trợ cảm ứng. Tất cả tính năng và chức năng luôn sẵn dùng bằng cách sử dụng bàn phím, chuột hoặc thiết bị đưa vào tiêu chuẩn hay trợ năng khác. Tính năng cảm ứng mới được tối ưu hóa để sử dụng với Windows 8.
Tài khoản Microsoft.
Một số tính năng nhất định yêu cầu có tài khoản Skype.
Các chức năng sản phẩm và đồ họa khác có thể khác nhau tùy vào cấu hình hệ thống của bạn. Một số tính năng có thể yêu cầu phần cứng bổ sung hoặc nâng cao hay kết nối máy chủ.
HiệnẨn
Office 365 University
CẤU PHẦN
YÊU CẦU
Máy tính và bộ xử lý
PC: Bộ xử lý x86-bit hoặc x64-bit 1 gigahertz (GHz) hoặc nhanh hơn có SSE2
Mac: Bộ xử lý Intel
Bộ nhớ
PC: RAM 1 GB (32-bit); RAM 2 GB (64-bit).
Mac: RAM 4 GB đối với Office 2016 cho Mac; RAM 1 GB đối với Office cho Mac 2011
Ổ cứng
PC: Dung lượng đĩa trống 3,0 GB
Mac: Định dạng đĩa cứng HFS+ 6 GB đối với Office 2016 cho Mac; định dạng đĩa cứng HFS+ 2,5 GB đối với Office cho Mac 2011
Màn hình hiển thị
PC: Độ phân giải màn hình 1024 x 768
Mac: Độ phân giải màn hình 1280 x 800
Đồ họa
Tăng tốc phần cứng đồ họa yêu cầu cạc đồ họa DirectX 10.
Hệ điều hành
PC: Windows 7, Windows 8, Windows Server 2008 R2 hoặc Windows Server 2012
Mac: Office 2016 cho Mac yêu cầu Mac OS X 10.10 trở lên. Office cho Mac 2011 yêu cầu có Mac OS X 10.6 trở lên.
Trình duyệt
Các trình duyệt được hỗ trợ cho Office 2013 và Office 365 (bao gồm yêu cầu về trình duyệt để sử dụng Các ứng dụng dành cho Office và phát lại video Word)
Khác
Chức năng Internet yêu cầu kết nối Internet. Có thể áp dụng phí.
Tính năng cảm ứng đa điểm yêu cầu thiết bị hỗ trợ cảm ứng. Tất cả tính năng và chức năng luôn sẵn dùng bằng cách sử dụng bàn phím, chuột hoặc thiết bị đưa vào tiêu chuẩn hay trợ năng khác. Tính năng cảm ứng mới được tối ưu hóa để sử dụng với Windows 8.
Tài khoản Microsoft.
Một số tính năng nhất định yêu cầu có tài khoản Skype.
Các chức năng sản phẩm và đồ họa khác có thể khác nhau tùy vào cấu hình hệ thống của bạn. Một số tính năng có thể yêu cầu phần cứng bổ sung hoặc nâng cao hay kết nối máy chủ.

Đối với Office 365 cho kinh doanh, giáo dục và chính phủ

Yêu cầu hệ thống đối với tất cả các gói Office 365 cho kinh doanh, giáo dục và chính phủ được liệt kê tại đây.

Bộ Office 2013

Bộ Office 2013 dành cho gia đình được sử dụng trên một PC đơn lẻ và không bao gồm dịch vụ đám mây. Bộ Office 2013 dành cho doanh nghiệp có thể được mua cho nhiều người dùng thông qua chương trình Cấp phép Số lớn của Microsoft.

