Yêu cầu hệ thống cho Office mới

Trước khi bạn cài đặt bất kỳ sản phẩm Microsoft Office 2013 nào, chúng tôi khuyên bạn nên kiểm tra xem máy tính của bạn có đáp ứng được hoặc vượt quá yêu cầu hệ thống tối thiểu dành cho sản phẩm hay không.

Các gói đăng ký Office 365

Các gói đăng ký Office 365 được sử dụng trên nhiều PC và bao gồm dịch vụ đám mây.

Dành cho gia đình

{ "pmgControls": [{"functionName":"Accordion","params":".accordionWrapper|.accordionBtn|.accordionContent|.showIcon|.hideIcon|.showHideAll"}, {"functionName":"Accordion","params":".accordionWrapper1|.accordionBtn1|.accordionContent1|.showIcon1|.hideIcon1|.showHideAll1"}, {"functionName":"Accordion","params":".accordionWrapper2|.accordionBtn2|.accordionContent2|.showIcon2|.hideIcon2|.showHideAll2"}, {"functionName":"Accordion","params":".accordionWrapper3|.accordionBtn3|.accordionContent3|.showIcon3|.hideIcon3|.showHideAll3"}, {"functionName":"Accordion","params":".accordionWrapper4|.accordionBtn4|.accordionContent4|.showIcon4|.hideIcon4|.showHideAll4"}, {"functionName":"Accordion","params":".accordionWrapper5|.accordionBtn5|.accordionContent5|.showIcon5|.hideIcon5|.showHideAll5"}, {"functionName":"Accordion","params":".accordionWrapper6|.accordionBtn6|.accordionContent6|.showIcon6|.hideIcon6|.showHideAll6"}, {"functionName":"Accordion","params":".accordionWrapper7|.accordionBtn7|.accordionContent7|.showIcon7|.hideIcon7|.showHideAll7"}, {"functionName":"Accordion","params":".accordionWrapper8|.accordionBtn8|.accordionContent8|.showIcon8|.hideIcon8|.showHideAll8"}]}
HiệnẨn
Office 365 Home
CẤU PHẦN
YÊU CẦU
Máy tính và bộ xử lý
PC: Bộ xử lý x86 bit hay x64 bit 1 gigahertz (GHz) hoặc nhanh hơn có SSE2
Máy Mac: Bộ xử lý Intel
Bộ nhớ
PC: RAM 1 GB (32 bit); RAM 2 GB (64 bit)
Máy Mac: RAM 1 GB
Ổ cứng
PC: Dung lượng đĩa trống 3 GB
Máy Mac: 2,5 GB HFS+ định dạng ổ đĩa cứng
Màn hình hiển thị
PC: Độ phân giải màn hình 1024 x 768
Máy Mac: Độ phân giải màn hình 1280 x 800
Đồ họa
Tăng tốc phần cứng đồ họa yêu cầu cạc đồ họa DirectX 10.
Hệ điều hành
PC: Windows 7, Windows 8, Windows Server 2008 R2 hoặc Windows Server 2012
Máy Mac: Mac OS X 10.6 trở lên
Trình duyệt
Các trình duyệt được hỗ trợ cho Office 2013 và Office 365 (bao gồm yêu cầu trình duyệt để sử dụng Ứng dụng dành cho Office và phát lại video trên Word)
Khác
Chức năng Internet yêu cầu kết nối Internet.
Các tính năng cảm ứng đa điểm yêu cầu có thiết bị hỗ trợ cảm ứng. Tất cả các tính năng và chức năng luôn khả dụng khi sử dụng bàn phím, chuột hay thiết bị nhập chuẩn hoặc có thể truy nhập khác. Các tính năng cảm ứng mới được tối ưu hóa để sử dụng với Windows 8.
Tài khoản Microsoft.
Một số tính năng nhất định yêu cầu có tài khoản Skype.
