Dịch vụ chuyên nghiệp

Các dự án là huyết mạch của ngành dịch vụ chuyên nghiệp—đồng nghĩa với việc tất cả mọi người đều là nhà quản lý dự án. Các công cụ trực quan trong ứng dụng Quản lý Dự án & Danh mục Dự án Microsoft để theo dõi tác vụ, xây dựng lịch biểu và quản lý tài nguyên sẽ giúp mọi người có thể dễ dàng sử dụng các tính năng này.

Quản lý Dự án & Danh mục Dự án Microsoft dành cho các dịch vụ chuyên nghiệp

Màn hình máy tính bảng Microsoft Surface hiển thị tệp Project có đường thời gian dự án và biểu đồ Gantt trong Project Professional.

Tư vấn: Tích hợp mua bán và sáp nhập

Đơn giản hóa quy trình M&A với các công cụ quản lý tác vụ, lên lịch và cộng tác. Có thể tái sử dụng các mẫu có thể tùy chỉnh như những biện pháp tốt nhất được đúc kết từ các cam kết đã hoàn thành.

Quảng cáo: Lập kế hoạch và thực thi chiến dịch

Tối ưu hóa các danh mục dự án để xác định nên thông qua chiến dịch nào. Xây dựng các mẫu quản lý chiến dịch linh hoạt và giám sát tất cả khía cạnh, kể cả tài nguyên nội bộ và bên ngoài.

Câu chuyện khách hàng của dịch vụ chuyên nghiệp

Câu chuyện khách hàng chỉ sẵn có bằng tiếng Anh

Hình ảnh ba người đang họp

Tư vấn, Doanh nghiệp, Project Online

ARUP

Arup là đội ngũ sáng tạo đóng vai trò quan trọng tại nhiều dự án nổi bật nhất trong môi trường xây dựng trên thế giới. Từ hơn 90 văn phòng trên toàn thế giới, các nhà hoạch định, nhà thiết kế, kỹ sư và chuyên gia tư vấn của Arup mang đến các dự án sáng tạo trên toàn cầu.

Tình huống:
Arup đã có một Văn phòng Quản lý Danh mục dự án CNTT toàn cầu (PMO) nhưng văn phòng đó phải tạo thủ công báo cáo tình trạng bằng cách sử dụng các cập nhật email và trang tính từ các văn phòng khu vực.

Lợi ích:
  • Nhanh chóng, dễ dàng nắm được chi tiết chuyên sâu của trạng thái dự án
  • Nền tảng tạo ý tưởng đơn giản mà hiệu quả
  • Truy nhập vào dữ liệu dự án từ mọi nơi
  • Nền tảng để cải tiến không ngừng
Tìm hiểu thêm
Hình ảnh logo Bassier, Bergmann & Kindler

Phương tiện truyền thông & giải trí, Project Online

Nghiên cứu tình huống của BBK

Bassier, Bergmann & Kindler (BB&K) là một trong những cơ quan dựa trên nền tảng kỹ thuật số lớn nhất của Đức. Công ty chuyên về trải nghiệm khách hàng và phát triển chiến lược cho việc tương tác dựa trên kỹ thuật số và con người.

Năm 2007, BB&K đã triển khai Microsoft Project Server 2007 để xóa bỏ cổng thông tin tự sản xuất và chuyển sang ứng dụng quản lý dự án thương mại. Với mức độ phức tạp tương đương khả năng quản lý dự án của công ty, BB&K theo đuổi hiệu quả thậm chí còn lớn hơn nữa.

Lợi ích:

  • Microsoft Project Server đã cải thiện hiệu quả khả năng quản lý dự án và giảm thiểu chi phí, đồng thời tạo ra phương thức giao tiếp và cộng tác dễ dàng, hiệu quả hơn.

Tìm hiểu thêm
Hình ảnh biểu đồ trong nghiên cứu TEI

Sản phẩm & Dịch vụ Công nghệ

Nghiên cứu TEI

Tác động Kinh tế Tổng thể của ứng dụng Quản lý Dự án & Danh mục Dự án Microsoft

Tìm hiểu cách các công ty đã sử dụng ứng dụng Quản lý Dự án & Danh mục Dự án Microsoft nhằm phát triển các biện pháp quản lý dự án nhất quán hơn và có được tầm nhìn tốt hơn về tình trạng hoạt động của các danh mục dự án.

Tìm hiểu thêm
Máy tính bảng Microsoft Surface hiển thị cửa sổ Dự án Mới trong Project Online Professional.

Đối tác Quản lý Dự án & Danh mục Dự án Microsoft

Các đối tác của Quản lý Dự án & Danh mục Dự án Microsoft đã chứng minh chuyên môn trong việc triển khai và mở rộng Project. Kết nối với một đối tác tham gia, đơn vị có thể giúp xác định các yêu cầu của bạn và triển khai giải pháp phù hợp với các nhu cầu kinh doanh của bạn.

Thử Ngay với Đối tác