Dành cho gia đình

HiệnẨn
Office Home & Student 2013
CẤU PHẦN
YÊU CẦU
Máy tính và bộ xử lý
Bộ xử lý x86 bit hay x64 bit 1 gigahertz (GHz) hoặc nhanh hơn có SSE2
Bộ nhớ
RAM 1 GB (32 bit); RAM 2 GB (64 bit)
Ổ cứng
Dung lượng ổ đĩa trống 3 GB
Màn hình hiển thị
Độ phân giải màn hình 1024 x 768
Đồ họa
Tăng tốc phần cứng đồ họa yêu cầu cạc đồ họa DirectX 10.
Hệ điều hành
Windows 7, Windows 8, Windows Server 2008 R2 hoặc Windows Server 2012
Trình duyệt
Các trình duyệt được hỗ trợ cho Office 2013 và Office 365 (bao gồm yêu cầu về trình duyệt để sử dụng Các ứng dụng dành cho Office và phát lại video Word)
Khác
Chức năng Internet yêu cầu kết nối Internet. Có thể áp dụng phí.
Tính năng cảm ứng đa điểm yêu cầu thiết bị hỗ trợ cảm ứng. Tất cả tính năng và chức năng luôn sẵn dùng bằng cách sử dụng bàn phím, chuột hoặc thiết bị đưa vào tiêu chuẩn hay trợ năng khác. Tính năng cảm ứng mới được tối ưu hóa để sử dụng với Windows 8.
Tài khoản Microsoft.
Một số tính năng nhất định yêu cầu có tài khoản Skype.
Các chức năng sản phẩm và đồ họa khác có thể khác nhau tùy vào cấu hình hệ thống của bạn. Một số tính năng có thể yêu cầu phần cứng bổ sung hoặc nâng cao hay kết nối máy chủ.
HiệnẨn
Office Home & Business 2013
CẤU PHẦN
YÊU CẦU
Máy tính và bộ xử lý
Bộ xử lý x86 bit hay x64 bit 1 gigahertz (GHz) hoặc nhanh hơn có SSE2
Bộ nhớ
RAM 1 GB (32 bit); RAM 2 GB (64 bit) được khuyên dùng cho các tính năng đồ họa, chức năng Tìm kiếm Nhanh của Outlook và chức năng nâng cao nhất định
Ổ cứng
Dung lượng ổ đĩa trống 3 GB
Màn hình hiển thị
Độ phân giải màn hình 1024 x 768
Đồ họa
Tăng tốc phần cứng đồ họa yêu cầu cạc đồ họa DirectX 10.
Hệ điều hành
Windows 7, Windows 8, Windows Server 2008 R2 hoặc Windows Server 2012
Trình duyệt
Các trình duyệt được hỗ trợ cho Office 2013 và Office 365 (bao gồm yêu cầu về trình duyệt để sử dụng Các ứng dụng dành cho Office và phát lại video Word)
Khác
Chức năng Internet yêu cầu kết nối Internet. Có thể áp dụng phí.
Tính năng cảm ứng đa điểm yêu cầu thiết bị hỗ trợ cảm ứng. Tất cả tính năng và chức năng luôn sẵn dùng bằng cách sử dụng bàn phím, chuột hoặc thiết bị đưa vào tiêu chuẩn hay trợ năng khác. Tính năng cảm ứng mới được tối ưu hóa để sử dụng với Windows 8.
Chức năng nâng cao nhất định yêu cầu kết nối với Microsoft Exchange Server 2003, Microsoft SharePoint Server 2010 và/hoặc Microsoft SharePoint Foundation 2010.
Một số tính năng nhất định yêu cầu Windows Search 4.0.
Chức năng nhận dạng giọng nói yêu cầu có micrô nói gần và thiết bị đầu ra âm thanh.
Fax Internet không khả dụng trên Windows Vista Starter, Windows Vista Home Basic hoặc Windows Vista Home Premium.
Tính năng Quản lý Quyền Thông tin yêu cầu truy nhập vào Windows 2003 Server có SP1 trở lên đang chạy Dịch vụ Quản lý Quyền Windows.
Tài khoản Microsoft.
Một số tính năng nhất định yêu cầu có tài khoản Skype.
Các chức năng sản phẩm và đồ họa khác có thể khác nhau tùy vào cấu hình hệ thống của bạn. Một số tính năng có thể yêu cầu phần cứng bổ sung hoặc nâng cao hay kết nối máy chủ.
HiệnẨn
Office cho Mac Home and Student 2011 & Office cho Mac Home and Business 2011
CẤU PHẦN
YÊU CẦU
Máy tính và bộ xử lý
Máy Mac có bộ xử lý Intel.
Bộ nhớ
Khuyến nghị RAM 1 GB.
Ổ cứng
Dung lượng ổ cứng trống 2,5 GB. Định dạng đĩa cứng HFS+ (còn gọi là Mac OS Extended hoặc HFS Plus).
Màn hình hiển thị
Màn hình có độ phân giải 1280 x 768 trở lên.
Hệ điều hành
Mac OS X phiên bản 10.6 trở lên.
Khác
Ổ đĩa DVD hoặc kết nối với mạng cục bộ (nếu cài đặt qua mạng).
Các mục hoặc dịch vụ bổ sung cần có để sử dụng một số tính năng:
 • Chức năng trực tuyến cụ thể yêu cầu có tài khoản Microsoft.
 • Outlook® và các tính năng nhất định yêu cầu truy nhập Internet (có thể áp dụng phí).
 • Hỗ trợ Exchange trong Outlook 2011 yêu cầu kết nối với Microsoft Exchange 2007 SP1 RU4 trở lên.
 • Việc truy nhập vào tệp lưu trữ trên máy chủ SharePoint yêu cầu kết nối với Microsoft Office SharePoint Server 2007 trở lên.
 • Việc đồng tác giả yêu cầu SharePoint 2010 hoặc tài khoản Microsoft.