Chức năng và đồ họa sản phẩm có thể thay đổi tùy theo cấu hình hệ thống của bạn. Một số tính năng có thể yêu cầu phần cứng bổ sung hay nâng cao hoặc kết nối máy chủ.
HiệnẨn
Office 365 Personal
CẤU PHẦN
YÊU CẦU
Máy tính và bộ xử lý
PC: Bộ xử lý x86 bit hay x64 bit 1 gigahertz (GHz) hoặc nhanh hơn có SSE2
Máy Mac: Bộ xử lý Intel
Bộ nhớ
PC: RAM 1 GB (32 bit); RAM 2 GB (64 bit).
Máy Mac: RAM 1 GB
Ổ cứng
PC: Dung lượng đĩa trống 3 GB
Máy Mac: 2,5 GB HFS+ định dạng ổ đĩa cứng
Màn hình hiển thị
PC: Độ phân giải màn hình 1024 x 768
Máy Mac: Độ phân giải màn hình 1280 x 800
Đồ họa
Tăng tốc phần cứng đồ họa yêu cầu cạc đồ họa DirectX 10.
Hệ điều hành
PC: Windows 7, Windows 8, Windows Server 2008 R2 hoặc Windows Server 2012
Máy Mac: Mac OS X 10.6 trở lên
Trình duyệt
Các trình duyệt được hỗ trợ cho Office 2013 và Office 365 (bao gồm yêu cầu trình duyệt để sử dụng Ứng dụng dành cho Office và phát lại video trên Word)
Khác
Chức năng Internet yêu cầu kết nối Internet.
Các tính năng cảm ứng đa điểm yêu cầu có thiết bị hỗ trợ cảm ứng. Tất cả các tính năng và chức năng luôn khả dụng khi sử dụng bàn phím, chuột hay thiết bị nhập chuẩn hoặc có thể truy nhập khác. Các tính năng cảm ứng mới được tối ưu hóa để sử dụng với Windows 8.
Tài khoản Microsoft.
Một số tính năng nhất định yêu cầu có tài khoản Skype.
Chức năng và đồ họa sản phẩm có thể thay đổi tùy theo cấu hình hệ thống của bạn. Một số tính năng có thể yêu cầu phần cứng bổ sung hay nâng cao hoặc kết nối máy chủ.
HiệnẨn
Office 365 University
CẤU PHẦN
YÊU CẦU
Máy tính và bộ xử lý
PC: Bộ xử lý x86 bit hay x64 bit 1 gigahertz (GHz) hoặc nhanh hơn có SSE2
Máy Mac: Bộ xử lý Intel
Bộ nhớ
PC: RAM 1 GB (32 bit); RAM 2 GB (64 bit).
Máy Mac: RAM 1 GB
Ổ cứng
PC: Dung lượng đĩa trống 3 GB
Máy Mac: 2,5 GB HFS+ định dạng ổ đĩa cứng
Màn hình hiển thị
PC: Độ phân giải màn hình 1024 x 768
Máy Mac: Độ phân giải màn hình 1280 x 800
Đồ họa
Tăng tốc phần cứng đồ họa yêu cầu cạc đồ họa DirectX 10.
Hệ điều hành
PC: Windows 7, Windows 8, Windows Server 2008 R2 hoặc Windows Server 2012
Máy Mac: Mac OS X 10.6 trở lên
Trình duyệt
Các trình duyệt được hỗ trợ cho Office 2013 và Office 365 (bao gồm yêu cầu trình duyệt để sử dụng Ứng dụng dành cho Office và phát lại video trên Word)
Khác
Chức năng Internet yêu cầu kết nối Internet. Có thể mất phí.
Các tính năng cảm ứng đa điểm yêu cầu có thiết bị hỗ trợ cảm ứng. Tất cả các tính năng và chức năng luôn khả dụng khi sử dụng bàn phím, chuột hay thiết bị nhập chuẩn hoặc có thể truy nhập khác. Các tính năng cảm ứng mới được tối ưu hóa để sử dụng với Windows 8.
Tài khoản Microsoft.
Một số tính năng nhất định yêu cầu có tài khoản Skype.
Chức năng và đồ họa sản phẩm có thể thay đổi tùy theo cấu hình hệ thống của bạn. Một số tính năng có thể yêu cầu phần cứng bổ sung hay nâng cao hoặc kết nối máy chủ.

