Chăm sóc sức khỏe

Ứng dụng Quản lý Dự án & Danh mục Dự án Microsoft có thể giúp các tổ chức chăm sóc sức khỏe đạt được mục tiêu Số một của họ—cung cấp dịch vụ chăm sóc bệnh nhân hàng đầu—với các công cụ để triển khai quy trình, quản lý quy định và nhiều hoạt động khác.

Quản lý Dự án & Danh mục Dự án Microsoft dành cho chăm sóc sức khỏe

Màn hình máy tính bảng Microsoft Surface hiển thị tệp Project có đường thời gian dự án và biểu đồ Gantt trong Project Professional.

Triển khai và bảo trì hồ sơ sức khỏe điện tử (EHR)

Chọn nhà cung cấp EHR phù hợp nhất dựa trên các tiêu chí liên quan đến dữ liệu. Ứng dụng Quản lý Dự án & Danh mục Dự án Microsoft có thể giúp bạn quản lý toàn bộ quy trình, từ phân công nhóm đến tạo quy trình làm việc tại phòng bệnh cho hệ thống mới.

Tuân thủ trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe

Điều phối tất cả dự án tuân thủ trong một giải pháp và phân công tài nguyên thích hợp cho các dự án. Sử dụng công cụ tài chính tích hợp để kiểm soát chi phí tuân thủ và phát triển báo cáo trực quan.

Khám phá và phát triển sản phẩm

Sử dụng các công cụ tối ưu hóa để chọn sản phẩm mang lại lợi ích lớn nhất cho bệnh nhân và tổ chức. Tạo lịch biểu, giám sát tác vụ và cho phép cộng tác giữa các nhóm.

Cấp quyền và điều phối thử nghiệm lâm sàng

Theo dõi và quản lý các hoạt động cần thiết để đáp ứng hạn chót cấp quyền. Trong thử nghiệm lâm sàng, hãy làm theo giao thức, xây dựng nhóm nghiên cứu tối ưu và xác định loại thử nghiệm để tiếp tục tài trợ.

Câu chuyện khách hàng về chăm sóc sức khỏe

Câu chuyện khách hàng chỉ sẵn có bằng tiếng Anh

Hình ảnh logo E-plus Cancer Care

Sức khỏe

e+CancerCare

Phòng khám ung thư áp dụng giải pháp trên nền điện toán đám mây

Tìm hiểu cách e+CancerCare sử dụng Project Online để cải thiện độ chính xác khi ước tính dự án và giảm thời gian nhà quản lý CNTT dành cho tác vụ quản trị.

Tìm hiểu thêm
Một người phụ nữ và con đang đăng ký tại bộ phận lễ tân của văn phòng bác sĩ.

Sức khỏe

Children's Hospital of Philadelphia

Bệnh viện nhi cải thiện quy trình và công tác quản trị

Bệnh viện Children’s Hospital of Philadelphia đang sử dụng giải pháp quản lý danh mục đầu tư dự án dựa trên Project Server và UMT Project Essentials nhằm cung cấp dữ liệu tốt hơn, đáng tin cậy hơn, cải thiện hiệu suất và thể hiện giá trị.

Hình ảnh biểu đồ trong nghiên cứu TEI

Sản phẩm & Dịch vụ Công nghệ

Nghiên cứu TEI

Tác động Kinh tế Tổng thể của ứng dụng Quản lý Dự án & Danh mục Dự án Microsoft

Tìm hiểu cách các công ty đã sử dụng ứng dụng Quản lý Dự án & Danh mục Dự án Microsoft nhằm phát triển các biện pháp quản lý dự án nhất quán hơn và có được tầm nhìn tốt hơn về tình trạng hoạt động của các danh mục dự án.

Tìm hiểu thêm
Máy tính bảng Microsoft Surface hiển thị cửa sổ Dự án Mới trong Project Online Professional.

Đối tác Quản lý Dự án & Danh mục Dự án Microsoft

Các đối tác của Quản lý Dự án & Danh mục Dự án Microsoft đã chứng minh chuyên môn trong việc triển khai và mở rộng Project. Kết nối với một đối tác tham gia, đơn vị có thể giúp xác định các yêu cầu của bạn và triển khai giải pháp phù hợp với các nhu cầu kinh doanh của bạn.

Thử Ngay với Đối tác