Nâng cấp từ Project 2013 lên Project Online Professional

Bạn vẫn đang sử dụng Project 2013? Quản lý và mang lại các dự án thành công với Project Online.
Project 2016
*Hình ảnh sản phẩm đại diện cho Project 2016

Project Online có gì?

Best-in-class templates

Các mẫu tốt nhất

Sử dụng mẫu dựng sẵn để bắt đầu dự án nhanh chóng và đúng kế hoạch.
Schedule efficiently

Lên lịch hiệu quả

Giảm tình trạng thiếu hiệu quả nhờ những công cụ lên lịch tự động quen thuộc. Dễ dàng trực quan hóa các lịch biểu phức tạp nhờ nhiều đường thời gian.
Stay current

Luôn cập nhật

Sở hữu các tính năng, chức năng và bản cập nhật bảo mật mới dành riêng cho Project Online.

So sánh Project 2013 và Project Online Professional

Quyền truy nhập trạng thái nhanh

Sở hữu khả năng kiểm soát tài nguyên tốt hơn và đảm bảo sử dụng tài nguyên hiệu quả trong toàn bộ tổ chức của bạn.

Dấu kiểm cho biết những nội dung được bao gồm trong Office 365
Công cụ Cho Tôi Biết

Nhập các từ và cụm từ liên quan đến các hành động hoặc tính năng mà bạn muốn sử dụng trong Project và nhận câu trả lời nhanh.

bao gồm
Quản lý tài nguyên dự án

Cung cấp cho người quản lý dự án khả năng xem các tài nguyên sẵn có, xây dựng nhóm và yêu cầu cam kết tài nguyên.

bao gồm
Các bản cập nhật thường xuyên cho các dịch vụ Office 365

Luôn cập nhật các tính năng và chức năng mới nhất.

bao gồm
Quyền truy nhập trạng thái nhanh

Sở hữu khả năng kiểm soát tài nguyên tốt hơn và đảm bảo sử dụng tài nguyên hiệu quả trong toàn bộ tổ chức của bạn.

bao gồm
Công cụ Cho Tôi Biết

Nhập các từ và cụm từ liên quan đến các hành động hoặc tính năng mà bạn muốn sử dụng trong Project và nhận câu trả lời nhanh.

Không bao gồm
Quản lý tài nguyên dự án

Cung cấp cho người quản lý dự án khả năng xem các tài nguyên sẵn có, xây dựng nhóm và yêu cầu cam kết tài nguyên.

không bao gồm
Các bản cập nhật thường xuyên cho các dịch vụ Office 365

Luôn cập nhật các tính năng và chức năng mới nhất.

không bao gồm
So sánh Project 2013 và Project Online Professional

Project Online Professional


Project 2013


Quyền truy nhập trạng thái nhanh Sở hữu khả năng kiểm soát tài nguyên tốt hơn và đảm bảo sử dụng tài nguyên hiệu quả trong toàn bộ tổ chức của bạn.
Dấu kiểm cho biết những nội dung được bao gồm trong Office 365
bao gồm
Công cụ Cho Tôi Biết Nhập các từ và cụm từ liên quan đến các hành động hoặc tính năng mà bạn muốn sử dụng trong Project và nhận câu trả lời nhanh.
bao gồm
Không bao gồm
Quản lý tài nguyên dự án Cung cấp cho người quản lý dự án khả năng xem các tài nguyên sẵn có, xây dựng nhóm và yêu cầu cam kết tài nguyên.
bao gồm
không bao gồm
Các bản cập nhật thường xuyên cho các dịch vụ Office 365 Luôn cập nhật các tính năng và chức năng mới nhất.
bao gồm
không bao gồm

Project Online Professional


Project 2013


Bạn đã sẵn sàng sử dụng Office 365?

Các phiên bản trước đây bao gồm Project 2013, Project 2010 và Project 2007.

iTunes, iPhone và iPad là các thương hiệu đã đăng ký của Apple Inc. tại Hoa Kỳ và các quốc gia khác. Android là thương hiệu của Google Inc.