Dành cho doanh nghiệp

HiệnẨn
Office Standard 2013
CẤU PHẦN
YÊU CẦU
Máy tính và bộ xử lý
Bộ xử lý x86 bit hay x64 bit 1 gigahertz (GHz) hoặc nhanh hơn có SSE2
Bộ nhớ
RAM 1 GB (32 bit); RAM 2 GB (64 bit)
Ổ cứng
Dung lượng ổ đĩa trống 3 GB
Màn hình hiển thị
Độ phân giải màn hình 1024 x 768
Đồ họa
Tăng tốc phần cứng đồ họa yêu cầu cạc đồ họa DirectX 10.
Hệ điều hành
Windows 7, Windows 8, Windows Server 2008 R2 hoặc Windows Server 2012
Trình duyệt
Các trình duyệt được hỗ trợ cho Office 2013 và Office 365 (bao gồm yêu cầu về trình duyệt để sử dụng Các ứng dụng dành cho Office và phát lại video Word)
Phiên bản .Net
3.5, 4.0 hoặc 4.5
Khác
Chức năng Internet yêu cầu kết nối Internet. Có thể áp dụng phí.
Tính năng cảm ứng đa điểm yêu cầu thiết bị hỗ trợ cảm ứng. Tất cả tính năng và chức năng luôn sẵn dùng bằng cách sử dụng bàn phím, chuột hoặc thiết bị đưa vào tiêu chuẩn hay trợ năng khác. Tính năng cảm ứng mới được tối ưu hóa để sử dụng với Windows 8.
Các chức năng sản phẩm và đồ họa khác có thể khác nhau tùy vào cấu hình hệ thống của bạn. Một số tính năng có thể yêu cầu phần cứng bổ sung hoặc nâng cao hay kết nối máy chủ.
HiệnẨn
Office Professional 2013
CẤU PHẦN
YÊU CẦU
Máy tính và bộ xử lý
Bộ xử lý x86 bit hay x64 bit 1 gigahertz (GHz) hoặc nhanh hơn có SSE2
Bộ nhớ
RAM 1 GB (32 bit); RAM 2 GB (64 bit)
Ổ cứng
Dung lượng ổ đĩa trống 3 GB
Màn hình hiển thị
Độ phân giải màn hình 1024 x 768
Đồ họa
Tăng tốc phần cứng đồ họa yêu cầu cạc đồ họa DirectX 10.
Hệ điều hành
Windows 7, Windows 8, Windows Server 2008 R2 hoặc Windows Server 2012
Trình duyệt
Các trình duyệt được hỗ trợ cho Office 2013 và Office 365 (bao gồm yêu cầu về trình duyệt để sử dụng Các ứng dụng dành cho Office và phát lại video Word)
Phiên bản .Net
3.5, 4.0 hoặc 4.5
Khác
Chức năng Internet yêu cầu kết nối Internet. Có thể áp dụng phí.
Tính năng cảm ứng đa điểm yêu cầu thiết bị hỗ trợ cảm ứng. Tất cả tính năng và chức năng luôn sẵn dùng bằng cách sử dụng bàn phím, chuột hoặc thiết bị đưa vào tiêu chuẩn hay trợ năng khác. Tính năng cảm ứng mới được tối ưu hóa để sử dụng với Windows 8.
Chức năng nâng cao nhất định yêu cầu kết nối với Microsoft Exchange Server 2007 trở lên, Microsoft SharePoint Server 2007 trở lên và/hoặc Windows Server 2003 có SP1 trở lên đang chạy Dịch vụ Quản lý Quyền Windows.
Một số tính năng nhất định yêu cầu Exchange 15, Lync 15 hoặc Skype for Business.
Một số tính năng quết mực nhất định yêu cầu Windows 7 hoặc Windows 8.
Chức năng nhận dạng giọng nói yêu cầu có micrô nói gần và thiết bị đầu ra âm thanh.
Tính năng Quản lý Quyền Thông tin yêu cầu truy nhập vào Windows 2003 Server có SP1 trở lên đang chạy Dịch vụ Quản lý Quyền Windows.
Lịch Động yêu cầu kết nối máy chủ.
Tài khoản Microsoft.
Một số tính năng nhất định yêu cầu có tài khoản Skype.
Các chức năng sản phẩm và đồ họa khác có thể khác nhau tùy vào cấu hình hệ thống của bạn. Một số tính năng có thể yêu cầu phần cứng bổ sung hoặc nâng cao hay kết nối máy chủ.
HiệnẨn
Office Professional Plus 2013
CẤU PHẦN
YÊU CẦU
Máy tính và bộ xử lý
Bộ xử lý x86 bit hay x64 bit 1 gigahertz (GHz) hoặc nhanh hơn có SSE2
Bộ nhớ
RAM 1 GB (32 bit); RAM 2 GB (64 bit)
Ổ cứng
Dung lượng ổ đĩa trống 3 GB
Màn hình hiển thị
Độ phân giải màn hình 1024 x 768
Đồ họa
Tăng tốc phần cứng đồ họa yêu cầu cạc đồ họa DirectX 10.
Hệ điều hành
Windows 7, Windows 8, Windows Server 2008 R2 hoặc Windows Server 2012
Trình duyệt
Các trình duyệt được hỗ trợ cho Office 2013 và Office 365 (bao gồm yêu cầu về trình duyệt để sử dụng Các ứng dụng dành cho Office và phát lại video Word)
Phiên bản .Net
3.5, 4.0 hoặc 4.5
Khác
Chức năng Internet yêu cầu kết nối Internet. Có thể áp dụng phí.
Tính năng cảm ứng đa điểm yêu cầu thiết bị hỗ trợ cảm ứng. Tất cả tính năng và chức năng luôn sẵn dùng bằng cách sử dụng bàn phím, chuột hoặc thiết bị đưa vào tiêu chuẩn hay trợ năng khác. Tính năng cảm ứng mới được tối ưu hóa để sử dụng với Windows 8.
Các chức năng sản phẩm và đồ họa khác có thể khác nhau tùy vào cấu hình hệ thống của bạn. Một số tính năng có thể yêu cầu phần cứng bổ sung hoặc nâng cao hay kết nối máy chủ.

