Tìm Đối tác

Tìm Đối tác Quản lý Dự án & Danh mục Dự án Microsoft trong khu vực của bạn. Đối tác Quản lý Dự án & Danh mục Dự án Microsoft có chuyên môn để giúp bạn lập kế hoạch và thực thi giải pháp tốt nhất, phù hợp với các nhu cầu trong tổ chức của bạn
Hai máy tính bảng Microsoft Surface hiển thị các biểu đồ và đồ thị trên màn hình

Bạn muốn trở thành Đối tác Quản lý Dự án & Danh mục Dự án Microsoft?

Là một Đối tác Quản lý Dự án & Danh mục Dự án Microsoft, bạn sẽ nhận được những lợi ích giúp bạn không ngừng cải thiện và phát triển doanh nghiệp của mình. Để tìm hiểu thêm, hãy truy nhập trang Năng lực Đối tác Quản lý Dự án & Danh mục Dự án Microsoft trên Mạng Đối tác của Microsoft.

Tìm hiểu thêm (bằng tiếng Anh)