Bán lẻ

Ứng dụng Quản lý Dự án & Danh mục Dự án Microsoft sẽ giúp bạn phát triển mạnh trong môi trường bán lẻ hiện đại. Năng lực mạnh mẽ của công cụ cho phép bạn tăng tốc các dự án như tu sửa cửa hàng, trong khi các ứng dụng dành cho thiết bị di động hỗ trợ chiến lược sử dụng chính thiết bị của bạn.

Quản lý Dự án & Danh mục Dự án Microsoft dành cho bán lẻ

Màn hình máy tính bảng Microsoft Surface hiển thị tệp Project có đường thời gian dự án và biểu đồ Gantt trong Project Professional.

Tu sửa cửa hàng

Sử dụng công cụ Quản lý Dự án & Danh mục Dự án Microsoft để xác định quy trình, xây dựng lịch biểu, quản lý chi phí và cộng tác với các bên liên quan—nhằm giúp bạn hoàn thành việc tu sửa thành công kịp thời và trong phạm vi ngân sách.

Quản lý thời gian và tác vụ

Giải phóng hệ thống POS cho các giao dịch khách hàng bằng ứng dụng dành cho thiết bị di động để nhập cập nhật tác vụ và thời gian từ mọi thiết bị. Người điều hành có thể sử dụng Project Web App để tìm hiểu chuyên sâu mọi lúc, mọi nơi.

Chiến dịch tiếp thị

Sử dụng dữ liệu để chọn chiến dịch tiếp thị phù hợp dựa trên mục tiêu chiến lược và chi phí. Phát triển chiến dịch bằng các công cụ xây dựng nhóm, giải quyết rủi ro và theo dõi tiến độ.

Lựa chọn nhà cung cấp

Sử dụng các công cụ tối ưu hóa mạnh mẽ để lựa chọn nhà cung cấp phù hợp nhất dựa trên mục tiêu của công ty, chi phí và yêu cầu tài nguyên—thường dẫn đến mối quan hệ đối tác với nhà cung cấp có giá trị cao.

Câu chuyện khách hàng về bán lẻ

Câu chuyện khách hàng chỉ sẵn có bằng tiếng Anh

Hình ảnh logo Hilti

Sản xuất, Doanh nghiệp, Project Online

Hilti

Doanh nghiệp Hilti, có trụ sở ở Schaan, Liechtenstein, là một công ty tư nhân cung cấp sản phẩm, hệ thống và dịch vụ sáng tạo cho các chuyên gia xây dựng. Hilti hiện sở hữu nhà máy sản xuất tại hơn 20 quốc gia trên sáu lục địa.

Tình huống:
Hilti cần công nghệ mới nhất để quản lý các dự án riêng của mình theo cách hiệu quả và có thể mở rộng. Công ty thiếu tầm nhìn về quy mô dự án và cần một nhóm tài nguyên tập trung nhằm đảm bảo rằng nhân viên được giao khối lượng công việc phù hợp.

Lợi ích:

  • Giảm độ phức tạp của CNTT đồng thời giúp nhân viên bắt đầu, xác định và đặt ưu tiên dự án
  • Năng suất cao hơn và tiết kiệm chi phí
  • Tăng tính linh hoạt, cộng tác và khả năng mở rộng

Tìm hiểu thêm
Hình ảnh màn hình Microsoft Project

Sản xuất Rời rạc

Nghiên cứu tình huống của Microsoft IT

Nhóm có được tầm nhìn dự án tập trung từ mọi vị trí.

Project Online Premium đã giúp nhóm Dịch vụ Cộng tác và Cơ sở hạ tầng của Microsoft có được khả năng quản lý dự án mạnh mẽ hơn, đồng thời loại bỏ chi phí duy trì máy chủ. Giờ đây, các nhà quản lý dự án có thể tải ngay các cập nhật từ mọi vị trí hoặc thiết bị.

Tìm hiểu thêm
Hình ảnh biểu đồ trong nghiên cứu TEI

Sản phẩm & Dịch vụ Công nghệ

Nghiên cứu TEI

Tác động Kinh tế Tổng thể của ứng dụng Quản lý Dự án & Danh mục Dự án Microsoft

Tìm hiểu cách các công ty đã sử dụng ứng dụng Quản lý Dự án & Danh mục Dự án Microsoft nhằm phát triển các biện pháp quản lý dự án nhất quán hơn và có được tầm nhìn tốt hơn về tình trạng hoạt động của các danh mục dự án.

Tìm hiểu thêm
Máy tính bảng Microsoft Surface hiển thị cửa sổ Dự án Mới trong Project Online Professional.

Đối tác Quản lý Dự án & Danh mục Dự án Microsoft

Các đối tác của Quản lý Dự án & Danh mục Dự án Microsoft đã chứng minh chuyên môn trong việc triển khai và mở rộng Project. Kết nối với một đối tác tham gia, đơn vị có thể giúp xác định các yêu cầu của bạn và triển khai giải pháp phù hợp với các nhu cầu kinh doanh của bạn.

Thử Ngay với Đối tác