Logo Project

Mang đến các dự án thành công

Hợp lý hóa việc quản lý dự án, tài nguyên và danh mục dự án với Microsoft Project & Portfolio Management (PPM). Các công cụ lập kế hoạch được tích hợp sẽ giúp bạn theo dõi các dự án và luôn sắp xếp khoa học mọi thứ.

Logo United Airlines

Project trong Thực tiễn: Video của United Airlines

Tìm hiểu cách thức Microsoft Project trợ giúp một hãng hàng không hàng đầu trong việc lên lịch biểu, khai thác tài nguyên và giải quyết vấn đề. Project tập hợp mọi khía cạnh của công ty lại với nhau, cho phép United Airlines có được thông tin mà họ cần từ một vị trí chuyên dụng.

Xem cách thức (bằng tiếng Anh)

Biểu tượng phát

Khám phá tin tức và tài nguyên của Project

Tài nguyên bổ sung chỉ sẵn có bằng tiếng Anh

Blog Project

Blog Project

Kết nối với thông tin mới nhất từ nhóm Project tại blog Project của chúng tôi. Hãy xem qua các tài nguyên, video, công cụ, mẹo của Project và nhiều hơn nữa.

Ảnh chụp màn hình một tệp dự án được mở trong Project Professional

Có gì mới trong Project

Hiện đã có Project 2016

Bản phát hành 2016 bao gồm các bản cập nhật quan trọng cho Project Professional, Project Online Professional và Project Online Premium.

Twitter

@Project

Máy tính bảng Microsoft Surface hiển thị cửa sổ Dự án Mới trong Project Online Professional.

Project Online Professional

Dễ dàng lập kế hoạch,theo dõi trạng thái và cộng tác với người khác từ gần như mọi nơi. Project Online giúp cho các dự án, tài nguyên và nhóm của bạn luôn được sắp xếp khoa học và theo đúng lịch trình. Hãy bắt đầu ngay hôm nay.

Mua ngay

bfc1e2e3e0794308ae1690b70d2d600f
Ghi chú: Video bằng tiếng Anh.
i52ELSi9E3M
Ghi chú: Video bằng tiếng Anh.

Was this information helpful?

Great! Any other feedback?

How can we improve it?


To protect your privacy, please do not include contact information in your feedback. Review our privacy policy.

×