Câu chuyện khách hàng

United Airlines

Tìm hiểu cách thức Microsoft Project trợ giúp United Airlines trong việc lên lịch biểu, khai thác tài nguyên và giải quyết vấn đề. Project tập hợp mọi khía cạnh của công ty lại với nhau, cho phép United Airlines có được thông tin mà họ cần từ một vị trí riêng.

Xem video (bằng tiếng Anh)

Lưu ý: Các bài viết và video về câu chuyện khách hàng có thể bằng tiếng Anh.

Quy mô doanh nghiệp

Công nghiệp

Máy tính bảng Microsoft Surface hiển thị cửa sổ Dự án Mới trong Project Online Professional.

Project Online Professional

Dễ dàng lập kế hoạch, theo dõi trạng thái và cộng tác với người khác từ gần như khắp nơi. Project Online Professional giúp giữ cho các dự án, tài nguyên và nhóm của bạn luôn được sắp xếp khoa học và theo đúng lịch trình. Hãy bắt đầu ngay hôm nay.

Xem sản phẩm & giá cả

i52ELSi9E3M
Ghi chú: Video bằng tiếng Anh.