Đối với Office 365 cho kinh doanh, giáo dục và chính phủ

Yêu cầu hệ thống đối với tất cả các gói Office 365 cho doanh nghiệp, giáo dục và chính phủ được liệt kê tại đây.

Bộ Office 2013

Bộ Office 2013 dành cho gia đình được sử dụng trên một PC và không bao gồm dịch vụ đám mây. Bộ Office 2013 dành cho doanh nghiệp có thể mua được cho nhiều người dùng thông qua Cấp phép Số lượng lớn của Microsoft.

Dành cho gia đình

HiệnẨn
Office Home & Student 2013
CẤU PHẦN
YÊU CẦU
Máy tính và bộ xử lý
Bộ xử lý x86 bit hay x64 bit 1 gigahertz (GHz) hoặc nhanh hơn có SSE2
Bộ nhớ
RAM 1 GB (32 bit); RAM 2 GB (64 bit)
Ổ cứng
Dung lượng ổ đĩa trống 3 GB
Màn hình hiển thị
Độ phân giải màn hình 1024 x 768
Đồ họa
Tăng tốc phần cứng đồ họa yêu cầu cạc đồ họa DirectX 10.
Hệ điều hành
Windows 7, Windows 8, Windows Server 2008 R2 hoặc Windows Server 2012
Trình duyệt
Các trình duyệt được hỗ trợ cho Office 2013 và Office 365 (bao gồm yêu cầu trình duyệt để sử dụng Ứng dụng dành cho Office và phát lại video trên Word)
Khác
Chức năng Internet yêu cầu kết nối Internet. Có thể mất phí.
Các tính năng cảm ứng đa điểm yêu cầu có thiết bị hỗ trợ cảm ứng. Tất cả các tính năng và chức năng luôn khả dụng khi sử dụng bàn phím, chuột hay thiết bị nhập chuẩn hoặc có thể truy nhập khác. Các tính năng cảm ứng mới được tối ưu hóa để sử dụng với Windows 8.
Tài khoản Microsoft.
Chức năng trực tuyến cụ thể yêu cầu có tài khoản Microsoft.
Một số tính năng nhất định yêu cầu có tài khoản Skype.
Chức năng và đồ họa sản phẩm có thể thay đổi tùy theo cấu hình hệ thống của bạn. Một số tính năng có thể yêu cầu phần cứng bổ sung hay nâng cao hoặc kết nối máy chủ.
HiệnẨn
Office Home & Business 2013
CẤU PHẦN
YÊU CẦU
Máy tính và bộ xử lý
Bộ xử lý x86 bit hay x64 bit 1 gigahertz (GHz) hoặc nhanh hơn có SSE2
Bộ nhớ
RAM 1 GB (32 bit); RAM 2 GB (64 bit) được khuyên dùng cho các tính năng đồ họa, chức năng Tìm kiếm Nhanh của Outlook và chức năng nâng cao nhất định
Ổ cứng
Dung lượng ổ đĩa trống 3 GB
Màn hình hiển thị
Độ phân giải màn hình 1024 x 768
Đồ họa
Tăng tốc phần cứng đồ họa yêu cầu cạc đồ họa DirectX 10.
Hệ điều hành
Windows 7, Windows 8, Windows Server 2008 R2 hoặc Windows Server 2012
Trình duyệt
Các trình duyệt được hỗ trợ cho Office 2013 và Office 365 (bao gồm yêu cầu trình duyệt để sử dụng Ứng dụng dành cho Office và phát lại video trên Word)
Khác
Chức năng Internet yêu cầu kết nối Internet. Có thể mất phí.
Các tính năng cảm ứng đa điểm yêu cầu có thiết bị hỗ trợ cảm ứng. Tất cả các tính năng và chức năng luôn khả dụng khi sử dụng bàn phím, chuột hay thiết bị nhập chuẩn hoặc có thể truy nhập khác. Các tính năng cảm ứng mới được tối ưu hóa để sử dụng với Windows 8.
Chức năng nâng cao nhất định yêu cầu kết nối với Microsoft Exchange Server 2003, Microsoft SharePoint Server 2010 và/hoặc Microsoft SharePoint Foundation 2010.
Một số tính năng nhất định yêu cầu Windows Search 4.0.
Chức năng nhận dạng giọng nói yêu cầu có micrô nói gần và thiết bị đầu ra âm thanh.
Fax Internet không khả dụng trên Windows Vista Starter, Windows Vista Home Basic hoặc Windows Vista Home Premium.
Tính năng Quản lý Quyền Thông tin yêu cầu truy nhập vào Windows 2003 Server có SP1 trở lên đang chạy Dịch vụ Quản lý Quyền Windows.
Tài khoản Microsoft.
Chức năng trực tuyến cụ thể yêu cầu có tài khoản Microsoft.
Một số tính năng nhất định yêu cầu có tài khoản Skype.
Chức năng và đồ họa sản phẩm có thể thay đổi tùy theo cấu hình hệ thống của bạn. Một số tính năng có thể yêu cầu phần cứng bổ sung hay nâng cao hoặc kết nối máy chủ.

Office cho Mac phiên bản Home & Student 2011
Yêu cầu hệ thống của Office cho Mac 2011

Office cho Mac phiên bản Home & Business 2011
Yêu cầu hệ thống của Office cho Mac 2011

