Project

Cung cấp dự án thành công

Dễ dàng quản lý dự án và cộng tác từ hầu như mọi nơi với các công cụ phù hợp dành cho người quản lý dự án, nhóm dự án và người ra quyết định.
Dự án

Cung cấp dự án thành công

Dễ dàng quản lý dự án và cộng tác từ hầu như mọi nơi với các công cụ phù hợp dành cho người quản lý dự án, nhóm dự án và người ra quyết định.
Project

Cung cấp Dự án Thành công

Dễ dàng quản lý dự án và cộng tác từ hầu như mọi nơi với các công cụ phù hợp dành cho người quản lý dự án, nhóm dự án và người ra quyết định.
Dự án

Cung cấp dự án thành công

Dễ dàng quản lý dự án và cộng tác từ hầu như mọi nơi với các công cụ phù hợp dành cho người quản lý dự án, nhóm dự án và người ra quyết định.
Cung cấp dự án thành công
Cung cấp dự án thành công

Dành cho thành viên nhóm

Phần mềm quản lý dự án của chúng tôi cho phép thành viên nhóm dự án quản lý nhiệm vụ, cộng tác, gửi bảng chấm công, gắn cờ sự cố và rủi ro.

Dành cho người quản lý dự án

Giúp việc quản lý dự án trở nên dễ dàng và thú vị đối với người quản lý dự án bằng cách cho phép họ phân tích các tài nguyên, ngân sách và đường thời gian. Ngoài ra, người quản lý dự án có thể dễ dàng đo lường tiến độ và dự đoán nhu cầu tài nguyên với các báo cáo chi tiết, sẵn dùng ngay và dễ dàng tùy chỉnh.

Dành cho nhân viên điều hành và PMO

Cho phép nhân viên điều hành xác định động lực kinh doanh, đo lường tác động chiến lược của ý tưởng cạnh tranh, đưa ra quyết định tài trợ đúng và xem trạng thái dự án cũng như tài nguyên trên toàn doanh nghiệp.
Microsoft Project 2016 là phiên bản mới nhất của Project. Các phiên bản trước đó gồm Project 2013, Project 2010, Project 2007 và Project 2003. Project 2016 tương thích với Windows 10, Windows 8.1 và Windows 7.
0f518cfe3b2b436bb11ed95ac539b8ee
Lưu ý: Video bằng tiếng Anh có phụ đề được dịch. Bấm nút "CC" để bật phụ đề.

{"pmgControls": [{"functionName":"AddDynaCss","params":"#Dynacss|pmg-pos-abs pmg-txt-align-left|680"},{"functionName":"AutoMiddle","params":".pmgJS-frame1|.pmgJS-target1"}, {"functionName":"AutoMiddle","params":".pmgJS-frame2|.pmgJS-target2"},{"functionName":"AddDynaCss","params":"#planattr|pmg-pos-abs|680"},{ "functionName":"ContentGallery","params":"#pmg-content-gallery-control|4|10|false|540|2"},

{"functionName":"VideoPopup","params":"#f98d9c77-3f20-d8d0-1cfa-658768ecaec3|#pmgPopupID"},

{"functionName":"VideoPopup","params":"#9848f711-355f-8e3d-15ce-b455a65ac8f6|#pmgPopupID"},

{"functionName":"VideoPopup","params":"#6a4bebf0-e4c4-0bdf-6d21-82bcb615f534|#pmgPopupID"},

{"functionName":"VideoPopup","params":"#ed482319-1aee-5b66-5aeb-25529eb0ba5e|#pmgPopupID"},

{"functionName":"VideoPopup","params":"#a9c9de50-0737-47c1-5a3f-b7db821097d8|#pmgPopupID"},

{"functionName":"AutoMiddle","params":".pmgJS-frame|.pmgJS-target"}]}