Outlook

Luôn kết nối

Dạng xem email, lịch và danh bạ kết hợp, rõ ràng giúp bạn cập nhật những gì đang diễn ra.
Outlook

Luôn kết nối

Dạng xem email, lịch và danh bạ kết hợp, rõ ràng giúp bạn cập nhật những gì đang diễn ra.
Một máy tính bảng đang hiển thị hộp thư đến Microsoft Outlook 2013 với danh sách và bản xem trước thư.
Một máy tính bảng đang hiển thị hộp thư đến Microsoft Outlook 2013 với danh sách và bản xem trước thư.
Outlook

Luôn kết nối

Dạng xem email, lịch và danh bạ kết hợp, rõ ràng giúp bạn cập nhật những gì đang diễn ra.
Một ảnh chụp màn hình về hộp thư đến Microsoft Outlook 2013 với danh sách và bản xem trước thư.

Biết điều gì đang xảy ra

Thế giới của bạn luôn đồng bộ
Không bỏ lỡ một cuộc họp, thông báo hoặc liên hệ nào. Giờ đây, với email, cuộc hẹn và liên hệ được đẩy từ Outlook.com và Hotmail, bạn sẽ nhận được thông tin theo thời gian thực với từng khoảnh khắc.
Dễ dàng điều hướng
Sử dụng thanh điều hướng giúp tăng tốc độ giao tiếp. Mở email, lịch, danh bạ và tác vụ nhanh chóng. Mọi thứ bạn cần đều ở đó.
Am hiểu mạng xã hội
Tự động nhận các thông tin cập nhật mới nhất từ những người trong các mạng xã hội bạn tin tưởng nhất—LinkedIn, Facebook và các mạng khác. Khi thông tin nào đó được đăng lên, bạn sẽ biết.
 • Dễ dàng điều hướng
 • Sử dụng thanh điều hướng giúp tăng tốc độ giao tiếp. Mở email, lịch, danh bạ và tác vụ nhanh chóng. Mọi thứ bạn cần đều ở đó.
 • Am hiểu mạng xã hội
 • Tự động nhận các thông tin cập nhật mới nhất từ những người trong các mạng xã hội bạn tin tưởng nhất—LinkedIn, Facebook và các mạng khác. Khi thông tin nào đó được đăng lên, bạn sẽ biết.
Một máy tính xách tay đang hiển thị cửa sổ trả lời tin nhắn tức thì đang mở trong Outlook 2013.

Cập nhật bản thân

 • Xem trước
 • Kiểm tra lịch biểu, cuộc hẹn, tác vụ hoặc chi tiết về người nào đó mà bạn đang gửi thư—mà không phải sắp xếp lại các cửa sổ hoặc gián đoạn dòng suy nghĩ của bạn.
 • Biết người chơi
 • Sắp xếp nhiều liên hệ vào một dạng xem duy nhất với tất cả thông tin liên hệ của họ, bao gồm thông tin cập nhật mạng xã hội. Bạn sẽ thấy bối cảnh xã hội một cách nhanh chóng và loại bỏ những sự trùng lặp không cần thiết.
 • Chia sẻ lịch của bạn
 • Khi những người khác có thể xem lịch của bạn, việc lên lịch các cuộc họp và trả lời các lời mời họp sẽ dễ dàng hơn và thuận tiện hơn cho mọi người.
Một máy tính xách tay đang hiển thị cửa sổ trả lời tin nhắn tức thì đang mở trong Outlook 2013.
Một máy tính xách tay đang hiển thị cửa sổ trả lời tin nhắn tức thì đang mở trong Outlook 2013.

Cập nhật bản thân

Xem trước
Kiểm tra lịch biểu, cuộc hẹn, tác vụ hoặc chi tiết về người nào đó mà bạn đang gửi thư—mà không phải sắp xếp lại các cửa sổ hoặc gián đoạn dòng suy nghĩ của bạn.
Biết người chơi
Sắp xếp nhiều liên hệ vào một dạng xem duy nhất với tất cả thông tin liên hệ của họ, bao gồm thông tin cập nhật mạng xã hội. Bạn sẽ thấy bối cảnh xã hội một cách nhanh chóng và loại bỏ những sự trùng lặp không cần thiết.
Chia sẻ lịch của bạn
Khi những người khác có thể xem lịch của bạn, việc lên lịch các cuộc họp và trả lời các lời mời họp sẽ dễ dàng hơn và thuận tiện hơn cho mọi người.
Một máy tính bảng đang hiển thị lịch đang mở trong Outlook 2013 có hiển thị thời tiết hôm nay.