Dành cho doanh nghiệp

HiệnẨn
Office Standard 2013
CẤU PHẦN
YÊU CẦU
Máy tính và bộ xử lý
Bộ xử lý x86 bit hay x64 bit 1 gigahertz (GHz) hoặc nhanh hơn có SSE2
Bộ nhớ
RAM 1 GB (32 bit); RAM 2 GB (64 bit)
Ổ cứng
Dung lượng ổ đĩa trống 3 GB
Màn hình hiển thị
Độ phân giải màn hình 1024 x 768
Đồ họa
Tăng tốc phần cứng đồ họa yêu cầu cạc đồ họa DirectX 10.
Hệ điều hành
Windows 7, Windows 8, Windows Server 2008 R2 hoặc Windows Server 2012
Trình duyệt
Các trình duyệt được hỗ trợ cho Office 2013 và Office 365 (bao gồm yêu cầu trình duyệt để sử dụng Ứng dụng dành cho Office và phát lại video trên Word)
Phiên bản .Net
3.5, 4.0 hoặc 4.5
Khác
Chức năng Internet yêu cầu kết nối Internet. Có thể mất phí.
Các tính năng cảm ứng đa điểm yêu cầu có thiết bị hỗ trợ cảm ứng. Tất cả các tính năng và chức năng luôn khả dụng khi sử dụng bàn phím, chuột hay thiết bị nhập chuẩn hoặc có thể truy nhập khác. Các tính năng cảm ứng mới được tối ưu hóa để sử dụng với Windows 8.
Chức năng và đồ họa sản phẩm có thể thay đổi tùy theo cấu hình hệ thống của bạn. Một số tính năng có thể yêu cầu phần cứng bổ sung hay nâng cao hoặc kết nối máy chủ.
HiệnẨn
Office Professional 2013
CẤU PHẦN
YÊU CẦU
Máy tính và bộ xử lý
Bộ xử lý x86 bit hay x64 bit 1 gigahertz (GHz) hoặc nhanh hơn có SSE2
Bộ nhớ
RAM 1 GB (32 bit); RAM 2 GB (64 bit)
Ổ cứng
Dung lượng ổ đĩa trống 3 GB
Màn hình hiển thị
Độ phân giải màn hình 1024 x 768
Đồ họa
Tăng tốc phần cứng đồ họa yêu cầu cạc đồ họa DirectX 10.
Hệ điều hành
Windows 7, Windows 8, Windows Server 2008 R2 hoặc Windows Server 2012
Trình duyệt
Các trình duyệt được hỗ trợ cho Office 2013 và Office 365 (bao gồm yêu cầu trình duyệt để sử dụng Ứng dụng dành cho Office và phát lại video trên Word)
Phiên bản .Net
3.5, 4.0 hoặc 4.5
Khác
Chức năng Internet yêu cầu kết nối Internet. Có thể mất phí.
Các tính năng cảm ứng đa điểm yêu cầu có thiết bị hỗ trợ cảm ứng. Tất cả các tính năng và chức năng luôn khả dụng khi sử dụng bàn phím, chuột hay thiết bị nhập chuẩn hoặc có thể truy nhập khác. Các tính năng cảm ứng mới được tối ưu hóa để sử dụng với Windows 8.
Chức năng nâng cao nhất định yêu cầu kết nối với Microsoft Exchange Server 2007 trở lên, Microsoft SharePoint Server 2007 trở lên và/hoặc Windows Server 2003 có SP1 trở lên đang chạy Dịch vụ Quản lý Quyền Windows.
Một số tính năng nhất định yêu cầu Exchange 15, Lync 15 hoặc Skype for Business.
Một số tính năng quết mực nhất định yêu cầu Windows 7 hoặc Windows 8.
Chức năng nhận dạng giọng nói yêu cầu có micrô nói gần và thiết bị đầu ra âm thanh.
Tính năng Quản lý Quyền Thông tin yêu cầu truy nhập vào Windows 2003 Server có SP1 trở lên đang chạy Dịch vụ Quản lý Quyền Windows.
Lịch Động yêu cầu kết nối máy chủ.
Tài khoản Microsoft.
Chức năng trực tuyến cụ thể yêu cầu có tài khoản Microsoft.
Một số tính năng nhất định yêu cầu có tài khoản Skype.
Chức năng và đồ họa sản phẩm có thể thay đổi tùy theo cấu hình hệ thống của bạn. Một số tính năng có thể yêu cầu phần cứng bổ sung hay nâng cao hoặc kết nối máy chủ.
HiệnẨn
Office Professional Plus 2013
CẤU PHẦN
YÊU CẦU
Máy tính và bộ xử lý
Bộ xử lý x86 bit hay x64 bit 1 gigahertz (GHz) hoặc nhanh hơn có SSE2
Bộ nhớ
RAM 1 GB (32 bit); RAM 2 GB (64 bit)
Ổ cứng
Dung lượng ổ đĩa trống 3 GB
Màn hình hiển thị
Độ phân giải màn hình 1024 x 768
Đồ họa
Tăng tốc phần cứng đồ họa yêu cầu cạc đồ họa DirectX 10.
Hệ điều hành
Windows 7, Windows 8, Windows Server 2008 R2 hoặc Windows Server 2012
Trình duyệt
Các trình duyệt được hỗ trợ cho Office 2013 và Office 365 (bao gồm yêu cầu trình duyệt để sử dụng Ứng dụng dành cho Office và phát lại video trên Word)
Phiên bản .Net
3.5, 4.0 hoặc 4.5
Khác
Chức năng Internet yêu cầu kết nối Internet. Có thể mất phí.
Các tính năng cảm ứng đa điểm yêu cầu có thiết bị hỗ trợ cảm ứng. Tất cả các tính năng và chức năng luôn khả dụng khi sử dụng bàn phím, chuột hay thiết bị nhập chuẩn hoặc có thể truy nhập khác. Các tính năng cảm ứng mới được tối ưu hóa để sử dụng với Windows 8.
Chức năng và đồ họa sản phẩm có thể thay đổi tùy theo cấu hình hệ thống của bạn. Một số tính năng có thể yêu cầu phần cứng bổ sung hay nâng cao hoặc kết nối máy chủ.

