Office Professional Plus 2013

Tiếp thêm sức mạnh cho nhân viên của bạn bằng các công cụ hỗ trợ năng suất mới nhất và khả năng làm việc từ hầu hết mọi nơi.
Office Professional Plus 2013 cho phép bạn làm việc cùng nhau tốt hơn bằng cách cung cấp cho bạn khả năng kiểm soát cao hơn đối với việc tuân thủ, các công cụ mới để phân tích và chia sẻ dữ liệu, và nhiều cách thức liên lạc hơn. Ngoài ra, Access, Skype for Business và InfoPath cũng được bao gồm trong bộ sản phẩm.
Một người đang làm việc trên điện thoại của mình bên ngoài văn phòng, bằng cách dùng Office Professional Plus 2013
Một người đang làm việc trên điện thoại của mình bên ngoài văn phòng, bằng cách dùng Office Professional Plus 2013

Các chức năng mới dành cho email và tuân thủ

 • Trực tiếp truy nhập và sửa email liên quan đến dự án được lưu trữ trong Exchange và tài liệu được lưu trữ trong SharePoint từ Outlook bằng cách dùng hộp thư của site.
 • Tránh việc vô tình gửi email chứa thông tin nhạy cảm đến người nhận không được phép xem thông tin đó bằng cách dùng Mẹo Chính sách của Outlook và Ngăn Mất Dữ liệu trong Exchange.
 • Bộ phận CNTT có thể bật hoặc tắt chức năng ghi cuộc họp Skype for Business qua chính sách nhóm và có thể lưu trữ cuộc họp được ghi, bao gồm hội thoại IM, vào SharePoint.
 • Quét bảng tính để tìm lỗi, thông tin ẩn, nối kết bị hỏng và các trường hợp không nhất quán bằng công cụ Chẩn đoán trong Excel. Xem biên bản kiểm tra các thay đổi trong bảng tính bằng So sánh Bảng tính.
Một người đang làm việc trên máy tính bảng gần các thùng bìa cứng xếp chồng, bằng cách dùng Office Professional Plus 2013

Các khả năng mới để khám phá và trực quan hóa dữ liệu

 • Hợp lý hóa việc tích hợp và xử lý khối lượng lớn dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau và thực hiện phân tích thông tin nhanh bằng cách dùng Power Pivot có trong Excel.
 • Khám phá các lát cắt và dạng xem dữ liệu khác nhau, với một lần bấm chuột vào bảng pivot hoặc biểu đồ pivot để khám phá những kiến giải mới nằm ẩn trong dữ liệu của bạn.
 • Tổng hợp dữ liệu, biểu đồ và đồ thị vào một Power View duy nhất để tạo ra sự sống động cho dữ liệu của bạn với hình ảnh trực quan hóa tương tác cao và trải nghiệm trình bày dành cho mọi người dùng.
Một người đang làm việc trên máy tính bảng gần các thùng bìa cứng xếp chồng, bằng cách dùng Office Professional Plus 2013
Một người đang làm việc trên máy tính bảng trong văn phòng, bằng cách dùng Office Professional Plus 2013
Một người đang làm việc trên máy tính bảng trong văn phòng, bằng cách dùng Office Professional Plus 2013

Các cơ hội giao tiếp mới

 • Xem đồng thời nhiều video của người dự trong một cuộc họp Skype for Business.
 • Kết nối tới nhiều điểm cuối hơn bằng cách dùng video H.264 chuẩn.
 • Sử dụng trải nghiệm ghi chú được hợp lý hoá với OneNote.
 • Ghi cuộc họp ở định dạng chuẩn để dễ dàng phát lại sau đó.