Sản xuất

Khi thay đổi quy mô sản xuất, ứng dụng Quản lý Dự án & Danh mục Dự án Microsoft có thể giúp bạn chủ động nhờ các công cụ tối ưu hóa danh mục sản phẩm, quản lý phát triển sản phẩm và giám sát chi phí liên quan.

Quản lý Dự án & Danh mục Dự án Microsoft dành cho sản xuất

Màn hình máy tính bảng Microsoft Surface hiển thị tệp Project có đường thời gian dự án và biểu đồ Gantt trong Project Professional.

Quản lý đổi mới

Tối ưu hóa danh mục sản phẩm của bạn bằng các công cụ so sánh ý tưởng với mục tiêu, ngân sách và tài nguyên. Sử dụng công cụ cộng tác để điều phối trên sự kết hợp sản phẩm lý tưởng.

Quản lý danh mục sản phẩm

Xây dựng lịch biểu sản phẩm bằng các biện pháp tốt nhất quen thuộc như thanh Gantt. Xác định tình trạng lên lịch thiếu hiệu quả và khuyến khích cộng tác nhóm bằng các công cụ giao tiếp được tích hợp.

Quản lý chi phí hoạt động

Theo dõi một loạt thước đo tài chính cho các dự án sản xuất riêng. Tạo và chia sẻ báo cáo chi phí có tính trực quan cao trong toàn tổ chức.

Câu chuyện khách hàng về sản xuất

Câu chuyện khách hàng chỉ sẵn có bằng tiếng Anh

Logo Airbus

Airbus

Airbus Group là tập đoàn hàng không vũ trụ và quốc phòng của châu Âu. Tập đoàn sử dụng biên pháp tiếp cận toàn cầu, đội ngũ nhân tài đa dạng và công nghệ để thúc đẩy sự đổi mới.

Airbus đã chọn Microsoft Project để tối ưu hóa việc quản lý các dự án quốc tế phức tạp và nhằm nâng cao hiểu biết chuyên sâu về tiến độ và chi phí.

Lợi ích:

  • Với Microsoft Project, Airbus có tích hợp liền mạch giữa quản lý dự án và SAP, các hệ thống lên lịch và tài chính, hiểu chuyên sâu hơn về các hoạt động của dự án nhằm cho phép nhà quản lý dự án phát hiện sự cố nhanh hơn, cũng như các biện pháp và công cụ tốt nhất được tiêu chuẩn hóa nhằm thúc đẩy sự thành công của việc triển khai quy trình.

Hình ảnh ba người đang họp

Sản xuất, Doanh nghiệp, Project Online Premium

ARUP

Arup là đội ngũ sáng tạo đóng vai trò quan trọng tại nhiều dự án nổi bật nhất trong môi trường xây dựng trên thế giới. Từ hơn 90 văn phòng trên toàn thế giới, các nhà hoạch định, nhà thiết kế, kỹ sư và chuyên gia tư vấn của Arup mang đến các dự án sáng tạo trên toàn cầu.

Tình huống:
Arup đã có một Văn phòng Quản lý Danh mục dự án CNTT toàn cầu (PMO) nhưng văn phòng đó phải tạo thủ công báo cáo tình trạng bằng cách sử dụng các cập nhật email và trang tính từ các văn phòng khu vực.

Lợi ích

  • Nhanh chóng, dễ dàng nắm được chi tiết chuyên sâu của trạng thái dự án
  • Nền tảng tạo ý tưởng đơn giản mà hiệu quả
  • Truy nhập vào dữ liệu dự án từ mọi nơi
  • Nền tảng để cải tiến không ngừng

Tìm hiểu thêm
Hình ảnh biểu đồ trong nghiên cứu TEI

Sản phẩm & Dịch vụ Công nghệ

Nghiên cứu TEI

Tác động Kinh tế Tổng thể của ứng dụng Quản lý Dự án & Danh mục Dự án Microsoft

Tìm hiểu cách các công ty đã sử dụng ứng dụng Quản lý Dự án & Danh mục Dự án Microsoft nhằm phát triển các biện pháp quản lý dự án nhất quán hơn và có được tầm nhìn tốt hơn về tình trạng hoạt động của các danh mục dự án.

Tìm hiểu thêm
Máy tính bảng Microsoft Surface hiển thị cửa sổ Dự án Mới trong Project Online Professional.

Đối tác Quản lý Dự án & Danh mục Dự án Microsoft

Các đối tác của Quản lý Dự án & Danh mục Dự án Microsoft đã chứng minh chuyên môn trong việc triển khai và mở rộng Project. Kết nối với một đối tác tham gia, đơn vị có thể giúp xác định các yêu cầu của bạn và triển khai giải pháp phù hợp với các nhu cầu kinh doanh của bạn.

Thử Ngay với Đối tác