Các sản phẩm máy chủ Office

Các ứng dụng độc lập của Office

HiệnẨn
Word 2013
CẤU PHẦN
YÊU CẦU
Máy tính và bộ xử lý
Bộ xử lý x86 bit hay x64 bit 1 gigahertz (GHz) hoặc nhanh hơn có SSE2
Bộ nhớ
RAM 1 GB (32 bit); RAM 2 GB (64 bit)
Ổ cứng
Dung lượng ổ đĩa trống 3 GB
Màn hình hiển thị
Độ phân giải màn hình 1024 x 768
Đồ họa
Tăng tốc phần cứng đồ họa yêu cầu cạc đồ họa DirectX 10.
Hệ điều hành
Windows 7, Windows 8, Windows Server 2008 R2 hoặc Windows Server 2012
Trình duyệt
Các trình duyệt được hỗ trợ cho Office 2013 và Office 365 (bao gồm yêu cầu về trình duyệt để sử dụng phát lại video Word)
Phiên bản .Net
3.5, 4.0 hoặc 4.5
Khác
Tính năng cảm ứng đa điểm yêu cầu thiết bị hỗ trợ cảm ứng. Tất cả tính năng và chức năng luôn sẵn dùng bằng cách sử dụng bàn phím, chuột hoặc thiết bị đưa vào tiêu chuẩn hay trợ năng khác. Tính năng cảm ứng mới được tối ưu hóa để sử dụng với Windows 8.
Việc đồng tác giả yêu cầu SharePoint Foundation 2013 và tài khoản Microsoft cho OneDrive. Điều này cũng có thể yêu cầu nhiều bộ nhớ hơn thông tin được liệt kê tại đây.
HiệnẨn
PowerPoint 2013
CẤU PHẦN
YÊU CẦU
Máy tính và bộ xử lý
Bộ xử lý x86 bit hay x64 bit 1 gigahertz (GHz) hoặc nhanh hơn có SSE2
Bộ nhớ
RAM 1 GB (32 bit); RAM 2 GB (64 bit)
Ổ cứng
Dung lượng ổ đĩa trống 3 GB
Màn hình hiển thị
Độ phân giải màn hình 1024 x 768
Đồ họa
Tăng tốc phần cứng đồ họa yêu cầu cạc đồ họa DirectX 10.
Hệ điều hành
Windows 7, Windows 8, Windows Server 2008 R2 hoặc Windows Server 2012
Phiên bản .Net
3.5, 4.0 hoặc 4.5
Khác
Tính năng cảm ứng đa điểm yêu cầu thiết bị hỗ trợ cảm ứng. Tất cả tính năng và chức năng luôn sẵn dùng bằng cách sử dụng bàn phím, chuột hoặc thiết bị đưa vào tiêu chuẩn hay trợ năng khác. Tính năng cảm ứng mới được tối ưu hóa để sử dụng với Windows 8.
HiệnẨn
Excel 2013
CẤU PHẦN
YÊU CẦU
Máy tính và bộ xử lý
Bộ xử lý x86 bit hay x64 bit 1 gigahertz (GHz) hoặc nhanh hơn có SSE2
Bộ nhớ
RAM 1 GB (32 bit); RAM 2 GB (64 bit)
Ổ cứng
Dung lượng ổ đĩa trống 3 GB.
Màn hình hiển thị
Độ phân giải màn hình 1024 x 768
Đồ họa
Tăng tốc phần cứng đồ họa yêu cầu cạc đồ họa DirectX 10.
Hệ điều hành
Windows 7, Windows 8, Windows Server 2008 R2 hoặc Windows Server 2012
Phiên bản .Net
3.5, 4.0 hoặc 4.5
Khác
Chức năng Internet của Excel 2013 yêu cầu kết nối Internet. Có thể áp dụng phí.
