Các công cụ bạn sử dụng hàng ngày, giờ đây còn tốt hơn với Office 365

Bạn vẫn đang dùng phiên bản Office cũ hơn? Giờ đây, bạn có thể hoàn thành nhiều việc hơn trên thiết bị yêu thích của mình với Office 365. Với Office 365, bạn luôn nhận được phiên bản mới nhất của các ứng dụng Office ngay khi sẵn có, cùng với các tính năng hoàn toàn mới giúp đưa ý tưởng của bạn vào thực tiễn.
THE TOOLS YOU USE EVERY DAY, NOW EVEN BETTER WITH OFFICE 365

Khám phá tiềm năng của bạn và thực hiện nhiều hơn với Office 365

Với đăng ký Office 365, bạn có thể cài đặt ứng dụng Office mới nhất trên nhiều PC, máy Mac và các thiết bị khác. Bạn cũng sẽ có được các bản nâng cấp và tính năng mới dành riêng hàng tháng, 1 TB dung lượng lưu trữ đám mây OneDrive cho mỗi người dùng, hỗ trợ kỹ thuật 24/7 và nhiều lợi ích khác.