Nâng cấp từ Visio 2007 lên Visio Online Plan 2

Bạn có thể làm mọi thứ như trên Visio 2007 và hơn thế nữa với Visio Online Plan 2, bộ lập sơ đồ mới nhất, mạnh mẽ nhất của chúng tôi.
Visio 2016
*Hình ảnh sản phẩm đại diện cho Visio 2016

Hiện đã ngừng cung cấp Visio 2007

Nâng cấp lên Visio 2016 để tận hưởng các tính năng mới nhất và nhận hỗ trợ sản phẩm.

Có gì mới trong Visio?

Luôn cập nhật

Không giống như Visio 2007, Visio Online Plan 2 luôn được cập nhật các tính năng mới nhất, bao gồm cả sự tích hợp với các giải pháp Microsoft 3651.

Diagram from virtually anywhere

Sơ đồ từ hầu hết mọi nơi

Tạo sơ đồ đơn giản trong trình duyệt yêu thích của bạn với Visio Online.
Trải nghiệm Office Online quen thuộc giúp mọi người dễ dàng sử dụng.
Edit diagrams in Teams

Chỉnh sửa sơ đồ trong Teams

Xem, chỉnh sửa và cộng tác trên sơ đồ Visio trực tiếp trong Microsoft Teams để điều phối tất cả tệp của nhóm từ một nơi duy nhất.
Gain new data insights

Thu thập dữ liệu chuyên sâu mới

Nhúng sơ đồ Visio trực tiếp vào Power BI để tổng hợp thông tin chuyên sâu về hoạt động và kinh doanh nhằm thấy được các khía cạnh hợp nhất về dữ liệu của bạn.
Visualize Excel process data

Trực quan hóa dữ liệu quy trình trong Excel

Dễ dàng chuyển đổi dữ liệu bản đồ quy trình trong Excel thành sơ đồ Visio trực quan bằng Công cụ trực quan hóa Dữ liệu. Thay đổi được thực hiện trong một sản phẩm sẽ được tự động phản ánh trên sản phẩm còn lại.

So sánh Visio Online Plan 1 và Visio Online Plan 2

Mẫu mới

Hàng chục mẫu, sơ đồ bắt đầu và mẫu tô có sẵn để lựa chọn

Chức năng của trình duyệt

Xem, tạo và chỉnh sửa sơ đồ trong trình duyệt yêu thích

Khả năng bảo mật tích hợp sẵn

Microsoft Cloud cung cấp mức độ bảo mật và tuân thủ cấp doanh nghiệp

Hình theo tiêu chuẩn ngành

Sử dụng hơn 250.000 hình và mẫu theo tiêu chuẩn ngành

Không bao gồm

Nguồn dữ liệu trực tiếp

Kết nối hình sơ đồ với dữ liệu trực tiếp từ nhiều nguồn khác nhau

Không bao gồm

Chuyển đổi dữ liệu excel

Chuyển đổi dữ liệu bản đồ quy trình trong Excel thành sơ đồ trực quan

Không bao gồm

Hỗ trợ Power BI

Nhúng sơ đồ Visio vào báo cáo Power BI để thấy được những góc nhìn hợp nhất2

Không bao gồm

Luôn cập nhật

Tự động nhận tất cả tính năng mới chỉ dành cho đám mây, như tạo tài liệu trong Word

Không bao gồm

Mẫu mới

Hàng chục mẫu, sơ đồ bắt đầu và mẫu tô có sẵn để lựa chọn

Chức năng của trình duyệt

Xem, tạo và chỉnh sửa sơ đồ trong trình duyệt yêu thích

Khả năng bảo mật tích hợp sẵn

Microsoft Cloud cung cấp mức độ bảo mật và tuân thủ cấp doanh nghiệp

Hình theo tiêu chuẩn ngành

Sử dụng hơn 250.000 hình và mẫu theo tiêu chuẩn ngành

Nguồn dữ liệu trực tiếp

Kết nối hình sơ đồ với dữ liệu trực tiếp từ nhiều nguồn khác nhau

Chuyển đổi dữ liệu excel

Chuyển đổi dữ liệu bản đồ quy trình trong Excel thành sơ đồ trực quan

Hỗ trợ Power BI

Nhúng sơ đồ Visio vào báo cáo Power BI để thấy được những góc nhìn hợp nhất2

Luôn cập nhật

Tự động nhận tất cả tính năng mới chỉ dành cho đám mây, như tạo tài liệu trong Word

So sánh Visio Online Plan 1 và Visio Online Plan 2

Visio Online Plan 1

Visio Online Plan 2


Mẫu mới

Hàng chục mẫu, sơ đồ bắt đầu và mẫu tô có sẵn để lựa chọn

Chức năng của trình duyệt

Xem, tạo và chỉnh sửa sơ đồ trong trình duyệt yêu thích

Khả năng bảo mật tích hợp sẵn

Microsoft Cloud cung cấp mức độ bảo mật và tuân thủ cấp doanh nghiệp

Hình theo tiêu chuẩn ngành

Sử dụng hơn 250.000 hình và mẫu theo tiêu chuẩn ngành
Không bao gồm

Nguồn dữ liệu trực tiếp

Kết nối hình sơ đồ với dữ liệu trực tiếp từ nhiều nguồn khác nhau
Không bao gồm

Chuyển đổi dữ liệu excel

Chuyển đổi dữ liệu bản đồ quy trình trong Excel thành sơ đồ trực quan
Không bao gồm

Hỗ trợ Power BI

Nhúng sơ đồ Visio vào báo cáo Power BI để thấy được những góc nhìn hợp nhất2

Không bao gồm

Luôn cập nhật

Tự động nhận tất cả tính năng mới chỉ dành cho đám mây, như tạo tài liệu trong Word
Không bao gồm

Visio Online Plan 1

Visio Online Plan 2


Bạn đã sẵn sàng sử dụng Visio?

Tài nguyên Visio 2007

Dùng thử Visio Online miễn phí

Nhận bản dùng thử miễn phí 30 ngày của Visio Online Plan 2

Luôn cập nhật

Truy nhập Cộng đồng kỹ thuật Visio để kết nối với những người dùng Visio khác và cập nhật các bản phát hành tính năng mới nhất

Gửi phản hồi

Gửi phản hồi và đóng góp ý tưởng về các tính năng mới qua site diễn đàn UserVoice về Visio
Microsoft Visio Plan 2 2016 đi kèm với đăng ký Office 365 là phiên bản mới nhất của Visio Plan 2. Các phiên bản trước đó bao gồm Visio Plan 2 2013, Visio Plan 2 2010Visio Plan 2 2007. Visio Plan 2 2016 tương thích với Windows 10, Windows 8.1 và Windows 7.
 
iTunes, iPhone và iPad là các thương hiệu đã đăng ký của Apple Inc. tại Hoa Kỳ và các quốc gia khác. Android là thương hiệu của Google Inc.
 
1 Microsoft Teams, Power BI, và Microsoft Excel được bán riêng
 
2 Người đăng ký Visio Online Plan 1 có thể xem nhưng không thể chỉnh sửa hình ảnh trực quan Visio trong Power BI