Tính năng cảm ứng đa điểm yêu cầu thiết bị hỗ trợ cảm ứng. Tất cả tính năng và chức năng luôn sẵn dùng bằng cách sử dụng bàn phím, chuột hoặc thiết bị đưa vào tiêu chuẩn hay trợ năng khác. Tính năng cảm ứng mới được tối ưu hóa để sử dụng với Windows 8.
Chức năng Tìm kiếm Nhanh yêu cầu Windows Search 4.0.
Để sử dụng PowerPivot, bạn phải có .NET 3.5 hoặc .NET 4.0 và ít nhất RAM 2 GB.
Để sử dụng Excel 2013 với bổ trợ Power View, bạn phải cài đặt Silverlight 5.0 và ít nhất RAM 2 GB.
HiệnẨn
OneNote 2013
CẤU PHẦN
YÊU CẦU
Máy tính và bộ xử lý
Bộ xử lý x86 bit hay x64 bit 1 gigahertz (GHz) hoặc nhanh hơn có SSE2
Bộ nhớ
RAM 1 GB (32 bit); RAM 2 GB (64 bit)
Ổ cứng
Dung lượng ổ đĩa trống 3 GB.
Màn hình hiển thị
Độ phân giải màn hình 1024 x 768
Đồ họa
Tăng tốc phần cứng đồ họa yêu cầu cạc đồ họa DirectX 10.
Hệ điều hành
Windows 7, Windows 8, Windows Server 2008 R2 hoặc Windows Server 2012
Phiên bản .Net
3.5, 4.0 hoặc 4.5
Khác
Chức năng Internet của OneNote 2013 yêu cầu kết nối Internet. Có thể áp dụng phí.
Tính năng cảm ứng đa điểm yêu cầu thiết bị hỗ trợ cảm ứng. Tất cả tính năng và chức năng luôn sẵn dùng bằng cách sử dụng bàn phím, chuột hoặc thiết bị đưa vào tiêu chuẩn hay trợ năng khác. Tính năng cảm ứng mới được tối ưu hóa để sử dụng với Windows 8.
Chức năng Tìm kiếm Nhanh yêu cầu Windows Search 4.0.
HiệnẨn
Outlook 2013
CẤU PHẦN
YÊU CẦU
Máy tính và bộ xử lý
Bộ xử lý x86 bit hay x64 bit 1 gigahertz (GHz) hoặc nhanh hơn có SSE2
Bộ nhớ
RAM 1 GB (32 bit); RAM 2 GB (64 bit)
Ổ cứng
Dung lượng ổ đĩa trống 3 GB
Màn hình hiển thị
Độ phân giải màn hình 1024 x 768
Đồ họa
Tăng tốc phần cứng đồ họa yêu cầu cạc đồ họa DirectX 10.
Hệ điều hành
Windows 7, Windows 8, Windows Server 2008 R2 hoặc Windows Server 2012
Phiên bản .Net
3.5, 4.0 hoặc 4.5
Khác
Chức năng Internet của Outlook 2013 yêu cầu kết nối Internet. Có thể áp dụng phí.
Tính năng cảm ứng đa điểm yêu cầu thiết bị hỗ trợ cảm ứng. Tất cả tính năng và chức năng luôn sẵn dùng bằng cách sử dụng bàn phím, chuột hoặc thiết bị đưa vào tiêu chuẩn hay trợ năng khác. Tính năng cảm ứng mới được tối ưu hóa để sử dụng với Windows 8.
Chức năng Tìm kiếm Nhanh yêu cầu Windows Search 4.0.
Để tích hợp với Exchange: Đảm bảo kết nối Outlook 2013 với phiên bản Exchange được hỗ trợ: Exchange 2007, Exchange 2010 hoặc Exchange Server 2013. Outlook 2013 không được hỗ trợ trên Exchange 2003.

