Logo Project

Mang đến các dự án thành công

Hợp lý hóa việc quản lý dự án, tài nguyên và danh mục dự án với ứng dụng quản lý danh mục đầu tư dự án Microsoft (PPM). Các công cụ lập kế hoạch được tích hợp sẽ giúp bạn theo dõi các dự án và luôn sắp xếp khoa học mọi thứ.

Logo United Airlines

Project trong Thực tiễn: Video của United Airlines

Tìm hiểu cách thức Microsoft Project trợ giúp một hãng hàng không hàng đầu trong việc lên lịch biểu, khai thác tài nguyên và giải quyết vấn đề. Project tập hợp mọi khía cạnh của công ty lại với nhau, cho phép United Airlines có được thông tin mà họ cần từ một vị trí chuyên dụng.

Xem cách thức (bằng tiếng Anh)

Phát video trong trang về cách thức Project giúp United Airlines lên lịch và khai thác tài nguyên

Khám phá tin tức và tài nguyên của Project

Tài nguyên bổ sung chỉ có bằng tiếng Anh

Logo blog Project, cập nhật về Project tại Ignite 2016

Cập nhật về Project tại Ignite 2016

Xem tin tức và các thông báo về Project tại Ignite 2016; các phiên hiện đã có trực tuyến.

Một tệp dự án mở trong Project Professional, Trình báo cáo Thời gian Dự án Office 365

Thông báo tính sẵn dùng của Trình báo cáo Thời gian Dự án Office 365

Ứng dụng Trình báo cáo Thời gian Dự án Office 365 cho iOS được công bố vào mùa thu vừa qua hiện đã có trên Apple Store. Ứng dụng này cho phép các thành viên nhóm gửi bảng chấm công và báo cáo tiến độ về các tác vụ được theo dõi trong Project Online.

Bảng điều khiển Project Professional mở trên một máy tính bảng.

Bảng điều khiển Danh mục Dự án Office 365 mới đã hoạt động

Các ứng dụng Bảng điều khiển Danh mục Dự án được công bố vào mùa thu vừa qua hiện đã có trong cửa hàng ứng dụng của Apple và Office! Các ứng dụng này được đặt cấu hình sẵn với các bảng điều khiển mạnh mẽ, cho phép lãnh đạo doanh nghiệp, nhà quản lý danh mục dự án và nhà quản lý dự án có chi tiết chuyên sâu về các lĩnh vực như sử dụng tài nguyên, hiệu quả danh mục dự án, chi phí, các rủi ro/sự cố hiện gặp và các mốc chính.

Máy tính bảng Microsoft Surface hiển thị cửa sổ Dự án Mới trong Project Online Professional.

Project Online Professional

Dễ dàng lập kế hoạch, theo dõi trạng thái và cộng tác với người khác từ gần như khắp nơi. Project Online Professional giúp cho các dự án, tài nguyên và nhóm của bạn luôn được sắp xếp khoa học và theo đúng tiến độ. Hãy bắt đầu ngay hôm nay.

Xem các sản phẩm & giá cả

bfc1e2e3e0794308ae1690b70d2d600f
Ghi chú: Video bằng tiếng Anh.
i52ELSi9E3M
Ghi chú: Video bằng tiếng Anh.