Project

Mang đến các dự án thành công

Hợp lý hóa việc quản lý dự án, tài nguyên và danh mục dự án với ứng dụng Quản lý Dự án & Danh mục Dự án Microsoft. Các công cụ lập kế hoạch được tích hợp sẽ giúp bạn theo dõi các dự án và luôn sắp xếp khoa học mọi thứ.

Hình ảnh góc màn hình máy tính bảng hiển thị lịch biểu dự án và biểu đồ trong Project ProfessionalGóc màn hình máy tính bảng hiển thị lịch biểu dự án và biểu đồ trong Project Professional

Khám phá tin tức và tài nguyên của Project

Tài nguyên bổ sung chỉ có bằng tiếng Anh

Hình ảnh logo blog Project, cập nhật Project tại Ignite 2016

Cập nhật Project tại Ignite 2016

Tìm hiểu về tin tức và các thông báo của Project tại Ignite 2016; các phiên hiện đã có trực tuyến.

Hình ảnh một tệp dự án mở trong Project Professional, Office 365 Project Time Reporter

Thông báo tính sẵn dùng của Office 365 Project Time Reporter

Ứng dụng Office 365 Project Time Reporter cho iOS được công bố vào mùa thu vừa qua hiện đã có trên Apple Store. Ứng dụng này cho phép các thành viên nhóm gửi bảng chấm công hàng tuần và báo cáo tiến độ về các tác vụ được theo dõi trong Project Online.

Bảng điều khiển Project Professional được mở trên máy tính bảng.

Bảng điều khiển Danh mục Dự án Office 365 mới đã hoạt động

Các ứng dụng Bảng điều khiển Danh mục Dự án được công bố vào mùa thu vừa qua hiện đã có trong cửa hàng ứng dụng của Apple và Office! Các ứng dụng này được đặt cấu hình sẵn với các bảng điều khiển mạnh mẽ, cho phép lãnh đạo doanh nghiệp, nhà quản lý danh mục dự án và nhà quản lý dự án có chi tiết chuyên sâu về các lĩnh vực như sử dụng tài nguyên, hiệu quả danh mục dự án, chi phí, các rủi ro/sự cố hiện gặp và các mốc chính.

Máy tính bảng Microsoft Surface hiển thị cửa sổ Dự án Mới trong Project Online Professional.

Project Online Professional

Dễ dàng lập kế hoạch, theo dõi trạng thái và cộng tác với người khác từ gần như khắp nơi. Project Online Professional giúp giữ cho các dự án, tài nguyên và nhóm của bạn luôn được sắp xếp khoa học và theo đúng lịch trình. Hãy bắt đầu ngay hôm nay.

Xem sản phẩm & giá cả

Microsoft Project 2016 kèm đăng ký Office 365 là phiên bản mới nhất của Project. Phiên bản trước đây bao gồm Project 2013, Project 2010 và Project 2007. Project 2016 tương thích với Windows 10, Windows 8.1 và Windows 7.

bfc1e2e3e0794308ae1690b70d2d600f
i52ELSi9E3M