Để tích hợp với Microsoft Exchange Server 2013 và Lync Server 2013 (tùy chọn):

 • Một số tính năng yêu cầu Exchange Server 2013 và Lync Server 2013.
 • Để biết danh sách một số tính năng Outlook 2013 mới được hỗ trợ với Microsoft Exchange Server 2013, hãy xem Có gì mới trong Outlook 2013.

Để tích hợp với Microsoft Lync (tùy chọn): Skype for Business 2015, Lync 2013, Lync 2010 và Office Communicator 2007 R2 được hỗ trợ với Outlook 2013. Office Communicator 2005 và Office Communicator 2007 không được hỗ trợ.
Một số tính năng quết mực nhất định yêu cầu Windows 7 hoặc Windows 8.
Chức năng nhận dạng giọng nói yêu cầu có micrô nói gần và thiết bị đầu ra âm thanh.
Các tính năng Quản lý Quyền Thông tin yêu cầu truy nhập vào máy tính chạy Windows Server 2003 có SP1, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2 hoặc Windows Server 2012 và Dịch vụ Quản lý Quyền Windows.
Lịch động yêu cầu kết nối máy chủ.
Chức năng nâng cao nhất định yêu cầu kết nối với Exchange Server 2010 hoặc Exchange Server 2007, SharePoint Server 2007, SharePoint Server 2010 hoặc Windows Server 2003 có SP1 đang chạy Dịch vụ Windows SharePoint.
Tài khoản Microsoft.
HiệnẨn
Publisher 2013
CẤU PHẦN
YÊU CẦU
Máy tính và bộ xử lý
Bộ xử lý x86 bit hay x64 bit 1 gigahertz (GHz) hoặc nhanh hơn có SSE2
Bộ nhớ
RAM 1 GB (32 bit); RAM 2 GB (64 bit)
Ổ cứng
Dung lượng ổ đĩa trống 3 GB
Màn hình hiển thị
Độ phân giải màn hình 1024 x 768
Đồ họa
Tăng tốc phần cứng đồ họa yêu cầu cạc đồ họa DirectX 10.
Hệ điều hành
Windows 7, Windows 8, Windows Server 2008 R2 hoặc Windows Server 2012
Phiên bản .Net
3.5, 4.0 hoặc 4.5
Khác
Tính năng cảm ứng đa điểm yêu cầu thiết bị hỗ trợ cảm ứng. Tất cả tính năng và chức năng luôn sẵn dùng bằng cách sử dụng bàn phím, chuột hoặc thiết bị đưa vào tiêu chuẩn hay trợ năng khác. Tính năng cảm ứng mới được tối ưu hóa để sử dụng với Windows 8.
HiệnẨn
Access 2013
CẤU PHẦN
YÊU CẦU
Máy tính và bộ xử lý
Bộ xử lý x86 bit hay x64 bit 1 gigahertz (GHz) hoặc nhanh hơn có SSE2
Bộ nhớ
RAM 1 GB (32 bit); RAM 2 GB (64 bit)
Ổ cứng
Dung lượng ổ đĩa trống 3 GB
Màn hình hiển thị
Độ phân giải màn hình 1024 x 768
Đồ họa
Tăng tốc phần cứng đồ họa yêu cầu cạc đồ họa DirectX 10.
Hệ điều hành
Windows 7, Windows 8, Windows Server 2008 R2 hoặc Windows Server 2012
Phiên bản .Net
3.5, 4.0 hoặc 4.5
Khác
Chức năng Internet của Access 2013 yêu cầu kết nối Internet. Có thể áp dụng phí.
Tính năng cảm ứng đa điểm yêu cầu thiết bị hỗ trợ cảm ứng. Tất cả tính năng và chức năng luôn sẵn dùng bằng cách sử dụng bàn phím, chuột hoặc thiết bị đưa vào tiêu chuẩn hay trợ năng khác. Tính năng cảm ứng mới được tối ưu hóa để sử dụng với Windows 8.
Chức năng Tìm kiếm Nhanh yêu cầu Windows Search 4.0.
HiệnẨn
InfoPath 2013
CẤU PHẦN
YÊU CẦU
Máy tính và bộ xử lý
Bộ xử lý x86 bit hay x64 bit 1 gigahertz (GHz) hoặc nhanh hơn có SSE2
Bộ nhớ
RAM 1 GB (32 bit); RAM 2 GB (64 bit)
Ổ cứng
Dung lượng ổ đĩa trống 3 GB
Màn hình hiển thị
Độ phân giải màn hình 1024 x 768
Đồ họa
Tăng tốc phần cứng đồ họa yêu cầu cạc đồ họa DirectX 10.
Hệ điều hành
Windows 7, Windows 8, Windows Server 2008 R2 hoặc Windows Server 2012
Phiên bản .Net
3.5, 4.0 hoặc 4.5
Khác
Chức năng Internet của InfoPath 2013 yêu cầu kết nối Internet. Có thể áp dụng phí.
