Gói & giá cả

Tải Project mới nhất cho doanh nghiệp của bạn trong đám mây hoặc tại chỗ.

Project Online Essentials

Project Online Professional

Project Online Premium

Giá chưa bao gồm thuế.
{ProLiteMonthSubAnn|price}
người dùng/tháng
Mua ngay
Giá chưa bao gồm thuế.
Tìm hiểu thêm
{PP365Buy|price}
người dùng/tháng
{POBuy|price}
người dùng/tháng
Trọn bộ ứng dụng Project cập nhật, được cài đặt
Dấu kiểm để cho biết những gì được bao gồm
Trên tối đa 5 PC
Dấu kiểm để cho biết những gì được bao gồm
Trên tối đa 5 PC
Quản lý tác vụ
Dấu kiểm để cho biết những gì được bao gồm
Dấu kiểm để cho biết những gì được bao gồm
Dấu kiểm để cho biết những gì được bao gồm
Chia sẻ tài liệ̣u
Dấu kiểm để cho biết những gì được bao gồm
Dấu kiểm để cho biết những gì được bao gồm
Dấu kiểm để cho biết những gì được bao gồm
Cộng tác với sự hiện diện của Skype for Business
Dấu kiểm để cho biết những gì được bao gồm
Dấu kiểm để cho biết những gì được bao gồm
Dấu kiểm để cho biết những gì được bao gồm
Đồng bộ tác vụ SharePoint
Dấu kiểm để cho biết những gì được bao gồm
Dấu kiểm để cho biết những gì được bao gồm
Dấu kiểm để cho biết những gì được bao gồm
Gửi bảng chấm công
Dấu kiểm để cho biết những gì được bao gồm
Dấu kiểm để cho biết những gì được bao gồm
Dấu kiểm để cho biết những gì được bao gồm
Lên lịch và tính toán chi phí dự án
Dấu kiểm để cho biết những gì được bao gồm
Dấu kiểm để cho biết những gì được bao gồm
Báo cáo & nghiệp vụ thông minh
Dấu kiểm để cho biết những gì được bao gồm
Dấu kiểm để cho biết những gì được bao gồm
Công bố dự án vào đám mây
Dấu kiểm để cho biết những gì được bao gồm
Dấu kiểm để cho biết những gì được bao gồm
Quản lý tài nguyên dự án
Dấu kiểm để cho biết những gì được bao gồm
Dấu kiểm để cho biết những gì được bao gồm
Quản lý tài nguyên doanh nghiệp
Dấu kiểm để cho biết những gì được bao gồm
Quản lý nhu cầu
Dấu kiểm để cho biết những gì được bao gồm
Lựa chọn & tối ưu hóa danh mục dự án
Dấu kiểm để cho biết những gì được bao gồm
Báo cáo danh mục dự án sáng tạo
Dấu kiểm để cho biết những gì được bao gồm
{r2:c2}
{r3:c1}
{r3:c2}
{r4:c1}
{r4:c2}
{r5:c1}
{r5:c2}
{r6:c1}
{r6:c2}
{r7:c1}
{r7:c2}
{r8:c1}
{r8:c2}
{r9:c1}
{r9:c2}
{r10:c1}
{r10:c2}
{r11:c1}
{r11:c2}
{r12:c1}
{r12:c2}
{r13:c1}
{r13:c2}
{r14:c1}
{r14:c2}
{r15:c1}
{r15:c2}
{r16:c1}
{r16:c2}
{r2:c3}
{r3:c1}
{r3:c3}
{r4:c1}
{r4:c3}
{r5:c1}
{r5:c3}
{r6:c1}
{r6:c3}
{r7:c1}
{r7:c3}
{r8:c1}
{r8:c3}
{r9:c1}
{r9:c3}
{r10:c1}
{r10:c3}
{r11:c1}
{r11:c3}
{r12:c1}
{r12:c3}
{r13:c1}
{r13:c3}
{r14:c1}
{r14:c3}
{r15:c1}
{r15:c3}
{r16:c1}
{r16:c3}
{r2:c4}
{r3:c1}
{r3:c4}
{r4:c1}
{r4:c4}
{r5:c1}
{r5:c4}
{r6:c1}
{r6:c4}
{r7:c1}
{r7:c4}
{r8:c1}
{r8:c4}
{r9:c1}
{r9:c4}
{r10:c1}
{r10:c4}
{r11:c1}
{r11:c4}
{r12:c1}
{r12:c4}
{r13:c1}
{r13:c4}
{r14:c1}
{r14:c4}
{r15:c1}
{r15:c4}
{r16:c1}
{r16:c4}
Máy tính bảng Microsoft Surface hiển thị cửa sổ Dự án Mới trong Project Online Professional.

Liên hệ với chúng tôi

Bạn có thêm câu hỏi? Dù bạn vừa mới bắt đầu hay muốn chọn một sản phẩm Project ngay, chúng tôi luôn sẵn sàng trợ giúp bạn.

Liên hệ với đại diện Microsoft của bạn.