Lộ trình, chức năng đầu tiên của dịch vụ Project mới, được thiết kế để cung cấp cho bạn cách đơn giản hơn để trực quan hóa và tập hợp dự án của bạn ở một nơi. Tìm hiểu thêm

Hợp lý hóa việc quản lý dự án, tài nguyên và danh mục dự án bằng Microsoft Project để giúp bạn theo dõi các dự án một cách thành công.


Device with Project file open and showing scheduling tools

Quản lý dự án

Microsoft Project giúp bạn dễ dàng thực thi các dự án. Các mẫu tích hợp sẵn và công cụ lên lịch quen thuộc sẽ giúp nhà quản lý dự án và các nhóm luôn làm việc hiệu quả.

Quản lý danh mục dự án

Đánh giá và tối ưu hóa danh mục dự án của bạn để ưu tiên các sáng kiến có mục tiêu kinh doanh và nhận được kết quả bạn muốn. Việc tích hợp chặt chẽ với Power BI mang đến các bản phân tích nâng cao để hỗ trợ đưa ra quyết định tốt hơn.
Image of graph, pie chart, and section of Key Performance Indicator spreadsheet
Laptop screen displaying a timesheet management spreadsheet in Project

Quản lý tài nguyên

Tìm hiểu thông tin chuyên sâu về cách sử dụng tài nguyên và cộng tác bằng các công cụ được tích hợp. Với tính năng quản lý tác vụ và thời gian được đơn giản hóa, các nhóm có thể nhập cập nhật từ mọi nơi, đem lại khả năng giám sát điều hành cao hơn.


Đọc thêm về quản lý dự án

6 lý do khó nhận thấy khiến kế hoạch dự án thất bại

Tương lai của lập kế hoạch—lập kế hoạch dự án trực tuyến trên đám mây

Hướng dẫn lên kế hoạch một dự án hoàn hảo cho nhà quản lý dự án

5 tính năng phần mềm quản lý dự án mà nhóm bạn đang không sử dụng


Xem thêm từ Office 365

Một khóa học về sự cố trong Project Online

Forrester logo

Total Economic Impact™ của Project Online

Trong một nghiên cứu ủy quyền thay mặt Microsoft, Forrester nhận thấy khách hàng hiện tại của Project Online thu được 387% lợi nhuận đầu tư và giảm được 83% chi phí ngoài giờ.

Chọn nghiên cứu tình huống kiểu làm việc

6 cách tăng cường hoạt động quản lý dự án

Tin tức về Project

Microsoft Project hỗ trợ quản lý dự án linh hoạt

Với tính linh hoạt trong Microsoft Project, bạn có thể linh hoạt quản lý các dự án bằng cách sử dụng các bảng tác vụ giản đơn và trực quan, có hỗ trợ Scrum, Kanban hoặc quy trình làm việc tùy chỉnh. Hãy chọn bất kỳ phương pháp nào giúp dự án của bạn trở nên hiệu quả: agile, thác nước hoặc kết hợp.

Theo dõi Project

Theo dõi Project trên LinkedIn

Theo dõi Project trên Twitter

Theo dõi Project trên Facebook

Theo dõi Project trên Blog

Microsoft Project 2019 là phiên bản mới nhất của Project. Các phiên bản trước đây bao gồm Project 2016, Project 2013, Project 2010 và Project 2007. Project 2019 tương thích với Windows 10.