Dịch vụ tài chính

Các chuyên gia về dịch vụ tài chính giữ nhiều vai trò từ cho vay thương mại đến các giao dịch M&A. Với công cụ mạnh mẽ để lên lịch, cộng tác và nhiều hơn nữa, Quản lý Dự án & Danh mục Dự án Microsoft là một giải pháp mà bất kỳ ai trong tổ chức của bạn đều có thể sử dụng.

Quản lý Dự án & Danh mục Dự án Microsoft dành cho dịch vụ tài chính

Màn hình máy tính bảng Microsoft Surface hiển thị tệp Project có đường thời gian dự án và biểu đồ Gantt trong Project Professional

Cho vay thương mại

Sử dụng quy trình cho vay kiểm chứng và xác thực bằng cách nhập quy trình hiện có. Tăng tính minh bạch cho khách hàng với đường thời gian có thể tùy chỉnh mà bạn có thể chia sẻ bằng các ứng dụng Office quen thuộc.

Sáp nhập và mua lại

Cải thiện hiệu quả và cộng tác bằng các công cụ giao tiếp tích hợp và lên lịch tự động. Sử dụng các số liệu để quyết định xem bạn nên bắt đầu dự án nào dựa trên giá trị chiến lược và chi phí.

Tuân thủ quy định

Quản lý tất cả các dự án tuân thủ và phát triển quy trình quản lý mạnh để tránh các khoản phạt và hình ảnh xấu trên báo chí. Sử dụng tính năng cộng tác tích hợp để giúp mọi người thống nhất về thông tin.

Giới thiệu sản phẩm mới

Phát triển sản phẩm với các công cụ dựa trên dữ liệu giúp kiểm tra mục tiêu, ngân sách và tài nguyên cần thiết. Thực hiện các sản phẩm sử dụng công cụ cung cấp thông tin chuyên sâu qua các mục nhập thời gian và tác vụ.

Những giải pháp và sản phẩm hàng đầu dành cho dịch vụ tài chính

Câu chuyện khách hàng chỉ sẵn có bằng tiếng Anh

Hình ảnh logo ARUP

Tư vấn, Doanh nghiệp, Project Online

ARUP

Arup là đội ngũ sáng tạo đóng vai trò quan trọng tại nhiều dự án nổi bật nhất trong môi trường xây dựng trên thế giới. Từ hơn 90 văn phòng trên toàn thế giới, các nhà hoạch định, nhà thiết kế, kỹ sư và chuyên gia tư vấn của Arup mang đến các dự án sáng tạo trên toàn cầu.

Tình huống:
Arup đã có một Văn phòng Quản lý Danh mục dự án CNTT toàn cầu (PMO) nhưng văn phòng đó phải tạo thủ công báo cáo tình trạng bằng cách sử dụng các cập nhật email và trang tính từ các văn phòng khu vực.

Lợi ích:

  • Nhanh chóng, dễ dàng nắm được chi tiết chuyên sâu của trạng thái dự án
  • Nền tảng tạo ý tưởng đơn giản mà hiệu quả
  • Truy nhập vào dữ liệu dự án từ mọi nơi
  • Nền tảng để cải tiến không ngừng

Tìm hiểu thêm
Hình ảnh màn hình Microsoft Project

Dịch vụ Chuyên nghiệp

Nghiên cứu tình huống của Microsoft IT

Nhóm có thể xem dự án tập trung từ mọi vị trí.

Project Online đã giúp nhóm Dịch vụ Cộng tác và Cơ sở hạ tầng của Microsoft có được khả năng quản lý dự án mạnh mẽ hơn, đồng thời loại bỏ chi phí duy trì máy chủ. Giờ đây, các nhà quản lý dự án có thể cập nhật ngay lập tức từ mọi vị trí hay thiết bị.

Tìm hiểu thêm
Hình ảnh biểu đồ trong nghiên cứu TEI

Sản phẩm & Dịch vụ Công nghệ

Nghiên cứu TEI

Tác động Kinh tế Tổng thể của ứng dụng Quản lý Dự án & Danh mục Dự án Microsoft

Tìm hiểu cách các công ty đã sử dụng ứng dụng Quản lý Dự án & Danh mục Dự án Microsoft nhằm phát triển các biện pháp quản lý dự án nhất quán hơn và có được tầm nhìn tốt hơn về tình trạng hoạt động của các danh mục dự án.

Tìm hiểu thêm
Máy tính bảng Microsoft Surface hiển thị cửa sổ Dự án Mới trong Project Online Professional.

Đối tác Quản lý Dự án & Danh mục Dự án Microsoft

Các đối tác của Quản lý Dự án & Danh mục Dự án Microsoft đã chứng minh chuyên môn trong việc triển khai và mở rộng Project. Kết nối với một đối tác tham gia, đơn vị có thể giúp xác định các yêu cầu của bạn và triển khai giải pháp phù hợp với các nhu cầu kinh doanh của bạn.

Thử Ngay với Đối tác