So sánh các giải pháp quản lý dự án

Bạn đang tìm thêm thông tin?
Các thành viên nhóm có thể cập nhật trạng thái tác vụ, chia sẻ tài liệu và giao tiếp trên các dự án
Gửi bảng chấm công hàng tuần để ghi lại thời gian đã sử dụng trong và ngoài dự án cho việc lập bảng lương, hóa đơn và các mục đích khác của doanh nghiệp
Ứng dụng Project trên máy tính được cài đặt đầy đủ và luôn cập nhật. Một giấy phép sử dụng được cho tối đa 5 PC với mỗi người dùng
Lập kế hoạch cho các dự án bằng các công cụ lên lịch quen thuộc như biểu đồ Gantt và các mẫu tích hợp sẵn có thể tùy chỉnh để giúp bạn bắt đầu
Theo dõi và giám sát trạng thái dự án, bao gồm mọi thứ từ biểu đồ công việc còn lại đến thông tin tài chính
Lưu dự án của bạn lên đám mây để dễ dàng truy nhập và cộng tác liền mạch với nhóm của bạn
Gán tài nguyên cho các tác vụ dự án và yêu cầu cũng như cố định tài nguyên
Quản lý yêu cầu bằng cách ghi lại và đánh giá các ý tưởng dự án từ mọi nơi trong tổ chức thông qua một quy trình được tiêu chuẩn hóa
Sử dụng phân tích nâng cao để chọn các đề xuất dự án phù hợp nhất với các mục tiêu chiến lược, cũng như tuân thủ các ràng buộc
Đảm bảo phân bổ tối ưu các tài nguyên trên nhiều dự án
Sử dụng các báo cáo danh mục dự án dùng ngay để có được thông tin chuyên sâu về hiệu suất của danh mục dự án
Giá chưa bao gồm thuế.

Thành viên nhóm có thể cộng tác về dự án trong đám mây, thông qua trình duyệt web hoặc thiết bị di động.

Các tính năng của gói
Project Online Essentials
tính năng này được tích hợp cho sản phẩm trong gói
tính năng này được tích hợp cho sản phẩm trong gói

Project Online Essentials

Giá chưa bao gồm thuế.

Quản lý dự án trong đám mây thông qua ứng dụng khách trên máy tính và trình duyệt web.

Các tính năng của gói
Project Online Professional
tính năng này được tích hợp cho sản phẩm trong gói
tính năng này được tích hợp cho sản phẩm trong gói
tính năng này được tích hợp cho sản phẩm trong gói
tính năng này được tích hợp cho sản phẩm trong gói
tính năng này được tích hợp cho sản phẩm trong gói
tính năng này được tích hợp cho sản phẩm trong gói
tính năng này được tích hợp cho sản phẩm trong gói

Project Online Professional


Giải pháp quản lý dự án và danh mục dự án hoàn thiện trên nền điện toán đám mây.

Các tính năng của gói
Project Online Premium
tính năng này được tích hợp cho sản phẩm trong gói
tính năng này được tích hợp cho sản phẩm trong gói
tính năng này được tích hợp cho sản phẩm trong gói
tính năng này được tích hợp cho sản phẩm trong gói
tính năng này được tích hợp cho sản phẩm trong gói
tính năng này được tích hợp cho sản phẩm trong gói
tính năng này được tích hợp cho sản phẩm trong gói
tính năng này được tích hợp cho sản phẩm trong gói
tính năng này được tích hợp cho sản phẩm trong gói
tính năng này được tích hợp cho sản phẩm trong gói
tính năng này được tích hợp cho sản phẩm trong gói

Project Online Premium

Bạn đang tìm thêm thông tin?
Ứng dụng Project trên máy tính được cài đặt đầy đủ và luôn cập nhật
Một giấy phép sử dụng được cho 1 PC với mỗi người dùng. Quản lý chi phí và lịch biểu dự án
Quản lý tác vụ, báo cáo và nghiệp vụ thông minh
Cộng tác nhờ tính năng hiện diện của Skype for Business (được bán riêng)
Quản lý tài nguyên
Đồng bộ với Project Online & Project Server
Gửi bảng chấm công hàng tuần để ghi lại thời gian đã sử dụng trong và ngoài dự án cho việc lập bảng lương, hóa đơn và các mục đích khác của doanh nghiệp
Quản lý yêu cầu bằng cách ghi lại và đánh giá các ý tưởng dự án từ mọi nơi trong tổ chức thông qua một quy trình được tiêu chuẩn hóa
Sử dụng phân tích nâng cao để chọn các đề xuất dự án phù hợp nhất với các mục tiêu chiến lược, cũng như tuân thủ các ràng buộc

Quản lý dự án tại chỗ dành cho những người không cần các công cụ cộng tác và các tính năng nâng cao khác.

Các tính năng của gói
Project Standard
tính năng này được tích hợp cho sản phẩm trong gói
tính năng này được tích hợp cho sản phẩm trong gói
tính năng này được tích hợp cho sản phẩm trong gói

Project Standard


Một giải pháp quản lý dự án tại chỗ toàn diện.

Các tính năng của gói
Project Professional
tính năng này được tích hợp cho sản phẩm trong gói
tính năng này được tích hợp cho sản phẩm trong gói
tính năng này được tích hợp cho sản phẩm trong gói
tính năng này được tích hợp cho sản phẩm trong gói
tính năng này được tích hợp cho sản phẩm trong gói
tính năng này được tích hợp cho sản phẩm trong gói
tính năng này được tích hợp cho sản phẩm trong gói

Project Professional


Một giải pháp tại chỗ linh hoạt, có thể mở rộng để quản lý danh mục đầu tư dự án và quản lý dự án cũng như công việc hàng ngày.

Các tính năng của gói
Project Server
tính năng này được tích hợp cho sản phẩm trong gói
tính năng này được tích hợp cho sản phẩm trong gói
tính năng này được tích hợp cho sản phẩm trong gói
tính năng này được tích hợp cho sản phẩm trong gói
tính năng này được tích hợp cho sản phẩm trong gói
tính năng này được tích hợp cho sản phẩm trong gói
tính năng này được tích hợp cho sản phẩm trong gói
tính năng này được tích hợp cho sản phẩm trong gói
tính năng này được tích hợp cho sản phẩm trong gói

Project Server