Các sản phẩm máy chủ Office

Các ứng dụng độc lập của Office

HiệnẨn
Word 2013
CẤU PHẦN
YÊU CẦU
Máy tính và bộ xử lý
Bộ xử lý x86 bit hay x64 bit 1 gigahertz (GHz) hoặc nhanh hơn có SSE2
Bộ nhớ
RAM 1 GB (32 bit); RAM 2 GB (64 bit)
Ổ cứng
Dung lượng ổ đĩa trống 3 GB
Màn hình hiển thị
Độ phân giải màn hình 1024 x 768
Đồ họa
Tăng tốc phần cứng đồ họa yêu cầu cạc đồ họa DirectX 10.
Hệ điều hành
Windows 7, Windows 8, Windows Server 2008 R2 hoặc Windows Server 2012
Trình duyệt
Các trình duyệt được hỗ trợ cho Office 2013 và Office 365 (bao gồm yêu cầu trình duyệt để sử dụng phát lại video trên Word)
Phiên bản .Net
3.5, 4.0 hoặc 4.5
Khác
Các tính năng cảm ứng đa điểm yêu cầu có thiết bị hỗ trợ cảm ứng. Tất cả các tính năng và chức năng luôn khả dụng khi sử dụng bàn phím, chuột hay thiết bị nhập chuẩn hoặc có thể truy nhập khác. Các tính năng cảm ứng mới được tối ưu hóa để sử dụng với Windows 8.
Tính năng đồng tác giả yêu cầu SharePoint Foundation 2013 và tài khoản Microsoft cho OneDrive. Tính năng này cũng có thể yêu cầu nhiều bộ nhớ hơn so với bộ nhớ được liệt kê ở đây.
HiệnẨn
PowerPoint 2013
CẤU PHẦN
YÊU CẦU
Máy tính và bộ xử lý
Bộ xử lý x86 bit hay x64 bit 1 gigahertz (GHz) hoặc nhanh hơn có SSE2
Bộ nhớ
RAM 1 GB (32 bit); RAM 2 GB (64 bit)
Ổ cứng
Dung lượng ổ đĩa trống 3 GB
Màn hình hiển thị
Độ phân giải màn hình 1024 x 768
Đồ họa
Tăng tốc phần cứng đồ họa yêu cầu cạc đồ họa DirectX 10.
Hệ điều hành
Windows 7, Windows 8, Windows Server 2008 R2 hoặc Windows Server 2012
Phiên bản .Net
3.5, 4.0 hoặc 4.5
Khác
Các tính năng cảm ứng đa điểm yêu cầu có thiết bị hỗ trợ cảm ứng. Tất cả các tính năng và chức năng luôn khả dụng khi sử dụng bàn phím, chuột hay thiết bị nhập chuẩn hoặc có thể truy nhập khác. Các tính năng cảm ứng mới được tối ưu hóa để sử dụng với Windows 8.
HiệnẨn
Excel 2013
CẤU PHẦN
YÊU CẦU
Máy tính và bộ xử lý
Bộ xử lý x86 bit hay x64 bit 1 gigahertz (GHz) hoặc nhanh hơn có SSE2
Bộ nhớ
RAM 1 GB (32 bit); RAM 2 GB (64 bit)
Ổ cứng
Dung lượng ổ đĩa trống 3 GB.
Màn hình hiển thị
Độ phân giải màn hình 1024 x 768
Đồ họa
Tăng tốc phần cứng đồ họa yêu cầu cạc đồ họa DirectX 10.
Hệ điều hành
Windows 7, Windows 8, Windows Server 2008 R2 hoặc Windows Server 2012
Phiên bản .Net
3.5, 4.0 hoặc 4.5
Khác
Chức năng Internet của Excel 2013 yêu cầu có kết nối Internet. Có thể mất phí.
Các tính năng cảm ứng đa điểm yêu cầu có thiết bị hỗ trợ cảm ứng. Tất cả các tính năng và chức năng luôn khả dụng khi sử dụng bàn phím, chuột hay thiết bị nhập chuẩn hoặc có thể truy nhập khác. Các tính năng cảm ứng mới được tối ưu hóa để sử dụng với Windows 8.
Chức năng Tìm kiếm Nhanh yêu cầu Windows Search 4.0.
Để sử dụng PowerPivot, bạn phải có .NET 3.5 hoặc .NET 4.0 và ít nhất RAM 2 GB.
Để sử dụng Excel 2013 với bổ trợ Power View, bạn phải cài đặt Silverlight 5.0 và ít nhất RAM 2 GB.
HiệnẨn
OneNote 2013
CẤU PHẦN
YÊU CẦU
Máy tính và bộ xử lý
Bộ xử lý x86 bit hay x64 bit 1 gigahertz (GHz) hoặc nhanh hơn có SSE2
Bộ nhớ
RAM 1 GB (32 bit); RAM 2 GB (64 bit)
Ổ cứng
Dung lượng ổ đĩa trống 3 GB.
Màn hình hiển thị
Độ phân giải màn hình 1024 x 768
Đồ họa
Tăng tốc phần cứng đồ họa yêu cầu cạc đồ họa DirectX 10.
Hệ điều hành
Windows 7, Windows 8, Windows Server 2008 R2 hoặc Windows Server 2012
Phiên bản .Net
3.5, 4.0 hoặc 4.5
Khác
Chức năng Internet của OneNote 2013 yêu cầu có kết nối Internet. Có thể mất phí.
Các tính năng cảm ứng đa điểm yêu cầu có thiết bị hỗ trợ cảm ứng. Tất cả các tính năng và chức năng luôn khả dụng khi sử dụng bàn phím, chuột hay thiết bị nhập chuẩn hoặc có thể truy nhập khác. Các tính năng cảm ứng mới được tối ưu hóa để sử dụng với Windows 8.
Chức năng Tìm kiếm Nhanh yêu cầu Windows Search 4.0.
HiệnẨn
Outlook 2013
CẤU PHẦN
YÊU CẦU
Máy tính và bộ xử lý
Bộ xử lý x86 bit hay x64 bit 1 gigahertz (GHz) hoặc nhanh hơn có SSE2
Bộ nhớ
RAM 1 GB (32 bit); RAM 2 GB (64 bit)
Ổ cứng
Dung lượng ổ đĩa trống 3 GB
Màn hình hiển thị
Độ phân giải màn hình 1024 x 768
Đồ họa
Tăng tốc phần cứng đồ họa yêu cầu cạc đồ họa DirectX 10.
Hệ điều hành
Windows 7, Windows 8, Windows Server 2008 R2 hoặc Windows Server 2012
Phiên bản .Net
3.5, 4.0 hoặc 4.5
Khác
Chức năng Internet của Outlook 2013 yêu cầu có kết nối Internet. Có thể mất phí.
Các tính năng cảm ứng đa điểm yêu cầu có thiết bị hỗ trợ cảm ứng. Tất cả các tính năng và chức năng luôn khả dụng khi sử dụng bàn phím, chuột hay thiết bị nhập chuẩn hoặc có thể truy nhập khác. Các tính năng cảm ứng mới được tối ưu hóa để sử dụng với Windows 8.
Chức năng Tìm kiếm Nhanh yêu cầu Windows Search 4.0.
Để tích hợp với Exchange: Hãy đảm bảo kết nối Outlook 2013 với các phiên bản Exchange được hỗ trợ: Exchange 2007, Exchange 2010 hoặc Exchange Server 2013. Outlook 2013 không được hỗ trợ trên Exchange 2003.

