Project

Quản lý dự án

Microsoft Project sẽ giúp bạn nhanh chóng bắt đầu và dễ dàng thực thi các dự án. Các mẫu tích hợp sẵn và công cụ lên lịch quen thuộc sẽ giúp nhà quản lý dự án và các nhóm luôn làm việc hiệu quả.

Các mẫu tích hợp sẵn

Các mẫu tích hợp sẵn và có thể tùy chỉnh sử dụng những biện pháp tốt nhất trong ngành nhằm giúp bạn bắt đầu một cách chuẩn xác — để bạn không phải tạo kế hoạch dự án từ đầu.

Thiết bị với menu Tệp mới của Project đang mở, kèm theo hình thu nhỏ của các mẫu

Lập kế hoạch dự án

Các tính năng lên lịch quen thuộc như biểu đồ Gantt và menu thả xuống nhập sẵn giúp giảm thời gian đào tạo và đơn giản hóa quy trình lập kế hoạch dự án.

Thiết bị với tệp Project mở, hiển thị các tính năng lên lịch

Báo cáo dùng ngay

Chia sẻ báo cáo trên toàn tổ chức của bạn nhằm giúp mọi người thống nhất về thông tin. Báo cáo gồm tất cả các nội dung, từ biểu đồ công việc còn lại cho đến thông tin tài chính.

Thiết bị với tệp Project mở, hiển thị một báo cáo có tiêu đề là Tổng quan về tài nguyên

Nhiều đường thời gian

Xem nhanh mọi hoạt động dự án, từ các tác vụ cho đến các mốc sắp tới. Tùy chỉnh đường thời gian để thể hiện dữ liệu cụ thể và dễ dàng chia sẻ dữ liệu với các bên liên quan đến dự án.

Thiết bị với tệp Project mở, hiển thị một đường thời gian dự án được hợp nhất

Báo cáo trong thời gian thực

Theo dõi mức độ thành công của dự án một cách trực quan và linh động bằng cách sử dụng các báo cáo dùng ngay từ Gói nội dung PPM dành cho Power BI để nhanh chóng có được thông tin chuyên sâu và xem chi tiết.

Thiết bị với cổng thông tin báo cáo nhân viên Project mở, hiển thị dữ liệu số và các trực quan hóa dữ liệu