Tải ứng dụng Outlook for iOS và Outlook for Android*

Apple and Android logos
Kết nối và sắp xếp mọi lúc, mọi nơi với Outlook Mobile TÌM HIỂU THÊM

Tất cả email, lịch, danh bạ đều ở cùng một nơi

Làm việc hiệu quả với email, lịch, danh bạ, tác vụ và nhiều nội dung khác—ở cùng một nơi. Tích hợp Office giúp bạn chia sẻ tệp đính kèm ngay từ OneDrive, truy nhập danh bạ và xem hồ sơ LinkedIn.

A laptop showing attachments and contacts in Outlook and a smartphone displaying contact details

Sắp xếp khoa học dễ dàng hơn

Đặt phòng hội thảo và theo dõi RSVPs cho cuộc họp ngay từ lịch của bạn. Lên kế hoạch và phối hợp lịch biểu bằng cách chia sẻ lịch và xem khi nào đồng nghiệp của bạn có mặt.

A laptop screen showing a meeting invite with conference room availability and a smartphone showing coworker availability for a meeting

Khả năng bảo mật bạn có thể tin cậy

Yên tâm với bảo mật cấp doanh nghiệp được tin cậy bởi nhiều tổ chức lớn nhất trên thế giới. Outlook hoạt động mọi thời điểm để bảo vệ thông tin tuyệt mật của bạn mà không cản trở bạn.

Security features available in the desktop and mobile versions of Outlook

Thông tin phù hợp với bạn

Outlook dự đoán nhu cầu của bạn. Thanh toán hóa đơn và đi lại đã được thêm tự động vào lịch của bạn, kèm theo lời nhắc thông minh giúp bạn theo dõi tiến độ. Tìm kiếm sẽ giúp bạn nhanh chóng tìm thấy thông tin.

A desktop screen showing Outlook Intelligent Search and an iPhone displaying an automatically generated reminder for upcoming travel in Outlook

Outlook hoạt động ở mọi nơi bạn làm việc

Mobile icon
Outlook Mobile
Mac icon
Outlook for Mac
Windows icon
Outlook for Windows
Web icon
Outlook trên web

Xem thêm từ Outlook

Customer service icon
Trợ giúp Outlook

Bạn cần trợ giúp bắt đầu hoặc có thắc mắc về Outlook? Tìm hiểu thêm tại site hỗ trợ của Outlook.

Tech community icon
Cộng đồng kỹ thuật Outlook

Duy trì cập nhật các tin tức sản phẩm và các bản phát hành mới nhất

Developer platform icon
Nền tảng cho nhà phát triển Outlook

Tìm hiểu cách tích hợp ứng dụng của bạn với Outlook.

Microsoft Outlook với đăng ký Office 365 là phiên bản mới nhất của Outlook. Các phiên bản trước đó gồm Outlook 2013, Outlook 2010Outlook 2007.

*Tình trạng sẵn có của các ứng dụng dành cho thiết bị di động sẽ khác nhau tùy theo quốc gia/vùng lãnh thổ. Tìm hiểu xem những ứng dụng nào sẵn có tại quốc gia/vùng lãnh thổ của bạn.