Đối tác của Project

Các đối tác của Microsoft Project and Portfolio đã chứng minh chuyên môn trong việc hình dung, triển khai và mở rộng Project. Họ có thể giúp xác định các yêu cầu của bạn và triển khai giải pháp phù hợp với các nhu cầu kinh doanh của bạn.

Dùng thử Ngay với Đối tác của Microsoft
Hai máy tính bảng Microsoft Surface với các biểu đồ và đồ thị xuất hiện trên màn hình

Bạn tìm Đối tác PPM?

Truy nhập Microsoft Pinpoint để xác định một Đối tác Quản lý Dự án và Danh mục Dự án ở gần bạn.

Tìm hiểu thêm

Bạn muốn trở thành một đối tác PPM?

Là một Đối tác PPM, bạn sẽ nhận được những lợi ích giúp bạn không ngừng cải thiện và phát triển doanh nghiệp. Để tìm hiểu thêm, hãy truy nhập trang Khả năng PPM trên Mạng Đối tác của Microsoft.

Tìm hiểu thêm (bằng tiếng Anh)