Câu chuyện khách hàng

Aston Martin

Quá trình tạo nên mỗi cấu phần trong một chiếc ô tô đều đòi hỏi việc lên kế hoạch kỹ càng, từ lịch trình thiết kế cho tới thời gian cung ứng, thời gian thực hiện, các cải thiện lặp lại rồi đến gia đoạn sản xuất cuối cùng. Tìm hiểu cách Project Online trở thành chất keo gắn kết mọi điều đối với nhà sản xuất ô tô Aston Martin.

Xem video

Aston Martin
Lưu ý: Các bài viết và video về câu chuyện khách hàng có thể bằng tiếng Anh.

Quy mô doanh nghiệp

Công nghiệp

Máy tính bảng Microsoft Surface hiển thị cửa sổ Dự án Mới trong Project Online Professional.

Project Online Professional

Dễ dàng lập kế hoạch, theo dõi trạng thái và cộng tác với người khác từ gần như khắp nơi. Project Online Professional giúp giữ cho các dự án, tài nguyên và nhóm của bạn luôn được sắp xếp khoa học và theo đúng lịch trình. Hãy bắt đầu ngay hôm nay.

Xem sản phẩm & giá cả

Đóng video
RE20XeM
Ghi chú: Video bằng tiếng Anh.