Tính năng cảm ứng đa điểm yêu cầu thiết bị hỗ trợ cảm ứng. Tất cả tính năng và chức năng luôn sẵn dùng bằng cách sử dụng bàn phím, chuột hoặc thiết bị đưa vào tiêu chuẩn hay trợ năng khác. Tính năng cảm ứng mới được tối ưu hóa để sử dụng với Windows 8.
Chức năng Tìm kiếm Nhanh yêu cầu Windows Search 4.0.
Các trường hợp có khả năng lập trình yêu cầu .NET 4.0.
HiệnẨn
Lync 2013
CẤU PHẦN
YÊU CẦU
Máy tính và bộ xử lý
Intel Pentium 4, AMD Athlon 64 hoặc tương đương
Bộ nhớ
RAM 2 GB
Ổ cứng
Dung lượng ổ đĩa trống 3 GB
Màn hình hiển thị
Độ phân giải màn hình 1024 x 768
Phần cứng Đồ họa
 • Hỗ trợ giao diện lập trình ứng dụng Microsoft DirectX 9 (API)
 • Bộ nhớ đồ họa tối thiểu 128 megabyte (MB)
 • Trình điều khiển Mô hình Windows Display Driver
 • 32 bit mỗi định dạng pixel
Hệ điều hành
Windows 7 hoặc Windows 8
Dữ liệu và thoại
Bộ xử lý tối thiểu 1,6 gigahertz (GHz) hoặc nhanh hơn. Chúng tôi khuyên dùng 2,0 gigahertz (32 bit hoặc 64 bit).
Video
 • Đối với VGA: Bộ xử lý lõi kép 1,9 gigahertz (GHz) hoặc nhanh hơn
 • Đối với Độ phân giải Cao: Bộ xử lý lõi tứ 2,0 gigahertz (GHz) hoặc nhanh hơn
Nguồn video
Camera video USB 2.0 hoặc thiết bị Polycom CX5000 HD (Microsoft RoundTable)
Hội thảo
 • Thiết bị hội thảo Polycom CX5000 HD (Microsoft RoundTable)
 • Bộ xử lý tối thiểu 2,0 gigahertz (GHz) hoặc nhanh hơn
Điện thoại
 • Micrô và loa, tai nghe có micrô hoặc thiết bị tương đương
 • Điện thoại:
  • Điện thoại có logo "Optimized for Microsoft Lync" (Được tối ưu hóa cho Microsoft Lync) (xem Điện thoại và Thiết bị Đủ tiêu chuẩn cho Microsoft Lync để xem danh sách).
  • Điện thoại chạy Phiên bản Điện thoại Microsoft Lync 2010
  • Điện thoại tương thích ADA được W15 chứng nhận (hoặc tương đương)
HiệnẨn
Visio 2013 (Tiêu chuẩn, Chuyên nghiệp, Cao cấp)
CẤU PHẦN
YÊU CẦU
Máy tính và bộ xử lý
Bộ xử lý x86 bit hay x64 bit 1 gigahertz (GHz) hoặc nhanh hơn có SSE2
Bộ nhớ
RAM 1 GB (32 bit); RAM 2 GB (64 bit)
Ổ cứng
Dung lượng ổ đĩa trống 3 GB
Màn hình hiển thị
Độ phân giải màn hình 1024 x 768
Đồ họa
Tăng tốc phần cứng đồ họa yêu cầu cạc đồ họa DirectX 10.
Hệ điều hành
Windows 7, Windows 8, Windows Server 2008 R2 hoặc Windows Server 2012
Phiên bản .Net
3.5, 4.0 hoặc 4.5
Khác
Tính năng cảm ứng đa điểm yêu cầu thiết bị hỗ trợ cảm ứng. Tất cả tính năng và chức năng luôn sẵn dùng bằng cách sử dụng bàn phím, chuột hoặc thiết bị đưa vào tiêu chuẩn hay trợ năng khác. Tính năng cảm ứng mới được tối ưu hóa để sử dụng với Windows 8.
HiệnẨn
Project 2013 (Tiêu chuẩn, Chuyên nghiệp)
CẤU PHẦN
YÊU CẦU
Bộ xử lý
Bộ xử lý x86 bit hay x64 bit 1 gigahertz (GHz) hoặc nhanh hơn có bộ hướng dẫn SSE2
Hệ Điều hành
Windows 8, Windows 7, Windows Server 2008 R2 hoặc Windows Server 2012
Bộ nhớ
RAM 1 GB (32 bit); RAM 2 GB (64 bit)
Dung lượng Ổ Đĩa cứng
Trống 3 GB
Màn hình hiển thị
Tăng tốc phần cứng đồ họa đòi hỏi có thẻ đồ họa DirectX 10 và độ phân giải 1024 x 576
Phiên bản .NET
3.5, 4.0 hoặc 4.5
Cảm ứng đa điểm
Cần có thiết bị hỗ trợ cảm ứng để sử dụng chức năng cảm ứng đa điểm bất kỳ. Tuy nhiên, tất cả tính năng và chức năng luôn sẵn dùng bằng cách sử dụng bàn phím, chuột hoặc thiết bị đưa vào tiêu chuẩn hay trợ năng khác. Lưu ý rằng các tính năng cảm ứng mới được tối ưu hóa để sử dụng với Windows 8.
Các yêu cầu Hệ thống Bổ sung