Để tích hợp với Microsoft Exchange Server 2013 và Lync Server 2013 (tùy chọn):

 • Một số tính năng yêu cầu Exchange Server 2013 và Lync Server 2013.
 • Để biết danh sách một số tính năng Outlook 2013 mới được hỗ trợ với Microsoft Exchange Server 2013, hãy xem Có gì mới trong Outlook 2013.

Để tích hợp với Microsoft Lync (tùy chọn): Outlook 2013 hỗ trợ Skype for Business 2015, Lync 2013, Lync 2010 và Office Communicator 2007 R2. Office Communicator 2005 và Office Communicator 2007 không được hỗ trợ.
Một số tính năng quết mực nhất định yêu cầu Windows 7 hoặc Windows 8.
Chức năng nhận dạng giọng nói yêu cầu có micrô nói gần và thiết bị đầu ra âm thanh.
Các tính năng Quản lý Quyền Thông tin yêu cầu truy nhập vào máy tính chạy Windows Server 2003 có SP1, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2 hoặc Windows Server 2012 và Dịch vụ Quản lý Quyền Windows.
Lịch động yêu cầu kết nối máy chủ.
Chức năng nâng cao nhất định yêu cầu kết nối với Exchange Server 2010 hoặc Exchange Server 2007, SharePoint Server 2007, SharePoint Server 2010 hoặc Windows Server 2003 có SP1 đang chạy Dịch vụ Windows SharePoint.
Tài khoản Microsoft.
Một số tính năng nhất định yêu cầu tài khoản Microsoft.
HiệnẨn
Publisher 2013
CẤU PHẦN
YÊU CẦU
Máy tính và bộ xử lý
Bộ xử lý x86 bit hay x64 bit 1 gigahertz (GHz) hoặc nhanh hơn có SSE2
Bộ nhớ
RAM 1 GB (32 bit); RAM 2 GB (64 bit)
Ổ cứng
Dung lượng ổ đĩa trống 3 GB
Màn hình hiển thị
Độ phân giải màn hình 1024 x 768
Đồ họa
Tăng tốc phần cứng đồ họa yêu cầu cạc đồ họa DirectX 10.
Hệ điều hành
Windows 7, Windows 8, Windows Server 2008 R2 hoặc Windows Server 2012
Phiên bản .Net
3.5, 4.0 hoặc 4.5
Khác
Các tính năng cảm ứng đa điểm yêu cầu có thiết bị hỗ trợ cảm ứng. Tất cả các tính năng và chức năng luôn khả dụng khi sử dụng bàn phím, chuột hay thiết bị nhập chuẩn hoặc có thể truy nhập khác. Các tính năng cảm ứng mới được tối ưu hóa để sử dụng với Windows 8.
HiệnẨn
Access 2013
CẤU PHẦN
YÊU CẦU
Máy tính và bộ xử lý
Bộ xử lý x86 bit hay x64 bit 1 gigahertz (GHz) hoặc nhanh hơn có SSE2
Bộ nhớ
RAM 1 GB (32 bit); RAM 2 GB (64 bit)
Ổ cứng
Dung lượng ổ đĩa trống 3 GB
Màn hình hiển thị
Độ phân giải màn hình 1024 x 768
Đồ họa
Tăng tốc phần cứng đồ họa yêu cầu cạc đồ họa DirectX 10.
Hệ điều hành
Windows 7, Windows 8, Windows Server 2008 R2 hoặc Windows Server 2012
Phiên bản .Net
3.5, 4.0 hoặc 4.5
Khác
Chức năng Internet của Access 2013 yêu cầu có kết nối Internet. Có thể mất phí.
Các tính năng cảm ứng đa điểm yêu cầu có thiết bị hỗ trợ cảm ứng. Tất cả các tính năng và chức năng luôn khả dụng khi sử dụng bàn phím, chuột hay thiết bị nhập chuẩn hoặc có thể truy nhập khác. Các tính năng cảm ứng mới được tối ưu hóa để sử dụng với Windows 8.
Chức năng Tìm kiếm Nhanh yêu cầu Windows Search 4.0.
HiệnẨn
InfoPath 2013
CẤU PHẦN
YÊU CẦU
Máy tính và bộ xử lý
Bộ xử lý x86 bit hay x64 bit 1 gigahertz (GHz) hoặc nhanh hơn có SSE2
Bộ nhớ
RAM 1 GB (32 bit); RAM 2 GB (64 bit)
Ổ cứng
Dung lượng ổ đĩa trống 3 GB
Màn hình hiển thị
Độ phân giải màn hình 1024 x 768
Đồ họa
Tăng tốc phần cứng đồ họa yêu cầu cạc đồ họa DirectX 10.
Hệ điều hành
