Nâng cấp từ Exchange 2013 lên Exchange Online

Làm việc thông minh hơn bằng cách sử dụng tính năng email và lên lịch cấp doanh nghiệp với Exchange Online, sẵn có độc lập hoặc dưới dạng một phần trong Office 365.
Exchange 2016
*Hình ảnh sản phẩm đại diện cho Exchange 2016

Exchange Online trong Office 365 có gì mới?

 Get a personalized, intelligent inbox

Sở hữu hộp thư đến thông minh, được cá nhân hóa

Cập nhật tác vụ bằng cách sử dụng Hộp thư đến Ưu tiên để sắp xếp email. Nhận được kết quả tìm kiếm thông minh hơn, tích hợp lịch mạnh mẽ và nhiều tiện ích khác.
Collaborate with ease

Cộng tác dễ dàng

Với 1 TB dung lượng lưu trữ đám mây OneDrive, bạn có thể sao lưu, chia sẻ và đồng tác giả các sổ làm việc từ bất kỳ thiết bị nào.
 Take Exchange on the go

Exchange bên bạn mọi lúc, mọi nơi

Luôn cập nhật email, đồng thời xem xét và chỉnh sửa tệp đính kèm từ mọi nơi bằng các ứng dụng mạnh mẽ dành cho thiết bị di động.
 Always up to date

Luôn cập nhật

Sở hữu các tính năng mới, độc quyền và các bản cập nhật bảo mật dành riêng cho Exchange trong Office 365.

So sánh Exchange Online 2013 và Exchange 2016 trong Office 365

Các tính năng bảo mật nâng cao

Giúp bảo vệ hộp thư của bạn với chức năng lọc chống thư rác và chống phần mềm xấu cũng như chức năng ngăn mất dữ liệu.

Dịch vụ email trên nền điện toán đám mây

Duy trì kiểm soát môi trường của bạn trong khi vẫn sở hữu lợi thế khi lưu trữ email trên máy chủ Microsoft.

Đảm bảo thời gian hoạt động 99,9%

Tận hưởng email đáng tin cậy với thỏa thuận mức dịch vụ được hỗ trợ bằng tài chính và giám sát bảo mật cấp chuyên gia suốt ngày đêm.

Dung lượng lưu trữ hộp thư 50 GB cho mỗi người dùng

Theo dõi và quản lý các thư liên quan, dù chúng nằm ở thư mục nào, đồng thời xem cuộc hội thoại theo thứ tự thời gian.

Các ứng dụng dành cho thiết bị di động cho thiết bị của bạn

Duy trì kết nối tốt hơn và làm việc hiệu quả hơn với các ứng dụng Outlook dành cho thiết bị di động. Tận hưởng trải nghiệm người dùng quen thuộc trên các thiết bị di động chạy iOS®, Android™ và Windows.

Luôn cập nhật

Luôn sở hữu các ứng dụng, tính năng và dịch vụ mới nhất của Office.

Các tính năng bảo mật nâng cao

Giúp bảo vệ hộp thư của bạn với chức năng lọc chống thư rác và chống phần mềm xấu cũng như chức năng ngăn mất dữ liệu.

Dịch vụ email trên nền điện toán đám mây

Duy trì kiểm soát môi trường của bạn trong khi vẫn sở hữu lợi thế khi lưu trữ email trên máy chủ Microsoft.

Không bao gồm

Đảm bảo thời gian hoạt động 99,9%

Tận hưởng email đáng tin cậy với thỏa thuận mức dịch vụ được hỗ trợ bằng tài chính và giám sát bảo mật cấp chuyên gia suốt ngày đêm.

Không bao gồm

Dung lượng lưu trữ hộp thư 50 GB cho mỗi người dùng

Theo dõi và quản lý các thư liên quan, dù chúng nằm ở thư mục nào, đồng thời xem cuộc hội thoại theo thứ tự thời gian.

Không bao gồm

Các ứng dụng dành cho thiết bị di động cho thiết bị của bạn

Duy trì kết nối tốt hơn và làm việc hiệu quả hơn với các ứng dụng Outlook dành cho thiết bị di động. Tận hưởng trải nghiệm người dùng quen thuộc trên các thiết bị di động chạy iOS®, Android™ và Windows.

Không bao gồm

Luôn cập nhật

Luôn sở hữu các ứng dụng, tính năng và dịch vụ mới nhất của Office.

Không bao gồm
So sánh Exchange Online 2013 và Exchange 2016 trong Office 365

Exchange 2016 trong Office 365

*được bao gồm trong một số gói Office 365

Exchange 2013


Các tính năng bảo mật nâng cao

Giúp bảo vệ hộp thư của bạn với chức năng lọc chống thư rác và chống phần mềm xấu cũng như chức năng ngăn mất dữ liệu.

Dịch vụ email trên nền điện toán đám mây

Duy trì kiểm soát môi trường của bạn trong khi vẫn sở hữu lợi thế khi lưu trữ email trên máy chủ Microsoft.
Không bao gồm

Đảm bảo thời gian hoạt động 99,9%

Tận hưởng email đáng tin cậy với thỏa thuận mức dịch vụ được hỗ trợ bằng tài chính và giám sát bảo mật cấp chuyên gia suốt ngày đêm.
Không bao gồm

Dung lượng lưu trữ hộp thư 50 GB cho mỗi người dùng

Theo dõi và quản lý các thư liên quan, dù chúng nằm ở thư mục nào, đồng thời xem cuộc hội thoại theo thứ tự thời gian.
Không bao gồm

Các ứng dụng dành cho thiết bị di động cho thiết bị của bạn

Duy trì kết nối tốt hơn và làm việc hiệu quả hơn với các ứng dụng Outlook dành cho thiết bị di động. Tận hưởng trải nghiệm người dùng quen thuộc trên các thiết bị di động chạy iOS®, Android™ và Windows.
Không bao gồm

Luôn cập nhật

Luôn sở hữu các ứng dụng, tính năng và dịch vụ mới nhất của Office.
Không bao gồm

Exchange 2016 trong Office 365

*được bao gồm trong một số gói Office 365

Exchange 2013


Bạn đã sẵn sàng sử dụng Office 365?

Tài nguyên của Exchange 2013

Các chủ đề trợ giúp dành cho Exchange 2013

Tìm hướng dẫn người dùng, nội dung đào tạo và hỗ trợ khác dành cho Exchange 2013.

Các phiên bản Office khác

Tìm hiểu về các phiên bản khác của Office và cách nâng cấp lên Office 365 mới.

Tải xuống Office 2013

Tải xuống và cài đặt Office 2013 bằng cách sử dụng khóa sản phẩm có sẵn.
Microsoft Exchange đi kèm đăng ký Office 365 là phiên bản mới nhất của Exchange. Các phiên bản trước đó gồm Exchange 2010 và Exchange 2007. Exchange 2016 tương thích với Windows 10, Windows 8.1 và Windows 7.

iTunes, iPhone và iPad là các thương hiệu đã đăng ký của Apple Inc. tại Hoa Kỳ và các quốc gia khác. Android là thương hiệu của Google Inc.