Một số chức năng có thể thay đổi tuỳ theo cấu hình hệ thống. Một số tính năng có thể yêu cầu phần cứng bổ sung hoặc nâng cao hay kết nối máy chủ.


Lưu ý: Yêu cầu hệ thống được làm tròn lên đến 0,5GB gần nhất, để cẩn thận. Chẳng hạn, nếu chúng tôi đo dung lượng đĩa cứng cần thiết của một ứng dụng là 1,99GB, thì chúng tôi khuyên dùng dung lượng đĩa 2,5GB. Yêu cầu hệ thống về đĩa cứng của chúng tôi cao hơn có chủ ý so với mức sử dụng dung lượng đĩa thực tế của phần mềm.


Bộ xử lý đồ họa sẽ nâng cao hiệu năng của một số tính năng nhất định, chẳng hạn như vẽ bảng trong Excel 2013 hoặc hiệu ứng chuyển tiếp, hoạt hình và tích hợp video trong PowerPoint 2013. Việc sử dụng bộ xử lý đồ họa với Office 2013 yêu cầu bộ xử lý đồ họa Microsoft DirectX 10-compliant vốn có bộ nhớ video 64MB. Các bộ xử lý này đã sẵn có trên diện rộng vào năm 2007. Hầu hết máy tính sẵn có hiện nay bao gồm một bộ xử lý đồ họa đáp ứng hoặc vượt quá tiêu chuẩn này. Tuy nhiên, nếu bạn hoặc người dùng của bạn không có bộ xử lý đồ họa, thì bạn vẫn có thể chạy Office 2013.

Thiết bị di động

Windows: Các phiên bản Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook, Publisher và Access của Office 2013. Cần có Windows 8 trở lên. Các ứng dụng Office Mobile (Word, Excel, PowerPoint và OneNote) yêu cầu Windows 10.
iOS: Office cho iPad® yêu cầu iOS 7.0 trở lên, Office cho iPhone® có thể được cài đặt trên điện thoại chạy iOS 6.0 trở lên.
Android: Bạn có thể cài đặt Office for Android™ trên máy tính bảng và điện thoại đáp ứng những tiêu chí sau: chạy Android KitKat 4.4 hoặc phiên bản mới hơn; và có bộ xử lý dựa trên ARM hoặc Intel x86.
iTunes, iPhone, và iPad là các thương hiệu đã đăng ký của Apple Inc., đã đăng ký tại Hoa Kỳ và các nước khác. Android là thương hiệu của Google Inc.