Tìm những thứ bạn cần nhanh chóng

Tìm kiếm—dễ dàng
Chức năng tìm kiếm được cải thiện cho phép bạn tìm email, tệp đính kèm, cuộc hẹn trên lịch và liên hệ thậm chí còn nhanh hơn. Vì vậy, bạn có thể liên lạc với đúng người, ngay lập tức.
 • Vài điều tuyệt vời về công nghệ
 • Tìm hiểu xem bộ lọc và lệnh theo ngữ cảnh tăng tốc mọi thứ như thế nào. Chỉ với một thao tác bấm chuột, bạn sẽ thấy ngay nội dung trên lịch hôm nay, tuần tới hoặc tháng tới. Đồng thời, bạn cũng có một số cách thức trực quan để lọc, sắp xếp và làm việc với email của mình.
 • Thậm chí là dự báo thời tiết
 • Kiểm tra dự báo trên Thanh Thời tiết và để thông tin thời tiết sắp tới cho bạn biết cách lên kế hoạch lịch trình trong ngày hoặc chuyến đi sắp tới của bạn.
Một máy tính bảng đang hiển thị lịch đang mở trong Outlook 2013 có hiển thị thời tiết hôm nay.

Những thứ bạn cần nhanh chóng

Tìm kiếm—dễ dàng
Chức năng tìm kiếm được cải thiện cho phép bạn tìm email, tệp đính kèm, cuộc hẹn trên lịch và liên hệ thậm chí còn nhanh hơn. Vì vậy, bạn có thể liên lạc với đúng người, ngay lập tức.
Vài điều tuyệt vời về công nghệ
Tìm hiểu xem bộ lọc và lệnh theo ngữ cảnh tăng tốc mọi thứ như thế nào. Chỉ với một thao tác bấm chuột, bạn sẽ thấy ngay nội dung trên lịch hôm nay, tuần tới hoặc tháng tới. Đồng thời, bạn cũng có một số cách thức trực quan để lọc, sắp xếp và làm việc với email của mình.
Thậm chí là dự báo thời tiết
Kiểm tra dự báo trên Thanh Thời tiết và để thông tin thời tiết sắp tới cho bạn biết cách lên kế hoạch lịch trình trong ngày hoặc chuyến đi sắp tới của bạn.

Office ở mọi nơi

Truy cập, chỉnh sửa và xem các tài liệu từ điện thoại thông minh, máy tính bảng hoặc web. Office Mobile và Office Online giúp bạn hoàn thành công việc một cách nhanh chóng.

Cách Outlook và Outlook.com hoạt động cùng nhau

Outlook.com là dịch vụ email miễn phí có giao diện giống với Outlook. Bạn cũng có thể thêm tài khoản Outlook.com vào Outlook để quản lý tất cả email, lịch và danh bạ của mình.

Kết nối với chuyên gia

Xem tính năng mới cũng như tìm các mẹo cổ điển và thủ thuật của các biên tập viên để giúp bạn tạo, chỉnh sửa và căn chỉnh tài liệu như một chuyên gia.

Khám phá Office trên nhiều thiết bị

{"pmgControls":[{"functionName":"AddDynaCss","params":"#Dynacss|pmg-pos-abs pmg-txt-align-left|680"},{"functionName":"PinnedNav","params":"#pmgPDN|#pmgPinnedNavStart|top|.pmg-pinned-nav-highlighted|true||680|.pmg-pinned-end-point|500"},{"functionName":"BtnFlyout","params":"#container1|.targetBtn1|.dropDownCtn1"},{"functionName":"BtnFlyout","params":"#container2|.targetBtn2|.dropDownCtn2"},{"functionName":"BtnFlyout","params":"#container3|.targetBtn3|.dropDownCtn3"},{"functionName":"BtnFlyout","params":"#container4|.targetBtn4|.dropDownCtn4"},{"functionName":"BtnFlyout","params":"#container5|.targetBtn5|.dropDownCtn5"},{"functionName":"BtnFlyout","params":"#container6|.targetBtn6|.dropDownCtn6"},{"functionName":"BtnFlyout","params":"#container7|.targetBtn7|.dropDownCtn7"},{"functionName":"BtnFlyout","params":"#container8|.targetBtn8|.dropDownCtn8"},{"functionName":"AutoMiddle","params":".pmgJS-frame1|.pmgJS-target1"}, {"functionName":"AutoMiddle","params":".pmgJS-frame2|.pmgJS-target2"}]}