Project

Quản lý dự án

Project management

Microsoft Project sẽ giúp bạn nhanh chóng bắt đầu và dễ dàng thực thi các dự án. Các mẫu tích hợp sẵn và công cụ lên lịch quen thuộc sẽ giúp nhà quản lý dự án và các nhóm luôn làm việc hiệu quả.


Các mẫu tích hợp sẵn

Các mẫu tích hợp sẵn và có thể tùy chỉnh sử dụng những biện pháp tốt nhất trong ngành nhằm giúp bạn bắt đầu một cách chuẩn xác — để bạn không phải tạo kế hoạch dự án từ đầu.
Device with Project New file menu open with thumbnails of templates
Device with Project file open showing scheduling features

Lập kế hoạch dự án

Các tính năng lên lịch quen thuộc như biểu đồ Gantt và menu thả xuống nhập sẵn giúp giảm thời gian đào tạo và đơn giản hóa quy trình lập kế hoạch dự án.

Báo cáo sẵn dùng

Chia sẻ báo cáo trên toàn tổ chức của bạn nhằm giúp mọi người đồng nhất về thông tin. Báo cáo gồm toàn bộ nội dung, từ biểu đồ công việc còn lại cho đến thông tin tài chính.
Device with Project file open to a report title Resource Overview
Device with Project file open to a consolidated project timeline

Nhiều đường thời gian

Xem nhanh mọi hoạt động dự án, từ các tác vụ cho đến các mốc sắp tới. Tùy chỉnh đường thời gian để thể hiện dữ liệu cụ thể và dễ dàng chia sẻ dữ liệu với các bên liên quan đến dự án.

Báo cáo trong thời gian thực

Theo dõi mức độ thành công của dự án một cách trực quan và linh động bằng cách sử dụng các báo cáo sẵn dùng từ Gói nội dung PPM dành cho Power BI để nhanh chóng có được thông tin chuyên sâu và phân tích chi tiết.
Device with Project employee reporting portal open showing numerical data and data visualizations

Theo dõi Project

Follow Project on LinkedIn
Theo dõi Project trên LinkedIn
Follow Project on Twitter
Theo dõi Project trên Twitter
Follow Project on Facebook
Theo dõi Project trên Facebook
Follow Project On Blog
Blog Project