Đối tác của Project

Các đối tác của Microsoft Project and Portfolio đã chứng minh chuyên môn trong việc hình dung, triển khai và mở rộng Project. Họ có thể giúp xác định các yêu cầu của bạn và triển khai giải pháp phù hợp với các nhu cầu kinh doanh của bạn.

Bản dùng thử do đối tác chủ trì (bằng tiếng Anh)
Hai máy tính bảng Microsoft Surface với các biểu đồ và đồ thị xuất hiện trên màn hình
Tìm Đối tác PPM?

Tìm Đối tác PPM?

Truy nhập Microsoft Pinpoint để xác định một Đối tác Quản lý Dự án và Danh mục Dự án ở gần bạn.

Tìm hiểu thêm
Bạn đang tìm kiếm Bản dùng thử Microsoft Project Online do Đối tác chủ trì?

Bạn đang tìm kiếm Bản dùng thử Microsoft Project Online do Đối tác chủ trì?

Hãy kết nối với một Đối tác Quản lý Dự án và Danh mục Dự án để nhận bản dùng thử tùy chỉnh hoặc kiểm nghiệm nguyên lý.

Tìm hiểu thêm (bằng tiếng Anh)
Bạn muốn trở thành một Đối tác PPM?

Bạn muốn trở thành một đối tác PPM?

Là một Đối tác của PPM, bạn sẽ nhận được những lợi ích giúp bạn không ngừng cải thiện và phát triển doanh nghiệp. Để tìm hiểu thêm, hãy truy nhập trang Khả năng PPM trên Mạng Đối tác của Microsoft.

Tìm hiểu thêm (bằng tiếng Anh)
 
Máy tính bảng Microsoft Surface hiển thị cửa sổ Dự án Mới trong Project Online Professional.

Liên hệ với chúng tôi

Bạn có thêm câu hỏi? Dù bạn vừa mới bắt đầu hay muốn chọn một sản phẩm Project ngay, chúng tôi luôn sẵn sàng trợ giúp bạn.

Liên hệ với đại diện Microsoft của bạn.

Was this information helpful?

Great! Any other feedback?

How can we improve it?


To protect your privacy, please do not include contact information in your feedback. Review our privacy policy.

×