So sánh các giải pháp quản lý dự án

Tải Project mới nhất cho doanh nghiệp của bạn trong đám mây hoặc tại chỗ.

Project Online Essentials

Cộng tác giữa các thành viên nhóm dự án trong đám mây, qua trình duyệt web hoặc thiết bị di động. Mách nước với chi tiết về những sản phẩm đủ điều kiện đối với phần bổ trợ

Các ứng dụng Office

(Không tích hợp)

Dịch vụ

(Không tích hợp)
 • Các thành viên nhóm có thể cập nhật trạng thái tác vụ từ mọi thiết bị
 • Gửi bảng chấm công hàng tuần để ghi lại thời gian đã sử dụng trong và ngoài dự án cho việc lập bảng lương, hóa đơn và các mục đích khác của doanh nghiệp
 • Thành viên nhóm có thể chia sẻ tài liệu và giao tiếp trên các dự án

Project Online Professional

Quản lý dự án trong đám mây thông qua ứng dụng khách trên máy tính và trình duyệt web.

Các ứng dụng Office

(Không tích hợp)

Dịch vụ

(Không tích hợp)
 • Ứng dụng Project trên máy tính được cài đặt đầy đủ và luôn cập nhật
 • Một giấy phép sử dụng được cho tối đa 5 PC trên mỗi người dùng
 • Thành viên nhóm có thể cập nhật tác vụ từ mọi thiết bị
 • Gửi bảng chấm công hàng tuần để ghi lại thời gian đã sử dụng trong và ngoài dự án cho việc lập bảng lương, hóa đơn và các mục đích khác của doanh nghiệp
 • Thành viên nhóm có thể chia sẻ tài liệu và giao tiếp trên các dự án
 • Lập kế hoạch cho các dự án bằng các công cụ lên lịch quen thuộc như biểu đồ Gantt và các mẫu tích hợp sẵn có thể tùy chỉnh để giúp bạn bắt đầu
 • Theo dõi và giám sát trạng thái dự án, bao gồm mọi thứ từ biểu đồ công việc còn lại đến thông tin tài chính
 • Lưu dự án của bạn lên đám mây để dễ dàng truy nhập trên nhiều thiết bị và cộng tác liền mạch với nhóm của bạn
 • Gán tài nguyên cho các tác vụ dự án và yêu cầu cũng như cố định tài nguyên

Project Online Premium

Giải pháp quản lý dự án và danh mục dự án trên nền tảng điện toán đám mây hoàn thiện.

Các ứng dụng Office

(Không tích hợp)

Dịch vụ

(Không tích hợp)
 • Ứng dụng Project trên máy tính được cài đặt đầy đủ và luôn cập nhật
 • Một giấy phép sử dụng được cho tối đa 5 PC trên mỗi người dùng
 • Thành viên nhóm có thể cập nhật tác vụ từ mọi thiết bị
 • Gửi bảng chấm công hàng tuần để ghi lại thời gian đã sử dụng trong và ngoài dự án cho việc lập bảng lương, hóa đơn và các mục đích khác của doanh nghiệp
 • Thành viên nhóm có thể chia sẻ tài liệu và giao tiếp trên các dự án
 • Lập kế hoạch cho các dự án bằng các công cụ lên lịch quen thuộc như biểu đồ Gantt và các mẫu tích hợp sẵn có thể tùy chỉnh để giúp bạn bắt đầu
 • Theo dõi và giám sát trạng thái dự án, bao gồm mọi thứ từ biểu đồ công việc còn lại đến thông tin tài chính
 • Lưu dự án của bạn lên đám mây để dễ dàng truy nhập trên nhiều thiết bị và cộng tác liền mạch với nhóm của bạn
 • Gán tài nguyên cho các tác vụ dự án và yêu cầu cũng như cố định tài nguyên
 • Quản lý yêu cầu bằng cách ghi lại và đánh giá các ý tưởng dự án từ mọi nơi trong tổ chức thông qua một quy trình được tiêu chuẩn hóa
 • Sử dụng phân tích nâng cao để chọn các đề xuất dự án phù hợp nhất với các mục tiêu chiến lược và tôn trọng các ràng buộc
 • Đảm bảo phân bổ tối ưu các tài nguyên trên nhiều dự án
 • Sử dụng các báo cáo danh mục dự án dùng ngay để có được thông tin chuyên sâu về hiệu suất của danh mục dự án