Windows 7, Windows 8, Windows Server 2008 R2 hoặc Windows Server 2012
Phiên bản .Net
3.5, 4.0 hoặc 4.5
Khác
Chức năng Internet của InfoPath 2013 yêu cầu có kết nối Internet. Có thể mất phí.
Các tính năng cảm ứng đa điểm yêu cầu có thiết bị hỗ trợ cảm ứng. Tất cả các tính năng và chức năng luôn khả dụng khi sử dụng bàn phím, chuột hay thiết bị nhập chuẩn hoặc có thể truy nhập khác. Các tính năng cảm ứng mới được tối ưu hóa để sử dụng với Windows 8.
Chức năng Tìm kiếm Nhanh yêu cầu Windows Search 4.0.
Các trường hợp có khả năng lập trình yêu cầu .NET 4.0.
HiệnẨn
Lync 2013
CẤU PHẦN
YÊU CẦU
Máy tính và bộ xử lý
Intel Pentium 4, AMD Athlon 64 hoặc tương đương
Bộ nhớ
RAM 2 GB
Ổ cứng
Dung lượng ổ đĩa trống 3 GB
Màn hình hiển thị
Độ phân giải màn hình 1024 x 768
Phần cứng Đồ họa
 • Hỗ trợ giao diện lập trình ứng dụng Microsoft DirectX 9 (API)
 • Bộ nhớ đồ họa tối thiểu 128 megabyte (MB)
 • Trình điều khiển Mô hình Windows Display Driver
 • 32 bit mỗi định dạng pixel
Hệ điều hành
Windows 7 hoặc Windows 8
Dữ liệu và thoại
Bộ xử lý tối thiểu 1,6 gigahertz (GHz) hoặc nhanh hơn. Chúng tôi khuyên dùng 2,0 gigahertz (32 bit hoặc 64 bit).
Video
 • Đối với VGA: Bộ xử lý lõi kép 1,9 gigahertz (GHz) hoặc nhanh hơn
 • Đối với Độ phân giải Cao: Bộ xử lý lõi tứ 2,0 gigahertz (GHz) hoặc nhanh hơn
Nguồn video
Camera video USB 2.0 hoặc thiết bị Polycom CX5000 HD (Microsoft RoundTable)
Hội thảo
 • Thiết bị hội thảo Polycom CX5000 HD (Microsoft RoundTable)
 • Bộ xử lý tối thiểu 2,0 gigahertz (GHz) hoặc nhanh hơn
Điện thoại
 • Micrô và loa, tai nghe có micrô hoặc thiết bị tương đương
 • Điện thoại:
HiệnẨn
Visio 2013 (Tiêu chuẩn, Chuyên nghiệp, Cao cấp)
CẤU PHẦN
YÊU CẦU
Máy tính và bộ xử lý
Bộ xử lý x86 bit hay x64 bit 1 gigahertz (GHz) hoặc nhanh hơn có SSE2
Bộ nhớ
RAM 1 GB (32 bit); RAM 2 GB (64 bit)
Ổ cứng
Dung lượng ổ đĩa trống 3 GB
Màn hình hiển thị
Độ phân giải màn hình 1024 x 768
Đồ họa
Tăng tốc phần cứng đồ họa yêu cầu cạc đồ họa DirectX 10.
Hệ điều hành
Windows 7, Windows 8, Windows Server 2008 R2 hoặc Windows Server 2012
Phiên bản .Net
3.5, 4.0 hoặc 4.5
Khác
Các tính năng cảm ứng đa điểm yêu cầu có thiết bị hỗ trợ cảm ứng. Tất cả các tính năng và chức năng luôn khả dụng khi sử dụng bàn phím, chuột hay thiết bị nhập chuẩn hoặc có thể truy nhập khác. Các tính năng cảm ứng mới được tối ưu hóa để sử dụng với Windows 8.
HiệnẨn
Project 2013 (Tiêu chuẩn, Chuyên nghiệp)
CẤU PHẦN
YÊU CẦU
Bộ xử lý
Bộ xử lý x86 bit hay x64 bit 1 gigahertz (GHz) hoặc nhanh hơn có bộ hướng dẫn SSE2
Hệ Điều hành
Windows 8, Windows 7, Windows Server 2008 R2 hoặc Windows Server 2012
Bộ nhớ
RAM 1 GB (32 bit); RAM 2 GB (64 bit)
Dung lượng Ổ Đĩa cứng
Trống 3 GB
Màn hình hiển thị
Tăng tốc phần cứng đồ họa đòi hỏi có thẻ đồ họa DirectX 10 và độ phân giải 1024 x 576
Phiên bản .NET
3.5, 4.0 hoặc 4.5
Cảm ứng đa điểm
Cần có thiết bị hỗ trợ cảm ứng để sử dụng bất kỳ chức năng cảm ứng đa điểm nào. Tuy nhiên, tất cả các tính năng và chức năng luôn khả dụng khi sử dụng bàn phím, chuột hoặc thiết bị nhập liệu chuẩn hoặc có thể truy nhập khác. Cần lưu ý rằng các tính năng cảm ứng mới được tối ưu hóa để sử dụng với Windows 8.
Các yêu cầu Hệ thống Bổ sung

