Hợp lý hóa việc quản lý dự án, tài nguyên và danh mục dự án với Microsoft Project để giúp bạn theo dõi các dự án và luôn sắp xếp khoa học mọi thứ.

Quản lý dự án

Quản lý Dự án & Danh mục Dự án Microsoft sẽ giúp bạn dễ dàng thực thi các dự án. Các mẫu tích hợp sẵn và công cụ lên lịch quen thuộc sẽ giúp nhà quản lý dự án và các nhóm luôn làm việc hiệu quả.

Thiết bị với tệp Project mở và hiển thị các công cụ lên lịch

Quản lý danh mục dự án

Đánh giá và tối ưu hóa danh mục dự án của bạn để ưu tiên các sáng kiến và có được kết quả bạn muốn. Tích hợp liền mạch với Power BI để cung cấp các phân tích nâng cao. Báo cáo được tích hợp sẵn giúp mọi người thống nhất về thông tin.

Hình ảnh đồ thị, biểu đồ hình tròn và mục thuộc bảng tính Chỉ báo hiệu suất chính

Quản lý tài nguyên

Tìm hiểu thông tin chuyên sâu về cách sử dụng tài nguyên và cộng tác bằng các công cụ được tích hợp. Với tính năng quản lý tác vụ và thời gian được đơn giản hóa, các nhóm có thể nhập cập nhật từ mọi nơi, đem lại khả năng giám sát điều hành cao hơn.

Thiết bị hiển thị báo cáo bảng tính Yêu cầu tài nguyên, kèm theo một màn hình điện thoại hiển thị dạng xem lịch để giám sát lịch biểu cho các tác vụ khác.

Xem thêm từ Office 365

Thông báo về tính sẵn dùng của Office 365 Project Time Reporter

Tin tức về Project

Microsoft Project hỗ trợ quản lý dự án linh hoạt

Với tính linh hoạt trong Microsoft Project, bạn có thể quản lý các dự án linh hoạt bằng cách sử dụng các bảng tác vụ giản đơn và trực quan, có hỗ trợ Scrum, Kanban hay quy trình làm việc tùy chỉnh. Hãy chọn bất kỳ phương pháp nào giúp dự án của bạn trở nên hiệu quả: linh hoạt, thác nước hoặc kết hợp.

ĐỌC TOÀN BỘ CÂU CHUYỆN

Microsoft Project 2016 kèm đăng ký Office 365 là phiên bản mới nhất của Project. Các phiên bản trước đây bao gồm Project 2013, Project 2010 và Project 2007. Project 2016 tương thích với Windows 10, Windows 8.1 và Windows 7.