Project

Đối tác Project

Các đối tác của Microsoft Project and Portfolio đã chứng minh sự chuyên nghiệp trong việc hình dung, thực hiện và mở rộng Microsoft Project và có thể giúp xác định các yêu cầu và thực hiện Microsoft Project và các quy trình cần thiết theo sát với nhu cầu kinh doanh của khách hàng.

Bạn đang tìm kiếm một Đối tác Quản lý Dự án và Danh mục dự án?

Là một khách hàng của Project, bạn có thể liên lạc với đối tác Quản lý Dự án và Danh mục dự án thông qua Microsoft Pinpoint* hiển thị tất cả đối tác Quản lý Dự án và Danh mục dự án (PPM) ở gần bạn!

Bạn đang tìm kiếm một Bản dùng thử Microsoft Project Online do Đối tác dẫn dắt?

Hãy kết nối với một đối tác Quản lý Dự án và Danh mục dự án để nhận bản dùng thử tùy chỉnh hoặc chứng minh khái niệm.*

Bạn muốn trở thành một Đối tác Quản lý Dự án và Danh mục dự án?

Là một đối tác Quản lý Dự án và Danh mục dự án, bạn có thể sử dụng một số lợi ích để tiếp tục cải thiện và phát triển cách thức thực hành. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo Năng lực Quản lý Dự án và Danh mục dự án trên Mạng lưới Đối tác Microsoft.
Lưu ý: Nội dung chi tiết có thể chỉ sẵn có bằng tiếng Anh.