Một số tính năng có thể khác nhau tùy theo cấu hình hệ thống. Một số tính năng có thể yêu cầu phần cứng bổ sung hay nâng cao hoặc kết nối máy chủ.


Lưu ý: Yêu cầu hệ thống được làm tròn lên 0,5 GB gần nhất một cách thận trọng. Ví dụ: nếu chúng ta đo được dung lượng ổ đĩa cứng cần thiết của ứng dụng là 1,99 GB, chúng ta nên sử dụng 2,5 GB dung lượng ổ đĩa. Yêu cầu hệ thống ổ đĩa cứng của chúng ta lớn hơn mức sử dụng dung lượng ổ đĩa thực sự của phần mềm một cách có chủ ý.


Bộ xử lý đồ họa giúp tăng hiệu suất của một số tính năng, chẳng hạn như vẽ bảng trong Excel 2013 hoặc chuyển tiếp, ảnh động và tích hợp video trong PowerPoint 2013. Để sử dụng với Microsoft Office 2013, bộ xử lý đồ họa phải tương thích với Microsoft DirectX 10 và có 64 MB bộ nhớ video. Các bộ xử lý này được bán rộng rãi vào năm 2007. Hầu hết các máy tính ngày nay đều có bộ xử lý đồ họa đáp ứng hoặc vượt tiêu chuẩn này. Tuy nhiên, nếu bạn hoặc người dùng của bạn không có bộ xử lý đồ họa, bạn vẫn có thể chạy Office 2013.

Thiết bị di động

iOS: Office cho iPad® yêu cầu iOS 7.0 trở lên, Office cho iPhone® có thể được cài đặt trên điện thoại chạy iOS 6.0 trở lên.
Android: Bạn có thể cài đặt Office for Android™ trên máy tính bảng và điện thoại đáp ứng những tiêu chí sau: chạy Android KitKat 4.4 hoặc phiên bản mới hơn; và có bộ xử lý dựa trên ARM hoặc Intel x86.
iTunes, iPhone, và iPad là các thương hiệu đã đăng ký của Apple Inc., đã đăng ký tại Hoa Kỳ và các nước khác. Android là thương hiệu của Google Inc.