Project Standard

Quản lý dự án tại chỗ dành cho những người không cần các công cụ cộng tác và các tính năng nâng cao khác.

Các ứng dụng Office

(Không tích hợp)

Dịch vụ

(Không tích hợp)
 • Ứng dụng Project trên máy tính được cài đặt đầy đủ và luôn cập nhật
 • Một giấy phép sử dụng được cho 1 PC trên mỗi người dùng
 • Quản lý chi phí và lịch biểu dự án
 • Quản lý tác vụ
 • Quản lý báo cáo và nghiệp vụ thông minh

Project Professional

Giải pháp quản lý dự án và danh mục dự án tại chỗ hoàn thiện.

Các ứng dụng Office

(Không tích hợp)

Dịch vụ

(Không tích hợp)
 • Ứng dụng Project trên máy tính được cài đặt đầy đủ và luôn cập nhật
 • Một giấy phép sử dụng được cho 1 PC trên mỗi người dùng
 • Quản lý chi phí và lịch biểu dự án
 • Quản lý tác vụ
 • Quản lý báo cáo và nghiệp vụ thông minh
 • Cộng tác với tính năng hiện diện của Skype for Business
 • Quản lý tài nguyên
 • Đồng bộ với Project Online & Project Server
 • Gửi bảng chấm công hàng tuần để ghi lại thời gian đã sử dụng trong và ngoài dự án cho việc lập bảng lương, hóa đơn và các mục đích khác của doanh nghiệp

Project Server

Một giải pháp linh hoạt, tại chỗ để quản lý danh mục dự án và công việc hàng ngày.

Các ứng dụng Office

(Không tích hợp)

Dịch vụ

(Không tích hợp)
 • Quản lý tác vụ
 • Quản lý báo cáo và nghiệp vụ thông minh
 • Chia sẻ tài liệu
 • Cộng tác với tính năng hiện diện của Skype for Business
 • Quản lý tài nguyên
 • Quản lý yêu cầu bằng cách ghi lại và đánh giá các ý tưởng dự án từ mọi nơi trong tổ chức thông qua một quy trình được tiêu chuẩn hóa
 • Sử dụng phân tích nâng cao để chọn các đề xuất dự án phù hợp nhất với các mục tiêu chiến lược và tôn trọng các ràng buộc

So sánh các giải pháp quản lý dự án

Tải Project mới nhất cho doanh nghiệp của bạn trong đám mây hoặc tại chỗ.

Liên hệ với chúng tôi

Bạn có thêm câu hỏi? Dù bạn vừa mới bắt đầu hay muốn chọn một sản phẩm Project ngay, chúng tôi luôn sẵn sàng trợ giúp bạn.

Gọi cho chúng tôi

Trò chuyện với nhân viên bán hàng để tìm hiểu thêm. Làm việc từ 8:30 sa đến 6:00 ch Thứ Hai đến Thứ Sáu

12032203

12032203gọi tới số điện thoại này hoặc thêm vào Skype ngay

Trò chuyện với chúng tôi

Nhân viên bán hàng của chúng tôi luôn sẵn sàng giải đáp thắc mắc của bạn. Làm việc từ 8:30 sa đến 6:00 ch Thứ Hai đến Thứ Sáu.

Was this information helpful?

Great! Any other feedback?

How can we improve it?


To protect your privacy, please do not include contact information in your feedback. Review our privacy policy.

×