Gói & giá cả

Tải Project mới nhất cho doanh nghiệp của bạn trong đám mây hoặc tại chỗ.

Project Online Essentials

Project Online Professional

Project Online Premium

Giá chưa bao gồm thuế.
Mô-đun bổ sung cho thành viên nhóm dự án Mách nước với chi tiết về những sản phẩm có đủ điều kiện cài đặt phần bổ sung
{ProLiteMonthSubAnn|price}
người dùng/tháng
Giá chưa bao gồm thuế.
Tìm hiểu thêm
Quản lý dự án trong đám mây thông qua máy khách để bàn và trình duyệt web
{PP365Buy|price}
người dùng/tháng
Giải pháp quản lý dự án và danh mục dự án hoàn thiện
{POBuy|price}
người dùng/tháng
Ứng dụng Project cập nhật, được cài đặt đầy đủ
Dấu kiểm để cho biết những gì được bao gồm trong Project Online Professional
Trên tối đa 5 PC
Dấu kiểm để cho biết những gì được bao gồm trong Project Online Premium
Trên tối đa 5 PC
Cập nhật tác vụ

Thành viên nhóm có thể cập nhật tác vụ từ bất kỳ thiết bị nào.

Dấu kiểm để cho biết những gì được bao gồm trong Project Online Essentials
Dấu kiểm để cho biết những gì được bao gồm trong Project Online Professional
Dấu kiểm để cho biết những gì được bao gồm trong Project Online Premium
Gửi bảng chấm công

Ghi lại thời gian trong và ngoài dự án đã sử dụng để phục vụ lập bảng lương, hóa đơn và các mục đích kinh doanh khác.

Dấu kiểm để cho biết những gì được bao gồm trong Project Online Essentials
Dấu kiểm để cho biết những gì được bao gồm trong Project Online Professional
Dấu kiểm để cho biết những gì được bao gồm trong Project Online Premium
Cộng tác

Thành viên nhóm có thể chia sẻ tài liệu và sử dụng Skype for Business để trao đổi về dự án.

Dấu kiểm để cho biết những gì được bao gồm trong Project Online Essentials
Dấu kiểm để cho biết những gì được bao gồm trong Project Online Professional
Dấu kiểm để cho biết những gì được bao gồm trong Project Online Premium
Đồng bộ tác vụ trong SharePoint

Đồng bộ dự án với danh sách tác vụ trong SharePoint.

Dấu kiểm để cho biết những gì được bao gồm trong Project Online Essentials
Dấu kiểm để cho biết những gì được bao gồm trong Project Online Professional
Dấu kiểm để cho biết những gì được bao gồm trong Project Online Premium
Lập kế hoạch và lên lịch cho dự án

Bao gồm các công cụ lên lịch quen thuộc như biểu đồ Gantt và các mẫu tích hợp có thể tùy chỉnh để giúp bạn bắt đầu.

Dấu kiểm để cho biết những gì được bao gồm trong Project Online Professional
Dấu kiểm để cho biết những gì được bao gồm trong Project Online Premium
Báo cáo và nghiệp vụ thông minh

Theo dõi và giám sát trạng thái dự án bao gồm mọi thứ từ biểu đồ công việc còn lại đến thông tin tài chính.

Dấu kiểm để cho biết những gì được bao gồm trong Project Online Professional
Dấu kiểm để cho biết những gì được bao gồm trong Project Online Premium
Phát hành dự án lên đám mây

Lưu dự án của bạn lên đám mây để dễ dàng truy nhập trên nhiều thiết bị và cộng tác liền mạch với nhóm của bạn.

Dấu kiểm để cho biết những gì được bao gồm trong Project Online Professional
Dấu kiểm để cho biết những gì được bao gồm trong Project Online Premium
Quản lý tài nguyên dự án

Gán tài nguyên cho các tác vụ của dự án và sử dụng tính năng cam kết phân bổ tài nguyên để yêu cầu và cố định tài nguyên

Dấu kiểm để cho biết những gì được bao gồm trong Project Online Professional
Dấu kiểm để cho biết những gì được bao gồm trong Project Online Premium
Lựa chọn và tối ưu hóa danh mục dự án

Đặt ra các mẫu kịch bản danh mục dự án khác nhau để xác định con đường chiến lược tốt nhất bằng cách cân nhắc giữa các đề xuất dự án với các yếu tố thúc đẩy kinh doanh chiến lược.

Dấu kiểm để cho biết những gì được bao gồm trong Project Online Premium
Quản lý nhu cầu

Thu thập và đánh giá các ý tưởng dự án từ mọi nơi bên trong tổ chức thông qua một quy trình tiêu chuẩn.

Dấu kiểm để cho biết những gì được bao gồm trong Project Online Premium
Lập kế hoạch và quản lý tài nguyên doanh nghiệp

Xem và so sánh cách tài nguyên được sử dụng cho các dự án để tối ưu hóa nhiệm vụ.

Dấu kiểm để cho biết những gì được bao gồm trong Project Online Premium
Báo cáo danh mục dự án tích hợp

Tổng hợp dữ liệu dự án để có chi tiết chuyên sâu về các danh mục dự án.

Dấu kiểm để cho biết những gì được bao gồm trong Project Online Premium
{r2:c2}
{r3:c1}
{r3:c2}
{r4:c1}
{r4:c2}
{r5:c1}
{r5:c2}
{r6:c1}
{r6:c2}
{r7:c1}
{r7:c2}
{r8:c1}
{r8:c2}
{r9:c1}
{r9:c2}
{r10:c1}
{r10:c2}
{r11:c1}
{r11:c2}
{r12:c1}
{r12:c2}
{r13:c1}
{r13:c2}
{r14:c1}
{r14:c2}
{r15:c1}
{r15:c2}
{r2:c3}
{r3:c1}
{r3:c3}
{r4:c1}
{r4:c3}
{r5:c1}
{r5:c3}
{r6:c1}
{r6:c3}
{r7:c1}
{r7:c3}
{r8:c1}
{r8:c3}
{r9:c1}
{r9:c3}
{r10:c1}
{r10:c3}
{r11:c1}
{r11:c3}
{r12:c1}
{r12:c3}
{r13:c1}
{r13:c3}
{r14:c1}
{r14:c3}
{r15:c1}
{r15:c3}
{r2:c4}
{r3:c1}
{r3:c4}
{r4:c1}
{r4:c4}
{r5:c1}
{r5:c4}
{r6:c1}
{r6:c4}
{r7:c1}
{r7:c4}
{r8:c1}
{r8:c4}
{r9:c1}
{r9:c4}
{r10:c1}
{r10:c4}
{r11:c1}
{r11:c4}
{r12:c1}
{r12:c4}
{r13:c1}
{r13:c4}
{r14:c1}
{r14:c4}
{r15:c1}
{r15:c4}
Máy tính bảng Microsoft Surface hiển thị cửa sổ Dự án Mới trong Project Online Professional.

Liên hệ với chúng tôi

Bạn có thêm câu hỏi? Dù bạn vừa mới bắt đầu hay muốn chọn một sản phẩm Project ngay, chúng tôi luôn sẵn sàng trợ giúp bạn.

Liên hệ với chúng tôi

Was this information helpful?

Great! Any other feedback?

How can we improve it?


To protect your privacy, please do not include contact information in your feedback. Review our privacy policy.

×